NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

LAURIE CABOT - Salemská čarodějnice

1. listopadu 2009 v 16:51 | Miky |  GALERIE OSOBNOSTÍ
Laurie Cabotová je mediálně dobře známá americká čarodějnice ,která žije a působí ve městě Salem ,místě proslulém čarodějnickým procesem ze 17.století.
Laurie se narodila 6. března 1933 ve městě Wewoka v Oklahomě. Když bylo Laurii šest let začala si uvědomovat psychické dary a byla neustále v průšvihu pro informace ,které získala prostřednictvím mimosmyslového vnímání. Později tyto své zážitky z dětství rozdělila do čtyř kategorií: přijímání poznatků, které nejsou k dispozici ostatním lidem prostřednictvím běžných informačních kanálů, léčení jiných bylinkami, kouzly a doteky, změněné stavy vědomí a komunikace s duchy.
Laurie byla vychovávána jako katolička ,ale už od mala si kladla otázky jako, "Jak by mohla Marie, matka Ježíšova porodit božské dítě, aniž by byla sama bohyní?" V roce 1947 se Laurie společně s matkou přestěhovala do Bostonu, aby zde dokončila středoškolské vzdělání. V té době začala důkladně studovat náboženství ve snaze pochopit své psychické dary. Trávila hodně času sama v knihovně a brzy upoutala pozornost zdejší sympatické zaměstnankyně, která jí doporučila , aby se nesoustředila na křesťanství a nahlédla také do jiných systémů víry ve kterých by mohla získat více informací o psychických paranormálních jevech. Později se ukázalo,že knihovnice byla sama čarodějnicí.
Během svých studií se Laurie seznámila s dalšími dvěmi čarodějnicemi, z nichž jedna byla starší. Tyto tři ženy naučily Laurii čarodějnické řemeslo. Ve věku 16 let, už měla Laurie dostatečné znalosti, na to ,aby mohla být zasvěcena do čarodějného covenu. Při slavnostním zasvěcení prožila Laurie výraznou transformační zkušenost. Poté, co byla pomazána olejem si vzala meč ,zabodla jej do země a řekla: "Navrátila jsem se do země své moudrosti a od nynějška si budu říkat čarodějnice ", a tak začalo její celoživotní spojení s čarodějnictvím.
Laurie se nějaký čas živila jako tanečnice v Latinské čtvrti v Bostonu. Byla dvakrát vdaná a v
každém manželství se jí narodila jedna dcera. V roce1960 po svém druhém rozvodu složila, Laurie slib, že bude žít po zbytek svého života "úplně jako čarodějnice", že nebude nosit nic jiného, než tradiční černé čarodějnické dlouhé roucho, nosit pentagram a pomocí černého očního make-upu zpodobňovat Bohyni. Tento ,pro ni charakteristický extravagantní zjev ,její pozdější podnikání a titul "Oficiální Salemská čarodějnice" přinesl Laurii řadu nepřátel z řad jiných čarodějnic a čarodějů ,kteří jí obviňují z přílišné komercionalizace čarodějného umění.
Do Salemu v Massachusetts se Laurie přestěhovala na naléhání jednoho svého přítele. V tomto slavném městě ,kde bylo v roce 1692 za čarodějnictví odsouzeno a oběšeno 19 lidí ,začala Laurie vyučovat wiccanské řemeslo a založila zde svou vlastní čarodějnou tradici ,kterou nazvala Tradice čarodějné vědy. Její zjev a okázalý styl vzbuzoval i zde zpočátku rozpaky ,ale Lauriina upřímnost a její nesporné schopnosti nakonec způsobili ,že jí lidé přijali a mnozí u ní začali vyhledávat radu a pomoc. Laurie si v Salemu otevřela čarodějnický obchod který brzy zaznamenal obrovský úspěch a stal se významnou turistickou atrakcí. Luriina tradice ,která dnes čítá několik tisíc stoupenců vyučuje praktickou magii a podobně jako Gardnerovci se drží zásady neubližování (Wicca rede) a zákona trojnosti. Laurie ,ale popisuje svou tradici jako keltskou a předgardnerovskou. Laurie také založila Čarodějnickou Ligu pro veřejné povědomí (WLPA) a angažuje se na Projektu čarodějnické ochrany (PWP). Obě organizace jsou zaměřené na nápravu mnoha mylných představ o čarodějnictví a boj za náboženskou svobodu. Laurie se také aktivně podílí na ochraně životního prostředí. Její Tradice čarodějné vědy se například zavázala vysázet v průběhu pěti let v Salemu 5000 stromů.
V roce 1977 získala Laurie Cabotová za svou práci od tehdejšího guvernéra státu Massachusetts Michaela Dukakise titul "Oficiální Salemská čarodějnice."Na závěr uvádím ukázku z Lauriiny knihy Síla čarodějnic ve které Laurie vysvětluje jak ona sama chápe pojem čarodějství :

Černá a bílá magie
Neexistuje nic takového jako černá nebo bílá Magie. Provozování magie umožňuje jednotlivci nebo skupinám pracovat se silami vesmíru tak,aby měli vliv na ně samotné ,nebo ostatní. Zachování harmonie v dnešní společnosti je těžké a čarodějnictví nám dává mnoho nástrojů, které mohou k navrátit harmonii nejen nám ,ale také těm ,kterým budeme pomáhat. Narozdíl od kladiva, které je určeno k tomu tvořit i ničit, magie by měla pouze pomáhat. Někteří se mohou pokusit použít magii tak ,aby poškodili ostatní, tyto úkony ale nepatří do čarodějství o nic víc než přepadení někoho s baseballovou pálkou do baseballové hry. Zlo spouští v magii trojnásobný zákon ,který vrací úder tomu ,kdo je jeho původcem.
Kouzlo
Kouzlo se podobá modlitbě, pouze více soustředěné. Pro kouzlo je nezbytné opravdu se soustředit na to, co se má stát. Můžeme čarovat pro sebe i pro jiné ,ale vždy tak abychom nikomu neškodili a pro dobro všech. Kouzla jsou součástí našeho umění a měla by být chápána jako způsob pomoci ,který spojuje řadu koncentračních prvků, působících v souladu se záměrem. Důležitá je příprava. Než půjdete na výlet také si zabalíte vše potřebné. U kouzel je to podobné, abychom měli úspěch musíme se soustředit na cíl a mít sebou všechno co by nám mohlo pomoci.
Démoni ,Satan a jiné děsivé věci
Démoni jako Satan a Lucifer jsou relativně nedávným vynálezem židovsko-křesťanské víry ,který má za úkol udržovat věřící v poslušnosti a nemá s námi nic společného. Byli jsme tu dávno před křesťany i židy, což je důvod, proč si přivlastnili mnohé z našich tradic, ale toto je úplně jiný příběh. Naše náboženství nezná zlé božstvo a naše filozofie nepotřebuje, udržovat žádný strach aby fungovala. Našimi nástroji jsou vzdělávání a osvěta.
Síla a umění.
Hermetické principy nás učí, převzít aktivní roli v našich životech. Jsme pacifisté, ale aktivní, pokud jde o sebeobranu. Využíváme k tomu magii a naše umění a pomáháme chránit i ostatní. Nevracíme poškození nebo nesprávné energie na ty, kteří je použili na nás, my je neutralizujeme tak ,aby už nemohly poškodit nikoho. Čarodějnice musí naučit v první řadě postarat sami o sebe, než budou pomáhat ostatním. Není to sobecké, ale praktické. Správný lékař by měl před zahájením složité operace sám zdravý a v dobré kondici a to je i zásada dobré čarodějnice.
Název
Čarodějnictví není zastřešující pojmem pro všechny ty, kteří praktikují magii. Čarodějnictví je Indo-evropského původu a v naší tradici začíná Hermem Trismegistem, který zřejmě pocházel ze starého Egypta.
Řemeslo se rozšířilo prostřednictvím migrace národa známého jako Keltové. Čaroděj není totéž jako kouzelník. Stoupenci našeho řemesla jsou prostě čarodějnice a čarodějové. Můžete je také nazývat Druidy, Mágy, knězi, kněžkami, či dokonce staršími, ale stále to budou čarodějové.
Čarodějnice a móda
Čarodějnice nosí oblečení všech barev a stylů - Mnoho Čarodějnic se rozhodne nosit černé oblečení, nebo rituální roucho. Černá barva je vyvrcholením všech vibrační rychlosti světla na materiální rovině.Černá absorbuje světlo a informace a pomáhá být čarodějnicím vnímavější k psychické energii. Stát se ale čarodějnicí trvá trochu déle než pověsit si na krk pentagram a vzít na sebe plášť.
Čarodějnice jsou všude!
Čarodějnice pocházejí ze všech sociálně-ekonomických vrstev a všech etnik. Mnohé Čarodějnice jsou profesionálové na odpovědných místech. Najdete mezi nimi lékaře, zdravotní sestry, policisty, učitele, atd. Čarodějnice nedělí lidi podle barev pleti a etnického původu. V jejich očích jsme všichni stejní.
Hůlky
Čarodějnice používají kouzelnou hůlku - Kouzelné hůlky znáte z pohádek a kreslených filmů a tak se může jejich používání zdát povrchní.Čarodějnice ale opravdu kouzelné hůlky používají při léčení a pro řízení energie.
Čarodějnictví je systém
Čarodějnice vnímají své řemeslo jako vědu, umění a náboženství. Využívají svých znalostí a magie v souladu s vesmírem a přírodou kolem nich. Mnohé z toho, co děláme, je ověřitelné. Na naší práci není nic nadpřirozeného a okultního. To co děláme my může výcvikem a praxí dosáhnout každý. Vadí mi slovo "nadpřirozený", které evokuje jakýsi mimořádný zásah z venčí. Sportovec, který tvrdě pracuje na zdokonalení svých dovedností nedělá nic nadpřirozeného ,ani my ne. Okultní znamená skrytý, a i když je pravda, že jsme po staletí naše praktiky skrývaly ,abychom se vyhnuly pronásledování, nic z našeho systému není skryto těm, kdo se chtějí učit.
Čarodějnice, která je která?
Slovo "čarodějnice" má hlubokou a bohatou historii - Jak je definováno v Oxfordském anglickém slovníku slovo"čarodějnictví"(witch), je keltského původu a znamená moudrá žena ,nebo moudrý muž. Nepoužíváme slovo magie, ve smyslu kabaretních dovedností pro pobavení. Magie je termín pro globální síly s nimiž pracují i jiné nečarodějnické tradice ,jako jsou tradice amerických indiánů a další.
Pentagram
V náboženství čarodějnic používáme pentagram jako amulet a symbol ochrany - pěticípá hvězda představuje lidské tělo a zemi. Pěticípá hvězda obklopená kruhem představuje ochranu všeho. Pentagram je symbol univerzální moudrosti. Pentagram naruby znamená, že jste ho zavěsili vzhůru nohama, ale nic víc.
Příroda
Čarodějnice se zabývají ekologií - Nikdy nezapomněly základní fakt ,že svět není naším nepřítelem. Země a všechny živé bytosti v sobě nosí stejné životní síly ,které se skládají ze vzorců inteligence, znalostí a božství. Celý život je síť. Jsme v ní vetkáni jako sestry a bratři ze všech. Čarodějnictví je založeno na respektu ke všem světům. Být čarodějnicí znamená být odpovědným člověkem ,pouze odpovědný přežije.
Vážíme si přírody, ale neuctíváme ji. Čarodějnice vlastně neuctívají nic, ale jsou vším ,všechno tvoří a všechno je v nich.Obřad vedený Laurií Cabot na pahorku oběšenců v SalemuČerpáno ze stránek www.lauriecabot.com a controversial.com.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | Web | 2. listopadu 2009 v 8:28 | Reagovat

Ahoj Miky, dnes je 2.listopad a to je tvůj sváteční den! Před lety ses v tento den v podvečerních hodinách narodil. Tak ti přeji všechno to nejlepší a nejkrásnější co si jen můžeš přát, hodně zdraví, hodně přátel, hodně práce a spokojenou rodinu. Hezky si dnešní den užij!!  ;-)  :-)

2 Miky Miky | E-mail | 2. listopadu 2009 v 10:33 | Reagovat

Moc děkuju za milé přání. :-) :-) :-)

3 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 2. listopadu 2009 v 14:45 | Reagovat

také se připojuji ke gratulaci  :-) a přeji hlavně hodně štěstí  ;-)
Moc fajn článek. Také si myslím, že neexistuje černá ani bílá magie. Pro mě je magie jen jedna a záleží na člověku jak ji využije a nebo zneužije  8-O Nedávno jsem si koupila DVD o čarodějnicích a milá Laurie tam také řekla pár slov   :-) Nechci urazit Laurii, ale tvá kresba je mnohem lepší než originál  :-)

4 Miky Miky | E-mail | 2. listopadu 2009 v 15:28 | Reagovat

[3]: No ,asi jsem jí opravdu trochu přilepšil. ;-) :-D

5 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 2. listopadu 2009 v 15:35 | Reagovat

[4]: trošku mi připomíná zpěvačku Cher  :-)

6 LuciJe LuciJe | E-mail | Web | 3. listopadu 2009 v 13:45 | Reagovat

Power of the Witch jsem nedávno dočetla. Musím přiznat, že z ní máme poněkud rozporuplné pocity - vzhledem k první části knihy, kde píše o tom, jak monitorují dětské pohádky a píší protesty proti tomu, jak zobrazují čarodějnice, jak pořádali protestní pochod proti Čarodějkám z Eastwicku a jak před Halloweenem obchází salemské obchodníky a s vysvětlením, že Samhain je pro čarodějnice důležitý svátek a nehodí se ho dehonestovat obrázky čarodějnic na košťatech se zeleným kotlem žádá stažení halloweenské dekorace z výloh (osobně bych udělala cokoliv, co by po mě chtěla, jen aby zase odešla) se domníváme, že by paní vcelku slušela svěrací kazajka a vypolstrovaná cela. Jenže když se člověk dostane k praktické části (zejména nácvik Alfy a práce v ní), zjistí, že druhá část knihy je absolutně geniální a více než funkční.

7 Miky Miky | E-mail | 3. listopadu 2009 v 18:49 | Reagovat

[6]: LuciJe ,děkuji za cenný komentář. Já jsem onu knihu nečetl ,protože moje angličtina je velmi slabá ,ale z toho co tu píšeš mě berou mrákoty. Lauriiny aktivity mi připomínají fanatické křesťany ,kteří vyškrtávají z pohádkových knih zmínky o čertech a čarodějnicích a konají protestní průvody proti Harrymu Potterovi. Jsem rád ,že alespoň ta praktická část knihy stojí za to.
Většinou lidi nezavrhuji ,jen proto ,že s nimi v něčem nesouhlasím a i od kontraverzní osobnosti se snažím vzít to ,co se mi na ní jeví dobré. Z toho důvodu mám například docela rád i Silver RavenWolf ,ze které naskakuje mnoha wiccanům kopřivka. Laurie Cabot je už na první pohled trochu exot a už ,když jsem četl o její 4000 let sahající genetické paměti ,říkal jsem si ,že bude trošku uhlá ,ale stejně se mi jeví v mnoha ohledech zajímavá a inspirativní. ;-)

8 dinen dinen | E-mail | 4. listopadu 2009 v 10:44 | Reagovat

Ahojky, dle mého názoru je Laurie Cabotová po osobní stránce asi hodně švihlá, ale pokud jde o Řemeslo, je hodně rozumná a schopná. Navíc "odchovala" docela dost známých čarodějů a čarodějnic, kteří jsou trochu umírněnější a "usedlejší" ve vizáži i aktivitách a kteří mají hodně dobrou pověst.
Ta její kniha stojí vážně za to, aby se jí člověk prokousal (pokud přeskočí "tradiční" úvod do historie čarodějnictví).  :-D

9 Miky Miky | E-mail | 4. listopadu 2009 v 21:19 | Reagovat

[8]: Ono by se v historii novodobého čarodějství našlo těch pošuků a exhibicionistů ,kterých si ,ale člověk nakonec stejně musí vážit ,víc. Například samotní "svatí otcové" Gardner a Sanders. ;-)

10 Eva* Eva* | Web | 5. listopadu 2009 v 19:46 | Reagovat

Miky, já sem přišla opožděně taky popřát všechno nejlepší.  :-)
Umíš moc hezky malovat, máš můj obdiv.

11 Miky Miky | E-mail | 5. listopadu 2009 v 19:57 | Reagovat

[10]:Moc děkuju ,Evi.  :-)

12 Dullsinea Dullsinea | Web | 7. listopadu 2009 v 13:49 | Reagovat

Jé tak já teda taky přeju vše nej a ta kresba je opravdu pěkná. Talent senezapře.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama