NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY

5. dubna 2010 v 17:56 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
Runy
Runové znaky ,které podle dávné tradice předal seveřanům sám bůh Odin ,jsou zároveň abecedou a zároveň magickým a věštebným systémem. Zvládnout umění runové magie není úplně snadné. Ke každému ze 24. znaků runové abecedy tzv. futharku se váže řada významů a asociací. Znalost těchto významů ,jejich správná interpretace a použití nepřichází k člověku hned ,ale žádá si dlouhý čas věnovaný studiu ,meditaci a trpělivé praxi. Staří Germáni používali runy nejen k nahlížení do budoucnosti ,ale také k léčení ,posilování svých zbraní ,ochraně hrobů svých předků a k dalším účelům. V severní Evropě se na hrobech , kostech , špercích , zbraních a na místech dávných germánských svatyní se dodnes dochovalo na 5000 starých runových nápisů. Umění runové magie je ale živé i dnes a takřka každý současný pohan s runami alespoň okrajově pracuje.
Já sám se cítím ve zkoumání tajemství runové symboliky stále nováčkem a tak si netroufám na víc ,než uvést zde naprosto základní známé významy runových znaků a přidat k nim kurzívou psané verše z anglosaské runové básně.

Feoh
FEOH - Dobytek. Dobytek znamenal pro naše předky hmotné zajištění a tak je i runa Feoh symbolem bohatství ,movitého majetku ,materiálních předmětů a plodnosti. Ve výkladu může znamenat výdělek ,práci ,nebo tvorbu něčeho.
Bohatství znamená pro každého pohodlný život ,avšak každý z nás se o ně musí nezištně dělit ,chce-li si získat přízeň před tváří pána.Ur
UR - Býk. Pratur s mohutnými rohy býval odedávna symbolem síly ,pevného zdraví a energie. Zabití býka bylo součástí mužského iniciačního rituálu. Ve výkladu může znamenat dostatek energie k pozitivní změně ,odhodlání a vytrvalost.
Pratur se ničeho nebojí ,s rohy vysoko zdviženými ,umí neohroženě bojovat a pod jeho kopyty se otřásají močály. Zvíře jemuž není rovno.Thorn
THORN - Trn. Podoba téhle runy odpovídá jejímu názvu ,když se na ní podíváte můžete si opravdu představit trn na větvičce. Ve výkladu může Thorn znamenat ochranu ,vzdorovitost a odolnost. Runa Thorn je spojena také s bohem Thorem a jeho hromovým kladivem. tak jako blesk z čistého nebe může tato runa znamenat náhlou nečekanou změnu.
Trn je velmi ostrý ,a se zlou se potáže ,kdo se za něj chytí ,a ještě hůře dopadne ten ,kdo do trní spadne.Ós
ÓS - Bůh. Runa Ós je spojena s bohem Odinem a ve výkladu se týká intelektuálních záležitostí. Je to znamení inspirace ,moudrosti a komunikace. Stromy náležející této runě jsou jasan a líska - oba též spojené s moudrostí a inspirací.
Jasan ,miláček lidí ,do výšky se tyčí. Neochvějně pevně se drží svého místa ,ačkoli musí čelit mnoha nepřátelům ,kteří ho chtějí porazit.Rad
RAD - Jízda. Runa Rad je výkladech předzvěstí cesty a cestování. Může jít o skutečnou , intelektuální i spirituální cestu ,vždy znamená ale posunutí se od někud někam.
Jízda síní je pro hrdinu hračka ,ale sedět na silném koni a konat cesty je namáhavější.Cen
CEN - Pochodeň. Runa Cen je znamením světla ,osvícení ,ale i sexuálního žáru. Znamená také regeneraci ,znovuzrození a někdy i narození dítěte. Runa Cen má výrazně ženský náboj a je spojena s bohyní Freyou.
Pochodeň je živý oheň ,jasný a zářící. Většinou hoří v domech vznešených lidí a slouží při odpočinku.Gyfu
GYFU - Dar. Runa Gyfu je znamením vztahů a spojenectví ,velkorysosti a spolupráce. Něco má být darováno a něco zase přijato.
Dar je ozdobou dárce ,pro obdarovaného je materiální pomocí i projevem úcty.
Wyn
WYN - Radost. Runa Wyn přináší poselství radosti ,harmonie a blahobytu. Je to runa rovnováhy ,středu ,který vyvažuje protiklady. Ve výkladu může znamenat splnění přání a tužeb.
Radost je pro ty ,kteří znají málo strastí ,a bez strastí budou mít ovoce zářivých barev i štěstí i domov.Haegl
HAEGL - Kroupy. Runa Haegl je někdy nazývána matkou run. Její význam při věštbě je podobný jako u karty Smrt v Tarotu ,nebo u Tisu v ogamových dřevech. Haegl znamená předěl a radikální změnu ,kterou někdy doprovází šok. To co jsme dlouho připravovali a plánovali se může zhroutit. Pozitivní význam runy tkví v transformaci a zničení toho ,co se přežilo a nepřináší žádný prospěch.
Kroupy jsou nejchladnější ze zrn;Otec všeho vytvaroval v dávnověku svět.Nyd
NYD - Potřeba. Runa Nyd ukazuje na fyzickou ,emoční ,nebo duchovní nouzi. Může naznačovat také nemoc a bolest. Nouze je však často také příležitost jít do hloubky ,uvědomit si skutečnou hodnotu věcí a nakonec získat více ,než ztrácíme.
Nouze je pás pevně stažený kolem hrudníku ,často se však z ní může stát i pomocník ,věnuje-li se jí čas.Isa
ISA - Led. Runa Isa je znamením nehybnosti a strnulosti. Věci se zpomalují a dostávají do mrtvého bodu. To sice může znamenat potíže ,ale někdy může být zvolnění tempa i pozitivní. Zastavit se mohou věci dobré i zlé.
Led je velmi chladný a kluzký. Září jako sklo ,jako klenot. Na pole pokryté jinovatkou je krásný pohled.Jera
JERA - Rok. Oproti předchozímu znaku je Jera je runou pohybu. Kolo se otočilo a my se posunuli dále. Nejde tu o cestování jako u runy Rad ,jde spíše o další krok a o vývoj situace. Obyčejně jde o vývoj pozitivní a o sklizeň něčeho ,co jsme zaseli a na čem jsme pracovali.
Doba sklizně přináší radost ,když bohyně Země nás obdaruje svými plody.
Eóh
EOH - Tis. Také runa Eoh může znamenat smrt a změnu. Tis je jedovatý strom hojně vysazovaný na hřbitovech. Jeho stálezelené větve a dlouhověkost jsou ,ale také symbolem ochrany ,naděje a požehnání. Má v sobě sílu smrti i nezdolného života a může znamenat obojí ,záleží na kombinaci s ostatními runami.
Navenek je tis hrubý strom ,je pevně zakořeněn v zemi ,strážce ohně ,radost domova.Peorth
PEORTH - Los. Runa Peorth ve výkladu naznačuje ,že cosi bude odhaleno. Osud zamýchá s naším životem a tajemství bude zjeveno. Runa Peorth říká ,připravte se na událost ,kterou nemůžete ovlivnit ,ve hře jsou úplně jiné síly než ta vaše ,ale vás se to dotkne.
Hrát si znamená mít radost a smát se spolu s rozvernými ,kteří sedí pohromadě v medovinové síni.
Algiz
ALGIZ - Ochrana. Runa Algiz říká ,že naše pozice je neotřesitelná a že jsme dobře chránění proti všem nebezpečím. Tvar této runy je prý odvozen od losího parohu. Síla která nás chrání je podobna losovy ,silnému impozantnímu zvířeti. Stromem této runy je jeřáb a rostlinou ostřice.
Ostřice roste hlavně v močálech ,daří se jí ve vodě ,krutě zraňuje ,a zbarví se krví každý ,kdo se jí dotkne.Sol
SOL - Slunce. Sol je pozitivní runa ,která je ve výkladu znamením úspěchu ,zdraví a světla. Objevíli se v těžké chvíli runa Sol ,vysvitla nám nová naděje a dostaneme novou sílu.
Když se mořeplavci plaví přes lázeň ryb ,slunce jim vždy dává naději ,že je mořský oř zanese do přístavu.
Týr
TÝR - Bůh Týr. Runa Týr je runou odvahy a spravedlnosti. Znamená výtězství ve sportu ,soutěžích i před soudem. Runa Týr je apelem na naši poctivost ,čest a fér hru. Říká ,že odvážíte-li se stát na straně spravedlnosti ,vítězství je vaše.
Týr je zvláštní znamení ,které požívá důvěry vznešených. Je neustále v pohybu a nikdy nezabloudí v temnotě noci.
Beorc
BEORC - Bříza. Runa Beorc je úzce spojena s břízou ,stromem očisty a znovuzrození. Ve výkladu znamená očistu a nový počátek ,začátek nového projektu ,nebo narození dítěte.
Bříza nemá ovoce ,ale roste i bez setby. S lesklými větvemi vysoko ve své zdobné koruně plné listí ,dotýká se nebe.
Eh
EH - Kůň. Runa Eh může znamenat ,že cosi se dává do pohybu ,vytvoří se nové vztahy ,budou překonány překážky. Runa Eh je znamením spojenectví ,radosti a pohybu vpřed.
Kůň je radost pánů ,kteří se nadýmají pýchou ,když o nich všude v bohatých kruzích hovoří. Neklidným přináší uklidnění.
Man
MAN - Člověk. Runa Man ukazuje na lidská společenství. Objeví-li se ve výkladu hovoří o něčem do čehož je zapojeno vice lidí ,může to být vaše zaměstnání ,škola ,klub. Je to runa vztahů a sounáležitosti.
Člověk ve štěstí je drahý svým příbuzným ,ale každý se musí se všemi ozloučit ,protože bohové svěří jeho tělo zemi.
Laguz
LAGUS - Jezero. Runa Lagus je spojena s vodou ,intuicí a s náladovostí. Může znamenat zvýšenou citlivost ,ale také nebezpečné nástrahy.
Pro suchozemské krysy je plavba na moři otrava a děsí se vody ,a mořský oř si nevšímé své uzdy.

Ing
ING - Bůh Ing. Runa Ing představuje svobodu ,volnost ,radost ,přírodu a sexualitu. Bůh Ing je mužským protějškem Matky Země ,představuje divokost a plodnost.
Jako první viděli Inga východní Dánové ,jak cestuje na svém voze po vlnách. Toto jméno dali Heardingové tomuto bojovníku.
Odal
ODAL - Majetek ,usedlost. Runa Odal souvisí s domovem a s rodinnými záležitostmi. Znamená dědictví a vlastnictví ,může jít ale i o dědictví genetické a nashromážděnou moudrost a zkušenosti.
Domov milují všechny lidské bytosti ,když v něm mohou mírumilovně žít a těšit se z časné sklizně.
Dag
DAG - Den. Runa Dag symbolizuje příchod příznivého času. Využijme této chvíle ,kdy světlo svítí a situace je přehledná ,je to ten pravý čas na pozitivní změnu!
Den je poslem bohů;světlo bohů zaručuje extázi,dobrou šanci a laskavost pro všechny.Runová věštba
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Blé Blé | Web | 6. dubna 2010 v 19:40 | Reagovat

ano,ano magické runy které mají zvláštní význam pro lidský organismus.Opravdu lečí! ;-)

2 Miky Miky | E-mail | Web | 6. dubna 2010 v 19:50 | Reagovat

[1]: Máš s tím nějakou zkušenost?

3 Blé Blé | Web | 6. dubna 2010 v 21:29 | Reagovat

[2]:  tak trochu :-D když sem byla menší našla jsem takovou knížku.A tam psali právě o mocných runách a o magii přírody. :o) psali tam také, že když si na tělo(na ruku nebo tak) nakreslím tyhle runy že lečí.Třeba i obyčejný kašel :) no a tam jsem si kreslila na ruce :D a najednou jsem opravdu měla lepší pocit a citila jsem se plná energie. :) ..možná(určitě) to bylo tímhe...

4 Miky Miky | E-mail | Web | 7. dubna 2010 v 9:51 | Reagovat

[3]: Děkuji za hezký příklad runové magie. :-)

5 Skeeve Skeeve | E-mail | Web | 7. dubna 2010 v 23:00 | Reagovat

Já staré severské (germánské) runy nosím stále při sobě na stříbrném prstenu a věřím v jejich moc, a i kdyby měla být jen motivační a symbolická, já v nich vidím více... Od mala pro mne runy symbolizovali mnohé.
O runách v kruhu léčitelství jsem dříve moc neslyšel, ale je to velmi zajímavé... :-) Třeba mi někdy pomohou, až nebudu zcela zdráv...

6 Miky Miky | E-mail | Web | 8. dubna 2010 v 16:26 | Reagovat

[5]: No ,například použití runy Sol a Beorc si při léčení dovedu představit velice dobře. Sostředit myšlenku na uzdravení a pak runu namalovat na nemocnou část těla by mohl být dobrý způsob. ;-)

7 LuciJe LuciJe | E-mail | 11. dubna 2010 v 22:51 | Reagovat

Existuje celý energetický léčitelský systém postavený na runách. A funguje luxusně :-)

8 Lucienne Lucienne | E-mail | Web | 30. srpna 2015 v 20:48 | Reagovat

http://lucienne.cz/2015/08/30/runy-kaunazcen-a-isa-promluvily/

Ahoj,

použila jsem výklad runy Cén z Tvého článku ve svém jako citaci k doplnění své úvahy.

Děkuji za to.

Lucienne

9 mississippi mississippi | Web | 9. září 2016 v 7:58 | Reagovat

pujcky ihned valasske mezirici :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama