NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNOVÉ AETTY

19. dubna 2012 v 20:06 | Miky |  ZAMYŠLENÍ


Posledních pár dní jsem se blogu moc nevěnoval. Pokud mi zbyl mezi prací a jinými povinnostmi nějaký čas, věnoval jsem ho doplňování své Knihy stínů (té papírové) a studiu run. Zamýšlel jsem se hlavně nad runovými aetty a jejich smyslem. Runové aetty jsou tři skupiny osmi runových znaků, na které se kompletní čtyřiadvaceti znaková sada futharku podle tradice dělí. O aettech se hovoří jako o runových rodinách, nebo rodech. První rodinu tvoří runa Feoh až runa Wunjo a nazývá se podle prvního znaku Freyin aett. Druhá rodina, které se říká Hagalin, nebo Hagalův aett, obsahuje runy Hagalaz až Sowulo. Poslední rodina, kterou tvoří runy Tiwaz až Odala, se nazývá Týrovým aettem. Existuje několik různých výkladů tohoto trojného rozdělení, ale nejvíce se mi zalíbil výklad, na který upozorňuje John Astrop v knize Runový tarot. Podle této teorie odpovídají tři aetty odvěkému dělení árijské kmenové společnosti na skupiny : Rolník (živitel), Válečník, Král a Kněz.
První aett je zaměřen na výživu, růst a udržování života a vládne mu bůh Freyr a bohyně Freya, klasická agrární božská dvojice plodnosti, růstu a bohatství. Druhý aett je o obraně a ochraně našich práv a o destruktivních silách, které mohou v našem životě působit. Tento aett spadá pod vládu runy Hagalaz, která je v přímém spojení s podsvětní bohyní Holle/Hel. Protějškem paní Holle byl pravděpodobně v původní germánské mytologii bůh války a mrtvých Wodan. Poslední aett je pod vládou boha Týra, původního nebeského krále starého germánského panteonu a je zaměřen na spravedlnost, řád a duchovní blahobyt v našem životě. Z hlediska tří základních rovin světového šamanského stromu lze Freyin aett přiřadit ke Střednímu světu (Mitgardu), Hagalin aett k Dolnímu světu (Helu) a Týrův aett k Hornímu světu (Ásgardu).
Z výše uvedeného lze vyvodit následující tabulku :

AETT ----------------- SFÉRA VLIVU -------------- ROVINA ------------ BOŽSTVA
1.FREYIN ------------ PLODNOST,RŮST ------------- MITGARD ------- FREYR / FREYA
2.HAGALIN ------------ BOJ,OBRANA -------------------- HEL --------- HOLLE / WODAN
3.TÝRUV ---------- SPRAVEDLNOST,VLÁDA --------- ÁSGARD --------- TÝR / FRIGG?

V různých dobách a na různých místech se bohové germánského panteonu ve svých funkcích střídali, sféry vlivu samotné však zůstávaly v podstatě neměnné. Svědčí o tom například zápis Adama Brémského (+ r.1081) o pohanské svatyni ve švédské Uppsale :
"Tento národ (Švédové) má proslulou svatyni, jež se nazývá Uppsala a leží nedaleko Sigtuny a Birky. V chrámě, zcela pokrytém zlatem, stojí tři sochy, vzývané lidem. Trůn nejmocnějšího z bohů, Tóra, je umístěn uprostřed síně a po jeho stranách lze spatřit Ódina a Freye. Jejich působnost je rozdělena takto" Tór vládne, jak říkají ve vzduchu a je pánem hromu a blesku, bouře a deště, dobrého počasí a úrody. Druhý z nich je Ódin , to jest zuřivost, řídí války a dává mužům statečnost v boji s nepřítelem. Třetím bohem je Frey, dávající lidem mír a potěšení smyslů. Proto je také jeho socha vybavena mohutným pohlavním údem. Ódina znázornili naproti tomu se zbraní - tak jak je tomu u nás s Martem; Tór se pak podobá svým žezlem Jupiterovi."
Zde Týra i Ódina nahradil ve funkci nejvyššího boha Tór, Ódin se vrací ke své původní funkci boha války a smrti a Freyovi zůstává jeho funkce boha plodnosti, o kterou se částečně dělí s Tórem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Myslič Myslič | Web | 19. dubna 2012 v 21:09 | Reagovat

Odbočka k Freyově funkci: Když jsem psal pro PK článek o Hermovi, zjistil jsem, že měl s Afroditou syna Priapa (někdy se uvádí, že byl spíše synem Dionýsa), který byl pro řeky bohem plodnosti. Podle všeho měl tedy stejnou funkci a vizáž, jako severský Frey. No koukněte: :-D  :-P  :D  O_O http://extremecentre.org/wp-content/uploads/2010/07/Priapus-priapos.jpg

2 Miky Miky | E-mail | Web | 19. dubna 2012 v 21:43 | Reagovat

[1]: A sakra, skoro jsem se lekl! :-P  :-D  ;-)

3 Fíba Fíba | 19. dubna 2012 v 22:01 | Reagovat

Zajímavé je, že tahle trojnost se objevuje i na švédské tapiserii z 12. století - tedy už z křesťanské doby. V odkazu v pořadí zleva: Ódin (jedno oko), Thor (kladívko v ruce) a Frey:
http://www.flickr.com/photos/28772513@N07/5341366423/

4 Fíba Fíba | 19. dubna 2012 v 22:04 | Reagovat
5 CAba CAba | 19. dubna 2012 v 22:26 | Reagovat

[3]: Ta trojnost, o které Miky píše, přetrvává mnohem déle, přes celý středověk. Jako učení o trojím lidu se objevuje myslím že i u Jana Husa. V Českých zemích  se udržela mnohem déle než například v západní Evropě. Ti, kteří pracují (laboratores), ti, kteří bojují (bellatores) a ti, kteří se modlí (oratores). Tuto trojnost vystřídalo rozdělení společnosti do stavů, které bylo zapříčiněno nově vznikající vrstvou obchodníků a řemeslníků.

6 Fíba Fíba | 19. dubna 2012 v 22:48 | Reagovat

[5]:Ano, vím. Já ale myslel trojnost v pohanském slova smyslu a tam šlo o to, že ty tři postavy byly identifikovány jako ti bohové. I když je možné, že autorka je vyšila už v duchu Snoriho Eddy, kde jsou bohové jako mýtičtí lidští předci - nevím. K Čechům: Nebyl to Chelčický? Nebo oba dva? (O trojím lidu).

7 CAba CAba | 20. dubna 2012 v 11:20 | Reagovat

[6]:No mně to potom došlo o těch postavách.
Chelčický to myslimže právě zavrhl (před Bohem jsou si všichni rovni), ale ten jeho spis se jmenuje O trojím lidu.

8 Fíba Fíba | 20. dubna 2012 v 12:20 | Reagovat

[7]: Aha, o tom středověkém trojím lidu moc nevím, četl jsem spíš jenom odkazy na toto - v rámci indoevropské trojnosti. Já osobně si myslím, že ta trojnost funguje do jisté míry pořád. Bílá: Stále tu máme lidi co jsou jednak spíše duchovně založeni a nebo jsou vědci, umělci (myslím malíře, spisovatele, básníky atd., ne celebrity!)Mohli by tam být i politici, ale moje představy a nároky na "bílý" stav ani náhodou ti politici nesplňují. Rudá: Potom tu máme lidi co jsou v armádě, u policie, dělají soukromě bojové sporty a nebo prostě jinak sportují. Ty bych řadil do toho stavu druhého. Modrá, černá: obchodníci, řemeslníci, zemědělci,dělníci..... Tohle moje osobní dělení ale není definitivní, ale může se samozřejmě prolínat a také se prolíná. Mohu být pracovně zemědělcem, ale zároveň být básník, a pod. Asi tady hrajou roli také životní priority: Jsem vědec protože chci skrze bádání jenom zbohatnout? - třetí stav, modrá, černá. Jsem vědec protože chci něco vymyslet k užitku všem lidem - třeba nějaký lék - výdělek pro mě není na prvním místě? - první stav,bílá. Do prvního bílého stavu mohu klidně zařadit i potulného básníka, zpěváka a možná zároveň bezdomovce :-) , takže to není otázka bohatství,ale opravdu těch životních priorit. Aby to nevyznělo jinak, já zde neprovádím novofeudální kastování, ale jenom koumu nad dnešním člověkem v duchu indoevropské trojnosti.

9 Barča Barča | 20. dubna 2012 v 12:55 | Reagovat

[5]: O tom středověku, probíhá na ČT2 úžasný italský dokument: Mýty a fakta historie/středověk. Velmi mě zaujal svým neotřelým pohledem na tuto dobu. Zjištuji, jak ten středověký řád byl důmyslný. Každý byl součást toho soukolí, každý měl ve středověku své místo. Každý byl v podstatě závislý na každém. Ekonomika, duchovno, obrana lidu vše v rovnováze.

10 Myslič Myslič | Web | 20. dubna 2012 v 15:28 | Reagovat

[2]: Jo, Miky,  Priapos byl velmi uznávaný  a vážený bůh. Sice se nedostal do Olympské dvanáctky, ale i tak měl po celém Impériu spoustu uctívačů z řad zemědělců a pestitelů dobytka. Tedy jasná obdoba Freye. Chtěl jsem o něm i sepsat článek, ale nedovedu si představit, jak by reagovala reakce Kruhu :-D  :D
http://www.theoi.com/image/F39.1Priapos.jpg

11 Miky Miky | E-mail | Web | 20. dubna 2012 v 19:15 | Reagovat

[8]: Fíbo, moc hezký výklad, dík. :-)

12 Fíba Fíba | 20. dubna 2012 v 19:28 | Reagovat

[11]: V rámci možností, schopností a tak. :-)

13 m m | 22. dubna 2012 v 16:27 | Reagovat

Společenské STAVY se tak nazývají proto, že odrážejí STAV ducha, tedy kvalitu. Fyzické zaměstnání je až vedlejší. V sanskrtu se nazývají barvy (varna), kdy každá barva odpovídá jedné kvalitě. Ty se v sanskrtu nazývají gunna. Slovo gunna se používá také pro tětivu. To vyjadřuje, jak píše Guénon v knize The Great Triad, ideu tahu angl. (TENSion), ale i ideu tíhnutí (TENDency) k něčemu. Odrážejí tedy přirozenost. Středověké učení o trojím lidu se znovuzrodilo na přelomu desátého a jedenáctého století ve Francii, brzy poté se objevuje i v Anglii. Bylo podle Duméziova žáka J. Puhvela asimilováno přímo z galogermánské ideologie.

14 m m | 22. dubna 2012 v 16:37 | Reagovat

PS: Tím jsem jen chtěl doplnit to, co správně psal Fíba. Bráhmán může být vrátný v továrně i umouněný dělník, zatímco kněz, který je knězem pro peníze, je šúdrou. Fyzické zaměstnání je tedy vedlejší - tradiční režim je tedy takový, který respektuje přirozenou nerovnost (kasty) a umožňuje každému uplatnění podle jeho kastovní hodnosti.

15 Miky Miky | E-mail | Web | 22. dubna 2012 v 17:49 | Reagovat

[14]: Díky za doplnění.

16 Mahávíra T. Mahávíra T. | 22. dubna 2012 v 18:08 | Reagovat

Nu, pěkně jsi to vysvětlil, až na jeden detail. Byl jsi v Indii ? Já jsem tam byl, ale bráhmana jako vrátného jsem tam opravdu neviděl a jako dělníka už vůbec ne. Kněze šúdru rovněž ne. Můžeš říci, jak to vím ? byl jsem tam dost dlouho a samozřejmě, že jsem se o tyto věci zajímal a měl jsem indického přítele a domluvil jsem se hindsky.

17 Fíba Fíba | 22. dubna 2012 v 18:43 | Reagovat

[16]: Tady přece nešlo o hodnocení současné indické společnosti, ale o naše vnímání trojnosti - a z tohoto úhlu pohledu bylo napsáno, že vidíme především "stav ducha". A zde i potulný vandrák co bude zpívat lidové písně a tím udržovat naší kulturu při životě, je prostě "brahmánem" a nebo chcete-li bardem...  Indické pojmenování kast bylo užito jenom ilustračně.

Tak jsem to pochopil já. Vím, že to nebyla reakce na mě, takže "m" se teba ještě vyjádří.

18 Fíba Fíba | 22. dubna 2012 v 18:45 | Reagovat

oprava: třeba

19 Mahávíra T. Mahávíra T. | 22. dubna 2012 v 22:47 | Reagovat

Přirovnání ani etymologie nemohou být svévolné. Pochybuji o souvislosti STAVU(Ů) a STAVU ducha, etymologie je stau, stav: lat. -staurare stavět, budovat, naše starý ("pevně stojící") a stavět,stavit,stav  Dnešní Indie, stará Indie, kasty byly, jsou dost pevně postaveny, bráhman může být chudý, ale nebude dělat "nebráhmana". Na druhé straně bylo nešťastné srovnávat stavy a kasty, mobilita je rozdílná.

20 Fíba Fíba | 23. dubna 2012 v 8:29 | Reagovat

Jo, jo.
Jak jsem psal, já jsem, myslím, porozumněl tomu o co šlo především.

21 CAba CAba | 23. dubna 2012 v 11:38 | Reagovat

[9]:Děkuji, Barčo, kdysi jsem to sledoval, to tam byli myslimže germáni, ale toto by mě taky hodně zajímalo, snad někde budou aji ty odvysílany díly.

22 reserval reserval | Web | 7. září 2016 v 17:17 | Reagovat

nebankovní půjčky v hotovosti :-P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama