NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

MĚSÍC A JEHO MAGIE

10. března 2009 v 12:40 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Měsíc a jeho magieMěsíc fascinuje a dráždí lidskou fantazii již od pradávna. Máloco působí na naše emoce tak jako úplňková noc. Vědci si dlouhou dobu kladli otázku ,kde se vlastně Měsíc na naší oběžné dráze vzal. Podle v současnosti nejuznávanější teorie je Měsíc vlastně jakýmsi vesmírným "sourozencem" země. Přibližně před 4,5 miliardami let se k pozvolna ochlazující Zemi pravděpodobně přihnala planeta velikosti Marsu. Země se v té době poklidně otáčela kolem vlastní osy okolo již dávno vzniklého Slunce. Planeta která se k zemi přiřítila nezkřížila její dráhu přímo,ale zasadila mladé zeměkouli ohromný úder ze strany. Tím jí doslova skalpovala. Právě utvořená zemská kůra byla odříznuta od zemské vrstvy a odmrštěna do vesmíru. Z rozžhaveného materiálu ,který byl vržen do vesmíru ,se poté utvořil náš Měsíc.Tato teorie je vlastně velice blízká pohanskému vnímání Velké Matky ,jako bohyně Země a Měsíce.

V dávných dobách uctívali lidé Bohyni ve třech podobách. Za prvé jako pannu přinášející jaro ,mládí a lásku a plodnost. Za druhé ,jako matku přinášející léto ,mateřství a péči o děti.Třetí podobou byla stařena přinášející zimu ,nemoc a smrt.Bohyně byla odedávna spojována s měsícem a každá z jeho tří fází představovala jednu z jejích podob.. Dorůstající měsíc představoval pannu. Úplněk ,který svojí oblostí připomíná bříško budoucí maminky představoval matku. Ubývající měsíc včetně tzv. temného měsíce tj. čas novu ,kdy měsíc zmizí asi na tři dny z oblohy , pak představoval stařenu. V řecké mytologii odpovídá třem fázím měsíce trojjedinná bohyně Artemis ,Seléna a Hekaté. Artemis , kterou římané nazývali Diana byla divokou , nespoutanou ,panenskou bohyní lovu. Srpku dorůstajícího měsíce říkávali lidé Dianin luk. Mladé sezdané páry chodívaly k Artemidinu oltáři prosit za otěhotnění a snadný porod. V tureckém Efezu uctíval lid Artemis jejíž tělo pokrývala četná ňadra. Panenská bohyně tak začínala nabývat podoby matky a postupně splynula s měsíční bohyní matkou Selénou.Podle legendy otěhotněla bohyně Selena o novoluní se svým bratrem slunečním bohem Heliem ,aby přinesla zemi nový život.Během fází ve kterých měnil měsíc svůj tvar se na zemi tvořil nový život.Selénino úplňkové světlo také umocňovalo podle prastaré tradice léčivé vlastnosti bylin. Poslední podobou měsíční bohyně je Hekaté ,strašná vládkyně noci. Také ona pomáhala ženám při porodu a učila lid znalosti léčivých bylin,na druhou stranu vládla i silám zmaru a armádě démonů.
Osmadvacetidenní měsíční cyklus shodný s menstruačním cyklem žen ,spojení měsíční bohyně s porody ,mateřstvím a léčitelstvím ,to vše ji předurčovalo k tomu ,aby se těšila zvláštní oblibě žen a stala se Pramatkou čarodějek a bylinkářek.
Lidé brzy zjistili ,že každá z tří měsíčních fází má svůj zvláštní vliv na věci ,které se dějí na zemi. Novoluní a dorůstající měsíc je vhodným okamžikem pro započínání nových věcí. Naše tělo dobře přijímá veškeré látky obsažené v potravě.proto je dobré zaměřit se na výživu a vyhnout se škodlivinám ,které v tomto čase tělo hůře vyličuje.Za přibývajícího měsíce je všechno odolnější a lépe roste.Právě v tomto období je dobré zaměřit své čarování na věci ,které je třeba rozmnožit ,rozvinout či získat.
Úplněk je bezesporu nejsilnější měsíční fáze. Má velký vliv na všechny tekutiny.Způsobuje ,že mořský příliv je silnější než jindy,stromy jsou plné mízy a prořezání větví v tomto čase může strom úplně zahubit. Byliny obsahují za úplňku největší množství léčivých látek.V čase úplňku není dobré se zranit či nechat operovat ,je totiž větší pravděpodobnost komplikací s krvácením a tvorbou zánětů. Úplněk také silně působí na lidskou psychiku a zesiluje emoce. Lidé bývají buď přehnaně veselí ,nebo naopak předráždění a vzteklí.Citlivější jedinci často trpí bolestmi hlavy a nespavostí.Na druhou stranu je úplněk nejvhodnější dobou pro jakékoli čarování. Je to čas kdy se pohané tradičně scházeli k rituálům oslavujícím Bohyni ,sbírali léčivé byliny a prováděli různá kouzla.


Měsíční Bohyně
Ubývající měsíc je doba zklidnění a odpočinku. Je to vhodný čas pro diety a očistné kůry.Proto bychom měli více pít a méně jíst,abychom vylučování škodlivin ještě podpořili. V tomto období se lépe zbavujeme i svých zlozvyků a vůbec všeho co nám vadí a překáží. Ubývající měsíc není vhodným časem pro sběr nadzemních částí bylin,zato kořeny jsou v plné síle. To platí dvojnásob z jara a na podzim. Protějškem úplňku je novoluní ,doba takzvaného temného ,nebo také mrtvého měsíce. Čas novoluní kterému vládne Hekaté představuje temnou hlubinu nevědomí ,lůno Matky země a Velké tajemství. Je to čas vhodný k hluboké meditaci a spojování se Zemí a vesmírem. Bohyně stařena ,která vládne v čase ubývajícího a především temného měsíce je trochu strašidelná ,měli bychom jí však chápat ,jako tu ,která odstraňuje vše přežité a zatuchlé a jako tu co očišťuje zemi a připravuje jí pro nový život.
Z hlediska fyziky jsou měsíční fáze tak jak je pozorujeme ze Země závislé na vzájemném postavení Země ,Měsíce a Slunce. Pokud je Měsíc od Slunce nejdále a my se nacházíme přibližně na přímce mezi Měsícem a Sluncem ,zjevuje se nám ,jako úplněk. Jakmile se Měsíc Slunci nejvíce přiblíží to znamená ,že Slunce ,Měsíc a Země leží přibližně na přímce a z pohledu od Slunce se nacházíme poněkud za Měsícem ,vidíme ho jako nov. Přitom je Sluncem zastíněn ,takže jeho přivrácená neosvětlená strana není na noční obloze vidět. Pravidlem také je ,že nový Měsíc se objevuje vždy krátce po západu Slunce jako tenoučký srpek ve tvaru písmene dé (dorůstá) na večerní obloze ,zatímco srpek ubývajícího Měsíce ve tvaru písmene cé (couvá) ,vychází krátce před Sluncem na ranní obloze.
Až dosud jsme hovořili pouze o novoluní ,přibývajícím Měsíci ,úplňku a ubývajícím měsíci.Vložíme-li mezi tyto čtvrtě ještě čtyři další ,vznikne nám osm fází z nichž každá nám dává příležitost k jinému typu kouzel. Novoluní - začátek a impulsy ,Přibývající měsíc - pohyb a činnost ,První čtvrť - využití energie ,budování ,Oboustranně vypouklý měsíc přibývající - detaily práce ,osobní růst ,Úplněk - dokončení ,úroda ,Oboustranně vypouklý měsíc ubývající - zrušení ,zničení ,nebo využití toho co jsme získali ,Poslední čtvrť - zničení ,Ubývající měsíc - odpočinek.


Měsíc
Čarování s měsícemNapojení se na měsíc a rozličné síly jeho fází je velká pomoc při našem čarování. Jak takové čarování posílené mocí měsíce provádět? Silver Raven Wolf nám nabízí jednu z možností :KROK PRVNÍ - Několikrát se zhluboka nadýchnout.
KROK DRUHÝ - Uzemnit se a vycentrovat.
KROK TŘETÍ - Otevřít magický kruh.
KROK ČTVRTÝ - Zahledět se na měsíc a pomyslně se propojit s jeho mocí.
KROK PÁTÝ - Vztáhnout paže k měsíci ,dlaně natočit tak ,abychom jej viděli v trojúhelníku vytvořeném ze dvou ukazováků a spojených palců.
KROK ŠESTÝ - Při sledování měsíce myslet na své přání.
KROK SEDMÝ - Uvolnit se a dosáhnout spojení s vesmírem. Zavřít oči a udržet tento pocit co nejdéle.
KROK OSMÝ - Otevřít oči a s pohledem upřeným na měsíc vyslovit své přání nahlas.
KROK DEVÁTÝ - Poděkovat božstvu.
KROK DESÁTÝ - Připažit a zhluboka dýchat.
KROK JEDENÁCTÝ - Uzemnit se a vycentrovat.


Měsíční magie v jednotlivých znameních


Na své cca osmadvacetidenní poutí od novoluní k novoluní projde měsíc postupně všemi dvanácti hvězdnými znameními. V každém z nich zůstává dva až tři dni a tak se nám dostává vzácné příležitosti využít při našem čarování nejen vlivu měsíčních fází ,ale také vlivu znamení v němž se měsíc právě nachází. Dostáváme se tím také znovu tak trochu k magii živlů protože každé znamení k některému ze čtyř živlů náleží.


ŽIVEL VZDUCHU :
BLÍŽENCI
VÁHY
VODNÁŘ


ŽIVEL OHNĚ :
BERAN
LEV
STŘELEC


ŽIVEL VODY :
RYBY
RAK
ŠTÍR


ŽIVEL ZEMĚ :
BÝK
PANNA
KOZOROH


V zásadě platí vše co bylo již o magii živlů řečeno : Vzduch představuje nové myšlenky a začátky ,oheň znamená činy a vášeň ,voda značí intuici ,meditaci přizpůsobení a země dává zralost ,stabilitu ,rozvahu. Každé znamení však přináší ještě svá specifika ,která je dobré znát.


Měsíc v Blížencích je vhodný pro plánování ,dopisování si či setkávání se s lidmi ,pro zábavu a u toho bychom měli zůstat ,na uskutečnění našich cílů si dejme čas.
Měsíc ve Vahách je dobrá doba pro oslavy ,uměleckou činnost a zkrášlování ,při ubývajícím měsíci je dobré se zbavovat toho co je v našich životech ošklivé a nevyrovnané.
Měsíc ve Vodnáři je vynikající dobou pro sociální angažovanost a pomoc potřebným. Je to vhodná doba pro studium a urovnávání sporů.


Měsíc v Beranu je doba vhodná pro boj a likvidaci depresí. Beran přidává našemu konání a čarování odvahu a prudkost.
Měsíc ve lvu je chvíle vhodná k oslavám ,zábavě a péči o slabší. Pozor na pýchu a majetnické sklony.
Měsíc ve Střelci je vhodná doba k opuštění stereotypu ,k cestování a k začátkům výuky.


Měsíc v Rybách je vhodnou chvílí pro meditaci ,sny a věštění. Vykládejte karty ,modlete se ,ale pozor na emoce ,smutek ,zoufalství a melancholii. Je to doba pro klidnou hudbu ,horkou koupel a samotu.
Měsíc v Raku je dobrá doba pro zasvěcení a křest ,ale stále hrozí přecitlivělost. Je to čas sbližování ,ale hrozí možnost ,že se necháme zmanipulovat či napálit.
Měsíc ve Štíru podporuje každé naše magické konání. Je to však doba podezírání rvaček a neshod.


Měsíc v Býku je špatná doba pro vyvolávání změn ,ale vynikající doba pro upevňování základů a k tvořivé práci.
Měsíc v Panně je vhodné období pro očistné obřady a léčení těla. Je to doba pro drobnou mravenčí práci a pro rodinu.
Měsíc v Kozorohu je období vhodné pro sklizeň a budování kariéry ,pro tradici a disciplínu. Hrozí deprese a nespokojenost.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Diana Diana | E-mail | 7. srpna 2011 v 15:16 | Reagovat

Moc krásné....tak hezky napsané....
Jmenuji se Diana a moc děkuji,že jsem se mohla dozvědět něco jménu. :-)

2 Miky Miky | E-mail | Web | 7. srpna 2011 v 20:24 | Reagovat

[1]: Rádo se stalo. :-)

3 Kačí Kačí | 3. září 2011 v 16:03 | Reagovat

Krásnei blog :D :-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-D  :-D  :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama