NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Říjen 2009

SAMHAIN 2009

30. října 2009 v 11:27 | Miky |  KOLO ROKU

BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ - František Bardon

30. října 2009 v 10:27 | Miky |  KNIHOVNIČKA
Kniha Františka Bardona Brána k opravdovému zasvěcení představuje přehledný a ucelený systém praktické magie uzpůsobený tak ,aby byl přístupný každému zájemci ,bez ohledu na to zda dotyčný o magii před tím už něco slyšel ,či ne. Na rozdíl od některých podobných děl z pera jiných autorů ,není tato kniha zahlcena těžko srozumitelnými pojmy a pokud se zde nějaký vyskytne je ihned vysvětlen. Tato vstřícnost k laickému čtenáři však neubírá knize na kvalitě. Bardon rozhodně nenabízí nějakou snadnou cestu ,která z vás učiní jedním přečtením knihy mága. Ten ze čtenářů ,který není ochoten poctivě studovat a tvrdě cvičit ,se žádného úspěchu nedočká. Kniha je rozdělena do deseti lekcí z nichž jedna navazuje na druhou. Bardon opakovaně a důrazně doporučuje nezačínat se cvičením pokročilejších stupňů dokud bezpečně nezvládáme předcházející.
Bardonuv systém není přímo spojen s žádným konkrétním náboženstvím a je proto využitelný v mnoha různých tradicích. Všechna cvičení jsou postavena na práci se čtyřmi základními živly a s principem Akáši (Ducha) ,což jsou atributy se kterými pracuje většina čarodějů a šamanů ,proto je považuji za velmi vhodná i pro současné pohany. Mě osobně velmi vyhovuje ,že se v knize nemusím brodit složitými kabalistickými a alchymistickými konstrukcemi a mohu se pustit rovnou do cvičení.
Cvičení z této velké Bardonovi učebnice jsou založena především na rozvíjení meditačních a vizualizačních schopností ,pokud nechcete experimentovat s tzv.fluidickými kondenzátory a magickými zrcadly ,pak vše co potřebujete k úspěchu je pouze píle ,vytrvalost a dostatek času.

JAK (NE)FUNGUJE MAGIE

30. října 2009 v 9:22 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
K napsání této úvahy mě inspirovala Kojotova přednáška s názvem Magie z 99% neexistuje (k poslechu na http://www.kojot.name/ v rubrice Magie) Nenechte se odradit tím ,že je Kojot satanista (je to především dobrý a inteligentní člověk) a máte-li hodinu a půl času ,přednášku si poslechněte.
Jak už jsem několikrát na různých místech psal je pro mě Wicca především náboženstvím a životní filosofií ,nebo ještě lépe řečeno kabátem do kterého oblékám svoji víru. Víra je totiž cosi niterného a těžko uchopitelného a chceme-li toto niterné nějak vyjádřit navenek nezbývá nám než použít řadu symbolů ,podobenství a opisů a tato nadstavba naší víry tvoří náboženství.
Ve všech náboženstvích je magie nějak přítomna. Někde více ,jinde méně. Některá náboženství ponechávají magii pouze v rukou svatých ,proroků a kněží ,jiná jako např. Wicca pohlížejí na magii ,jako na něco ve své podstatě přirozeného a potencionálně dostupného všem. Wicca je magií přímo prodchnuta a bylo by divné ,kdyby tomu bylo jinak ,neboť je též někdy nazývána čarodějnictvím. Co to ale ta magie je a jak vlastně to čarování funguje?
Jedna z nejběžnějších teorií praví ,že čaroděj pomocí rituálu a soustředěné myšlenky vytvoří v pomyslném prostoru zvaném Akáša příčinu ,která potom v našem hmotném prostoru vytvoří odpovídající následek. Funguje to tak ,ale doopravdy?
Kojot ve své přednášce říká ,že mnoho našich magických úspěchů lze připsat na vrub pouhé náhodě. Vždycky totiž existuje určitá pravděpodobnost toho ,že to ,co si přejeme se skutečně stane. Pokud se záměr našeho kouzla uskuteční považujeme to za důkaz fungování magie ,pokud ne ,řekneme si ,že jsme někde udělali chybu. Podobně může říci křesťan ,že je jeho modlitba buď vyslyšena ,anebo ,že byla prostě boží vůle jiná.
Mnoho úspěchů našich magických rituálů lze podle Kojota také přičíst ne magickým silám ,ale prostému psychologicky vysvětlitelnému přeprogramování ,neboli sugescí. Autosugescí se dá vysvětlit úspěšnost celé řady kouzel na posílení našeho sebevědomí ,odvahy ,soustředění ,zklidnění a uzdravení. Podobně se dá vysvětlit také působení drahých kamenů ,amuletů a dalších magických předmětů. Jinými slovy ,věřím-li ,že je nějaký předmět naplněn určitou silou ,bude na mne mít skutečně vliv ,aniž by skrze něj nějaké skutečné energie opravdu působily. Jedná se zde o efekt zvaný placebo ,který je dobře znám a popsán a o jehož funkčnosti jsem se za dobu svého působení ve zdravotnictví už také mnohokrát přesvědčil.
Musím říct ,že Kojotovy závěry ohledně sugesce a psychoprogramování mě nikterak neuráží a že se z nich moje víra nebortí. Je mi totiž v podstatě jedno jestli při mých rituálech působí nějaké magické síly ,anebo se pomocí určitých postupů a symbolů pouze psychologicky přeprogramovávám - důležité pro mne je ,že tyto rituály opravdu fungují. Co se týče typu magie u které se o nějaké sugesci hovořit nedá (tj.magie zaměřená na jiné osoby bez jejich vědomí ,nebo magie týkající se určitých dějů ,např. ovlivňování počasí ,přičarování peněz ,apod.) ,zde se podle mě pohybujeme zcela v oblasti víry. Buď prostě věřím ,že mohu magicky pracovat i tímto způsobem ,anebo nevěřím. Jsem-li svým založením spíše skeptik ,budu v těchto věcech vidět spíše dílo náhody a veškeré argumenty čarodějů budou pro mou racionální mysl příliš subjektivní a těžko měřitelné. Chci-li naopak v těchto věcech vidět působení magie ,nepřesvědčí mě žádné statistiky a argumenty skeptiků ,neboť můj prožitek bude skutečný a autentický.
Všechno je to věc volby a vnitřního založení člověka a nemá příliš cenu snažit se o nějakou "misii" v názorově odlišné skupině. Materialista může svůj život prožít stejně spokojeně ,či nešťastně ,jako člověk hluboce věřící. Já osobně kolem sebe i v sobě určité energie vidím a pramálo mi záleží na tom ,že nejsou současnými přístroji měřitelné. Připouštím i jiná vysvětlení ,ale víra v magii a magické energie dělá můj život barevnější a zajímavější. Když obejmu strom věřím tomu ,že cítím jeho "ducha" a že s ním komunikuji. Možná zde žádné fyzikální energie nepůsobí a jde pouze o moje subjektivní pocity - no a? Mě to tak vyhovuje. Pro můj pocit vnitřního štěstí je prostě důležitější vidět strom jako vnímavou živou bytost ,než pouhý bezduchý organizmus.
Kojot má v sobě nutkání všechno rozpitvávat a zkoumat a je to velký provokatér (v dobrém slova smyslu) ,jeho články a přednášky nutí člověka ,nad věcmi se zamýšlet a přistupovat k životu pravdivě ,proto ho mám rád. Vím ,že se nepovažuje za mesiáše a majitele absolutní pravdy a tak jsem si jistý ,že by můj přístup k věci naprosto respektoval.


ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ

25. října 2009 v 18:10 | Miky |  MAGICKÝ HERBÁŘ
ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ

Latinský název : Furmaria officialis

Vládnoucí planeta : Saturn

Pokaždé ,když narazím na tuto nenápadnou ,ale nádhernou rostlinku mám velikou radost. Nevím ,jestli je to tak všude ,ale u nás roste obvykle osaměle ,anebo pouze s několika svými družkami a vzhledem k tomu ,že je jen 10 - 30 cm vysoká ,snadno se mezi ostatními rostlinami přehlédne. Zblízka ,ale mají její fialová kvítka zvláštní jemný půvab. Kdysi se prý věřilo ,že zemědým nevyrůstá ze semen ,ale z půdních výparů vycházejících z nitra matky Země. Odtud přijala rostlina v češtině i v angličtině své jméno earth smoke ,dým země.
Zemědým je starou léčivou bylinou ,známou už od románských dob. Látky obsažené v rostlině regulují činnost žlučníku ,pomáhají při zácpě ,čistí krev a tím zbavují kůži ekzémů.
Zemědým se také přidává do kadidla určenému k čištění aury ,nebo svěcení magických předmětů. Já ho ale dosud ani jako léčivku ,ani jako přísadu do kadidla nepoužil ,vždycky mi zatím bylo líto zemědým trhat.
MODLITBA K VELKÉ BOHYNI z anglického herbáře z 12.století

18. října 2009 v 19:08 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
"Země ,Bohyně svatá ,Matko přírodo ,která tvoříš každou věc a dáváš zjevit se slunci ,ty strážkyně nebe a moře ,tvým působením se celá příroda zklidní a klesne do náruče spánku ,a hle ,pak znovu necháš postoupit radostné denní světlo a dáváš výživu zemi svým věčným slibem a když zemře duch člověka ,to k tobě se vrací. Bez tebe se nic nemůže narodit a nic nedosáhne dokonalosti.
Velká Bohyně ,vzývám tvé jméno ,sniž se ke mně a popřej mi to ,oč tě žádám. A obracím se k spirituálním silám a k bylinám stvořeným Bohyní matkou vesmíru ,jež je dala jako lék pro zdraví všem lidem. Obracím se k vám ,spirituální síly a byliny ,abyste zde byly přítomny se svými schopnostmi. Ta ,která vás stvořila ,dovoluje ,že vás mohu vzývat s dobrou vůlí toho ,kdo dostal jako dar umění medicíny."


Mokoš - Bohyně Země starých slovanů


WICCANSKÁ MYSTERIA - úvod

16. října 2009 v 16:45 | Miky |  ÚVODY DO RUBRIK
Tato rubrika nepojednává o tajných rituálech ,ani o magických technikách ,najdete v ní spíše články o posvátných tajemstvích ,která jsou přítomna všude kolem nás a přesto zůstávají často nepovšimnuta.
V přírodním náboženství wicca věříme ,že posvátná mysteria jsou skryta v "běžných" jevech jako je Měsíc v úplňku ,letní bouře ,nebo duha na obzoru. Tajemství ,která nás spojují s božskými silami jsou přítomna ale i ve věcech ,jako je náš úsměv ,soucit a odpuštění. A právě nad těmito a jinými tajemstvími se bude zamýšlet tato rubrika.O horách a řekách (Gary Snyder)

16. října 2009 v 16:23 | Gary Snyder |  CITÁTY A MYŠLENKY
Kde jsou hory, jsou i řeky. Kde jsou hory a řeky, jsou i duchové.

KNIHOVNIČKA - úvod

15. října 2009 v 8:49 | Miky |  ÚVODY DO RUBRIK
Asi tak od páté třídy jsem vášnivým čtenářem. Začalo to Vinnetouem a Máyovkama a pak pokračovalo Foglarovkama ,Verneovkama a tak dále až k složitějším autorům ,jako je Remarque ,Orwell ,Snyder ,Baldwin apod. Mám také rád poezii. Z českých autorů např.Gellnera ,Seiferta ,S.K.Neumanna ,Skácela ,Antošovou ,Krchovského. Ze zahraničních především Ginsberga ,Ferlinghettiho ,Waldmanovou a Rexrotha. V rubrice KNIHOVNIČKA budu čtenáře v duchu tohoto blogu ,který je orientovaný na pohanskou víru ,seznamovat především s knihami zabývajícími se čarodějstvím ,šamanstvím ,přírodní magií a příbuznými tématy.FRANTIŠEK BARDON

14. října 2009 v 22:27 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
FRANTIŠEK BARDON

Zdroje : Wikipedie.cz a především článek Jozefa Kariky z časopisu
Orientácia 2/2003
- František Bardon, liečiteľ a mág ,z něhož jsou přejaté celé pasáže.


František Bardon byl český hermetik a mág známý také pod pseudonymem mistr Frabato , což je složenina zkratek FRA (František), BA (Bardon), T (Troppau), O (Opava). Pokládal se za jednoho z nejvyšších zasvěcenců, který podle vlastního sebehodnocení vytvořil univerzální nejdokonalejší zasvěcovací soustavu.
Narodil se 1.12.1909 v Opavě, v Kateřinkách č.p. 314 jako prvorozený syn Viktora (Vítězslava) Bardona klempířského tovaryše v Hatschkově továrně na Jutu v Opavě, a jeho manželky Ludvíky. Jako nejstarší syn musel dohlížet na ostatních 11 sourozenců. Prožil normální dětství, ale ve čtrnácti letech se začala obyčejnému chlapci měnit povaha a charakter a k údivu jeho učitelů dokonce i písmo. Říká se ,že tehdy do něj inkarnovala vyšší duchovní bytost, a František Bardon tak prý získal nadpřirozené schopnosti.
František Badron se vyučil zámečníkem - opravářem šicích strojů v opavském podniku Minerva. Brzy si však začal přivydělávat jako grafolog, pořádal přednášky, spíše kouzelnická představení. 16. 11. 1932 se v Opavě oženil a měl pak se svou ženou dvě děti, dceru Marii a syna Lumíra.
Bardon studoval hermetismus a východní nauky, cvičil jógu.To, co ho nakonec proslavilo nejvíce, byly jeho léčitelské schopnosti. Studoval v Mnichově na škole pro přírodní léčitele, vyznal se v bylinách, které také pěstoval a z nichž vlastnoručně doma v kuchyni pomocí složitých zařízení extrahoval léky pro své pacienty. Sbíral i rostliny, které jsou známy jako plevel, např. rdesno ptačí. Tvrdil, že v každé rostlině vězí léčivá síla, třeba i v ovesné slámě. Léčil většinou chudáky, u kterých už lékaři ztratili úplně naději. S prosbou o pomoc za ním jezdili lidé z celé Evropy, např. z Německa nebo Švýcarska. V padesátých letech dokonce pracoval jako správce opavské nemocnice U Rytířů a bydlil v nájemním bytě poblíž na Popské ulici.
Za války mu prý bylo z vysokých německých kruhů nabídnuto místo v nacistické astrologické kanceláři. Tuto nabídku odmítl, za což byl v roce 1941 uvězněn, podroben mučení a za trest přidělen k oddílu smrti, kde musel sbírat odseknuté hlavy popravených. Po leteckém bombardovaní věznice ke konci války, se mu podařilo utéct. V roce 1949 byl ,ale znovu uvězněn , tentokrát komunisty, a odveden do pracovního tábora. Díky úspěšné simulaci epilepsie byl však odsud po dvou měsících propuštěn. Znovu byl zatčen a uvězněn v roce 1958. Byl obviněn z nedovolené výroby a nezdaněného přechovávání alkoholu v jeho lécích. Ve vězeňské cele dostal akutní zápal slinivky břišní, na který po třech dnech,tj. 10. 7.1958 zemřel. Dozorci se prý domnívali, že svoje bolesti pouze simuluje.
František Bardon napsal několik knih, které byly přeloženy do většiny evropských jazyků. Odborníci z oblasti a mystiky a hermetiky ho prohlašují za jednoho ze dvou největších mágů dvacátého století! Nejznámější knihou Františka Bardona je jeho Brána k opravdovému zasvěcení je to přehledností vynikající učebnice praktické magie, vedoucí zájemce od prvních krůčků, až k náročným magickým operacím. Neposkytuje nekonečné, ale bezobsažné pojednání, známé z mnohých jiných knih podobného zaměření, ale nabízí přímé, věcné a zasvěcené rady ohledně fyzického, duševního a duchovního výcviku.
Bardonuv přístup je vyloženě didaktický. Běžný zájemce o magii je zmatený komplikovaností děl Eliphasa Léviho, či Aleistera Crowleyho, které oplývají tajemnými symboly, narážkami a složitými výrazy. Zatímco některým táto komplikovanost a filozofické zabarvení vyhovuje, pro jiné jsou nepřekonatelnou překážkou. Bardon zaplnil mezeru zející mezi všeobecně přístupnými esoterickými oblastmi a vysokou magií. Každé neznáme slovo, každé cvičení, či postup, jsou tu objasněné a podrobně vysvětlené. Bardon vede začínajícího mága doslova za ruku tam, kde ho například Crowley bez výstrahy vhodí do nebezpečného víru. Dalšími Baronovými knihami jsou Praxe magické evokace ,což je návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují a Klíč k opravdové kabale.

VZTAH K PŘEDKŮM

14. října 2009 v 13:28 | Miky |  WICCANSKÁ MYSTERIA
Hlavním zákonem "divochů" je to ,co moderní lidé tak často porušují a čeho snad nejméně dbají - ctít umění svých otců a dědů a žít jako oni podle nepsaného zákona předků rodu a kmene."
/Josef Wolf , Poslední svědkové pravěku/

Studený vítr a sníh ,kterým nás uvítal dnešní den je neklamným poslem největšího pohanského svátku Samhainu ,který se kvapem blíží. Samhain byl pro Kelty branou do zimního období ,oslavou nového roku a velkou slavností při které vzdávali čest svým předkům. Tento svátek prokázal obrovskou houževnatost proti zubům času ,neboť ho v podobě dnešních "dušiček" slavíme vlastně dodnes. Mnoho lidí si v tomto čase vybírá dovolené a podniká daleké cesty do svého rodiště ,aby alespoň jedenkrát v roce zavzpomínali na své blízké ,kteří je opustili ,položili na jejich hroby květiny a zapálili zde svíce. Náš vztah ,potažmo můj vlastní vztah k předkům ,bylo další téma nad kterým jsem se často zamýšlel při čtení knihy POSELSTVÍ ŠAMANŮ od Jesenka von Lüpkeho.
Úcta k předkům je pro všechna šamanská společenství věc naprosto zásadní. Stačí vzpomenout na staré Slovany a jejich každodenní obětování tzv.domovým duchům a víru ve skřítka Hospodáříčka ,který nebyl nikým jiným než prapředkem rodu a ochranným duchem domácnosti. Moderní psychiatrie si už dlouho uvědomuje ,že vyrovnaný vztah k rodičům (otci,matce) je nesmírně důležitou věcí pro psychické i fyzické zdraví člověka a celý jeho další vývoj. Šamani a šamanky jdou ovšem ještě mnohem dál a říkají ,že náš život a naše zdraví ovlivňuje nejen náš vztah k rodičům ,ale také ke všem našim dalším předkům mnoho generací do minulosti. Tím ,že své předky odmítáme ,nebo se za ně stydíme ,popíráme z šamanského pohledu samy sebe ,neboť naši praotcové jsou chtě nechtě naší neoddělitelnou součástí.
Grónský šaman Angaangaq popisuje jakou sounáležitost s předky prožíval na místě ,kde jsou zbytky eskymáckých příbytků starých 12 000 let. Angaangaq si zde uvědomoval že stojí na konci nepřerušené tradice sahající tak hluboko do minulosti. My Evropané to máme mnohem těžší ,zahledíme-li se do minulosti vidíme celá staletí válek ,násilí ,útisku a necitlivého přístupu k přírodě. Někdy by se nám chtělo říct ,že s našimi předky vlastně ani nechceme mít nic společného. Mnoho citlivých Evropanů frustrovaných činy svých předků ,hledá raději duchovní osvěžení ve východních tradicích ,cítí se být převtělenými indiánskými náčelníky ,nebo tibeťany a na své vlastní předky by nejraději zapomněli. Šamanští učitelé přírodních národů nás před tímto přístupem ,ale varují. Není nic špatného na tom nechat se inspirovat moudrostí jiných kultur ,ale odmítat své vlastní tradice a své vlastní předky je podle nich cesta "do pekel." Maorská šamanka Wai Turoa-Morgan k tomu říká ,že také : Maorové byli obávanými bojovníky a dopouštěli se strašlivých věcí. Brutálně přepadávali sousední kmeny a v mnoha případech je téměř vyhladili. Neměli slitování ani se ženami ,dětmi a starci. Zavrhnout proto ,ale své předky není řešení ,stejně si je kdesi hluboko v sobě neseme dál a stávají se nám přítěží. Jediná cesta je svůj vztah s předky uzdravit ,přijmout je a odpustit jim ,pak se mohou stát silou ,která požehná našemu životu. Vždyť i my sami doufáme ,že k nám naši potomkové budou jednou shovívaví. Křesťanskou kulturu netvoří pouze křižácká tažení ,hon na čarodějnice a arogance vůči jiným pohledům na svět ,ale také svatý František z Assisi ,matka Tereza z Kalkaty a tisíce bezejmenných skromných lidiček ,kteří skutečně žijí tím ,že Bůh je láska. Lidová forma katolictví nám navrch předala spoustu starých pohanských zvyklostí ,které nás spojují i s našimi předkřesťanskými předky.
Až tedy letos budeme o dušičkách zapalovat svíčky na hrobech svých dědů a babiček ,ať se nám tato chvíle stane rituálem v němž odpustíme svým předkům všechno ,čeho se na nás dopustili a zároveň okamžikem ,kdy vpustíme jejich sílu ,ochranu a požehnání do našich životů. A tak se staň!O netečnosti k přírodě (Ludvík Mühlstein)

13. října 2009 v 18:24 | Ludvík Mühlstein |  CITÁTY A MYŠLENKY
"Zvykli jsme si za léta našich putování jihočeskou krajinou uctívat křehkou živou krásu ptáků ,čtvernohé zvěře ,stromů i květin. Víme ,jak hořce chutnala naše zastavení nad uhynulými srnci ,jak skličovaly nálezy studených hromádek peří ,v něž se proměnili nedávno ještě čilí zvědaví ptáci. Znepokojovali jsme se nad poházenými ,povadlými květy natrhaných bledulí ,neubránili jsme se zklamání nad nešetrně polámanými větvemi stromů. Rmoutili jsme se nad střepy ,žiletkami ,oprýskanými děravými hrnci a plechovkami ,vysypanými do průzračných ,dokonce pstruhových vod.
Člověk našeho století si neváží prostředí v němž přišel na svět. V uniformitě a jednotvárnosti přeplněných sídlišť zapomíná v každodenním shonu na krajinu ,která ho obklopuje a její příroda mu zlhostejněla. Nedovedl zabránit jedovatým postřikům ,pod nimiž zmírala leckterá barevná květina ,přestali se líhnout pestří motýli ,mizeli ptáci. Neuměl zastavit nesmyslné kácení alejí stromů ,jimiž se kraj chlubil a v nichž hostil mnohdy vzácné druhy ptactva. Nedokázal předejít znečištění potoků ,řek ,jezer a moří ,kde stovky ryb hynuly ve vypuštěných odpadech z továren a průmyslových podniků. Nenašel vztah k přírodě ,která ho zrodila a když tohle všecko si zásluhou výstrah a varování vědců začal uvědomovat ,zdálo se být příliš pozdě. Některá zvířata nedožijí jedenadvacátého století ,jiná navždy mizí z krajinných zákoutí ,která obývala. Když ne naše děti ,tedy určitě naši vnuci a pravnuci nám v budoucnu vyčtou trestuhodnou netečnost k prostředí v němž budou vyrůstat, ochuzeni o poznání přírodních krás ,jež už i v našem století kvapem ubývají."

(Ludvík Mühlstein - Za ptačím voláním)


LUDVIK MUHLSTEIN

11. října 2009 v 11:48 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Ludvík Mühlstein ,dlouholetý redaktor a režisér Českého rozhlasu - České Budějovice je jedním z lidí kterých si nesmírně vážím. Je to člověk s obrovskou láskou k přírodě a především ptačí říši. Po celá léta se toulal šumavskými hvozdy a brodil rákosím jihočeských rybníků ,aby nasbíral pro posluchače rozhlasu nahrávky ptačích hlasů. Vytvořil tak unikátní sbírku ,která se stala základem úspěšného rozhlasového pořadu Volání jara. Nahrávky ptačích hlasů v pořadu vždycky doprovázel svým poutavým vyprávěním. Zážitky z cest za ptačími hlasy Ludvík Mühlstein také zúročil v několika nádherných knihách. Tyto knihy pro mne byly při mých vlastních cestách často cennější než mnohé atlasy ,protože obsahovaly autorovi osobní vzpomínky a zkušenosti z terénu ,které v atlasech nenaleznete. Už jenom poetické názvy těchto knih vyvolávají mnohé asociace a lákají k tomu vydat se po vzoru autora do všech krásných koutů naší země a zažít ta přírodní dobrodružství na vlastní kůži ,posuďte sami : Šumavským tichem ,Kam pěšiny nevedou ,Za ptačím voláním ,Zelená a modrá setkání ,a další… Ludvík Mühlstein v těchto knihách s neobyčejným citem popisuje setkání s rozličnými ptačími druhy. Některé historky vás pobaví a zasmějete se ,při jiných budete trnout jak to všechno dopadne ,ale všechny bez rozdílu vás budou znovu a znovu přesvědčovat o tom ,že v přírodě naší země můžeme nalézt pravé poklady a ptáci ,stejně jako hmyz ,nebo rostliny jsou našimi příbuznými ,kteří si zaslouží náš respekt.
V letošním roce se pan Ludvík Mühlstein dočkal od jihočeského klubu Obce spisovatelů udělení literární ceny Číše Petra Voka. Pan Mühlstein byl oceněním velmi zaskočen a potěšen ,ke gratulacím se nyní přidávám i já ,jeden z jeho anonymních ,vděčných čtenářů.

Poslední dvě fotografie : Ludvík Mühlstein mladší

Záznamy rozhasových pořadů L.Mühlsteina na : http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=4027

GALERIE OSOBNOSTÍ - úvod

10. října 2009 v 21:32 | Miky |  ÚVODY DO RUBRIK
V rubrice Galerie osobností budu čtenáře seznamovat s významnými lidmi ,kteří nějakým způsobem ovlivnili ,nebo inspirovali můj život. Kromě osobností z okruhu novopohanského hnutí ,kterému především je celý tento blog věnován ,to budou také lidé jejiž život je nějak spojen s přírodou ,undergroudem a alternativním životním stylem. Setkáte se tu tak s životopisem Geralda Gardnera ,otce novodobého čarodějného kultu wicca ,ale také třeba s Ernestem Thompsonem Setonem - přírodovědcem ,malířem a zakladatelem organizace Woodcraft Indians ,která byla předchudkyní dnešních skautů. Přeji vám příjemné čtení a doufám ,že vás osobnosti z této rubriky také něčím zaujmou...ÚVODY K RUBRIKÁM

10. října 2009 v 19:31 | Miky |  O BLOGU
Rozhodl jsem se ,že pro větší přehlednost vytvořím ke každé rubrice na tomto blogu krátký úvod v němž si bude moci každý návštěvník přečíst o čem každá z rubrik vlastně je ,co v ní nalezne a může zde očekávat. Zatím mám takový úvod pouze u rubriky POSVÁTNÁ MÍSTA . Plánuju ,že postupně budou mít podobný začátek i ty ostatní.

KELTSKÁ PŘÍRODNÍ MAGIE A MAGICKÁ WICCA - Scott Cunningham

9. října 2009 v 16:24 | Miky |  KNIHOVNIČKA
Scott Cunningham patří k nejznámějším autorům píšícím knihy na téma čarodějství a přírodní magie. Jeho kniha Keltská přírodní magie (v originále : Wicca: A guide for solitary pratitioner) náleží společně s Bucklandovou Velkou učebnicí čarodějnictví a magie a Spirálovým tancem od Starhawk mezi klasická díla ,která jsou ve světě doporučována začátečníkům a hledačům v oblasti novopohanského čarodějství.
Scott Cunningham v této knize seznamuje případného zájemce čtivou formou se základní filosofií kultu Wicca ,s vírou v Bohyni a Boha ,s oltářem a magickými pomůckami ,s osmi pohanskými svátky a s etikou čarodějů ,která zahrnuje lásku k přírodě a pravidlo neubližování. Vybízí čtenáře ,aby na těchto základech vytvořili svou vlastní náboženskou a magickou praxi a jako návod přidává v závěru jednu z možných variant knihy stínů.
Kniha Magická wicca na Keltskou přírodní magii přímo navazuje ,rozvíjí některé její myšlenky a snaží se být dalším ,pokročilejším rádcem pro samostatně praktikující čarodějnice a čaroděje. Pravdou však je ,že mnoho nového nepřináší a rozhodně první zmiňovanou knihu v ničem nepřekonává. I tak lze v Magické wicce objevit několik zajímavých míst a určitě to není kniha k zahození.
Scott Cunningham byl zasvěcen v několika různých wiccanských tradicích ,ale vždycky mu vyhovovala spíše role solitéra ,než týmového hráče. Zjistil navíc ,že jednotlivé tradice ,které si zakládají na své jedinečnosti se v těch podstatných a základních rysech podobají jedna druhé ,jako vejce vejci. Shromáždil tedy tyto základy a nabídl je ve svých knihách nám ,kteří z nějakého důvodu nechceme ,nebo nemůžeme být součástí tradičního čarodějného covenu. Se stejnou lehkostí ,s jakou nám Scott předává ve svých knihách wiccanské učení ,předává nám i samotný název Wicca. Scott Cunningham je zcela určitě jednou z příčin ,proč si dnes my eklektičtí čarodějové tak rádi říkáme wiccani a urážíme tak cit některých našich kolegů z tradičních zasvěcovacích linií.
Knihy Keltská přírodní magie a Magická wicca jsou dle mého názoru velmi dobrým odrazovým můstkem pro každého začínajícího zájemce o wiccanské pohanství.

PYRAMIDA A KRUH

6. října 2009 v 11:11 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
V recenzi na knihu Poselství šamanů od Jesenka von Lüpkeho (najdete v rubrice Knihovnička) jsem slíbil ,že se se čtenáři svého blogu podělím o některé myšlenky ,které se mi při četbě honily hlavou.
Jedna z věcí ,nad kterými jsem se během čtení neustále zamýšlel byla symbolika šamanského kruhu. Medicínské kolo je totiž universálním symbolem vyskytujícím se v základech mnoha kultur
na celé naší planetě a mnozí z šamanů ,kteří jsou v knize uváděni o něm hovoří. Znovu a znovu mě udivuje kolik různýchvýznamů se dá ze symboliky šamanského kruhu vyčíst. Kruh je symbolem koloběhu života i opakujících se cyklů ročních dob. Kruh je symbolem nekonečna a dokonalosti božského Tajemství. Kromě toho ,ale kruh symbolizuje také lidskou pospolitost ,rovnost a úctu k ostatním. A právě o tomto jeho významu jsem během čtení hodně přemýšlel. Schází-li se lidé v kruhu ,nikdo z nich nezaujímá přednějšího místa před ostatními. Vzpomeňme na legendu o rytířích kulatého stolu krále Artuše. Ve filmu Král Artuš s Clive Owenem v hlavní roli ,jsou krásně vidět rozpaky a rozčarování římského biskupa zvyklého sklízet pocty a zaujímat výsadní místa ,když se měl k Artušovu kulatému stolu posadit. Opakem tohoto symbolu rovnosti je pyramida. Anarchisté často upozorňují na to ,že celá naše současná civilizace je postavena na pyramidovém systému ,kdy na vrcholku pomyslné pyramidy sedí malá skupinka privilegovaných ,kteří mají pod sebou své nohsledy a ti zase své ,až se dostaneme k široké základně těch nejchudších s nejmenšími právy ,na kterých celá mohutná stavba stojí. Severoamerický léčitel a stařešina kmene Wampanoagů Manitonquat v knize upozorňuje na podivuhodnou souvislost mezi časem ,kdy se na světě objevili první stavitelé pyramid a časem ,kdy se objevilo otroctví a nerovnost: "Když lidstvo před pěti tisíci lety objevilo pyramidový tvar ,začaly se dějiny posouvat od spolupráce k vládnutí. Objevili se váleční králové ,hrdinové a armády. Lidské životy ovládl strach. Když se tento model prosadil ,začali lidé vyznávat hodnoty ,jimž dříve nepřikládali sebemenší význam - bohatství a moc. Společnost si přestala vážit těch ,kteří "neprodukují" ,tedy starých lidí a dětí."
Pyramidu můžeme samozřejmě vnímat i z poněkud pozitivnějšího úhlu a podobně ,jako horu ji považovat za symbol vývoje a stoupání k vyšším cílům - takto jí ostatně vnímali mnohé tajné okultní řády minulosti. I zde však hrozí nebezpečí ,že budeme nakonec na sebe pohlížet jako na elitní vyvolence a na ostatní jako na tupé nevzdělané masy žijící v temnotách. Proto je mi symbolika kruhu pořád bližší.
Ze symboliky kruhu vychází i podivuhodná rada ,kterou dala do vínku iunitskému šamanovi Angaangaquovi jeho matka ,když mu říkávala : "Nikdy nikoho nenásleduj. Když to uděláš ,vždycky uvidíš jenom jeho záda a ztratíš výhled dopředu. Nikdy se nenech vést žádným guru!"
Matka Angaagaqua naučila ,že lépe je mít někoho vedle sebe. Když pak jeden klopítne a pocítí únavu ti druzí ho mohou podepřít.
Tradiční kmenová společenství mají s organizací společnosti ,jako kruhu celá tisíciletí zkušeností. Náčelníci kmenů zpravidla nefungovali ,jako neomezení vládcové a jejich autorita vycházela především z úcty ostatních k jejich zkušenostem. Pokyny náčelníka bývaly vnímány ,jako doporučení hodná náležitého zvážení ,nikoli jako rozkazy. Manitonquat k tomu říká : "V našem kmeni používali náčelníci toto úsloví: "Vedení je jako poutnická hůl. Nikomu neříká ,kam má jít ,ale pomáhá mu dojít tam ,kam on sám chce."
Je mi líto ,že v naší společnosti tak často vzhlížíme k těm na pomyslném vrcholku pyramidy moci a slávy a zároveň tak často zapomínáme vnímat ty ,co kráčejí vedle nás. Kruh ,jako symbol jednoty v různosti jsem tedy přijal jako další část poselství šamanů z pěkné knihy ,kterou jsem nedávno četl.Citáty z knihy : Poselství šamanů - Gesenko von Lupke ,Práh 2009
Poslední fotografie ze stránek : http://www.inconcertwithnature.com

KORESPONDENCE SEDMI POSVÁTNÝCH SMĚRŮ A PLANET

1. října 2009 v 23:32 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Nedávno jsem se toulal po stránkách wiccanské tradice Circle Sanctuary www.circlesanctuary.org a narazil na článek o sedmi posvátných směrech. Selena Foxová zde hovoří o medicínském (magickém) kruhu a čtyřech základních směrech souvisejících se světovými stranami a také živly vzduchu ,ohně ,vody a země. Pátým směrem je střed kruhu ,který představuje Velkého Ducha ,nebo-li Akášu tajemný zdroj všeho bytí. Šestý a sedmý směr naznačuje vertikální osa procházející středem kruhu ,která směřuje nahoru a dolu. To všechno jsou pro člověka zabývajícího se magii ,nebo šamanismem poměrně známé skutečnosti a o všech těchto směrech a jejich významech jsem se už na stránkách tohoto blogu několikrát zmiňoval. Při četbě zmiňovaného článku mě však poprvé praštila do očí ta číslovka sedm. Vzpomněl jsem si ,že stará astrologie pracovala se sedmi základními planetami a napadlo mne zda by se mezi jednotlivými směry a těmito planetami dali nalézt nějaké souvislosti. Pokusil jsem se tedy porovnat tradiční významy směrů i planet a užasl jsem jak výborně do sebe všechno zapadlo. Myslím ,že jsem neobjevil žádnou Ameriku a někdo přede mnou už si těchto souvislostí jistě všiml ,ale já jsem je ještě v žádné tabulce korespondencí nenašel a tak je to pro mne docela nový objev. Nyní můžete posoudit tyto podobnosti samy:1.směr VÝCHOD
Východní směr je tradičně spojen s živlem vzduchu ,který reprezentuje intelekt ,komunikaci a nové začátky. Planetou ,která odpovídá těmto vlastnostem je bezesporu MERKUR ,který je v římské mytologii okřídleným poslem bohů a představuje touhu porozumět novým věcem ,pronikání do neznámých oblastí ,získávání znalostí ,rychlost ,pružnost ,ochotu zkoušet nové ,sdílnost a komunikaci.

2.směr JIH
Jižní směr je spojen s živlem ohněm a jeho vlastnosti jako jsou rozpínavost ,vášeň ,bojovnost ,odvaha k činům a schopnost sebeprosazení jsou naprosto shodné z vlivy kterými je obdařen MARS ,který v římské mytologii představuje boha války.

3.směr ZÁPAD
Západní směr patří tradičně živlu vody a představuje vlastnosti jako je citlivost ,instinkt ,intuice ,představivost ,soucit a emocionalitu. Tytéž vlivy a vlastnosti jsou přisuzovány také Luně. Západnímu směru tedy odpovídá planeta MĚSÍC.

4.směr SEVER
Severní směr reprezentuje živel země ,kterému jsou přisuzovány vlastnosti jako je tělesnost ,stabilita ,zralost ,plodnost ,schopnost pečovat a přijímat. VENUŠE ,kterou jsem přiřadil k severnímu směru má se Zemí mnoho společného. Je to planeta typově, rozměrově i vzdálenostně nejbližší Zemi a je proto také nazývána její sesterskou planetou. Venuše byla v římské mytologii bohyní lásky a vládne silami plodnosti a intimity. Z mého pohledu má ,ale Venuše stejně blízko k silám země ,jako k silám vody a tak jako jediná do korespondencí s posvátnými směry tak úplně nezapadá.

5.směr STŘED
Střed kruhu představuje pomyslný střed celého vesmíru i nás samých. Základní zdroj z něhož všechno vychází a do něhož se všechno vrací. Astrologicky jednoznačně odpovídá SLUNCI ,které je středem celé naší planetární soustavy a zdrojem veškerého života.

6.směr DOLU
Cesta do dolního světa představuje v šamanské tradici cestu do nitra naší planety ,do podsvětí ,kde jsou duše předků ,duše zvířat a veškerá jejich moudrost. Planetou ,která odpovídá dolnímu světu je SATURN. Saturn je prototypem velkého učitele ,moudrého stařešiny a hlasem svědomí ,zároveň v sobě nese i hrozivý aspekt utrpení a smrti.

7.směr NAHORU
Horní svět představuje v šamanské tradici místo ,kde sídlí bohové a andělé (duchové) světla. Je to nekonečný prostor poznání a osvícení. Energiím horního světa odpovídá největší z planet JUPITER ,který je v římské mytologii vládcem všech bohů. Jupiter je symbolem štěstí a růstu.

Výše zmiňovaný článek od Seleny Foxové nás také upozorňuje polaritu a vyváženost všech tří os ,které se nám na diagramu posvátného kruhu objevují.
Osa VÝCHOD-ZÁPAD představuje rovnováhu mezi ROZUMEM A CITEM.
Osa SEVER-JIH představuje rovnováhu mezi REFLEXÍ A AKTIVITOU.
A osa DOLU-NAHORU představuje rovnováhu mezi zaměřením na NAŠÍ PLANETU A ŠIRŠÍ VESMÍR.
Při porovnávání vlastností posvátných směrů ,živlů a planet jsem si znovu uvědomil ,jak úžasného dědictví se při práci s magickým kruhem dotýkáme. Moc mě těší ,že systém medicínského kola známého z většiny šamanských kultur světa se prostřednictvím živlové magie a astrologických symbolů udržel i v naší západní tradici až dodnes.

O čarodějově životě (Scott Cunningham)

1. října 2009 v 7:59 | Scott Cunningham |  CITÁTY A MYŠLENKY
Čarodějův život není pouze sesílání kouzel ,sbírání bylinek a zpívání. Je to život ,v němž pociťujeme jemné ,ale přesto skutečné síly Země. Život v němž vnímáme cyklus přírody ,který nás přeměňuje a ve kterém my ,lidské bytosti ,respektujeme síly ,které obklopují celý svět a které nám daly život.
Pokračujeme v našem zaměstnání ,pečujeme o své nejbližší a platíme naše účty - ale také si všímáme magické síly v úsměvu ,cítíme ,jak nám Země děkuje ,když zasadíme strom a slyšíme ,jak si vítr zpívá ,když slunce zapadá za horizont.

/S.Cunningham ,Techniky přírodní magie/Citát Scotta Cunninghama - O posvátnosti přírody zde.
Citát Scotta Cunninghama - O stromech zde.