NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Duben 2009

MÍROVÝ ZNAK

28. dubna 2009 v 10:56 | Miky |  SYMBOLY

Kromě toho ,že se cítím být wiccanem ,zajímám se dlouhodobě též o underground a kontrakulturní hnutí jako Beat generation ,Punk a Hippies.
A není to tomu mému čarodějství tak vzdálené ,jak by se mohlo na první pohled zdát. Lidé z okruhu beat generation a hippies se vždy velmi zajímali o nejrůznější náboženské a magické disciplíny - zenbuddhismus ,šamanismus apod. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století to byli možná právě hippies z nichž se v USA rekrutovalo nejvíce nových wiccanů a neopohanů. Není bez zajímavosti že legendární zpěvák skupiny Doors Jim Morrison prošel wiccanským obřadem svázání rukou při němž symbolicky spojil svůj život s čarodějkou Patricii Kennealy. Jedna z vůčích osobností hippies Gary Snyder zase ve své básni Co byste měli znát ,abyste byli básníkem mimo jiné říká :

všechno co se dá o zvířatech a lidech / názvy stromů ,květin a trav /
jména hvězd a pohyby planet / a měsíce
všech šest svých smyslů a mít pozornou a vytříbenou duši
alespoň jeden druh tradiční magie : věštění ,astrologii ,Knihu proměn ,tarot…

S hnutím hippies je také spojován tzv. Mírový znak (též protiatomák) a někdy je mylně považován dokonce za jeho oficiální symbol. O tomto znaku již bylo napsáno spousta nesmyslů a tak bych rád upozornil ,že ten ,kdo se domnívá ,že jde o symbol stromu života vyrvaného z kořenů ,či o Nerův obrácený kříž se mýlí. Alespoň,žádný z těchto výkladů nebyl původním záměrem tvůrce znaku ,kterým je profesionální návrhář absolvent Královské vysoké školy umění Gerald Holtom. Holtom vytvořil tento znak v roce 1958 pro CDN (Campaign for Nuclear Disarmement) a od té doby je oficiálním znakem mírového hnutí a je hojně užíván všemi pacifistickými organizacemi. "Kuří noha v kruhu" je ve skutečnosti kombinací písmen N a D z vlakové abecedy známé jako semafor,kterou používají např. skauti a tato písmena znamenají již zmiňovaná slova Nuclear Disarmement tj.jaderné odzbrojení.
Kdybych měl znaku připisovat ,nějaký magický význam asi by mi nejvíc sedělo vnímat ho jako obrácenou runu Algiz. Algiz znamená ochranu a v obrácené poloze symbolizuje ,že jsme nechráněni a zranitelní. Přesně to vlastně vyjadřují lidé nošením znaku při protiválečných demonstracích. Jsme bezbraní ,máme holé ruce ,nastavujeme vašim zbraním svou hruď a odmítáme válčit!


VZÝVÁNÍ BOHYNĚ LUNY

28. dubna 2009 v 8:24 | Miky |  KNIHA STÍNŮ

Text známý jako Vzývání Měsíce ,Vzývání Bohyně ,Vzývání Bohyně Luny apod. najdeme v Knihách Stínů většiny wiccanských tradic. Základ pro tento text ,který byl později ,ještě několikrát upravován a různě vylepšován nalezneme v knize Aradia - evangelium čarodějnic (1899) ,kterou napsal americký spisovatel a folklorista Charles Leland. Kniha je údajně překladem staré tradiční italské Knihy Stínů a její základ tvoří legenda o Bohyni Měsíce Dianě a Bohu Slunce Luciferovi (nezaměňovat s ďáblem) z jejichž spojení se zrodila Aradia - královna čarodějnic ,která naučila lidi čarodějnému umění a rituálům.
I když byla pravost této knihy mnohokrát zpochybněna staly se mnohé její texty mezi moderními vyznavači čarodějnictví velmi oblíbené. Vzývání Bohyně je jedním z nich. Následující text je kombinací několika jeho variant a českých překladů těchto variant a je rozdělen na části které ,při obřadech covenů přednáší velekněz a části ,které při společných oslavách říká velekněžka.


Vzývání Bohyně Luny

Velekněz : "Naslouchejte slovům Velké matky, která bývala známá mezi lidmi jako Artemis, Astarte, Diona, Melusina, Aphrodita, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Bride a pod mnoha dalšími jmény."
Velekněžka : "Na mé oltáře přinášeli mladí Lakedaimonští ve Spartě předepsané oběti. Kdykoli je vám něco zapotřebí, jednou v měsíci, nejlépe, když je Měsíc v úplňku, svolejte na tajném místě shromáždění a vzývejte mého ducha. Já jsem královnou všech čarodějnic a čarodějů. Tam se shromážděte vy, kteří se s radostí učíte všemu čarodějství, ale dosud jste nepoznali všechna jeho nejhlubší tajemství a já vás budu učit věcem dosud nepoznaným. Tam budete osvobozeni od všeho otroctví, a na znamení, že jste opravdu svobodni budete nazí při svých rituálech, muži i ženy, a budete tančit, zpívat, slavit, hrát a milovat, vše pro mou chválu. Neboť moje je extáze ducha a má je radost na zemi. Mým zákonem je láska ke všem bytostem.
Očistěte své ideály a směřujte k nim. Nedovolte nikomu aby vám v tom bránil a nenechte se odradit ,neboť já jsem tajemnou bránou a cestou k pozemskému nápoji nesmrtelnosti. Moje je číše života a kotlík Cerridwen jenž je Svatým grálem nesmrtelnosti.
Jsem Bohyně plná milosti. Šířím na Zemi poznání duchovní nesmrtelnosti, a po smrti nabízím mír dosud nepoznaný, odpočinek a svobodu. Nevyžaduji oběti neboť jsem Matka všeho a moje láska se rozlévá po Zemi.
Velekněz : Slyšte slova hvězdné Bohyně ,prostupující Vesmírem ,naplňující vše živé i neživé.
Velekněžka : Já jsem krása zelené Země a bílého Měsíce uprostřed hvězd, tajemství vod i touha v srdci člověka. Volám vaše duše ,aby povstaly a přišly mi vstříc ,protože já jsem duše přírody ,která dává život celému Vesmíru. Ze mne vše vychází a ke mně se také musí vše navrátit. Před mou tváří ,kterou milují Bozi i lidé nechť se vaše nejvnitřnější božské já rozvíjí a odhaluje svou nekonečnost.
Budete mne uctívat srdcem ,které se raduje ,neboť vězte ,že všechny skutky lásky a radosti jsou obřady mými. Nechť je tedy ve vás krása a síla, moc i soucit, čest i pokora ,veselí i vážnost.
A ty kdož mne hledáš ,věz ,že se ti to nikdy nepodaří bez porozumění jedné moudrosti ,nenajdeš mne nikde jinde než sám v sobě. Neboť já jsem s tebou od počátku a jsem i to ,čeho dosáhneš na konci své touhy.

Zdroje: Čarodějství dnes - Stewart Farrar , Gardnerovská Kniha Stínů , Kniha Stínů - Silver Raven Wolf

BLUDY V KNIZE "PŘICHÁZEJÍ"

25. dubna 2009 v 12:12 | Miky |  JINÉ
Nedávno jsem se probíral několika knihami ,které mi ještě zbyly z mého "křesťanského období" a našel jsem mezi nimi jednu ,která má být varováním před novými náboženskými směry ,kterým se otevřeli dveře do naší země po listopadové revoluci v roce 1989. Knihu napsalTomáš Novotný a nese příznačný název Přicházejí. Je zde také kapitola ,kde najdeme zmínku o čarodějnictví a wicce. O tom jak je autor zoufale neinformovaný a předpojatý nás přesvědčí už jenom to ,že tuto zmínku najdeme v kapitole s názvem Satanisté. Jeho výklad zásady trojnosti,která nám ve skutečnosti říká ,že se nám všechny naše činy ,ať už dobré ,nebo špatné třikrát vrací podle karmického zákona příčiny a následku,je ale přímo fascinující. Novotný zde totiž tvrdí ,že čaroděj má podle této zásady povinnost každému vše trojnásobně oplatit. Nevím jestli v tom mám vidět jenom nebetyčnou autorovu hloupost ,nebo zlý úmysl ,každopádně je tím u mě celá tato kniha diskvalifikována. Jestliže jsou zde takto zásadní chyby a dezinformace u náboženského směru o kterém něco vím ,jak mohu věřit dalším informacím v knize ,například o muslimech ,nebo hnutí Hare Kršna o kterých nevím skoro nic.

Abyste mohli posoudit sami uvedu na závěr výše zmiňovaný úryvek:


...Druhou skupinou v satanském hnutí tvoří nejrůznější čarodějnické skupiny. Tyto skupiny většinou hlásají návrat k předkřesťanským náboženstvím a přírodě.A tak se stává ,že se mezi těmito lidmi mluví hodně i o ekologii kromě toho ,že představitelky tohoto náboženství chodí tančit nahé do lesů a vzývají stará božstva jako Hekaté ,řeckou bohyni duchů nebo Pana ,boha lesů a pastýřů.
Mnozí z těchto lidí jsou nezávislí ,jiní se sdružují do čarodějnických organizací,z nichž snad nejznámější je tzv.wicca. Jejich činnost se dá rozdělit na tzv. bílou magii ,kdy nejrůznější úkony ,zaříkávání a kouzla mají za úkol pomáhat lidem ,a tzv.černou magii ,kdy tytéž úkony mají za úkol škodit.
Základní zásadou těchto kultů je tzv.zásada trojnosti ,totiž povinnost čarodějnice nebo čaroděje oplatit vše trojnásob. To se neaplikuje jen na kladné věci ,ale především na odplatu.
(T.Novotný ,Přicházejí ,Oliva,křesťanské nakladatelství 1992)


O divočině (Pavlína Brzáková)

24. dubna 2009 v 22:06 | Pavlína Brzáková |  CITÁTY A MYŠLENKY

Myslíme-li na divočinu,hledáme-li ji ,je to výsledek ztráty pocitu vnitřní svobody a naší autentičnosti. Přírodní člověk je autentický ,protože je součástí přírody a své místo v ní nezpochybňuje. Člověk v civilizaci postrádá kontakt sám se sebou ,vyhýbá se sestupu do dobrovolné samoty ,přestává slyšet své tělo a churaví. Popření divočiny a její dobrovolná ztráta jsou činem nedospělého ducha ,který jednoho dne ve své zralosti objeví cenu zavrženého. Když se pak objevuje potřeba divočinu chránit ,může to znamenat její další ničení. Jakékoliv nakládání s divočinou je totiž zásahem do funkčního systému ,jehož složitost člověk nedokážě obsáhnout a tak narušením jedné složky ničí postupně složky další.
Divokost spočívá ve svobodě bez zásahů a je jedinou zárukou její životnosti.

HEXAGRAM

24. dubna 2009 v 20:52 | Miky |  SYMBOLY

Hexagram je symbol tvořený dvěma překrývajícími se trojúhelníky. Jeden směřuje hrotem vzhůru (symbol ohně - mužský princip) a druhý směřuje hrotem dolů (symbol vody - ženský princip) .Hexagram podobně jako orientální symbol Jin Janng představuje rovnovážné spojení těchto dvou základních principů a připomíná nám známé okultní učení: "To co je nahoře ,je také dole."
Hexagram byl známým symbolem už ve starém Egyptě a pravidelně se objevuje též v tantrických diagramech. Také židé používali tento znak odedávna ,avšak oficiálním symbolem židovství se stává až v devatenáctém století ,kdy hledali jednoduchý symbol, který by se mohl stát emblémem jejich náboženství, podobně ,jako mají křesťané kříž či muslimové půlměsíc . Volba padla na hexagram
který byl již od středověku ztotožňován s Davidem případně s jeho synem Šalamounem ,proto se mu říká též "Davidova hvězda". Podle legendy je hexagram jednou z magických pečetí sloužících k zaklínání zlých duchů ,které byly Bohem předány slavnému židovskému králi Šalamounovi.
Hexagram je tedy podobně ,jako pentagram významným ochranným symbolem před duchy a zlou mocí. V Indii se prý tento obrazec kreslí do prachu před prahy, aby zaháněl nepřátelské duchy mrtvých. Nazývají ho tu Hvězdou Lakšmí, která je bohyně štěstí a blahobytu.

STEWART FARRAR

22. dubna 2009 v 15:27 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Stewart Farrar se narodil v Londýně 28.června1916.
jako syn bankovního úředníka Franka Farrara a učitelky Agnes. Byl vychován jako křesťanský vědec, ale ve dvaceti letech se přiklonil k agnosticismu.
V Londýně nejprve absolvoval chlapeckou školu, později se zde zapsal na universitu ke studiu žurnalistiky.
Na počátku druhé světové války v roce 1939, Farrar dobrovolně vstoupil do armády, kde zůstal po celou dobu jejího trvání. Jeho zkušenosti z války a jejích bezprostředních důsledků které viděl (byl jedním z prvních britských důstojníků přítomných v Osvětimi) do značné míry ovlivnily jeho osobní a politické přesvědčení.

POSVÁTNÁ MÍSTA - úvod

22. dubna 2009 v 12:49 | Miky |  ÚVODY DO RUBRIKV jistém smyslu jsou vlastně všechna místa posvátná. Ať se pohneme kamkoli ,všude se setkáme se čtyřmi posvátnými silami s ohněm ,vodou ,zemí a vzduchem. Dokonce i na místech ,která jsou silně poničena činností člověka. V celém vesmíru nenajdeme místo ,kde by nebyl přítomen Duch. A přesto naši předkové vnímali ,že jsou některá zvláštní místa ,jako například osamělé hory ,vodní prameny ,nebo háje starých stromů obdařeny zcela mimořádnou energií a projevovali těmto místům zvláštní úctu. Obrázek na začátku tohoto článku ukazuje sice posvátné místo australských domorodců skálu Uluru ,my ale nemusíme za svatými místy jezdit do zahraničí ,máme jich u nás dost a mnohá z nich si dodnes udržela podstatnou část své magie. V rubrice Posvátná místa se můžeme vypravit společně na některá z nich.


RAYMOND BUCKLAND

20. dubna 2009 v 19:51 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Raymond Buckland je dnes pravděpodobně nejznámějším zasvěcencem Geralda Gardnera.
Jestliže je Gardner považován za "otce" čarodějského kultu Wicca v celosvětovém měřítku ,je Buckland považován za otce a průkopníka Wiccy v USA. Byl to totiž právě on ,kdo v roce 1964 zavedl Gardnerovské čarodějnictví v Americe a kdo zde později rozšířil i svoji vlastní tradici čarodějnictví známou jako Seax-Wica.

HORA BLANÍK

20. dubna 2009 v 15:12 | Miky |  POSVÁTNÁ MÍSTAHle ,Blaník hora v hávu tmavého lesa ,jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou ,na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě a okolí k němu pátravě vzhlížejí. Věštíc chmurami zahalené zlé povětří ,promodrává-li se jasně ,slibuje jistý tvrdý čas.
Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků ,jedlí a smrků pradávné kamenné hradby ,většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají , po dřevěném hradě ,jehož chránily ,není dnes ani památky.
Ale pod hradbami v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři "svatováclavské vojsko" ,dřímají a čekají ,až nastane den ,kdy bude potřeba jejich pomoci ,až budou do boje povoláni.

(A.Jirásek - Staré pověsti české)

Hora Velký Blaník je nejznámější ,zdaleka ne však jedinou horou u nás ,ve které podle pověsti spí bájné vojsko. S podobnými horami se setkáváme ve světě všude tam ,kde dříve žili Keltové.
Podle badatelů jsou spící vojska vlastně Aes Sídhe nadpřirozený lid z keltské mytologie ,který obývá podzemí. Za jasných měsíčních nocích občas vyplouvají jejich přízraky z hor a my je můžeme spatřit ,nebo třeba jen slyšet ržání jejich koní ,řinčení zbroje a troubení jejich trub. Nejčastěji se to prý stává o svátku Samhain ,kdy je závoj mezi světy nejtenčí. Mockrát jsem si říkal ,že si jednou o Samhainu udělám čas a přenocuji na Blaníku pod širákem. Zatím jsem navštívil Blaník vždy pouze ve dne a v létě ,ale i tak to pokaždé stálo za to. Na Blaníku můžeme také vidět skálu ,které se říká Veřejová. Tato skála se prý občas otevírá a náhodný poutník může skrze ni vstoupit do podzemí hory. Legendy o záhadných zjeveních na Blaníku jsou známé už od Středověku. Z roku 1405 se nám dochoval spis De sanguine Christi (O Kristově krvi) v němž mistr Jan Hus ostře odsuzuje pohanské zvyky podblanického lidu ,který věří ,že v hoře spí svatí a přináší jim na vrchol kameny ke stavbě jakéhosi chrámu.
Při stoupání na vrchol Blaníku narazíte na zbytky valu hradiště z doby ranně Laténské - souvislost s Kelty je tedy jasná. Také samotný název Blaník je zřejmě keltského původu. V západní Evropě najdeme řadu keltských sídel podobného jména - například Blaniak (dnes Blagny u Dijonu),jiný Blaniak se nacházel východně od Paříže poblíž obce Aube (dnes se nazývá Bligny), další Blaniak najdeme u městečka Alzey ve středním Porýní (dnešní Planig).
Možná ještě větším dojmem než Velký Blaník ,zapůsobil na mne a na mojí manželku sousední menší kopec nesoucí název (jak jinak) Malý Blaník. Na jeho vrcholu je polozřícená kaple sv.Máří Magdalény z 18.století. Od západu je vrchol chráněn polokruhovým valem o průměru 225m ,takže i zde kdysi pravděpobobně stávalo nějaké hradiště ,nebo kultovní objekt. Kaple nemá střechu a tak z okolními stromy tvoří nádhernou přírodní svatyni. Velký i Malý Blaník jsou stará pohanská posvátná místa a výprava na ně rozhodně potěší srdce každé dnešní čarodějnice či čaroděje.
ROZHOVOR S ČARODĚJKOU

20. dubna 2009 v 12:13 | Eva Hauserová |  JINÉ
V dnes již zaniklém časopise Fantastická fakta 9/99 jsem objevil rozhovor o wicce a čarodějství se studentkou Cirwyn Marii z USA ,členkou Reformed Congregation of Goddes. Máte-li zájem se něco dozvědět o této eklektické feministické odnoži wiccy čtěte dále:

HORA PLEŠIVEC

20. dubna 2009 v 11:46 | Miky |  POSVÁTNÁ MÍSTABrdská hora Plešivec je jením z nejmagičtějších míst u nás. Tyčí se nad údolím říčky Litávky nedaleko Rejkovic. Málokteré místo je opředeno tolika pověstmi jako právě Plešivec.

O dvou stranách života (Chromý jelen)

20. dubna 2009 v 7:51 | Chromý jelen |  CITÁTY A MYŠLENKY
Chromý jelen
Medicinman nemá být svatý. Měl by poznat a procítit všechny proměny života , zoufalství , radost , kouzla i realitu,odvahu i strach svého lidu. Měl by se umět snížit na úroveň broučka! Vznášet se vysoko jako orel. Pokud nezakusí obojí ,nestojí jako medicinman za nic.
Nemoci ,vězení ,chudoba ,opíjení - všechno jsem to musel zažít na vlastní kůži. Svět se točí kolem hříchů. Nemůžeš být tak nafoukaný ,tak nelidský ,že chceš být čistý ,duši pěkně zabalenou do igelitového pytlíku. Musíš být současně bůh i ďábel.
Být dobrým medicinmanem znamená být uprostřed vřavy a neskrývat se před ní. Znamená to poznat život ve všech jeho stupních. Znamená to nebát se občas ze sebe udělat blázna. I to je posvátné. Příroda a Velký Duch taky nejsou dokonalí. Tolik dokonalosti by svět ani neunesl. Duch má dobrou tvář i špatnou tvář. Někdy se víc poučím z té zlé stránky než z dobré.

SILVER RAWEN WOLF a její knihy

18. dubna 2009 v 12:39 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Silver Raven Wolf
(nar.11.září 1956) je wiccanská kněžka a úspěšná autorka osmnácti knih. Stojí v čele Klanu Černého lesa ,který čítá 28 covenů ve Spojených státech a Kanadě. Mezi její nejznámější tituly patří Jízda na stříbrném koštěti ,Míchání čarovného kotlíku ,Mladé čarodějnice a Samostatná čarodějnice : Kompletní Kniha Stínů. Poslední dvě jmenované knihy vyšly i u nás.


Raven Wolf je velmi kontraverzní a diskutovanou autorkou ,která sklízí na jedné straně ovace a na straně druhé ostrou kritiku. To co jí rozhodně nelze upřít je literární nadání. Styl jejího psaní je svižný a příjemný na čtení. Silveřiny knihy jsou orientovány především na mladou generaci a teenagery ,proto píše tak ,aby byla témata srozumitelná a tu a tam je okoření i špetkou humoru. Starší čtenář ,či pokročilejší wiccan se tak občas neubrání dojmu podbízivosti a zjednodušování. Tento dojem Silver ještě podtrhuje tím ,že se občas dopustí faktické chyby ,například prohlásí ,že Aradia je matkou bohyně Diany ,když každý průměrně informovaný wiccan ví,že je tomu právě naopak. ,apod.

NOVÝ ATHAME

7. dubna 2009 v 15:03 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Magický nůž zvaný athame je asi nejznámější pomůckou používanou v čarodějnictví. Athame slouží k usměrňování energie ,ke kreslení magických obrazců ,při tvorbě posvátného kruhu apod. Než jsem před lety vykonal svůj první obřad ,prošmejdil jsem byt ve snaze najít co nejvhodnější předměty ,které bych mohl proměnit v magické pomůcky. Magickou dýkou se mi tehdy stal starý lovecký nůž. Měl sice rukojeť ze srnčího parohu a ne "předpisově" černou ,ale jelikož dýka i paroží představují v magii mužskou energii ,připadalo mi to vcelku logické. Přestože nůž neměl oboustrané ostří připomínala čepel svým špičatým tvarem skutečnou dýku. Horší bylo ,že jednu stranu čepele tvořila pilka. Z obrázku ,který jsem našel v knize Čarodějky a čarodějství (Gemini 1993) jsem sice zjistil ,že nejsem zdaleka první ,kdo používá dýku s pilkou ,přesto si ,ale myslím ,že to není ideální. U některých činností ,jako např. kreslení invokačních pentagramů na mě mělo zubaté ostří mírně rušivý vliv. I přez tyto nedostatky jsem si svůj magický nůž oblíbil a vykonal s ním řadu rituálů. Nyní však ,jak se říká uzrál čas a já se před několika dny pustil do výroby nové dýky. Všechno začalo tím ,že jsem v obchoďáku objevil úžasně tvarovanou ,oboustranně broušenou čepel vrhacího nože a napadlo mne vyrobit si k němu dřevěnou rukojeť. Nový athame mě tak stál 351 Kč a trochu práce ,což je v porovnání s tísícovými částkami za hotové dýky ve specializovaných obchodech poměrně slušná cena. Rukojeť jsem vyrobil z březového dřeva a přestože nejsem žádný řezbář ,bydlím v paneláku a nemám ani svěrák ,myslím ,že se docela povedla. Mnozí z vás by jistě zvládli vyrobit i hezčí rukojeť ,takže pokud chcete vlastnit dobrý athame a neutratit přitom horentní sumu vyražte schánět vrhací nůž a pusťte se do práce.
Doporučuji k přečtení Zahradův článek o historiji pojmu athame na stránkách http://www.wicca.cz/clanky/nastroje/athame.htm


AthameAthame
.

TRADIČNÍ A EKLEKTICKÁ WICCA

6. dubna 2009 v 17:42 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
TRADIČNÍ A EKLEKTICKÁ WICCA

Neopohanské náboženství Wicca obvykle dělíme na wiccu tradiční a wiccu eklektickou. Tradiční wiccou pak rozumíme zpravidla Gardnerovské a Alexandrovské sbory s pevnými pravidly ,zasvěcovací tradicí a dokonalým systémem výuky ,eklektickou wiccou rozumíme všechno ostatní. Eklektici rovněž přijímají základní principy tradiční wiccy ,ale poněvadž na ni nenavazují přímo je jejich cesta mnohem svobodnější a zozmanitější. Výjimku v tomto dělení tvoří Saex wicca založená R.Bucklandem ,která je někde na půl cesty. Buckland byl původně Gardnerovcem a ve své nové tradici z Gardnerovského základu hodně čerpá ,proto se o jeho pojetí hovoří někdy jako o wicce reformované.

V naší zemi dosud žádný tradiční sbor neexistuje a tak drtivá většina z nás českých praktikantů wiccy náleží do skupiny eklektické. Co to ale ten eklekticizmus vlastně je? Podívame-li se do slovníku cizích slov na pojem eklektik a eklekticizmus dozvíme se ,že eklektik je člověk ,který nepracuje se svojí původní myšlenkou ,ale vybírá si z různých předloh ,které pak skládá podle svých potřeb do více či méně vydařeného celku.V hanlivém smyslu lze eklektikem nazvat člověka neschopného cokoli vytvořit ,který pouze kopíruje ostatní. Co se však wiccy týče ,dá se říci ,že pravý opak je pravdou. Zatímco tradiční wiccan přijímá čerpá z mnohých výhod své tradice a učí se tomu co před ním vymysleli a vyzkoušeli druzí ,musí se eklektik hodně ohánět a tvůrčí energie je pro jeho existenci naprosto zásadní.

Někteří eklektici zakládají své sbory ,jiní zůstávají samotáři a praktikují své náboženství samostatně. Dnes už je zřejmě ve světě daleko více eklektických wiccanů něž těch tradičních. Wicca má tak nepřeberné množství tváří a podob a nesmíme se divit hlasům z tábora tradiční wiccy ,které se obávají povrchnosti a rozmělnění celého učení. Někteří z tradicionalistů tvrdí ,že jiná wicca něž ta tradiční vlastně neexistuje a nás eklektiky nikdy za skutečné wiccany považovat nebudou. S tím už se holt musíme smířit a nezazlívat jim to. Kdybychom se ,ale chtěli hádat mohli bychom to otočit a říci ,že vlastně neexistuje žádná jiná wicca než ta eklektická. Na starodávné a nepřerušené čarodějné tradice už dnes snad nikdo nevěří a všichni víme ,že Gerald Gardner postupoval při tvorbě své tradice zcela eklekticky a sestavil ji z několika zdrojů. Totéž se dá říct i o Alexandru Sandersovi navíc s tím ,že ještě (bez urážky) opisoval od Gardnera. Kde tedy vlastně je ta tradiční wicca? A čím se liší od všech těch nových odnoží? Jedna odlišnost tu bezesporu je. Gardnerovská a Alexandrovská wicca má za sebou dlouhá desetiletí práce ,které prověřili její kvalitu a životnost. Mějme je tedy v úctě jako své starší sourozence a svobodně a s radostí kráčejme po stezkách ,kterými nás povede naše Bohyně Matka a Rohatý Bůh lesů.