NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

WICCA A KŘESŤANSTVÍ

2. prosince 2009 v 19:23 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Tento článek tak trochu navazuje na moje předchozí zamyšlení s názvem Wicca a Satan ( http://moje-kniha-stinu.blog.cz/0911/wicca-a-satan ),kde jsem se zmiňoval o tom ,že mnozí křesťané vnímají nás wiccany ,jako neuvědomnělé ďáblovi služebníky. To ,že v ďábla nevěříme z jejich pohledu ještě neznamená ,že za naší vírou a rituály nestojí temná moc ,která nás ovládá aniž bychom si toho byli vědomi. Při brouzdání po internetu jsem narazil na zahraniční křesťanské stránky ,které se touto otázkou přímo zabývají a přinášejí rady těm "odvážným" křesťanům ,kteří by chtěli mezi wiccany misijně působit. Rozhodl jsem se některé části těchto stránek uveřnit na svém blogu ,protože si myslím ,že jsou zajímavou exkurzí do světa křesťanského myšlení a jejich vztahu k nám.
Dovolil jsem si do textu vstoupit a to v poslední části článku ,kde odpovídám na otázky ,které mají misionáři podle pokynů z těchto stránek wiccanům klást. Neodpovídám za všechny wiccany ,ale pouze za sebe tak ,jak bych pravděpodobně reagoval na otázky v přímém kontaktu. Jinak se domnívám ,že text mluví sám za sebe a není třeba ho nijak zvlášť komentovat. Posuďte sami :Svědectví wiccanům může být obtížná práce. Wiccan provozuje okultismus a toto spojení ho dostává pod určitý duchovní vliv. Je to temnota, která se zvětšuje, pokaždé, když wiccan provádí svoje kouzla a zaklínadla. Čím více se zabydluje ve tmě, tím méně si uvědomuje světlo. Ve skutečnosti ho světlo pravdy často odpuzuje.
To je důvod, proč jako křesťané musíme být opatrní při jednání s Wiccany, protože ve svém úsilí získat je pro Krista, je nutné překonat mnoho překážek, stejně jako svádět duchovní boj. To není snadné. Nicméně existují některé základní pokyny, které vám jako křesťanům ve styku s wiccany doporučujeme dodržovat. Zde je jejich seznam :
1. Modlete se
Wicca je hluboce zakořeněná v okultních praktikách. To znamená, že Wiccani se nevědomky podílí na styku s démonickými silami. Wiccani to budou odmítat jako nesmysl, ale křesťan musí pochopit, co proti němu stojí. Proto je naprosto nezbytné, aby jste se dříve než budete svědčit modlili za ochranu před démonickými silami a za zjevení pravdy.
2. Buďte uctiví
Jen proto, že jsou Wiccani podvedeni a provozují okultismus, neznamená, že by měli být uráženi, pomlouváni, nebo zraňování. Pravdou je, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu a jako takový si zaslouží naše slušné chování. Měli byste wiccanům prokazovat úctu nikoliv na základě jejich teologických představ,ani ne proto, že jsou ztraceni, ale proto, že jsou obrazem Božím. Chovejte se k nim tak, jako k jakékoliv jiné lidské bytosti.
3. Zjistěte, v co on / ona věří,pokládejte otázky.
Uvnitř Wiccanského náboženství existují různé tradice ,které spolu nemusí nutně v každém aspektu souhlasit. Proto je naprosto nezbytné klást otázky. Na tom není nic špatného. Ptejte se co dělají a proč ,co si myslí a v co věří. Zjistil jsem, že když mluvíte s někým jiného náboženství ,kladení otázek je jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat. Pokládejte otázky, poslouchejte pozorně odpovědi a pokládejte další otázky. Když objevíte rozpory v odpovědích žádejte zdvořile o vysvětlení těchto nesrovnalostí. Nebude to trvat dlouho a uvidíte, že jejich systém víry má vážné problémy. Pamatujte si, že vše, co není založeno na křesťanské víře, je nepravdivé, a bude mít chyby, které prostřednictvím otázek objevíte.
4. Nenazývejte je sektou
Jedna věc je napsat článek o sektách a uvést v něm seznam různých skupin, ale jiná věc je některé dívat se příslušníku kultu do tváře a říct mu to do očí. To staví zdi a znemožňuje další komunikaci.
5. Nenazývejte je se satanisty
Nazývat Wiccany Satanisty je kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, Wiccani Satanovu existenci vůbec neuznávají ,vše čeho dosáhnete je ,že je podráždíte a odcizíte se jim.
6. Nezdůrazňujte mužskou úlohu v církvi, protože většina wiccanů jsou ženy.
Většina wiccanů jsou ženy,a proto není dobrý nápad, mluvit o dominatním mužském postavení v církevní hierarchii a ve vztahu k absolutnu. Nejlepší je postupovat v konverzaci pomalu a některá témata probírat až když je váš člověk připraven. Nemusíte lhát, ale není nutné, hned říkat všechno.
Vhodné otázky při kontaktu s wiccanem :


Skutečně existují bohové a bohyňe Wiccy?
Ano. Věřím ,že Bohyně a Bůh jsou součástí prapůvodní síly ,kterou nazýváme Duch ,Střed ,Vesmír ,Velké Tajemství ,apod. Bohyně a Bůh představují dva aspekty této síly ,nebo chcete-li mužský a ženský princip uvnitř této síly. V tomto smyslu jsou Bůh a Bohyně wiccy naprosto reální.
V případě, že skutečně existují, jak víte, že existují?
K tomuto přesvědčení mi stačí prosté pozorování přírody. Polaritu dvou základních sil vidím všude kolem sebe. Každá věc na tomto světě má svůj protějšek. Je světlo a je tma ,je teplo a je zima ,je oheň a je voda. Jsou věci tvrdé a věci měkké. Existují věci staré a věci nové.
Vzájemné působení dvou protikladných sil způsobuje pohyb. Protipóly magnetu se přitáhnou ,působením teplého a chladného vzduchu vznikne vítr ,spojením ženy a muže vznikne nový život. Z tohoto důvodu čarodějové věří ,že veškerý život ve vesmíru má svůj původ ve dvou základních silách ,které nazývají Bohyní a Bohem.
Že to tak skutečně je nemohu nijak dokázat a ani to nemám za potřebí. Pro mě prostě Bohyně a Bůh skutečně existují a ve své víře vycházím pouze z pozorování světa a svého vnitřního pocitu ,nic víc nepotřebuji.
Pokud je váše tradice v rozporu s tradicí jiného Wiccana, můžete mít oba objektivně pravdu?
Wiccanské tradice se od sebe mohou skutečně v některých aspektech lišit ,totéž se dá ale říci i o křesťanském náboženství ,které má mnoho různých denominací a podob. Někteří křesťané například věří ,že není správné křtít malé děti ,jiní to dělají ,někteří křesťané se modlí k Panně Marii a svatým ,jiní to považují za herezi a tak by se dalo pokračovat dále. Kabát do kterého oblékáme svoji víru není důležitý ,důležitá je Podstata ,která stojí za všemi těmito lidmi vytvořenými spekulacemi a formami a ta je u všech wiccanů ,podobně jako u všech křesťanů stejná.
Co si myslíte o náboženském systému, kde je náboženství ,sestaveno tak ,aby uspokojovalo touhy svých vyznavačů?
Všechna náboženství jsou sestavena tak ,aby vyhovovala touhám svých vyznavačů a všechna zároveň kladou na své následovníky určité nároky. Vím ,že jsou křesťané hrdi na systém své víry ,který je vede k překonávání sebe sama a k obětem. Pokud se ale domnívají ,že wicca je pouze zábava ,která nevede své následovníky k žádnému duchovnímu rozvoji ,tak jsou na omylu. Ano ,wicca je radostné náboženství přitakávající životu. Je také pravdou ,že wicca neučí ,tak jako Bible ,že vše co vychází z lidského srdce je zlé ,přesto je ale náročnou cestou ,která poctivě praktikujícího wiccana vede k zušlechtění ducha a harmoniii se sebou i se světem.
Pokud je náboženství sestaveno tak ,aby uspokojovalo vaše touhy ,není to pouze váš vlastní vynález?
Znovu opakuji ,že všechna náboženství jsou lidský vynález. Nábožentví je pokus člověka popsat to ,co je nepopsatelné a dát své vnitřní víře nějakou vnější formu. Eklektická wicca dává člověku úžasnou svobodu v tom ,ušít si své náboženství na míru ,tak aby odpovídalo jeho naturelu a jeho jedinečnému chápéní posvátna.
Ze svých zkušeností vím ,že si svou víru přizpůsobuje k obrazu svému i většina křesťanů ,ti z nich ,kteří to nedovedou a snaží se křečovitě držet doktrín bývají těmi nejnebezpečnějšími fanatiky.
Pokud vaše kouzla a zaříkávadla přinesly výsledky, jak víte, že moc která působila, je dobrá, nebo ne? Jak víte, že za Wiccou nestojí něco neblahého ?
Tuto otázku bych mohl klidně otočit a zeptat se na to totéž křesťanů. Jak víte ,že za vaší vírou a vyslyšenými modlitbami nestojí cosi neblahého? Podívám-li se do Bible ,zejména Starého zákona ,vystupuje zde Bůh často v roli neskutečného despoty a vraha ,který vede svůj lid ke krvavé válce proti pohanům a dokonce i souvěrcům ,kteří se nějak prohřešili. Přesně takhle si představuji něco neblahého. Mohl bych se tedy domnívat ,že za křesťanstvím stojí nějaká temná entita ,která je mate řečmi o lásce a přitom jimi manipuluje. Nechci jim ,ale nic takového podsouvat a žádám je ,aby ani oni nic podobného nepodsouvali mě.
Proč si myslíte, že rituály, při nichž používáte svíčky ,nože, a podobně jsou schopny ovlivnit přírodu?
Podle naší víry spolu všechno ve vesmíru souvisí. Středověký magik a lékař Paracelsus říkal : "Dotkni se květiny a hvězdy se zachvějí." Každý náš čin nebo myšlenka je příčinou ,která působí určitý následek. Při kouzelných rituálech se snažíme pomocí různých symbolických gest ,slov a předmětů soustředit myšlenku tak ,aby vytvořila námi zamýšlenou příčinu. Taková je naše víra.


Zdrojové křesťanské stránky : http://www.carm.org/wicca
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (358)
Zobrazit starší komentáře

301 LloAwarty LloAwarty | E-mail | Web | 6. září 2017 v 13:13 | Reagovat

viagra brand buy
<a href="http://fuyviagraf.com/">buy viagra</a>
viagra overdose
<a href=http://fuyviagraf.com/>buy viagra</a> ’

302 personal personal | E-mail | Web | 8. září 2017 v 0:53 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

303 cialis cialis | E-mail | Web | 8. září 2017 v 8:07 | Reagovat

Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out.

304 Lnuvavalot Lnuvavalot | E-mail | Web | 9. září 2017 v 16:28 | Reagovat

american payday loans
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">quick loans</a>
army payday loans
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance america</a> ’

305 DrvbChoogs DrvbChoogs | E-mail | Web | 11. září 2017 v 18:17 | Reagovat

buy viagra online at - http://viagracefo.com/
viagra pills uk <a href="http://viagracefo.com/">viagra</a> ’

306 LaloAwarty LaloAwarty | E-mail | Web | 12. září 2017 v 17:06 | Reagovat

buy brand viagra online
<a href="http://viagrapaoe.com/">buy viagra</a>
viagra soft tabs online
<a href=http://viagrapaoe.com/>viagra online</a> ’

307 cialis_coupon cialis_coupon | E-mail | Web | 14. září 2017 v 7:29 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

308 BsdcDeergo BsdcDeergo | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:06 | Reagovat

payday loan laws california
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loan</a>
checkn
<a href="https://paydaykmae.com/">cash advance</a> ’

309 Bvujacasse Bvujacasse | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:23 | Reagovat

loans without credit checks
<a href="https://paydayaikloans.org/">cash advance</a>
online loans no credit check
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans online</a> ’

310 AawdAwarty AawdAwarty | E-mail | Web | 15. září 2017 v 5:04 | Reagovat

pfizer viagra for sale fast delivery
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
female version of viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

311 Lmldsnoma Lmldsnoma | E-mail | Web | 18. září 2017 v 11:50 | Reagovat

viagra pills for sale
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a>
how viagra works
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a> ’

312 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 19. září 2017 v 14:05 | Reagovat

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

313 Bbnvfleend Bbnvfleend | E-mail | Web | 20. září 2017 v 22:23 | Reagovat

bad credit payday loans in - http://paydayvax.org/
fast cash loan <a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

314 Moisesfar Moisesfar | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:33 | Reagovat

viagra acquisto onlin

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    viagra cheap in australia

315 Vffgmipse Vffgmipse | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:51 | Reagovat

cialis 10 mg daily
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis</a>
generic cialis soft
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis generic</a> ’

316 Fsvefficy Fsvefficy | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:36 | Reagovat

brand cialis over the net
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
mail order cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

317 Ffvgideado Ffvgideado | E-mail | Web | 25. září 2017 v 3:49 | Reagovat

cheap online female cialis
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
5 mg cialis
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

318 FarmaciaMalf FarmaciaMalf | E-mail | Web | 26. září 2017 v 19:35 | Reagovat

Farmacia online

319 Revebafar Revebafar | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:43 | Reagovat

viagra affect women

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">cheap viagra</a>

    discount viagra offers

320 viagra_india viagra_india | E-mail | Web | 27. září 2017 v 23:21 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

321 Ikmeacasse Ikmeacasse | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:19 | Reagovat

business loans bad credit
<a href="https://paydayrvjlo.com/">fast payday loan</a>
cash loans for bad credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans online</a> ’

322 Phillipbeict Phillipbeict | E-mail | Web | 29. září 2017 v 2:07 | Reagovat

<a href=http://www.acgproducciones.es/zapatos-dsquared-barcelona-396.html>Zapatos Dsquared Barcelona</a>
It does not matter how fatigued or pressed for time you may well be, you ought to never ever by pass your cleaning rituals. Drier pores and skin benefits from thicker, creamy skin cleansers, while oily skin area benefits most out of purifying balms, washes, or bars. All skin types could be dulled by accumulation of makeup, sweat, and the dead skin cells.

<img>https://www.buchhandlung-lubig.de/images/buc2/29020-turnschuhe-under-armour.jpg</img>

Laughter is always the best medicine, especially with regards to the woes of aging! Grumpy aged gentlemen by no means last given that smiling outdated ladies, and there's a good reason for the, so enjoy a amusing film or a laugh by using a buddy. The more you chuckle, younger you'll sense!

<img>https://www.capital-garantiefonds.de/images/newcapcon/13281-converse-damen-silber.jpg</img>

323 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 30. září 2017 v 18:08 | Reagovat

I was  looking through  some of your  blog posts on this  internet site  and I  conceive this  web site  is  rattling informative !  Keep on posting .

324 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:25 | Reagovat

Nice post. I study one thing more difficult on completely different blogs everyday.

325 LvvodClolla LvvodClolla | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:49 | Reagovat

viagra and high blood pressure - http://viagrapfhze.com/
viagra online order <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

326 Muntrsnoma Muntrsnoma | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:18 | Reagovat

purchase viagra professional
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a>
order viagra professional
<a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a> ’

327 Bcxvvrortef Bcxvvrortef | E-mail | Web | 4. října 2017 v 12:17 | Reagovat

payday cash advances
<a href="https://cashnowemr.com">online payday loan</a>
instant online payday loan
<a href=https://cashnowemr.com>online payday loans</a> ’

328 Vbwgxstycle Vbwgxstycle | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:06 | Reagovat

bad credit easy payday loan - https://paydayllae.com/
all online payday loans <a href=https://paydayllae.com/>online payday loans</a> ’

329 cialis cialis | E-mail | Web | 15. října 2017 v 12:52 | Reagovat

Really wonderful information can be found on web blog.

330 LvzOscilt LvzOscilt | E-mail | Web | 17. října 2017 v 1:28 | Reagovat

Keep up the excellent work and bringing in the group!

331 LbbtOscilt LbbtOscilt | E-mail | Web | 26. října 2017 v 9:03 | Reagovat

You have among the finest internet sites.

332 advance advance | E-mail | Web | 27. října 2017 v 23:46 | Reagovat

I got what you mean, regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. You must pray that the way be long, full of adventures and experiences. by Constantine Peter Cavafy.

333 BpliuItenna BpliuItenna | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 1:24 | Reagovat

how to buy viagra - https://viagracnar.com
no prescription viagra <a href=https://viagracnar.com>free viagra</a> ’

334 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 24. listopadu 2017 v 3:11 | Reagovat

Actually its referred to as Search engine optimization that when i search for this post I found this web page at the top of all web pages in search engine.

335 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 27. listopadu 2017 v 17:32 | Reagovat

You are my inspiration, I possess few web logs and rarely run out from to brand.

336 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 28. listopadu 2017 v 11:40 | Reagovat

Really informative article post.Thanks Again. Awesome.

337 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 30. listopadu 2017 v 17:17 | Reagovat

Hi, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's really fine, keep up writing.

338 viagra_pills viagra_pills | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 1:02 | Reagovat

I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

339 MbjhdkChoogs MbjhdkChoogs | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 3:44 | Reagovat

genuine viagra
http://vipnowed7.com/
drug viagra
<a href="http://vipnowed7.com/">viagra generic</a>

340 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 6:22 | Reagovat

I just like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I'm moderately certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

341 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 11:10 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed

342 cialis cialis | E-mail | Web | 17. prosince 2017 v 1:12 | Reagovat

As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me. Thank you

343 viagra viagra | E-mail | Web | 18. prosince 2017 v 21:21 | Reagovat

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or enewsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

344 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 21:24 | Reagovat

There is numerous separate years Los angeles Weight reduction eating plan with each a person can be a necessity. The pioneer part can be your original obtaining rid of belonging towards the extra pounds. la weight loss

345 DvenrenDeergo DvenrenDeergo | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 17:31 | Reagovat

fresno california
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans near me</a>
credit consolidation
<a href="https://1paydayloansonline.com/">online payday loans</a>

346 DbewenDeergo DbewenDeergo | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 18:15 | Reagovat

axcess payday loans
<a href="https://paydayloanver.org/">payday advances</a>
advances
<a href="https://paydayloanver.org/">small loans</a>

347 cialis cialis | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 8:54 | Reagovat

Thank you for your blog article. Great.

348 Jtbwwavalot Jtbwwavalot | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 1:12 | Reagovat

personal loans bad credit
<a href="https://loansonlinevaec.org/">payday loans</a>
cash advance
<a href=https://loansonlinevaec.org/>online payday loans no credit check</a>

349 DsbgbDeergo DsbgbDeergo | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 1:59 | Reagovat

unsecured personal loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">online payday loans</a>
of payday loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">online payday loans no credit check</a>

350 DbsdbDeergo DbsdbDeergo | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 12:01 | Reagovat

bad payday loans
<a href="https://cashadvancezqko.com/">payday advance loan</a>
car loans for bad credit
<a href="https://cashadvancezqko.com/">cash advance loans</a>

351 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 14:00 | Reagovat

I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post

352 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 17:19 | Reagovat

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

353 Jbbavalot Jbbavalot | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 13:39 | Reagovat

payday loans online same day
<a href="https://personalnae.org/">payday loan lenders</a>
americash payday loan
<a href=https://personalnae.org/>payday loans online direct lenders only</a>

354 DbsDeergo DbsDeergo | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 7:22 | Reagovat

a payday loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">cash loans</a>
cash america payday loans
<a href="https://payday-loans.us.org/">installments loans</a>

355 Fntideado Fntideado | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 1:11 | Reagovat

cialis review
<a href="http://cialisenax.com/">cialis on line</a>
buy cheap cialis
<a href=http://cialisenax.com/>cialis soft</a> ’

356 Fwenefficy Fwenefficy | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 16:18 | Reagovat

cialis 40 mg pills
<a href="http://retcialis.com/"></a>
does cialis work on women
<a href="http://retcialis.com/">generic cialis</a> ’

357 Fndefficy Fndefficy | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 15:24 | Reagovat

cialis women use
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
cialis tablets for sale
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis pills</a> ’

358 RvdChoogs RvdChoogs | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 2:30 | Reagovat

side effects of viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama