NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Březen 2009

WICCANSKÉ ŠAMANSTVÍ

28. března 2009 v 12:47 | Selena Foxová |  ZAMYŠLENÍ

Wiccanské Šamanství

podle Seleny Foxové


Šamanizmus existuje v kmenových kulturách po celém světě již po staletí. Při čtení většiny antropologických textů o Šamanství žel narazíme jenom málokdy na zmínky o šamanizmu v Evropě. Nicméně Šamanství existovalo mezi národy Evropy odedávna a existuje zde i v současnosti.Během středověku byli nuceni následovníci Staré Cesty kvůli pronásledování z velké části přejít do "podzemí". Dnes někteří z nás vynáší šamanské způsoby z předkřesťanské Evropy ,zděděné po našich předcích znovu na světlo.

ALEX SANDERS

22. března 2009 v 10:40 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
ALEX SANDERS

Nejkontraverznější osobností v dějinách Wicca je bezesporu Alex Sanders - známý také jako "Král čarodějnic".Sanders je zakladatelem Alexandrijské tradice Wiccy, která je nyní jednou z hlavních tradic v čarodějnickém hnutí.

SCOTT CUNNINGHAM - apoštol Solitérů

20. března 2009 v 23:22 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ

Scott Cunningham (27. červen 1956 - březen 28,1993) napsal za svůj život více než 30 knih, polovinu z toho o Wicce a moderním Pohanství. V roce 1961 se přestěhoval do San Diega, kde žil až do své smrti v roce 1993.Na střední škole objevil prostřednictvím své spolužačky Wiccu, a začal ji praktikovat v eklektikckém Wiccanském sabatu

BELTINE - dodatky

18. března 2009 v 10:50 | Miky |  KOLO ROKU
Začnu tak trochu ,jak se říká od lesa a ocituju část článku z časopisu Koktejl 1/97. Článek nesl název Za hlasem krve Tarahumarů a popisuje autorčinu cestu k aztéckému kmeni Tarahumara, kde se pak zůčastnila velkého kmenového svátku Aliwashi. Nyní tedy už k samotnému autorčinu zážitku z oslav:

JAK UPLÉST BRIGHITIN KŘÍŽ

17. března 2009 v 17:26 | Miky |  KOLO ROKU

V keltských zemích patřilo a patří k tradicím svátku Imbolc (1.únor) pletení takzvaného Brighitina kříže. Mnoho wiccanů se této tradice drží a při Imbolcu zdobí své oltáře právě tímto symbolem.

PENTAGRAM

17. března 2009 v 16:04 | Miky |  SYMBOLY
PENTAGRAM

Pentagram je pěticípá hvězda nakreslená obvykle jedním tahem (symbol uzavřeného koloběhu). Je to prastaré magické znamení známé už ve staré Mezopotámii v Babylonii ,Egyptě a Palestině. Vlastní slovo pentagram pochází z řeckého slova (pentagrammon), znamenajícího přibližně pět přímek.

/ MAGICKÉ POMŮCKY /- KOŠTĚ

16. března 2009 v 16:23 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
V pohádkách a pověstech patří čarodějnice a koště neodmyslitelně k sobě. Přestože létání na košťatech na sabaty patří pouze do říše pohádek ,měly čarodějnice s košťaty skutečně lecos společného.

O MAGII V NÁS

14. března 2009 v 20:11 | Autor neznámý |  WICCANSKÁ MYSTERIA
Vždy pamatuj :
Magie spočívá v nás a ne ve věcech.
Věci mohou přispívat ,zesilovat ,směřovat,
ale nejsou řešením.
Jsou ukazatelé cesty ,ale ne kroky ,
které se na této cestě musí ujít.
Rituál je výraz ,aspekt síly,
která je v nás.
Neboť všechno je už v nás.
Věci ,které používáš,
jsou pouze pomůcky.
Pomáhají ti,
aby ses katapultoval do určité síly,
abys viditelně aktivoval určitou sílu
a pracoval na ní,
aby ses vyjádřil ,poznal
svou energii a sílu a rozvíjel je,
aby ses vždy řídil podle správné cesty
- ale nic víc.
Neboť skrze tebe se chce a bude
rozvíjet síla věčného bytí ,Já jsem,
které působí za vším,
a nikoli skrze pomůcky,
předměty a nástroje.O rostlinách (Elisabeth Brooke)

14. března 2009 v 7:48 | Elisabeth Brooke |  CITÁTY A MYŠLENKY
Byliny jsou dědictvím ,které nám odkázala naše moudrá matka příroda. I v tom nejznečičtěnějším městě najdeme rostliny ,krčící se u prašných cest či prodírající se na zdech mezi cihlami. Jejich houževnatost je obdivuhodná a jejich přizpůsobivost je lekcí pro nás všechny ,kteří jsme
vyděšeni a zaskočeni způsobem ,jakým dnes žijeme. Rostliny dávají život mrtvým dálnicím ,rozveselují šedivost městských aglomerací ,otevírají srdce ,uklidňují mysl a povznášejí duši. Jsou našimi moudřejšími společníky na této planetě a stále nás mohou mnohému naučit.

O čarodějnictví (Starhawk)

13. března 2009 v 13:39 | Starhawk |  CITÁTY A MYŠLENKY
Čarodějnictví není založeno na dogmatech nebo souboru přikázání ,ani na posvátných spisech či svaté knize zjevené velkým mužem. Čarodějnictví přejímá své učení z přírody a čerpá inspiraci z pohybu slunce ,měsíce a hvězd ,z pomalého růstu stromů a střídání ročních dob.

JARNÍ ROVNODENNOST - dodatky

13. března 2009 v 5:32 | Miky |  KOLO ROKU
Mysterium zdánlivě mrtvého vejce v němž se skrývá život bývalo součástí mnohých magických rituálů. Skořápkami vyfouklých vajec bývala zdobena figura Morany i chvojí nového léta přinášené z jara do vsi. Červeně ,nebo černě obarvená vejce nacházíme už ve slovanských hrobech z desátého století. Podle jedné slovanské legendy povstal z vejce celý svět.

JAK SLAVIT SVÁTKY

11. března 2009 v 19:55 | Miky |  KOLO ROKU
Před tím ,kdo se seznámí s pohanským kalendářem a zalíbí se mu systém osmi svátků vyvstává logicky otázka jakým způsobem tyto svátky slavit. Prostá odpověď zní ,že nejlepší místo pro jejich oslavu je před oltářem uvnitř posvátného kruhu. To ale pořád nevypovídá nic o tom jaké konkrétní činnosti by měli tyto svátky provázet.

VĚŠTBA POMOCÍ OGAMOVÝCH DŘEV

11. března 2009 v 8:11 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
VĚŠTBY
Podle staré severské mytologie spřádají lidský osud na svých přeslicích tři sudičky zvané norny. Nejstarší norna je Urd a její jméno znamená v překladu "to co bylo." Prostřední Verdadi bývá znázorňována jako zralá žena a její jméno se překládá jako "to co je." Poslední norna je Skuld "to co bude" ,ta bývá znázorňována jako mladá dívka ,která drží v ruce prázdnou knihu či nepopsaný pergamenový papír. Jména a znaky všech tří noren dobře vystihují víru dnešních pohanů v to ,že náš osud není pevně stanoven,ale jako nepopsaný list se odvíjí od toho co bylo a jak jsme jednali minulosti a jak jednáme teď. Jedná se vlastně o základní vesmírný zákon příčiny a následku , který dobře charakterizují lidové moudrosti typu: "Jak si kdo ustele ,tak si lehne." A: "Kdo seje vítr ,sklízí bouři. Vikingové říkali tomuto zákonu Orlog ,my ho dnes většinou známe z východních nauk ,jako zákon karmy.

O citech zvířat (E.T.Seton)

10. března 2009 v 22:49 | Ernest Thopson Seton |  CITÁTY A MYŠLENKY
Ti z vás ,kteří přisuzují city pouze člověku a u zvířat uznávají pouze instinkty (považované za cosi
E.T.Seton
podřadnějšího) ,nepronikli dosud k pramenům pravdivého poznání ,zatím jen zběžně nahlédli do hladiny stojatých vod rybníka ,oné propasti nevědomosti ,které se říká slovníky a encyklopedie.

BOHYNĚ A BŮH

10. března 2009 v 22:42 | Miky |  WICCANSKÁ MYSTERIA
Každá věc na tomto světě má svůj protějšek. Je světlo a je tma ,je teplo a je zima ,je oheň a je voda. Jsou věci tvrdé a věci měkké. Existují věci staré a věci nové.
Vzájemné působení dvou protikladných sil způsobuje pohyb. Protipóly magnetu se přitáhnou ,působením teplého a chladného vzduchu vznikne vítr ,spojením ženy a muže vznikne nový život.
Z tohoto důvodu čarodějové věří ,že veškerý život ve vesmíru má svůj původ ve dvou základních silách. Tyto síly nazývají Bohyní a Bohem.MĚSÍC A JEHO MAGIE

10. března 2009 v 12:40 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Měsíc a jeho magieMěsíc fascinuje a dráždí lidskou fantazii již od pradávna. Máloco působí na naše emoce tak jako úplňková noc. Vědci si dlouhou dobu kladli otázku ,kde se vlastně Měsíc na naší oběžné dráze vzal. Podle v současnosti nejuznávanější teorie je Měsíc vlastně jakýmsi vesmírným "sourozencem" země. Přibližně před 4,5 miliardami let se k pozvolna ochlazující Zemi pravděpodobně přihnala planeta velikosti Marsu. Země se v té době poklidně otáčela kolem vlastní osy okolo již dávno vzniklého Slunce. Planeta která se k zemi přiřítila nezkřížila její dráhu přímo,ale zasadila mladé zeměkouli ohromný úder ze strany. Tím jí doslova skalpovala. Právě utvořená zemská kůra byla odříznuta od zemské vrstvy a odmrštěna do vesmíru. Z rozžhaveného materiálu ,který byl vržen do vesmíru ,se poté utvořil náš Měsíc.Tato teorie je vlastně velice blízká pohanskému vnímání Velké Matky ,jako bohyně Země a Měsíce.

KOLO ROKU

3. března 2009 v 10:52 | Miky |  KOLO ROKU
Pohanský kalendář

Jedním ze způsobů jak se naladit na přírodní cykly a jak zjemnit svoje vnímání okolního světa je oslavování ročních dob pomocí pohanského kalendáře ,který vychází především z keltských a germánských tradic.
Musím se přiznat ,že když jsem se s tímto kalendářem setkal poprvé připadal mi dost divný. Jaro ,léto ,podzim a zima podle něj totiž začínají přibližně o půldruhého měsíce dříve,než podle kalendáře současného. Začínat jaro únorem ,léto květnem ,podzim srpnem a zimu listopadem mi přišlo prostě nepochopitelné.

ZÁSADY KULTU WICCA

3. března 2009 v 10:44 KNIHA STÍNŮ
ZÁSADY KULTU WICCA

1) Své rituály provádíme ,abychom se naladili na přírodní rytmus životních sil určovaný fázemi luny ,ročními obdobími a světovými stranami.

RUNA ČARODĚJNIC

2. března 2009 v 10:49 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Slovo RUNA má prý ve staré angličtině a příbuzných jazycích význam "záhada" nebo "tajemství". Runa čarodějnic je rytmické zaříkání používané k vyvolávání síly.Wiccanský sbor se při přeříkávání tohoto textu obvykle drží za ruce ,otáčí se po směru hodinových ručiček do kruhu a zvyšuje postupně rychlost. Závěrečné provolání "Eko,eko" se třikrát opakuje. Runa pochází z tradiční wiccanské Knihy Stínů a její autorkou je pravděpodobně tak ,jako je tomu u jiných částí této knihy Gardnerovská čarodějka Doreen Valientová.

VYZNAČENÍ KRUHU

2. března 2009 v 9:21 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
POSVÁTNÝ KRUH

Všechno ,co síla země dělá ,se odehrává v kruzích. Nebe je kulaté a slyšel jsem ,že země je kulatá jako míč, kulaté jsou i hvězdy. Vítr ,když je nejsilnější tvoří vír. Ptáci si staví kulatá hnízda ,protože jejich náboženství je stejné ,jako naše. Slunce na obloze vystupuje a klesá opět v kruhu. Měsíc se chová stejně a obě tělesa jsou kulatá. Dokonce roční období ve své proměnlivosti tvoří velký kruh. A vždycky se vracejí tam ,odkud vyšla. Lidský život tvoří kruh od dětství k dětství a tak je to se vším co síla ovládá.

(Černý jelen)

Symbol kruhu ,dokonalý tvar v němž se všechno vrací zpět do místa svého počátku ,odnepaměti zaměstnával lidskou mysl. Všechno na světě se děje v cyklických kruzích. Voda se odpařuje ze země a vodních ploch ,aby se po čase vrátila v podobě deště. Měsíc roste a zase se ztrácí od novolůní k novolůní. Roční období se otáčejí od zimy do zimy. Rostliny klíčí ,rostou ,kvetou a dávají semena. Semena pak znovu klíčí na zetlelých pozůstatcích svých předchůdců atd. Mnohé národy považovaly sejití v kruhu kol ohně za posvátný okamžik. Většina svatyní našich předků byla kruhového tvaru. Medicínské kolo je pevnou součástí víry a kultury severoamerických indiánů. Na některých posvátných místech Evropy i Ameriky se dochovaly velké kruhy vyskládané z kamenů. Kruhová megalitická svatyně Stonehenge nás nepřestává fascinovat. Ve slovanských zemích bývalo zvykem ,že před započetím stavby nové vesnice vzalo několik starších žen pluh a vyryly do země velkou kruhovou brázdu. Ve vzniklém prostoru do něhož byly pozvány dobré síly pak vystavěli lidé svá obydlí. Objevila-li se později ve vsi nějaká nakažlivá choroba ,bývala tato brázda rituálním způsobem obnovena ,aby se kouzlo kruhu umocnilo a nemoc se dále nešířila. Šamani ,čarodějky a mágové používají od nepaměti nakresleného ,vyrytého ,nebo kamenného kruhu ,jako ochranného a zesilujícího prostředku pro své modlitby ,meditace a čarování.
Posvátný kruh bývá rozdělen dvěma osami do čtyř světových stran. Každá strana symbolizuje jeden ze čtyř základních živlů. Východní strana reprezentuje vzduch ,jih - oheň ,západ - vodu ,a sever - zemi. Ke světovým stranám rovněž přiřazujeme roční období. Východ symbolizuje jaro ,jih - léto ,západ - podzim a sever - zimu. Podobně můžeme světových stran v magickém kruhu použít k vyjádření etap lidského života (dětství ,mládí ,dospělost ,stáří) apod.


VYZNAČENÍ KRUHU

Vyznačením kruhu a vzýváním čtyř živlů začíná v kultu Wicca většina rituálů. Neexistuje lepší
místo pro oslavu sezonních svátků ,pro meditaci či jakoukoli magickou práci než uprostřed posvátného kruhu. Existuje velké množství způsobů jak posvátnný kruh utvořit a přestože platí jistá pravidla bude se tento rituál v detailech lišit od wiccanské tradici k wiccanské tradici a od jednotlivce k jednotlivci. Nadalších řádcích popíšu způsob ,který používám já a přiznám se bez mučení ,že jsem základní kostru rituálu převzal z knihy KELTSKÁ MAGIE od D.J.Conwayové.
Tak tedy: Na začátku nakreslím pomocí dýky (lze použít i hůlku ,ukazováček ruky ,nebo meč) do vzduchu ,nebo přímo ma zem okolo sebe velkou kružnici. Kreslíme-li do vzduchu je vhodné vizualizovat si od hrotu dýky k zemi střířitě modrý paprsek. Začíná se tradičně na severu nebo na východě a kruh se tvoří ve směru pohybu Slunce (deosil) tj. ve směru hodinových ručiček.
Pak přistoupím ke svému oltáři namířím hrot dýky do kalichu s vodou a říkám:
"Velká Matko požehnej této vodě a naplň ji svou silou."
Potom podržím dýku nad miskou se solí a říkám:
"Velká Matko požehnej tuto sůl ,dar z nitra země a naplň ji svou silou."
Nakonec nasypu trochu soli do vody ,zdvihnu kalich nad hlavu a říkám:
"Velká Matko ,vzdávám ti čest."
Potom obejdu kruh od severu k severu a rozstřikuji přitom posvěcenou vodu po jeho obvodu.
Vodu rostřikuju pomocí malého košťátka ,které jsem si vyrobil z dlouhých borovicových jehlic a topolového klacíku. Je možné použít také svazek čerstvých bylin ,nebo obyčejnou lžičku. Někdy během rostřikování vody říkám : "Svatá voda ,svatý kruh...svatá voda ,svatý kruh."
Pak následuje žehnání kadidla.
Dýku držím nad zapálenou kadidelnicí ,nebo svící a říkám:
"Velký Otče požehnej tento oheň a naplň ho svou silou."
Potom držím dýku nad kadidlem ,nebo vonnou tyčinkou a říkám:
"Velký Otče požehnej tento dar vzduchu a naplň ho svojí silou."
Potom nasypu trochu kadidla na rozpálené uhlí ,nebo svící zapálím tyčinku ,zvednu kuřidlo nad hlavu a říkám:
"Velký Otče ,vzdávám ti čest."
Nato obejdu s kadidlem kruh a vrátím ho na oltář." Někdy během obcházení s kadidlem říkám : Svatý oheň ,svatý vzduch ,svatá síla ,svatý kruh."
Pak se obracím ke každé ze světových stran a vzývám její živel. Zapaluji u toho na obvodu kruhu v místech světových stran svíce. Na severu zelenou ,na východě žlutou ,na jihu červenou a na západě modrou.
Vzývání provádím tak ,že se postavím čelem k příslušné straně pozvednu ruce nad hlavu ve tvaru písmene Vé a říkám:
"Obracím se na stranu severní a zdravím Síly Země ,buďte prosím tomuto obřadu přítomny a střežte tento kruh."
Při těchto slovech pomalu sepnu ruce nad hlavou a pak je s výdechem sepnuté posouvám před tělem do výšky pasu. Zde ruce oddělím a opíšu jimi do obou stran směrem od těla půlkruh ,jakobych Sílu rozprostíral po obvodu dané čtvrtiny kruhu. Nakonec zapálím svíci.

Stejně postupuju i u dálších stran. Někdo raději kreslí do vzduchu invokační pentagram daného živlu a někdo se zdrží jakýchkoli gest a prostě zapálí svíci, Zde záleží na vás samých čemu dáváte přednost a co vám více vyhovuje.
Povyznačení kruhu a vzývání živlů se můžeme usadit doprostřed kruhu a oslava ,meditace ,nebo čarování může začít. Tím ,že sedíme uprostřed kola ocitáme se symbolickz ve středu samotné země. Vertikální osu ,která prochází našimi zády pak tvoří pomyslný světový strom ,starými germány zvaný Ygdrassill. Jeho kořeny sahají do podsvětní říše předků a moudrosti. Kmen se pne takzvanným středním světem ,tedy prostorem v němž žijeme my a koruna protíná celý vesmír ,je plná hvězd a sahá až k Bohům. Tady ve středu posvátného kruhu na pomezí světů můžeme vcházet do svatyně svého srdce a setkávat se v ní s Velkým Tajemstvím.
Po skončení obřadu je nutné posvátný kruh opět zrušit. Nejdříve "propustíme" živly.
Obracíme se opět k jednotlivým stranám a říkáme:
Posváné Síly Země ,děkuji vám za vaší přítomnost ,nyní odejděte v pokoji.
Při těchto slovech mám rozpažené ruce v úrovni pasu. S nádechem je spojím před tělem a s výdechem zdvihnu a zozprostřu nad hlavou. Potom sfouknu svíci.
Po propuštění živlů přetnu na severovýchodě prudkým máchnutím dýky kruh a vyzualizuji si jak světelný paprsek na obvodu kruhu běží po kružnici a postupně se ztrácí. Je-li nutné kruh v průběhu obřadu opustit vyřízneme dýkou na jeho severovýchodní straně dveře a pak je opět zacelíme. Nezrušení kruhu po konci obřadu ,nebo jeho opouštění v průběhu obřadu bez otevření dveří se považuje za neúctu k přírodním silám a neprospívá naší magické práci. Správné zacházení s kruhem naopak zesílí účinky každého našeho konání.