NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

BOHYNĚ VELKÁ MATKA

15. června 2009 v 10:48 | ASET MOON |  WICCANSKÁ MYSTERIA
Velká Matko Bohyně
Ty, která jsi byla před počátkem času
A z vodní propasti
stvořila veškerý život

Přijď ke mně, Babičko
uč mě o přílivových vlnách života
Pomoz mi pochopit, že věci, které mají být znovuzrozeny,
nejdříve musí zemřít
Ukaž mi, že jejich vnitřní sílu a dary, které leží uvnitř
vejdi do mého moderního světa
Pomoz mi zůstat ve spojení s tím, co je opravdu důležité

Připomeň mi zprávy ve větru
Velká Matko Bohyně
Bezejmenná ,nikoli zapomenuta

Dovol mi tě uctít.

Aset Moon


" Matka Země je věčně plodným zdrojem všeho. Ona je prostě "Matka". Vše, pochází od ní, do ní se vrací a jí náleží.Celý Vesmír je její tělo. Vše se rodí zjejí dělohy a všechno vyživují její prsa. Nikdo a nic neexistuje mimo ní. Každá věc je jejím projevem a všechno se podílí na jejím životě ve věčném koloběhu zrození a znovuzrození. "

Encyklopedie Britannia.

Zkusme se ve své mysli vrátit, pokud je to možné, do doby před více než 20.000 lety. Velké
ledovce, které kdysi pokrývali velkou část Evropy a Asie ustoupili. "Homo Sapiens", naši ranní lidští předkové, postupovali za stády zubrů, koní a dobytka tam ,kde vznikaly nové travnaté stepi. V jihozápadní Francii, v jeskyních na hranici úrodného údolí v Dordogne, v VEZERE a Ariège se objevilo nové umění. Posvátné obrazy byly malované na zdech a vyřezávané z kamene a slonoviny. Bylo zde objeveno více než 130 rytin a soch ,mnohé z nich posypané červeným okrem a většina z nich nesoucí ženskou podobu.
Sošky nesly znaky mateřství. Měly velká ,nalitá
prsa a těhotná břicha. Skutečný význam těchto sošek byl ztracen v průběhu času. Ještě dnes však, jsme schopni využít, toho ,co bylo jednou zapsáno do kolektivního nevědomí v lidské rasy.
Tyto anonymní obrazy ženské postavy hrály důležitou roli v duchovním vývoji našeho druhu. Nevíme, jak byla tato postava nazývána - snad jenom jednoduše "Ona." Dnes se o ní hovoří jako o tzv. " Bohyni Velké Matce " - a zdá se nám, že představuje - Velkou Matku všech starověkých národů .
Nejstarší reprezentace Velké Matky Bohyně sahají nejméně do staršího paleolititu a byly nalezeny v celé Evropě - od Pyrenejských hor, které rozdělují Španělsko a jižní Francii až na Ruskou Sibiř a její mrazivé pláně .
Z jihu Francie pochází nález rytiny ,kterému dnes říkáme " Lausselská Venuše" Rytina byla pojmenována po údolí, ve kterém byla objevena. Kamenné nástroje z místa nálezu určují její stáří do období mezi 22.000 a 18.000 lety před naším letopočtem. Koho rytina znázorňuje? Upřímně řečeno ,můžeme jen hádat. Postava má v ruce půlměsíc zubřího zakřiveného rohu s 13ti zářezy což odpovídá počtu lunárních měsíců v roce. Je snad první chovatelkou dobytka? Její silné boky a břicho, možná svědčí o těhotenství. Je snad symbolem plodnosti? Nebo představuje velký cyklus času a plodnosti země?

Autoři Anne Baring a Jules Cashford ve své knize "Mýty o bohyni" upozorňují na to, že hlava " Lausselské Venuše " je "nakloněná směrem k Měsíci, její křivky ,prsty levé ruky směřující k děloze i sklon její hlavy k rohu ve tvaru půlměsíce to všechno vytváří spojení mezi fázemi Měsíce a lidskou plodností. Spojení mezi fázemi Měsíce a cyklem ženské menstruace a plodnosti, bylo stejné jak pro člověka doby kamenné tak, pro nás. Zdá se tedy, že z pozorování této souvislosti se vyvinula mytologie spojení pozemského s nebeským.
V podhůří Pyrenejí na Lespugne, ve Francii byla objevena jiná 14 cm vysoká soška vyřezávaná z mamutí slonoviny. Její nohy se zužují do špice, což by mohlo naznačovat, že bývala zapichována
do země. Její velká prsa a hýždě připomínají čtyři veliká vejce.Na stehnech pod hýžděmi je vyleptáno 10 řádků.Každý řádek by mohl symbolizovat jeden lunární měsíc lidského těhotenství.
To všechno pouze předpokládáme a vzdělaně odhadujeme ,ale nikdy nebudeme stoprocentně vědět, že to tak naši předkové skutečně mysleli. A to je pravděpodobně důvod, proč bohyně tolik vrušuje naší mysl představuje totiž naše vlastní zapomenuté dědictví.
Další podobou bohyně Velké Matky nacházíme v Rakousku. Její stáří je datováno do období mezi roky 30000 př. nl a 25000 př. nl a je známá jako " Willendorfská Venuše " Je to zřejmě jedno z nejlepších známých starověkých spodobnění bohyně. 12 cm velká vápencová soška Willendorfská Venuše se pohodlně vejde do lidských rukou. Její výrazná prsa a boky naznačují plodnost a jakoby říkaly ,že Bohyně Velká Matka byla nejen zdrojem života lidí, ale životem samým.
"Každý obraz bohyně Matky nás inspiruje a zaměřuje naše vnímání vesmíru jako organického, živého a duchovního celku, kterého se lidstvo, Země a veškerý život na Zemi se účastní jako 'její děti'. Vše je společnou tkaninou v jedné kosmické síti, kde všechny manifestace života spolu souvisí, protože se podílí na posvátnosti původního zdroje. "

Zajímavým faktorem je sedm kruhů ,které má Willendorfská Venuše kolem hlavy. Baring a Cashford připomínají, že číslo sedm odpovídá jedné čtvrtině Měsíčního cyklu a počtu astrologicky významných planet. Je to jen náhoda? Sedmička byla považována za posvátné číslo vztahující se k celistvosti už v době bronzové (asi 3500 př. nl), tedy asi 15.000 let potom co byla Willendorfská soška vytvořena.
Dnes si nejste jisti tím, kde a jak začala Velká matka bohyně ovlivňovat život našich dávných předků. To, co však víme ,jak říká známá archeoložka Marija Gimbutas , je že Velká Matka bohyně nebyla uctívána pouze v jedné komunitě nebo kmeni, ale její kult se vyvíjel společně s celým lidským druhem.
Bohyně Veliká Matka byla se svým lidem neustále. Byla přítomna v půdě a kamenech, v rostlinách i zvířatech, které lovili. Když dospěli na konec své cesty a zavřeli oči ,ona na ně čekala, připravena na konci jejich života přijmout je zpět do své náruče.Byla bezejmenná a anonymní, protože zastupovala všechny a všechno. Byla život sám, žijící v jejich snech a rozvíjející jejich vědomí. Popírat Její přítomnost má pouze odloučení a způsobila mnoho utrpení - i když nemůžeme podat sami připustit, že i dnes.
Velká Matka byla volána různými jmény ,připomeňme si dnes pojmenování ,kterým se k ní obraceli původní Američané v jednom ze starobylých popěvků…

"Pramatko, já slyším tvé volání
Pramatko, já slyším tvou píseň .. "

Veliká Matka Bohyně je stará jako Země. Ona sama je na Zemí. Je stejně stará jako čas - Byla to ona kdo vytvořil vesmír.

"Stojím na počátku času
Vystupuji z propasti
a všechno co vidím kolem sebe jsem vytvořila
Vše, co je přede mnou je moje
Já jsem bezejmenná
Zapomněli na mne
Ale byla jsem tu předtím než mě znali
Jsem starší než sám čas
Já jsem Ona."

Spojení s Velkou Matkou

Pro naše starobylé předky byla Bohyně Velká Matka všude kolem nich. Byla Zemí po které chodili a která jim poskytovala vše, co potřebovali. Jednoduchý způsob jak se spojit s Velkou Matkou je prostě být v přírodě. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme udělat toto: Vyrazit pěšky mezi keře a lesy s přáteli či rodinou, nebo jen sami a poznat přírodu takovou ,jaká je. Najít si klidné místo a jednoduše sledovat své okolí. Sedět na zemi a pociťovat podstatu Velké Matky vstupující do vás. Vystoupat na vysoké místo, kopec ,nebo horu, a zjišťování, a rozhlédnout se do okolí , sledovat odtud svítání nebo západ slunce.Usadit se v místním veřejném parku, nebo dokonce ve vaší zahradě a strávit nějaký čas v tiché meditaci nebo přemýšlením o Bohyni Velké Matce a o tom ,co znamenala pro naše předky.Invokace Bohyně Velké Matky

Existuje velké množství obrazů a spodobnění Bohyně včetně těch, které jsou nepojmenované. Ale není nutné mít její konkrétní obraz, či sochu, protože ona je tvůrcem všeho života. Hloubejme chvíli v zatemněné místnosti o čase předtím, než byl vytvořen veškerý život. O čase kdy naše duše hledala cestu ven ze tmy, cestu ke svému vlastnímu já ,ještě před narozením z dělohy své matky.

Starobylé příběhy, řekněte nám o prázdnotě, nekonečném oceánu neexistence.

Barbara Walker vyučuje o starověkém zvuku "Maa". Vyslovte "Maa-aaa-aaa" jemně a pomalu a ucítite vibrovat Universum všude kolem vás. Je to starověký způsob spojení s Velkou Matkou Bohyní. "Ona"byla první a z ní vzniklo vše ostatní. Můžete mít pocit že jste sami, ale nejste - oslovte ji:

"Pramatko
,stvořitelko všeho života co je
,všeho který kdy byl
a všeho co ještě bude.
Pomoz mi si vzpomenout. "

Stůjte před oltářem v postoji oddanosti (rozpažené ruce směrem vzhůru, nohy od sebe na ramenní šířku)

"Otevři mé uši tak, abych slyšel(a) tvůj hlas ve větru.
Otevři mé oči, abych byl(a) schopen(a) vidět a ocenit všechny tvé zázraky.
Otevři mojí mysl a dotkni se mé paměti tak, abych si připomněl(a) minulost. "

Zavřete oči a zbytek zpátky do fetální poloze. Otevřete své uši, a naslouchejte zvukům, které jsou kolem vás. Slyšíte její hlas na větru? Ona je strážkyní času. Je ochránkyní lidí a iniciátorkou do většiny starověkých tajemství. Cítíte její objetí a když se přiblížíte svému srdci ,vítá vás doma.

Komunikace s Bohyní Matkou


Veliká Bohyně Matka s námi komunikuje prostřednictvím symbolů a obrazů. Jedním ze způsobů našich předků jak navázat spojení s Bohyní a přijmout od ní nová poselství bylo ztrávit noc ve speciální spánkové komoře. Velké Bohyně Matka zde mluvila k lidem prostřednictvím snů.
Na ostrově Malta byla v podzemním bludištní objevena svatyně známá jako "Hypogeum". V podzemní vápencové svatyni se našla soška známá jako "Spící Paní". Zkuste před spaním recitovat následující modlitbu ,která vám pomůže zaznamenat poselství Velké Matky přicházející k vám ve spánku .

"Velká Matko Prastarých Cest.
Průvodkyně po tvých stopách na této cestě
Cítím ,že jsem ti stále blíž.
Kráčíš vedle mne, Velká Matko
Přitiskni mne na svá bohatá prsa
Ujisti mě, že nikdy nejsem sám(a)."

Cítím dnes velkou potřebu těchto komor spánku ,které by nám pomohly vrátit Bohyni Velkou Matku zpět do našich životů.Žijeme dnes příliš složitě a často zapomínáme ,že život je vlastně prostý.Vzpomeňme si každý den ,že se na nás Velká Matka stále dívá. Je jen na nás zda si jí všimneme a zavoláme na ni.


čerpáno z : orderwhitemoon.org
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Ľudka Ľudka | Web | 15. června 2009 v 13:35 | Reagovat

Wow, tak to je prenádherný článok, obrázky, niečo jedinečné

PS: ďakujem za návštevu  ;-) Z toho koncertu mám aj fotky a články v rubrike "kellyovci na vlastné oči"
pekný dník

2 Eva* Eva* | Web | 15. června 2009 v 16:36 | Reagovat

Miky, já mám jen dotaz, ta první fotografie,  strom - bohyně, to je fotomontáž?
Viděla jsem už hodně stromů. Stromy jsou moje lásky, ale tak zvláštně rostlý strom jsem zatím neviděla.
Článek je fantastický, nejde to všechno číst ale najednou, nějak se mi zahlcuje mozek.  :-)

3 Miky Miky | 15. června 2009 v 21:23 | Reagovat

To fotka je samozřejmě fotomontáž.Trochu jsem váhal zda jí použít,protože není moje a nepamatuju si odkud jí mám ,ale nakonec zvítězilo to ,že se mi líbila.
Článek je nejen dlouhý ,ale je určený ,tak jako ostatně celý tento blog především novopohanům. Obdivuju každého ,kdo tímto tématem přímo nežije a přesto se pustil do jeho čtení.Sám mám docela problém s tím číst z monitoru delší texty. Takže moc děkuju za přízeň a zájem.

4 mstajer mstajer | Web | 15. června 2009 v 22:02 | Reagovat

To je zajímavé, ten výraz "novopohan". Je mi to sympatické. Velká Matka je něco, co tu vždycky bylo, ale v dnešní době trčí na prvním místě v žebříčku hodnot vlastní prospěch, a to až do té míry, že to působí kontraproduktivně.
Velká Matka je pořád s námi, protože její jméno může být zrovna tak přirozenost, příroda, nebo jenom ten jednoduchý zákon, že voda nikdy nepoteče do kopce.

5 Miky Miky | 15. června 2009 v 22:35 | Reagovat

Lépe bych to neřekl.

6 Jarka Jarka | 16. června 2009 v 8:23 | Reagovat

Ahoj Evo,
nenech si prosím zahltit mozek! Nech si tam místo na brýle, baterie a foťák! Berušky byly parádní a celý tvůj blog je skvělý! Těším se na další fotky!

7 Hanka Reisenauerová Hanka Reisenauerová | E-mail | 23. srpna 2011 v 23:42 | Reagovat

Hele ten 6. obrázek je ten oltář? Takhle ten oltář má vypadat? Hele a může být i doma v pokoji? :) :)

8 Miky Miky | E-mail | Web | 24. srpna 2011 v 4:28 | Reagovat

[7]: Ano, je to oltář a podle výzdoby je pravděpodobně připravený k oslavě Mabonu - podzimní rovnodennosti. Samozřejmě můžeš sestavit podobný oltář i doma. ;-)

9 oo oo | 8. ledna 2012 v 14:59 | Reagovat

krasny clanek a predevsim nadherny blog narazil jsem na blogy kde si neake deti pisi o tom jk znicit svet a vsechno by chtely resit kletbami vubec nevedi do ceho se pousti ale mate moc nadherny blog ;-)

10 Miky Miky | E-mail | Web | 8. ledna 2012 v 16:02 | Reagovat

[9]: Díky. :-)

11 Globo Globo | E-mail | Web | 9. května 2012 v 13:09 | Reagovat

Uprostřed ničeho...

12 el el | E-mail | 15. září 2013 v 20:17 | Reagovat

Konečně super článek na toto téma! To je Ona! To je ta, v níž věřím a k níž se obracím! Díky moc za tento článek - mimochodem dost dobrý blog - sem se budu vracet!

13 Black Wolf Black Wolf | 18. března 2014 v 20:03 | Reagovat

Nikdy jsem neuznával ty kecy o bohu jež sestoupil na Zem a zanechal zde svého syna. Stejně tak jako většina náboženství vymyšlených za posledních 5 000 let. Existuje jediný bůh, tedy lépe řečeno bohyně a to ta jež nás obklopuje i v této době, jež si jí lidstvo neváží a jež ponižuje. Velká matka, matka nás všech je jediná spravedlivé, smrt si nevybírá, zda bohatého, nebo chudého.
Věřím v Matku!

14 Marek Marek | 24. října 2015 v 22:24 | Reagovat

Moc pekne Miky, jsem rad ze jsem narazil na tvou stranku. Skoda ze neuvadis tez nasi ceskou Vestonickou Venusi, ktera je dokonce nejstarsi z dosud nalezenych. Dekuji

15 Miky Miky | 28. října 2015 v 9:03 | Reagovat

[14]: No, on to není můj článek, já ho jen překládal, autorkou je Eset Moon.

16 Onor Onor | 17. října 2017 v 9:33 | Reagovat

Slevové kupóny Ona Dnes naleznete na https://slevovykupon.net/c/onadnes/ ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama