NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

WICCA A KŘESŤANSTVÍ

2. prosince 2009 v 19:23 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Tento článek tak trochu navazuje na moje předchozí zamyšlení s názvem Wicca a Satan ( http://moje-kniha-stinu.blog.cz/0911/wicca-a-satan ),kde jsem se zmiňoval o tom ,že mnozí křesťané vnímají nás wiccany ,jako neuvědomnělé ďáblovi služebníky. To ,že v ďábla nevěříme z jejich pohledu ještě neznamená ,že za naší vírou a rituály nestojí temná moc ,která nás ovládá aniž bychom si toho byli vědomi. Při brouzdání po internetu jsem narazil na zahraniční křesťanské stránky ,které se touto otázkou přímo zabývají a přinášejí rady těm "odvážným" křesťanům ,kteří by chtěli mezi wiccany misijně působit. Rozhodl jsem se některé části těchto stránek uveřnit na svém blogu ,protože si myslím ,že jsou zajímavou exkurzí do světa křesťanského myšlení a jejich vztahu k nám.
Dovolil jsem si do textu vstoupit a to v poslední části článku ,kde odpovídám na otázky ,které mají misionáři podle pokynů z těchto stránek wiccanům klást. Neodpovídám za všechny wiccany ,ale pouze za sebe tak ,jak bych pravděpodobně reagoval na otázky v přímém kontaktu. Jinak se domnívám ,že text mluví sám za sebe a není třeba ho nijak zvlášť komentovat. Posuďte sami :Svědectví wiccanům může být obtížná práce. Wiccan provozuje okultismus a toto spojení ho dostává pod určitý duchovní vliv. Je to temnota, která se zvětšuje, pokaždé, když wiccan provádí svoje kouzla a zaklínadla. Čím více se zabydluje ve tmě, tím méně si uvědomuje světlo. Ve skutečnosti ho světlo pravdy často odpuzuje.
To je důvod, proč jako křesťané musíme být opatrní při jednání s Wiccany, protože ve svém úsilí získat je pro Krista, je nutné překonat mnoho překážek, stejně jako svádět duchovní boj. To není snadné. Nicméně existují některé základní pokyny, které vám jako křesťanům ve styku s wiccany doporučujeme dodržovat. Zde je jejich seznam :
1. Modlete se
Wicca je hluboce zakořeněná v okultních praktikách. To znamená, že Wiccani se nevědomky podílí na styku s démonickými silami. Wiccani to budou odmítat jako nesmysl, ale křesťan musí pochopit, co proti němu stojí. Proto je naprosto nezbytné, aby jste se dříve než budete svědčit modlili za ochranu před démonickými silami a za zjevení pravdy.
2. Buďte uctiví
Jen proto, že jsou Wiccani podvedeni a provozují okultismus, neznamená, že by měli být uráženi, pomlouváni, nebo zraňování. Pravdou je, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu a jako takový si zaslouží naše slušné chování. Měli byste wiccanům prokazovat úctu nikoliv na základě jejich teologických představ,ani ne proto, že jsou ztraceni, ale proto, že jsou obrazem Božím. Chovejte se k nim tak, jako k jakékoliv jiné lidské bytosti.
3. Zjistěte, v co on / ona věří,pokládejte otázky.
Uvnitř Wiccanského náboženství existují různé tradice ,které spolu nemusí nutně v každém aspektu souhlasit. Proto je naprosto nezbytné klást otázky. Na tom není nic špatného. Ptejte se co dělají a proč ,co si myslí a v co věří. Zjistil jsem, že když mluvíte s někým jiného náboženství ,kladení otázek je jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat. Pokládejte otázky, poslouchejte pozorně odpovědi a pokládejte další otázky. Když objevíte rozpory v odpovědích žádejte zdvořile o vysvětlení těchto nesrovnalostí. Nebude to trvat dlouho a uvidíte, že jejich systém víry má vážné problémy. Pamatujte si, že vše, co není založeno na křesťanské víře, je nepravdivé, a bude mít chyby, které prostřednictvím otázek objevíte.
4. Nenazývejte je sektou
Jedna věc je napsat článek o sektách a uvést v něm seznam různých skupin, ale jiná věc je některé dívat se příslušníku kultu do tváře a říct mu to do očí. To staví zdi a znemožňuje další komunikaci.
5. Nenazývejte je se satanisty
Nazývat Wiccany Satanisty je kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, Wiccani Satanovu existenci vůbec neuznávají ,vše čeho dosáhnete je ,že je podráždíte a odcizíte se jim.
6. Nezdůrazňujte mužskou úlohu v církvi, protože většina wiccanů jsou ženy.
Většina wiccanů jsou ženy,a proto není dobrý nápad, mluvit o dominatním mužském postavení v církevní hierarchii a ve vztahu k absolutnu. Nejlepší je postupovat v konverzaci pomalu a některá témata probírat až když je váš člověk připraven. Nemusíte lhát, ale není nutné, hned říkat všechno.
Vhodné otázky při kontaktu s wiccanem :


Skutečně existují bohové a bohyňe Wiccy?
Ano. Věřím ,že Bohyně a Bůh jsou součástí prapůvodní síly ,kterou nazýváme Duch ,Střed ,Vesmír ,Velké Tajemství ,apod. Bohyně a Bůh představují dva aspekty této síly ,nebo chcete-li mužský a ženský princip uvnitř této síly. V tomto smyslu jsou Bůh a Bohyně wiccy naprosto reální.
V případě, že skutečně existují, jak víte, že existují?
K tomuto přesvědčení mi stačí prosté pozorování přírody. Polaritu dvou základních sil vidím všude kolem sebe. Každá věc na tomto světě má svůj protějšek. Je světlo a je tma ,je teplo a je zima ,je oheň a je voda. Jsou věci tvrdé a věci měkké. Existují věci staré a věci nové.
Vzájemné působení dvou protikladných sil způsobuje pohyb. Protipóly magnetu se přitáhnou ,působením teplého a chladného vzduchu vznikne vítr ,spojením ženy a muže vznikne nový život. Z tohoto důvodu čarodějové věří ,že veškerý život ve vesmíru má svůj původ ve dvou základních silách ,které nazývají Bohyní a Bohem.
Že to tak skutečně je nemohu nijak dokázat a ani to nemám za potřebí. Pro mě prostě Bohyně a Bůh skutečně existují a ve své víře vycházím pouze z pozorování světa a svého vnitřního pocitu ,nic víc nepotřebuji.
Pokud je váše tradice v rozporu s tradicí jiného Wiccana, můžete mít oba objektivně pravdu?
Wiccanské tradice se od sebe mohou skutečně v některých aspektech lišit ,totéž se dá ale říci i o křesťanském náboženství ,které má mnoho různých denominací a podob. Někteří křesťané například věří ,že není správné křtít malé děti ,jiní to dělají ,někteří křesťané se modlí k Panně Marii a svatým ,jiní to považují za herezi a tak by se dalo pokračovat dále. Kabát do kterého oblékáme svoji víru není důležitý ,důležitá je Podstata ,která stojí za všemi těmito lidmi vytvořenými spekulacemi a formami a ta je u všech wiccanů ,podobně jako u všech křesťanů stejná.
Co si myslíte o náboženském systému, kde je náboženství ,sestaveno tak ,aby uspokojovalo touhy svých vyznavačů?
Všechna náboženství jsou sestavena tak ,aby vyhovovala touhám svých vyznavačů a všechna zároveň kladou na své následovníky určité nároky. Vím ,že jsou křesťané hrdi na systém své víry ,který je vede k překonávání sebe sama a k obětem. Pokud se ale domnívají ,že wicca je pouze zábava ,která nevede své následovníky k žádnému duchovnímu rozvoji ,tak jsou na omylu. Ano ,wicca je radostné náboženství přitakávající životu. Je také pravdou ,že wicca neučí ,tak jako Bible ,že vše co vychází z lidského srdce je zlé ,přesto je ale náročnou cestou ,která poctivě praktikujícího wiccana vede k zušlechtění ducha a harmoniii se sebou i se světem.
Pokud je náboženství sestaveno tak ,aby uspokojovalo vaše touhy ,není to pouze váš vlastní vynález?
Znovu opakuji ,že všechna náboženství jsou lidský vynález. Nábožentví je pokus člověka popsat to ,co je nepopsatelné a dát své vnitřní víře nějakou vnější formu. Eklektická wicca dává člověku úžasnou svobodu v tom ,ušít si své náboženství na míru ,tak aby odpovídalo jeho naturelu a jeho jedinečnému chápéní posvátna.
Ze svých zkušeností vím ,že si svou víru přizpůsobuje k obrazu svému i většina křesťanů ,ti z nich ,kteří to nedovedou a snaží se křečovitě držet doktrín bývají těmi nejnebezpečnějšími fanatiky.
Pokud vaše kouzla a zaříkávadla přinesly výsledky, jak víte, že moc která působila, je dobrá, nebo ne? Jak víte, že za Wiccou nestojí něco neblahého ?
Tuto otázku bych mohl klidně otočit a zeptat se na to totéž křesťanů. Jak víte ,že za vaší vírou a vyslyšenými modlitbami nestojí cosi neblahého? Podívám-li se do Bible ,zejména Starého zákona ,vystupuje zde Bůh často v roli neskutečného despoty a vraha ,který vede svůj lid ke krvavé válce proti pohanům a dokonce i souvěrcům ,kteří se nějak prohřešili. Přesně takhle si představuji něco neblahého. Mohl bych se tedy domnívat ,že za křesťanstvím stojí nějaká temná entita ,která je mate řečmi o lásce a přitom jimi manipuluje. Nechci jim ,ale nic takového podsouvat a žádám je ,aby ani oni nic podobného nepodsouvali mě.
Proč si myslíte, že rituály, při nichž používáte svíčky ,nože, a podobně jsou schopny ovlivnit přírodu?
Podle naší víry spolu všechno ve vesmíru souvisí. Středověký magik a lékař Paracelsus říkal : "Dotkni se květiny a hvězdy se zachvějí." Každý náš čin nebo myšlenka je příčinou ,která působí určitý následek. Při kouzelných rituálech se snažíme pomocí různých symbolických gest ,slov a předmětů soustředit myšlenku tak ,aby vytvořila námi zamýšlenou příčinu. Taková je naše víra.


Zdrojové křesťanské stránky : http://www.carm.org/wicca
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (317)
Zobrazit starší komentáře

301 LloAwarty LloAwarty | E-mail | Web | 6. září 2017 v 13:13 | Reagovat

viagra brand buy
<a href="http://fuyviagraf.com/">buy viagra</a>
viagra overdose
<a href=http://fuyviagraf.com/>buy viagra</a> ’

302 personal personal | E-mail | Web | 8. září 2017 v 0:53 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

303 cialis cialis | E-mail | Web | 8. září 2017 v 8:07 | Reagovat

Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out.

304 Lnuvavalot Lnuvavalot | E-mail | Web | 9. září 2017 v 16:28 | Reagovat

american payday loans
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">quick loans</a>
army payday loans
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance america</a> ’

305 DrvbChoogs DrvbChoogs | E-mail | Web | 11. září 2017 v 18:17 | Reagovat

buy viagra online at - http://viagracefo.com/
viagra pills uk <a href="http://viagracefo.com/">viagra</a> ’

306 LaloAwarty LaloAwarty | E-mail | Web | 12. září 2017 v 17:06 | Reagovat

buy brand viagra online
<a href="http://viagrapaoe.com/">buy viagra</a>
viagra soft tabs online
<a href=http://viagrapaoe.com/>viagra online</a> ’

307 cialis_coupon cialis_coupon | E-mail | Web | 14. září 2017 v 7:29 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

308 BsdcDeergo BsdcDeergo | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:06 | Reagovat

payday loan laws california
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loan</a>
checkn
<a href="https://paydaykmae.com/">cash advance</a> ’

309 Bvujacasse Bvujacasse | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:23 | Reagovat

loans without credit checks
<a href="https://paydayaikloans.org/">cash advance</a>
online loans no credit check
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans online</a> ’

310 AawdAwarty AawdAwarty | E-mail | Web | 15. září 2017 v 5:04 | Reagovat

pfizer viagra for sale fast delivery
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
female version of viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

311 Lmldsnoma Lmldsnoma | E-mail | Web | 18. září 2017 v 11:50 | Reagovat

viagra pills for sale
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a>
how viagra works
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a> ’

312 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | Úterý v 14:05 | Reagovat

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

313 Bbnvfleend Bbnvfleend | E-mail | Web | Středa v 22:23 | Reagovat

bad credit payday loans in - http://paydayvax.org/
fast cash loan <a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

314 Moisesfar Moisesfar | E-mail | Web | Pátek v 22:33 | Reagovat

viagra acquisto onlin

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    viagra cheap in australia

315 Vffgmipse Vffgmipse | E-mail | Web | Sobota v 11:51 | Reagovat

cialis 10 mg daily
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis</a>
generic cialis soft
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis generic</a> ’

316 Fsvefficy Fsvefficy | E-mail | Web | Včera v 17:36 | Reagovat

brand cialis over the net
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
mail order cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

317 Ffvgideado Ffvgideado | E-mail | Web | Dnes v 3:49 | Reagovat

cheap online female cialis
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
5 mg cialis
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama