NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

WICCA A KŘESŤANSTVÍ

2. prosince 2009 v 19:23 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Tento článek tak trochu navazuje na moje předchozí zamyšlení s názvem Wicca a Satan ( http://moje-kniha-stinu.blog.cz/0911/wicca-a-satan ),kde jsem se zmiňoval o tom ,že mnozí křesťané vnímají nás wiccany ,jako neuvědomnělé ďáblovi služebníky. To ,že v ďábla nevěříme z jejich pohledu ještě neznamená ,že za naší vírou a rituály nestojí temná moc ,která nás ovládá aniž bychom si toho byli vědomi. Při brouzdání po internetu jsem narazil na zahraniční křesťanské stránky ,které se touto otázkou přímo zabývají a přinášejí rady těm "odvážným" křesťanům ,kteří by chtěli mezi wiccany misijně působit. Rozhodl jsem se některé části těchto stránek uveřnit na svém blogu ,protože si myslím ,že jsou zajímavou exkurzí do světa křesťanského myšlení a jejich vztahu k nám.
Dovolil jsem si do textu vstoupit a to v poslední části článku ,kde odpovídám na otázky ,které mají misionáři podle pokynů z těchto stránek wiccanům klást. Neodpovídám za všechny wiccany ,ale pouze za sebe tak ,jak bych pravděpodobně reagoval na otázky v přímém kontaktu. Jinak se domnívám ,že text mluví sám za sebe a není třeba ho nijak zvlášť komentovat. Posuďte sami :Svědectví wiccanům může být obtížná práce. Wiccan provozuje okultismus a toto spojení ho dostává pod určitý duchovní vliv. Je to temnota, která se zvětšuje, pokaždé, když wiccan provádí svoje kouzla a zaklínadla. Čím více se zabydluje ve tmě, tím méně si uvědomuje světlo. Ve skutečnosti ho světlo pravdy často odpuzuje.
To je důvod, proč jako křesťané musíme být opatrní při jednání s Wiccany, protože ve svém úsilí získat je pro Krista, je nutné překonat mnoho překážek, stejně jako svádět duchovní boj. To není snadné. Nicméně existují některé základní pokyny, které vám jako křesťanům ve styku s wiccany doporučujeme dodržovat. Zde je jejich seznam :
1. Modlete se
Wicca je hluboce zakořeněná v okultních praktikách. To znamená, že Wiccani se nevědomky podílí na styku s démonickými silami. Wiccani to budou odmítat jako nesmysl, ale křesťan musí pochopit, co proti němu stojí. Proto je naprosto nezbytné, aby jste se dříve než budete svědčit modlili za ochranu před démonickými silami a za zjevení pravdy.
2. Buďte uctiví
Jen proto, že jsou Wiccani podvedeni a provozují okultismus, neznamená, že by měli být uráženi, pomlouváni, nebo zraňování. Pravdou je, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu a jako takový si zaslouží naše slušné chování. Měli byste wiccanům prokazovat úctu nikoliv na základě jejich teologických představ,ani ne proto, že jsou ztraceni, ale proto, že jsou obrazem Božím. Chovejte se k nim tak, jako k jakékoliv jiné lidské bytosti.
3. Zjistěte, v co on / ona věří,pokládejte otázky.
Uvnitř Wiccanského náboženství existují různé tradice ,které spolu nemusí nutně v každém aspektu souhlasit. Proto je naprosto nezbytné klást otázky. Na tom není nic špatného. Ptejte se co dělají a proč ,co si myslí a v co věří. Zjistil jsem, že když mluvíte s někým jiného náboženství ,kladení otázek je jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat. Pokládejte otázky, poslouchejte pozorně odpovědi a pokládejte další otázky. Když objevíte rozpory v odpovědích žádejte zdvořile o vysvětlení těchto nesrovnalostí. Nebude to trvat dlouho a uvidíte, že jejich systém víry má vážné problémy. Pamatujte si, že vše, co není založeno na křesťanské víře, je nepravdivé, a bude mít chyby, které prostřednictvím otázek objevíte.
4. Nenazývejte je sektou
Jedna věc je napsat článek o sektách a uvést v něm seznam různých skupin, ale jiná věc je některé dívat se příslušníku kultu do tváře a říct mu to do očí. To staví zdi a znemožňuje další komunikaci.
5. Nenazývejte je se satanisty
Nazývat Wiccany Satanisty je kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, Wiccani Satanovu existenci vůbec neuznávají ,vše čeho dosáhnete je ,že je podráždíte a odcizíte se jim.
6. Nezdůrazňujte mužskou úlohu v církvi, protože většina wiccanů jsou ženy.
Většina wiccanů jsou ženy,a proto není dobrý nápad, mluvit o dominatním mužském postavení v církevní hierarchii a ve vztahu k absolutnu. Nejlepší je postupovat v konverzaci pomalu a některá témata probírat až když je váš člověk připraven. Nemusíte lhát, ale není nutné, hned říkat všechno.
Vhodné otázky při kontaktu s wiccanem :


Skutečně existují bohové a bohyňe Wiccy?
Ano. Věřím ,že Bohyně a Bůh jsou součástí prapůvodní síly ,kterou nazýváme Duch ,Střed ,Vesmír ,Velké Tajemství ,apod. Bohyně a Bůh představují dva aspekty této síly ,nebo chcete-li mužský a ženský princip uvnitř této síly. V tomto smyslu jsou Bůh a Bohyně wiccy naprosto reální.
V případě, že skutečně existují, jak víte, že existují?
K tomuto přesvědčení mi stačí prosté pozorování přírody. Polaritu dvou základních sil vidím všude kolem sebe. Každá věc na tomto světě má svůj protějšek. Je světlo a je tma ,je teplo a je zima ,je oheň a je voda. Jsou věci tvrdé a věci měkké. Existují věci staré a věci nové.
Vzájemné působení dvou protikladných sil způsobuje pohyb. Protipóly magnetu se přitáhnou ,působením teplého a chladného vzduchu vznikne vítr ,spojením ženy a muže vznikne nový život. Z tohoto důvodu čarodějové věří ,že veškerý život ve vesmíru má svůj původ ve dvou základních silách ,které nazývají Bohyní a Bohem.
Že to tak skutečně je nemohu nijak dokázat a ani to nemám za potřebí. Pro mě prostě Bohyně a Bůh skutečně existují a ve své víře vycházím pouze z pozorování světa a svého vnitřního pocitu ,nic víc nepotřebuji.
Pokud je váše tradice v rozporu s tradicí jiného Wiccana, můžete mít oba objektivně pravdu?
Wiccanské tradice se od sebe mohou skutečně v některých aspektech lišit ,totéž se dá ale říci i o křesťanském náboženství ,které má mnoho různých denominací a podob. Někteří křesťané například věří ,že není správné křtít malé děti ,jiní to dělají ,někteří křesťané se modlí k Panně Marii a svatým ,jiní to považují za herezi a tak by se dalo pokračovat dále. Kabát do kterého oblékáme svoji víru není důležitý ,důležitá je Podstata ,která stojí za všemi těmito lidmi vytvořenými spekulacemi a formami a ta je u všech wiccanů ,podobně jako u všech křesťanů stejná.
Co si myslíte o náboženském systému, kde je náboženství ,sestaveno tak ,aby uspokojovalo touhy svých vyznavačů?
Všechna náboženství jsou sestavena tak ,aby vyhovovala touhám svých vyznavačů a všechna zároveň kladou na své následovníky určité nároky. Vím ,že jsou křesťané hrdi na systém své víry ,který je vede k překonávání sebe sama a k obětem. Pokud se ale domnívají ,že wicca je pouze zábava ,která nevede své následovníky k žádnému duchovnímu rozvoji ,tak jsou na omylu. Ano ,wicca je radostné náboženství přitakávající životu. Je také pravdou ,že wicca neučí ,tak jako Bible ,že vše co vychází z lidského srdce je zlé ,přesto je ale náročnou cestou ,která poctivě praktikujícího wiccana vede k zušlechtění ducha a harmoniii se sebou i se světem.
Pokud je náboženství sestaveno tak ,aby uspokojovalo vaše touhy ,není to pouze váš vlastní vynález?
Znovu opakuji ,že všechna náboženství jsou lidský vynález. Nábožentví je pokus člověka popsat to ,co je nepopsatelné a dát své vnitřní víře nějakou vnější formu. Eklektická wicca dává člověku úžasnou svobodu v tom ,ušít si své náboženství na míru ,tak aby odpovídalo jeho naturelu a jeho jedinečnému chápéní posvátna.
Ze svých zkušeností vím ,že si svou víru přizpůsobuje k obrazu svému i většina křesťanů ,ti z nich ,kteří to nedovedou a snaží se křečovitě držet doktrín bývají těmi nejnebezpečnějšími fanatiky.
Pokud vaše kouzla a zaříkávadla přinesly výsledky, jak víte, že moc která působila, je dobrá, nebo ne? Jak víte, že za Wiccou nestojí něco neblahého ?
Tuto otázku bych mohl klidně otočit a zeptat se na to totéž křesťanů. Jak víte ,že za vaší vírou a vyslyšenými modlitbami nestojí cosi neblahého? Podívám-li se do Bible ,zejména Starého zákona ,vystupuje zde Bůh často v roli neskutečného despoty a vraha ,který vede svůj lid ke krvavé válce proti pohanům a dokonce i souvěrcům ,kteří se nějak prohřešili. Přesně takhle si představuji něco neblahého. Mohl bych se tedy domnívat ,že za křesťanstvím stojí nějaká temná entita ,která je mate řečmi o lásce a přitom jimi manipuluje. Nechci jim ,ale nic takového podsouvat a žádám je ,aby ani oni nic podobného nepodsouvali mě.
Proč si myslíte, že rituály, při nichž používáte svíčky ,nože, a podobně jsou schopny ovlivnit přírodu?
Podle naší víry spolu všechno ve vesmíru souvisí. Středověký magik a lékař Paracelsus říkal : "Dotkni se květiny a hvězdy se zachvějí." Každý náš čin nebo myšlenka je příčinou ,která působí určitý následek. Při kouzelných rituálech se snažíme pomocí různých symbolických gest ,slov a předmětů soustředit myšlenku tak ,aby vytvořila námi zamýšlenou příčinu. Taková je naše víra.


Zdrojové křesťanské stránky : http://www.carm.org/wicca
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 14laura 14laura | Web | 2. prosince 2009 v 20:07 | Reagovat

Krásnej článek:D

2 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 3. prosince 2009 v 14:55 | Reagovat

super článek...jé to je škoda, mě se žádný křesťan na nic takového neptal. Myslím tím křesťan-katolík....mě zastavují vždycky jen Svědkové Jeho Nohy (Svedkové Jehovovi). S těmi si vždycky ráda podebatím, teda pokud mám čas a zrovna neběžím na bus :-) Debatili jsme i o wicce a prý to neznají, prý jsem první (wiccan) se kterým se setkali  :-)

3 Miky Miky | E-mail | 3. prosince 2009 v 21:22 | Reagovat

[2]: Já znám křesťanů spousty ,ale z žádným z nich jsem se ještě o wicce nebavil. Ono to nemá moc cenu. Netoužím po tom je o něčem přesvědčovat a sám se ovlivňovat taky nenechám. ;-)
Oni to berou strašně vážně. Každý kdo nevěří v Krista jde podle nich do zatracení a tak cítí povinost nás zachraňovat.

4 LuciJe LuciJe | E-mail | Web | 4. prosince 2009 v 10:51 | Reagovat

Tak tohle je ještě z nějakého velmi umírněného křesťanského webu... Rady křesťanským rodičům jak rozeznat a napravit dítě, které se dalo k wicce jsou mnohdy mnohem drsnějšího ražení...

Na závěr pro pobavení:

Rozpoznání Wiccanů: tato informace může zachránit křesťanův život
Wiccané jsou obecně bledí lidé s nadváhou. Pokud nejsou bledí, používají pudr nebo make-up (i mužští Wiccani!), aby vzbudili dojem bledosti nebo mrtvolnosti. Wiccané si dávají na kůži piercing jako znamení podřízenosti svému pánu, Satanovi. Dívejte se po větším množství piercingů a piercingu na zvláštních místech, jako je nos, tváře, obočí, rty, konečky prstů, brada, čelo, jazyk a šokující ďábelský vrcholek ucha! Někteří Wiccané si též propichují genitálie. Pokud náhodou nahlédnete k vedlejší mušli a uvidíte moč stříkat do tří směrů (čímž se vysmívají Svaté Trojici), je pravděpodobné, že ta osoba je Wiccan, který má špičku penisu pečlivě propíchnutou vůdcem covenu. (Pozor: většina vůdců covenu jsou zároveň Katoličtí kněží nebo majitelé tetovacích salónů).
Wiccané jsou smluvně zavázáni Satanovi nosit černou. Je to jedna z prvních věcí, které se dozvědí při zasvěcování do kultu. Zahlédnout je můžete nejčastěji v kůži, latexu, s černě nalakovanými nehty, očním make-upem a rtěnkou. Někteří Wiccané nosí i černé spodní prádlo! Ale protože jste křesťané, nebudete toto moci spatřit, ledaže jednoho chytíte.
Je zcela známým faktem, že Wiccané se koupou jen jednou měsíčně, jako takový mají výrazně nepříjemný zápach, který se snaží zakrýt používáním parfémů jako je pačuli nebo vlčí kletba.
Wiccané nosí spoustu stříbrných šperků, které nikdy nejsou čisté. Pokud někoho uvidíte nosit prsteny, amulety, brože nebo náhrdelníky olepené zelenou plísní, je velmi pravděpodobné, že ta osoba je wiccan.

Většina Wiccanů Vám řekne, že nevěří v Satana. LOL! Každý přece ví, že není nutné věřit v Satana, abyste ho mohli následovat.

(tenhle text je naštěstí jen parodie (bohužel ne zas až tak nadsazená) na některé echt fundamentalistické komentáře)

5 Miky Miky | E-mail | 4. prosince 2009 v 17:46 | Reagovat

[4]: Teda LuciJe ,přiznám se že jsem tu část "Pro pobavení" četl s otevřenými ústy a že se mi výrazně ulevilo ,když jsem zjistil ,že je to opravdu pouze žert.
Z mnou uveřejněného článku považuji za nejpozorohudnější tu radu nemluvit o dominatním postavení mužů a pak pasáž ,která tvrdí že vše, co není založeno na křesťanské víře, je nepravdivé, a bude mít nutně chyby. Neuvěřitelná nadutost!

6 Miky Miky | E-mail | 4. prosince 2009 v 17:54 | Reagovat

[4]:Jinak moc děkuji za doplnění článku. Pokud bys měla odkaz na ty Rady pro křesťanské rodiče ,dost by mě to zajímalo. Díky. :-)

7 gerti gerti | 5. prosince 2009 v 19:04 | Reagovat

Kristus by se asi hodně divil, kdo všechno nosí jeho jméno... Fanatismus je opravdu nebezpečnej nepřátelskej jev v jakémkoliv kontextu. PS: LuciJe, málem bych se ani nedivila, kdyby to tak bylo...

8 Miky Miky | E-mail | 5. prosince 2009 v 21:10 | Reagovat

[7]: No,já mám Ježíše Krista docela rád ,je to pro mě bódisatva soucitu. Myslím že kdyby se dneska znovu objevil ,tak ho vyženou ode dveří každé církve.

9 gerti gerti | 6. prosince 2009 v 14:43 | Reagovat

[8]: Také ho mám ráda a tak nechápu, jak někdo takový může říkat křesťan a nestydět se za svou troufalost...Taky si myslím, že by nepochodil. Ostatně výborně to zparafrázoval Kazantzakis v Posledním pokušení.

10 Lucienne Lucienne | E-mail | Web | 10. prosince 2009 v 14:04 | Reagovat

Teda Miky, zvlášť z toho, že podklad Wiccy a křesťanství je stejný, by křesťana asi kleplo :) To už nemluvím o tom ostatním. Takové idylické rozmluvy... Máš to fantazii :)))

11 Miky Miky | Web | 10. prosince 2009 v 18:48 | Reagovat

[10]: Měl jsem spíš na mysli ,že v tom podstatném se všechny wiccanské odnože shodnou a totéž ,že se dá říci o křesťanských odnožích a o tom ,co oni považují za podstatné. :-)

12 Miky Miky | Web | 10. prosince 2009 v 19:01 | Reagovat

[10]: Jinak máš pravdu Lucienne ,že kdyby rozhovor probýhal ve skutečnosti ,asi by tak idylický nebyl.

13 Lucienne Lucienne | E-mail | Web | 10. prosince 2009 v 20:09 | Reagovat

Kojot má ukrutnou touhu být přemlouván Jehovisty. Chce jim totiž říct, že je Satanista :) S agamou či potkanem na rameni.

V zásadě se Ty i já shodujeme. Rozumím Ti, jenom jsem prostě poukázala na něco, co mi Kojot vysvětlil už dávno (měli jsme spolu rozmluvy o mé identitě). Kdyby to bylo aspoň trochu k něčemu, napíšu článek o tom, jak jsem byla přemlouvána letničními křesťany na misi v parku, ale moc se mi do toho nechce. Ono to totiž fakt moc vtipný nebylo a opravdu jsme se v tom pojetí světa a přírody neshodli. Je to tak... Mají prostě úplně jiný názor. František z Assisi miloval přírodu a považoval ji za bratra, oni mají uschlý fíkovník pod Kristovým jménem a už tam je zásadní rozpor. A mohla bych jmenovat dál. Škoda slov.

14 Miky Miky | Web | 10. prosince 2009 v 20:34 | Reagovat

[13]: Já už ty touhy být někým přemlouván nemám. S fanatikem nehneš a akorát tě to vycucá. Navíc ,ať si každej věří čemu chce. ;-)
Vykecat se na blogu to jo ,ale jinak o nějaké duchovní klíny do hlavy nestojím. :-)

15 LuciJe LuciJe | E-mail | Web | 11. prosince 2009 v 14:50 | Reagovat

[6]: Teď narychlo jsem našla třeba odkaz na patřičnou literaturu: http://www.withoneaccord.org/Witchcraft-Vampirism-Satanism_c_7.html

16 Miky Miky | Web | 11. prosince 2009 v 16:55 | Reagovat

[15]: Díky. Vidím ,že zatímco u nás je situace taková ,že křesťané a jehovisti(viz.koment.Rovena) většinou vůbec netuší ,že nějaká wicca existuje v Americe už jsou pohani tak rozšíření ,že se tam vydává odborná křesťanská literatura  ,jak nás zmáknout. :-D

17 peruťka peruťka | 25. prosince 2009 v 7:48 | Reagovat

[12]: Ahoj můžeš diskutovat se mnou jestli chceš...Podotýkám, že nejsem fanatik to jistě víš. Mně by spíš ale zajímalo co Tě vede k neustálemů hledání nějaké pochybné vyšší pravdy?
A pak by mě docela zajímalo, kdy jsi zjistil to stou křesťanskou nadutostí? Pokud mne má chabá pamět neklame, nebylo i mě vytýkáno, že jsem zbloudil ze správné(jediné správné) cesty..Kde zůstal ten zapálený křesťan, kterého jsem znal a kterého si brala Tvá žena..Neber to osobně, znáš mě. Mě jen zajímá proč máte neustálou potřebu hledat a co vlastně hledáte?
Pokud se někdo přidá k oponentuře na Tvoji stranu budu rád..

18 Vlčice Vlčice | 21. prosince 2010 v 14:04 | Reagovat

Tohle mě upřímě pobavilo. To že nás odpuzuje světlo, když uctíváme boha jako ztělesnění slunce. Musím se tady s vámi podělit o takovou příhodu která se mi stala na škole. S 'English Lady's club' jsme dělaly Hallowen pro nižší ročníky. Probíhalo to asi tak že jsme v (h)různých maskách vrazily do třídy, začaly jsme tančit v kruhu a pomalu jsme tam tahaly děcka. Potom měla vždycky jedna z nás za úkol popovídat o tom jak Hallowen vznikl z keltského svátku Samhainu. No ale k jádru pudla ;-)  Potom co jsme si dávaly odpočinek a cpaly se black cat cookies za námi přišla naše vedoucí, učitelka angličtiny, katolička kterou mám ve velké úctě. Chtěla po nás ať vyfotíme fotku jak po ní jdou příšery a ona se brání růžencem. No co, fotku jsme udělaly a potom k mému zděšení měla čtvrhodinový proslov o "wicce, satanismu atd., jak nějaké dívky doopravdy praktikují černou magii, že škodí ostatním a jak se potom smaží v pekle a že jedinou ochranou jsou víra a modlidby k Bohu." Asi to odemě bylo nezdvořilé (asi určitě) ale prostě jsem se musela zasmát. Nato po mě zmíněná učitelka vrhla vražedný pohled a  zazněla další čtvrthodinová přednáška o "kultech smrti" Tady už vážně nemá cenu nic vysvětlovat. Mám kamarádku, katoličku. Často mi vykládala o křesťanství, až jsem jí jednou řekla že jsem pohan. Od té doby vykládám já :-)
Ještě taková perlička ke svědkům Jehovových na kterou jsem si vzpoměla: jednou jsem jim otevřela, s potkanem na rameni, celá v černém a v pozadí zněli Nightwish. Koukali na mě tak asi deset sekund až se zeptali jestli doma nemám rodiče. Přišel otec, holá hlava, černé triko bez rukávů s lebkou, řekl nemáme zájem a normálně jim zabouch před nosem. :-D

19 Miky Miky | E-mail | Web | 21. prosince 2010 v 21:24 | Reagovat

Vlčice ,děkuji za krásný komentář ,ten zážitek s Jehovisty je perfektní. :-D

20 SandraC SandraC | E-mail | 2. ledna 2017 v 21:16 | Reagovat

Ahoj. S Wiccou mám nejaké zkušenosti. Bohužel je mi líto že o ní moc lidí neví ;-) . Občas jsem ale docela naštvaná, když muvím s nejakým křesťanem. Tím ovšem nechci nijak naznačovat, že by křesťané měli být špatní. Ale někdy mě vyloženě vytočí některe jejich názory. Mluvila jsem s nekolika krestany. Ptala jsem se jich na to jestli vi co je to wicca. Kratce jsem jim to pote vysvetlila a oni se me ptali? To je jako neco s tim dablem? Ac jsem jim to chtela sama vysvetlit dale co to je, porad si mleli svou. I kdyz jsem jim rikala ze to jsou o dablovi jen vymysli tak jsrm jim to nevymluvila. Casto jsem i slysela jak tuto viru pomlouvaji. Jako by ta jejich byla nejaka dobra! Cela staleti cirkev vyvrazdovala udajne carodejnice coz je vice nez vyvrazdenych rusu ci zidu za 2 sv. Valky hitlerem. Docela me pak dostava jak si hraji na to ze jim nevadi ze nas stat je ateisticky. Pritom se snazi verbovat nive a nove cleny do svych rad... Take kolik msji na krku podvodu napr. S turinskym platnem a pod... Jen by se meli nejdriv zamyslet sami nad sebou nez zacnou kritizovat jina nabozenstvi !!!!!!

21 from from | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 10:45 | Reagovat

Hello, I desire to subscribe for this blog to obtain most recent updates, thus where can i do it please help.

22 generic generic | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 13:30 | Reagovat

A big thank you for your article.Thanks Again. Great.

23 viagra viagra | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 23:43 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

24 online online | E-mail | Web | 6. dubna 2017 v 7:23 | Reagovat

I'm really enjoying the themedesign of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?

25 without without | E-mail | Web | 6. dubna 2017 v 8:34 | Reagovat

Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou. Talk sense to a fool and he calls you foolish. by Euripides.

26 of of | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 8:03 | Reagovat

I think  you have  observed  some very interesting  details ,  appreciate it for the post.

27 comprare cialis comprare cialis | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 12:15 | Reagovat

Cialis levitra e erettile rx farmacia italia sicura disfunzione cause rimedi vino effetto durata

28 cialis cialis | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 13:20 | Reagovat

Very efficiently written post. It will be valuable to anyone who usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing  i will definitely read more posts.

29 AlbertVunda AlbertVunda | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 15:30 | Reagovat

<a href="http://canadianpharmacynonprescription.com/">canadian pharmacy online no script</a>  <a href="http://canadianpharmacyonlinemeds.com/">canadian pharmacies</a>

30 viagra viagra | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 12:00 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons available

31 tabletki tabletki | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 19:35 | Reagovat

As I web site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

32 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 3:49 | Reagovat
33 daily daily | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 9:54 | Reagovat

Very interesting topic ,  appreciate it for posting . The friendship that can cease has never been real. by Saint Jerome.

34 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 16:29 | Reagovat

Hello, I desire to subscribe for this blog to obtain most recent updates, thus where can i do it please help.

35 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 16:47 | Reagovat

Excellently written writeup, doubts all bloggers offered the same content material because you, the internet is actually a greater location. Please maintain it up!

36 use use | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 21:05 | Reagovat

I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site.

37 cialis cialis | E-mail | Web | Sobota v 6:17 | Reagovat

Very informative blog post.Really thank you! Keep writing.

38 recommend recommend | E-mail | Web | Neděle v 9:00 | Reagovat

My own wife and I fell over here by a poles apart trap forward also contemplated I'd personally restraint points unconscious. I like exactly what I envision i really am located absolutely charting you. Look forward to

39 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | Pondělí v 3:55 | Reagovat

The principle isn't to artificially turn out to be effective,

40 comprare viagra farmacia comprare viagra farmacia | E-mail | Web | Pondělí v 20:15 | Reagovat

Smettere fa e levitra disfunzione erettile male al fumare piastrine cuore di rx farmacia italia alla consegna cialis http://rxfarmaciaitalia.com

41 farmacia viagra farmacia viagra | E-mail | Web | Pondělí v 20:59 | Reagovat

Prezzi in disfunzione erettile farmacia rx farmacia italia sicura cialis levitra farmaci originali http://rxfarmaciaitalia.com

42 rx farmacia levitra rx farmacia levitra | E-mail | Web | Pondělí v 21:41 | Reagovat

It erettile fattore prezzo disfunzione in rx farmacia italia alla consegna erboristeria miglior vardenafil naturale cialis al psicologico

43 2000 2000 | E-mail | Web | Středa v 13:48 | Reagovat

As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me. Thank you

44 viagra_professional viagra_professional | E-mail | Web | Včera v 21:07 | Reagovat

Great article post.Really thank you! Fantastic.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama