NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Květen 2009

CHANTY

29. května 2009 v 19:55 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Chanty ,neboli popěvky ,jsou pevnou součástí mnoha wiccanských tradic. V pohanských chantech se vzývají Bohyně ,Bůh ,živly apod. Popěvky dokáží navodit atmosféru při oslavách sezonních svátků ,při esbatech i soukromých rituálech. Texty ,ani melodie nebývají složité a často svou strukturou připomínají šamanské písně různých kultur.
Přikládám teď několik videoukázek s pohanskými chanty ,které se sám postupně učím. Snažím se je neuměle překládat do češtiny a doprovázet bubnováním.

ZEM JE NAŠÍ MATKOUSEBEZASVĚCENÍ

29. května 2009 v 19:52 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Sebezasvěcením se v eklektické wicce rozumí rituál v němž dotyčná osoba jasně vyjádří svou vůli následovat v dalším životě Bohyni a Boha a řídit se principy wiccanské víry.Podobně jako při křesťanském křtu i při rituálu sebezasvěcení dotyčný symbolicky umírá starému způsobu života a rodí se pro nový.

SEPTAGRAM

29. května 2009 v 8:15 | Miky |  SYMBOLY
Sedmicípá hvězda septagram (též heptagram) je staré magické znamení užívané v astrologii a alchymii. Jeho sedm cípů odkazuje k sedmi základním planetám : Slunci ,Měsíci ,Merkuru ,Venuši ,Marsu ,Jupiteru a Saturnu, s nimiž pracovala tradiční astrologie před objevením Uranu (1781),Neptunu (1846),a Pluta (1930) ,a k sedmi dnům v týdnu ,které tyto planety ovládají.
Číslo sedm bylo posvátné pro Sumeřany a Babyloňany.Biblický Starý zákon propůjčuje číslu sedm
vševědoucnost (sedm očí Jahvových) a moudrost (moudrost si vystavěla dům na sedmi sloupech ,sedm stupňů vedlo též do Šalamounova chrámu a zde stál sedmiramenný židovský svícen menora). V alchymii existuje sedm stupňů ,kterých je třeba dosáhnout ,abychom získali kámen mudrců.
Septagram kromě toho patří,tak jako ostatní hvězdice ,mezi důležitá ochranná znamení. Namalovaný či vyrytý septagram můžeme použít k ochraně předmětu před jejich poškozením. Mezi wiccany je to oblíbený symbol zdobící nejednu knihu stínů ,v Cunninghamově knize Living wicca nalezneme septagram jako značku pro magickou energii a wiccanská tradice Blue Star si modrou variantu tohoto symbolu zvolila za svůj oficiální znak.

BELTINE na videu

25. května 2009 v 15:46 | Miky |  KOLO ROKU
Nedávno pohané a čarodějnice na celém světě oslavili jeden z velkých pohanských svátků : Beltine (u nás známý spíše jako pálení čarodějnic). Na tomto videu z anglického Glastonbury jsou hezky zachycené obě části svátku tj. zapalování ohňů i tanec kolem májky. Je to docela dlouhé (10 minut) ,ale má to atmosféru.


VZPOMÍNKA NA DÁNSKO č.1

24. května 2009 v 11:23 | Miky |  JINÉ

Už se to blíží. Šestého června to bude rok ,co jsme s mým dobrým přítelem B.G.Androšem podnikli naší nejúžasnější cestu do Dánských anarchohippísáckých komun Christianie a ThyLejren. O komunách jsme měli pár kusých informací z různých časopisů ,ale hlavní inspirací nám byl dokument Komuny a komunity ,který v rámci cyklu o Alternativní kultuře již několikrát odvysílala Česká televize.

DUCH MÍSTA - Loren Crudenová

24. května 2009 v 8:52 | Miky |  KNIHOVNIČKA
Novou rubriku Knihovnička načnu tím ,že vám představím krásnou knihu Duch místa od Loren
Crudeové ,která vyšla v nakladatelství Volvox Globator v roce 1997. Autorka se šest let učila indiánským obřadům u šamana kmene Potawatomie ,Lewisw Sawaquata. Levis ji zasvětil do obřadních rituálů posvátné dýmky ,indiánské sauny a cesty za prozřením. Zároveň ,ale Loren povzbuzoval k tomu ,aby čerpala i ze svého Evropského a skotského dědictví a seznámil ji s Tarotem ,pohanskými svátky apod.

O stromech (Ladislav Rusek)

22. května 2009 v 11:45 | Ladislav Rusek |  CITÁTY A MYŠLENKY
Existence stromů je skutečně něco pozoruhodného. Mezi všemi živými bytostmi na naší planetě
mají právě stromy zcela zvláštní postavení. Jsou ztělesněním vůle a touhy povznést se nad úroveň půdy ,z níž strom čerpá neuvěřitelnou sílu své existence. Ty nejvyšší stromy se tyčí svými korunami hodně přes sto metrů nad zemí ,do výše až čtyřicetiposchoďových mrakodrapů!
Když vidíme kupříkladu velikou lípu v plném květu ,kde naráz se rozvine a voní nektarem snad milión zlatých květů ,užasneme: jaký to je "motor" ,který pohání celou tu záhadnou bytost ,zvanou strom… Půda ,z níž roste ,je často chudá ,samý kámen - a hle ,z toho ,co v ní nahmatají vlásečnice kořínků ,vyroste časem několik tun bílého dřeva ,mnoho tun listí ,které se rok co rok vyměňuje a které samo o sobě je podivuhodným orgánem. Strom vydá za staletí svého života obrovské množství kyslíku ,jímž přispívá k našemu životu. Bez existence stromů by nebyla možná existence nás lidí - alespoň ne v té vyspělé podobě ,jakou máme.

O radikální ekologii (John Zerzan)

21. května 2009 v 14:26 | John Zerzan |  CITÁTY A MYŠLENKY
Často slýchám ,proč si tedy nezalezu někam do pralesa ,nesvítím si tam loučí a nedržím klapačku. Z několika důvodů - protože bych jednoho dne rozžehnul svou louč nad vypálenou mýtinou ,protože se mi nechce podlehnout moci a zbavovat se odpovědnosti.Kdybych nakrásně odfrčel do toho pralesa ,odpovědnosti za destrukci planety se nikterak nezbavím. Nejde o to nečinit něco zlého ,ale zabránit tomu ,aby něco zlého bylo činěno. Takže krom toho ,že si nikterak nepomohu ,navíc budu v pozici vyhnance. Copak nespokojení lidé ,kterým se nelíbí plýtvavost společnosti ,totalita moci ,to ,že její vládnoucí pařát rozevírá nad celým lidským pokolením a přitom je nějakým záhadným způsobem neviditelný pro většinu těch legračních dvounohých bytostí ,kterým se říká homo sapiens sapiens …copak všichni odpůrci tohoto systému mají být vykázáni do vyhnanství ? Nas..t ! Mohu to úplně klidně otočit a zeptat se těch velkorysých pánů a dam ,co mne posílají do pralesa : Proč si nečicháte sami ,zavření někde ve vakuovém prostoru se svým čtyřkolým miláčkem ,všechno to svinstvo ,co z něj jde ? Proč si nenalijete všechny ty toxiny pouze a jenom do svých lahodných drinků ? Proč je cpete do řek ,kde se koupou naše děti ? Jen si je užijte sami… Jde o to ,že důsledky technologie ,vliv moci a globální dopady odcizení člověka od přírody nejsou nějakou záležitostí ,kterou by si mohli užít jen ti ,jimž se to líbí.(…) Nemám jediný důvod respektovat vůli společnosti ,která by mne mohla poslat do záhuby. Ať už v kapitalismu nebo v jakémkoli jiném systému.

MARGOT ADLEROVÁ

21. května 2009 v 12:54 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Margot Susannou Adlerová
je Wiccanská velekněžka, spisovatelka, novinářka, lektorka a autorka knihy Vzývání Měsíce: Čarodějnice, Druidové, vyznavači Bohyně a ostatní pohané v dnešní Americe (1979) studie povahy současného pohanského náboženství ,a knihy Heretické srdce: Cesta Ducha a revoluce (1997) pamětí na šedesátá léta.

RITUÁLNÍ NAHOTA

21. května 2009 v 12:41 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Hned úvodem chci předeslat ,že já osobně provádím své rituály oblečený a měl-li bych se zúčastnit nějakého obřadu ,kde jsou ostatní zvyklí pracovat v "nebeském šatě" asi bych se cítil dost nesvůj. Zároveň si ale uvědomuji ,že odbýt toto téma tím ,že Gerald Gardner byl fanatický nudista a Alex Sanders nenapravitelný exhibicionista ,by nebylo vůči těmto osobnostem ,jejichž wiccanské tradice rituální nahotu provozovaly, spravedlivé.

O čarodějnicích a čarodějích (Margot Adlerová)

20. května 2009 v 16:49 | Margot Adlerová |  CITÁTY A MYŠLENKY
Nejsme zlo. Nechceme lidem škodit a podvádět je.Nejsme nebezpeční. Jsme obyčejní lidé, jako jste vy. Máme své rodiny, zaměstnání, naděje a sny. Nejsme temný kult. Naše náboženství není vtip. Nejsme to, co si myslíte, že jsme ,když se díváte na televizi. Jsme skuteční. Smějeme se a pláčem. Jsme vážní. Máme smysl pro humor. Nemusíte se nás bát. Nechceme vás konvertovat. A prosím, nepokoušejte se obracet na víru vy nás. Dejte nám stejné právo ,jako my vám, abychom mohli žít v míru. Jsme vám mnohem podobnější , než si myslíte.

O silách lunárního cyklu (Elen Hawke)

20. května 2009 v 15:49 | Elen Hawke |  CITÁTY A MYŠLENKY
Vedle oslav osmi sezónních svátků je lunární cyklus středobodem čarodějnických praktik.
Sledujeme,jak Luna narůstá z tenoučkého srpečku ve velký planoucí kotouč a pak se opět vytrácí do temnoty. Události si jako naši předkové časujeme tak ,aby začínaly za dorůstající Luny - magické praktiky cílené na přijímání provádíme tehdy ,když Luna dorůstá ,zatímco za Luny ubývající něčeho zanecháváme nebo něco opouštíme. Za novoluní a dorůstající Luny můžeme zasévat ,ať již symbolicky při zahajování nového projektu ,nebo skutečně do půdy na zahradě. A naopak chceme sklízet plody nebo dojít naplnění v určité životní oblasti za úplňku ,kdy lunární síly jsou nejintenzivnější. Toto všechno probíhá podle určitého vzorce pocházejícího z dávných pozorování pohybů hvězd ,i když jej obyvatelé rušného moderního světa s jeho neutuchající vnější aktivitou často přehlížejí. Tento vzorec je však nám a dalším živočišným druhům na naší planetě přirozený a v případě ,že je uznáván a že podle něj žijeme ,přináší nám do života harmonii a rovnováhu.

BURKOVÁK

19. května 2009 v 16:37 | Miky |  POSVÁTNÁ MÍSTA

Burkovák je kopec ,který se vypíná nad obcí Nemějice na Písecku. Jde údajně o tutéž horu ,kterou husité pojmenovali Tábor a na které se ve velkém počtu (cca 40 000lidí) shromáždili v roce 1419 ze širokého okolí.
O pětset let později tedy v roce 1919 zde proběhl archeologický průzkum ,který si kladl za cíl objevit po tomto husitském shromáždění nějaké stopy. Husitského se nenašlo nic ,zato však byl na vrcholku hory učiněn objev významného kultovního místa z doby Halštatské. Na prostoru zhruba dvaceti metrů čtverečních se našlo několik tisíc malých keramických předmětů různých tvarů (figurky ,korálky ,ozubená kolečka ,apod.) upravených k zavěšení. Předměty sloužily pravděpodobně jako obětiny zavěšované na posvátný strom.

STARHAWK - anarchistická čarodějnice

16. května 2009 v 12:50 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍStarhawk Starhawk ,roz. Miriam Simos se narodila 17.června 1951. Je americkou spisovatelkou, sociální aktivistkou a čarodějnicí.

BÝK

16. května 2009 v 10:18 | neznámý |  JINÉ
Již před počátkem civilizace ,když byl svět zahalen zimou o mě lovci snili a malovali mě na posvátná místa.

ERNEST THOPSON SETON

15. května 2009 v 16:37 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ


Jméno Ernesta Thompsona Setona bychom v žádném sborníku pohanských osobností pravděpodobně nenašli a přesto to byl právě on ,kdo pro mě byl prvním impulsem na mé cestě za Starým náboženstvím. Prvními rituály ,kterých jsem se účastnil ,nebyly rituály wiccanské ani čarodějnické ,ale právě rituály Setonovské ,nebo chcete-li woodcrafterské.

O zdobení těla (Siberutský šaman)

12. května 2009 v 23:30 | Siberutský šaman |  CITÁTY A MYŠLENKY
Lidé by měli své tělo zdobit korálky a květinami a vést s ním takový život a skutky ,aby se v něm duši líbilo.Lidská bytost by měla mít ráda svůj život ,své tělo ,jinak se v něm duši přestane líbit a odejde.A když Simagere - duše bloudí bezcílně po obloze ,u řeky ,nebo v pralese ,může do těla vstoupit Sanitu - zlý duch.


( z knihy Prsatý muž od Josefa Formánka)

OLTÁŘ A JEHO USPOŘÁDÁNÍ

12. května 2009 v 22:30 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Slovo oltář pochází z latinského altus ara ,což znamená obětní stůl. V nejstarších dobách sloužili jako oltáře zvláštní přírodní místa jako jsou balvany ,skály ,kořeny ,nebo pařezy starých stromů ,vodní prameny apod.

O skromnosti (H.D.Thoreau)

12. května 2009 v 20:59 | Henry David Thoreau |  CITÁTY A MYŠLENKY
Většina přepychových věcí a mnohé z toho ,co nám takzvaně zpříjemňuje život ,je nejenom postradatelné ,ale rozhodně brání zušlechtění lidstva.Pokud jde o přepych a pohodlí ,ti nejmoudřejší žili ještě prostěji a skromněji než lidé chudí.
H.D.Thoreau


O vděčnosti (Gary Snyder)

12. května 2009 v 20:52 | Gary Snyder |  CITÁTY A MYŠLENKY
Podstatné je naučit se vděčnosti. Vyjádřit vděčnost za všechno ,co člověk má ,nezáleží na tom ,jestli jsou to brambory ,nebo ryby. Je třeba umět říci děkuji - to je důležité. V tom spočívá ekologický způsob pohledu.