NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

ROZHOVOR S MYSLIČEM O POHANSKÉM KRUHU

22. června 2012 v 18:42 | Miky |  JINÉ
Pohanský kruh již delší dobu vzbuzuje moji zvědavost, a myslím, že nejen moji. Od ostatních českých pohanských organizací se PK rozhodně v mnohém liší. Není to Občanské sdružení, neplatí se zde, pokud vím, členské příspěvky a rozhodování o společných věcech může každý člen ovlivnit svým hlasem na sněmu, tak jako za dávných pohanských časů. Poprosil jsem tedy Mysliče, zda by mi pro můj blog neposkytl o Pohanském kruhu rozhovor a zde je výsledek :
V DOBĚ KDY JSTE ZAKLÁDALI POHANSKÝ KRUH, TADY JIŽ EXISTOVALA PFI A DÁVNÝ OBYČEJ, CO VÁS VEDLO K ZALOŽENÍ DALŠÍ POHANSKÉ ORGANIZACE?
Myslič : Ano, ty skupiny tu již byly. Jenže, já mám stálé připojení na internet asi rok a půl, tudíž jsem o PFI vůbec nevěděl :-)) . O DO jsem věděl, ale nic určitého. Ostatní zakládající členové PK, pokud vím, mimo Rodnou víru (někteří) žádné užší kontakty s jinou organizací u nás neudržovali. Rozhodnutí založit PK přišlo během jedné diskuse na jistém národoveckém webu, kdy si několik diskutujících (vůbec jsme se neznali) uvědomilo, že by nebylo od věci založit pohanskou národoveckou skupinu, která by měla ono "národovectví" a "etnizaci" pohanství přímo v programu. DO je občanské sdružení, tudíž je někde trochu jinde než my, ale ze všech skupin u nás, je nám svým cílem asi nejblíže. Nicméně, jsou zaměřeni i na magii a to my v náplni nemáme. Rodná víra v podstatě nevyvíjí aktivitu a o národovectví nebo chceš-li "nacionalismus", se moc neopírá.
ČÍM SE LIŠÍ POHANSKÝ KRUH OD DÁVNÉHO OBYČEJE A ČÍM SE LIŠÍ OD ČPS?
Myslič :
Jak už jsem nastínil v první odpovědi, DO to dělá dobře, ale zaobírá se i tou magií, přednáškovou činností, pořádáním diskusáků a další spoustou věcí, kterou PK nedělá, protože je to občanské sdružení a má centrální vedení, což my nemáme. DO samozřejmě dělá ty věci dobře a my je za to chválíme. Na některých obřadech DO se účastní někteří členové PK a dokonce jsme spolu vyvíjeli jistou přednáškovou činnost na Živé historii v Popovicích u Uherského Hradiště. Mě lidé z DO dokonce pozvali, abych přednášel o tradičním evropském tetování na letošní Mystice, čehož si samozřejmě vážím. Tohle jsou prostě věci, které PK sám dělat nemůže, protože to prostě organizovat neumíme a ani dělat nezamýšlíme. Bylo by to nošení sov do Athén.
Co se týče ČPS, tak zde to vypadá na oboustrannou ignoraci, což je jistě mnohem lepší, než všelijaké "Prohlášení PFI k projevům rasismu na české pohanské scéně", či jak se onen pamflet jmenoval :-) . ČPS má asi naprosto jiné cíle, něž PK.

MŮŽEŠ ŘÍCI NĚCO O STRUKTUŘE PK - JEDNOTLIVCI, POBOČKY, SNĚM…?
Myslič :
PK tvoří autonomní, na sobě nezávislé buňky s různým počtem členů. Rozdělení je v rámci regionů naší země (např. Vysočina, Jižní Morava,...) a každá buňka má kontaktní mail (jsou uvedeny na našich stránkách). Sněm se konal zatím dvakrát (máme za sebou zatím asi tak roční činnost). Ten sněm tvoří "Rada stařešinů", což je trochu legrační pojem, ale nevymysleli jsme ho my, ale jeden náš oponent, který nás chtěl deklasovat :-) . Nám se ta legračnost tak zalíbila, že to používáme, koneckonců, je nám vlastně všem hrubě přes třicet. PK nemá žádného titulárního vůdce nebo náčelníka. Rozhodnutí se dějí formou přímé demokracie, tedy jeden člověk, jeden hlas. Stránky PK spravují členové, kteří mají redaktorská práva (já ne, nerozumím vůbec internetu). Na stránkách se objevují články členů, ale i lidí mimo Kruh. Pozor, než nám někdo začne vytýkat přemrštěný nacionalismus, je dobré vědět, že jeden soukmenovec z PK je Slovák a jeden
Rusín :-))

NA STRÁNKÁCH MÁTE VELICE PĚKNĚ VYPRACOVANÝ DVANÁCTIBODOVÝ KODEX A SKVĚLE VYSVĚTLENOU SYMBOLIKU VAŠEHO ZNAKU, MŮŽEŠ PROZRADIT, ČÍ JE TO PRÁCE?
Myslič :
Onen Kodex navrhl a zpracoval soukmenovec, který byl hlavním tahounem založení PK. Bohůmžel už s PK přerušil kontakt, kvůli jistým problémům, o kterých mnoho nevíme. Což je škoda, protože odvedl fantastický kus práce a bez něho bychom to nikdy nerozjeli. Znak pro nás objevil jiný soukmenovec, který je vystudovaný historik, ale jelikož pracuje v ústavu, kde se na pohanství nevěří, tak jeho identitu ponecháme v anonymitě :-)

NAOPAK MI NA VAŠICH STRÁNKÁCH CHYBÍ NÁVOD, CO MÁ DĚLAT ČLOVĚK, KTERÝ SE CHCE STÁT VAŠÍM ČLENEM. EXISTUJÍ PRO VSTUP DO PK NĚJAKÉ PODMÍNKY? JAK NÁBOR PROBÍHÁ?
Myslič :
Tak pokud má někdo zájem o členství nebo o setkaní, napíše na kontaktní mail, který je uveden na našich stránkách v "Kontaktech". Mimochodem, takto jsem se seznámil se soukmenovcem Tomasem, který bydlí doslova pár km ode mne, chodí do stejného lesa, ale nikdy jsme se nepotkali :-) . Ten, kdo má zájem o vstup, musí být starší osmnácti let, to je základ. Měl by to být pohan, ale stačí, když chce být pohanem a má pocit, že je to naše cesta, která mu může pomoci. Ted' to bude znít asi dost tvrdě, ale měl by i počítat s tím, že budeme vyžadovat příčetnost. Majitelé papírů na hlavu nejsou vítáni. Potencionální zájemce by měl vědět, že indoevropské pohanství je pro lidi indoevropského (rozuměj evropského) původu. Máme mezi sebou i bývalého Euroindiána, který si uvědomil, že volání krve by bylo dobré vyslyšet a že není zrovna to pravé ořechové přebírat spiritualitu jiných ras, když máme tu vlastní...

DEKLARUJETE, ŽE PRO PK JE DŮLEŽITÝ V POHANSTVÍ TZV. ETNICKÝ KONCEPT, CO TO ZNAMENÁ?
Myslič :
Tak na toto už jsem možná taky odpověděl v minulé otázce. My, Evropané, máme ve své krvi obsaženy Římany, Řeky, Kelty, Slovany, Balty, Sarmaty, Ilyry, ale i Ugrofiny a Basky (tedy evropské neárijské národy). Záleží na každém z nás, kterou spirituální cestu z těchto součástí své osobnosti si vybere. Jsem z osmdesáti procent Slovan. Vybral jsem si Ásatrú a nijak se mi to nekříží. Podařilo se mi vystopovat, že část mých předků přišla do Čech jako iroskotští žoldnéři za Třicetileté války. Tedy mám v žilách i něco keltské krve. Miluji řeckou mytologii a až nekriticky (přiznávám) obdivuji Římské impérium. Ale to vše je EVROPSKÉ, to všechno mohou být MOJI předkové. Pokud vím, ostatní soukmenovci z PK to vnímají podobně. Tohle je ten "etnický koncept". Evropské pohanství je naše dědictví, máme ho chránit a rozvíjet. Není určeno jiným rasám. Ty mají přece svou spiritualitu. Můžeme se divit Máyům, že nejsou rádi, když jim běloši przní náboženství, jako to dělá kdejaký šarlatán s údajným koncem světa, co má prý přijít letos?! A proč se tedy tak moc někteří diví, že jsme proti tomu,že by evropská spiritualita měla být otevřena ve jménu jakési "Pravdy a Lásky" i Neevropanům? Nebo si vem křesťanství. To je semitský vynález a náboženství. Vzniklo v poušti. Je tedy vyrobeno pro pouštního člověka. Patří Semitům.

EVROPSKOU KULTURU OVŠEM UŽ 1000 LET FORMUJE (MOŽNÁ DEFORMUJE) I KŘESŤANSTVÍ, LZE TUTO KŘESŤANSKOU HISTORII, JEN TAK VYMAZAT? A BYLO BY TO VŮBEC DOBŘE? MÁME SE ZŘÍCI VEŠKERÉHO ARCHITEKTONICKÉHO A UMĚLECKÉHO KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ? NEBYLI BYCHOM POTOM TAK TROCHU JAKO TALIBAN, KTERÝ V AFGANISTÁNU ROZSŘÍLEL VELKÉ SKALNÍ SOCHY BUDDHŮ?
Myslič :
Za tuhle otázku Ti obzvlášť děkuji. Je totiž dost důležitá. Ted' budu mluvit sám za sebe. Rozhodně nechci popírat tu část světové historie, kterou zabírá křesťanství. O ničení památek nemůže (a nesmí) být ani řeči! Mohu sice v lecčems souhlasit (a ve všem rozhodně nesouhlasím) s Vargem Vikernesem, ale kostely rozhodně zapalovat nehodlám. A ani se nechystám vyhodit do vzduchu třeba Svatou Barboru v Kutné Hoře. Tyto památky sice nechali postavit křesťanští papaláši, ale postavili je vlastníma rukama naši předkové, běžní, obyčejní středověcí lidé, kterým Církev vygumovala mozky. Můžeme se snad zlobit na negramotného středověkého kameníka, že pracoval na Svatém Vítu? Jistě, že ne. Tehdy měla monopol na vzdělání Církev, obyčejný člověk neuměl a hlavně nesměl číst a psát, protože by ty křesťanské preláty mohl prokouknout. Tyto stavby mají svou kulturní a historickou hodnotu. Ale samozřejmě by měly zůstat ve vlastnictví státu.
Co se týká "kulturního dědictví křesťanství", tak Církev (teď mluvím o katolících) toho moc nevynalezla. Románský sloh zdědila ještě po Římanech a Gotický sloh vznikl až s návratem křižáků z Palestiny a vliv na něj měli i Peršané. A pokud se podíváme na křesťanské písemnictví a vzdělání, tak to byla opět setrvačnost Antiky. Vezměme si například Erasma Rotterdamského a podobné učence. Co ti se snažili znovuobjevit pro Církev! A málem skončili na hranici.... Nebo Renesance. To je přeci jasný návrat k Antice! Tedy opět kulturní dědictví, které nepochází od křesťanství.
Aby ale nevzniklo nedorozumění. Já nejsem antikřesťan. Jsem antikatolík. To je velký rozdíl. Vezměme v potaz třeba to, že na novodobé pohanství útočí hlavně katolíci. Na stánkách PK se pravidelně objevují čas od času lefébristé, kteří tam provádí jakousi misijní činnost. Od protestantů a pravoslavných takové reakce nemáme. Osobně si vážím reformátorů Jana Husa a Jeronýma Pražského. Jejich boj proti zkaženosti Katolické církve naprosto schvaluji. Oni se sice snažili napravit nenapravitelné, ale ve své době jinou možnost neměli. Obdivuji Pravoslavnou církev. Svou hodnotu plně prokázala v boji balkánských Evropanů proti islámu. Pravoslavné církvi náleží úcta a vděk celé Evropy, protože v řeckých klášterech se zachovaly spisy antických autorů, které Západ objevil až díky Renesanci.
Ovšem, to nic nemění na tom, že si stále myslím, že nebýt křesťanství, nic se před islámem schovávat nemuselo. Nebýt Mojžíše, nebyl by Ježíš a ani Mohamed. Takže, abych to shrnul: Nemám pocit, že by Evropě křesťané předali nějaké kulturní dědictví. Shoduji se s Gore Vidalem v jedné věci: "Největší neštěstí v dějinách lidstva je křesťanství". Nemám celkem žádnou potřebu se strefovat do protestantů a pravoslavných, Ale v katolictví nevidím nic dobrého. Jen přetvářku a lež. Už dva tisíce let. Katolictví v Evropě umírá. Proto přesouvá své těžiště do Latinské Ameriky. Tady skončilo. Ještě v předsmrtných křečích kope, ale už mu mnoho času nezbývá.
Tedy ještě jednou: Žádné památky se ničit nebudou.

Miky : Tady bych tedy doplnil sám za sebe, že já mám naopak zkušenost, že největší problémy jsou s protestanty, zejména tzv.evangelikály. Zatímco katolíci jsou při svých misiích schopni pojmout do svého náboženství lecos z cizích kultur, evangelikálové veškeré nekřesťanské kulturní prvky nemilosrdně ničí. Sám jsem kdysi v jedné takové protestanské evangelikální církvi byl, takže vím, o čem mluvím. Protestanti považují za pohanské a nežádoucí i takové věci, jako je úcta ke svatým, k Panně Marii, klanění se obrazům, sochám apod. Pozor na ně! ;-)

Myslič :
No, američtí protestanti jsou v tomto skutečně hvězdy... :-) Já to ale myslel spíše na naše husitské protestanty. Ale ta Pravoslavná církev mi vychází pořád nejlíp. Ale zase, je to všechno jen ten Jed z Judeje.

NĚKTEŘÍ VÁS OBVIŇUJÍ Z INKLINACE K RASISMU A FAŠISMU, CO BYS K TOMU ŘEKL?
Myslič :
Koukám, že zase předbíhám otázku :-) . Pokud je "rasismus" touha vyhladit všechny cizí rasy z povrchu Země, tak "rasisté" nejsme. Pokud je "rasismus" to, že má každá rasa a etnikum žít za své a na svém, tak to asi "rasisté" jsme. Myslíme si, že každý národ, jazyková skupina, etnikum nebo rasa má právo žít po svém. ALE odděleně. Multikulturní a multirasová společnost prostě nefunguje. Podívejme se na hořící Londýn a Paříž.... Chceme tohle v našich městech? Francouzští vlastenci k tomu mají heslo : "Nula procent multikulti = nula procent rasismu." Já bych dodal, že "Nula procent multikulti = sto procent identita". Nemáme nic proti tomu, když spolu Evropané spolupracují ve SVÉ Evropě. Evropa je společné dědictví všech evropských národů. Všichni jsme dědicové Helénské civilizace a Říma...
Fašismus.... No, etničtí pohané po celém světě jsou často nálepkováni jako "fašisté", tedy nic nového pod sluncem ani v našich luzích a hájích. Podívejme se blíže na to, co vlastně fašismus je a co není. Většina Čechů (bohůmžel i s VŠ) si pod
pojmem "fašismus" představí automaticky Hitlera a NSDAP. Jenže Hitler nebyl žádný fašista, ale nacista. Považuji za obvzvlášt' velkou chybu našeho vzdělávacího systému, že dětem stále tluče do hlav, že ten mrňavý Rakušan s legračním knírkem byl fašista. Je to nesmysl. Otázka by tedy měla znít: "Je PK nacistická skupina?" Logická odpověd' zní : "NE." Pohanský kruh nemá mezi svými členy žádné nacisty a já sám jsem v opozici proti nacismu. Heidrichovi bych na pohřeb rozhodně brečet nešel. Další otázka tedy může konečně znít : "Je PK fašistická skupina?". Odpověd' je : "NE". A proč? Protože fašismus je sto let stará ideologie, kterou prostě nelze beze zbytku naroubovat na dnešní dobu. Jistě, nějaké ekonomické prvky z fašismu by se použít daly a koneckonců, EU už je prosazuje. PK NENÍ POLITICKÁ organizace! Já sám se označuji za "národního syndikalistu" a chovám velké sympatie k italskému postfašistickému kulturně-politickému hnutí Casa Pound Italia. Ovšem, jsem jediný národní syndikalista v PK a většina členů jsou tak nějak socialisté nemarxisté, ale máme mezi sebou dokonce i monarchistu. Pokud můžu mluvit za sebe, pokud budu moci, nikdy se z PK nestane nic, co by se dalo jakkoliv spojit s nacismem. Politika nemá s PK nic společného. To je jen zbožné přání našich neinformovaných odpůrců. Ovšem, pokud bude chtít třeba Tonda z Hluboké kandidovat do vesnického zastupitelstva třeba za Bobošíkovou nebo nedejbozi za Zelené, líbit se mi to nemusí, ale je to jeho soukromá akce, nikoliv PK. Jediná politická věc, kterou mají členové PK společnou, je odpor k církevním restitucím, komunismu a kapitalismu. Ale to snad každý soudný člověk :-)

JAK NAHLÍŽÍŠ NA LIBERÁLNĚJŠÍ PROUDY V POHANSTVÍ, NA WICCANY, DRUIDY APOD.?
Myslič :
Tak tady je to zajímavé.... Kdybych si na "liberální" proud v pohanství udělal obrázek podle rozhovoru s panem Strmyskou, který pro PK udělal, asi bych nad všemi "wiccany" zlomil doživotně hůl :-)) . Přiznám se, že jsem Wiccu nikdy nepochopil. Dost často se setkávám s reprezentativním vzorkem Wiccy, který prezentují všeliké náctileté čarodějky, které (byl jsem osobně svědkem) proklínají rituálně paní učitelku, neboť jim dala pětku :-) . A pokud si pamatuju, sám jsi říkal, že tohle Wicca není. Tak nevím. Dle mého, je Wicca možná dobrá, jako jakýsi startovací můstek k pohanství (když nejsou dostupné zrovna jiné zdroje) a pak už ale musíš jít dále. Onehdy jsi říkal, že se od Wiccy dostáváš k jakémusi "Wiccatrú". Pokud to tak je, tak nic proti nemám. Pokud by se však měla Wicca stát nějakou pátou kolonou multi-kulti ve stylu "všeobjímající pravdy a lásky", tak se mi to nelíbí. Mimochodem, já jsem se dostal k pohanství přes skinheadskou subkulturu, což je pro někoho doslova hrůza...Toť můj názor.
Druidi.... No, znám pár keltských pohanů a žádní liberálové to nejsou. S OBODem a ADF neudržuju žádné kontakty, neboť právě od zmíněných Keltů vím, že do svých řad přijímají i Neevropany, což neschvaluji z již zřejmých důvodů...

NEDÁVNO PROBĚHL VÁŠ DRUHÝ SNĚM. JAKÉ MÁ PK VIZE A PLÁNY DO BUDOUCNA?
Myslič :
Jo, plány.... :-)) Rozhodně chceme pokračovat v tom umisťování tabulek na stará pohanská místa, která zcizili Galilejští. To byl vlastně primární důvod založení PK. Začali jsme s tím teprve nedávno. Na těch tabulkách by měla být vždy stručná informace o tom, kdo a v které době toto místo využíval. A taky kdo ho uzurpuje dnes. Dále bychom chtěli pokračovat v přednáškové činnosti, což budeme nejspíš dělat ve spolupráci s DO a na akcích, jako byly Popovice. O "etnizaci" pohanství už jsme mluvili. Ještě bychom ho chtěli "odintelektualizovat", což považuju za stejně důležité. Pohanství musí ven z univerzitních aul, k lidem! Do přírody a do rodin s dětmi. Profesoři z Ameriky, kteří nikdy nespali v lese to jistě myslí dobře, ale jejich představy o pohanství jsou asi někde jinde. Pohanství má být nejen víra, ale i životní styl. Nemusíte "oblečkařit", tedy chodit stále v historickém kroji, ale měli bychom se jako pohané i chovat v běžném životě. Pohanství by nemělo být většinovou společností chápáno jako víkendová zábava, ale jako život sám o sobě...

Ještě bych rád poznamenal, že jsem odpovídal sám za sebe a že ostatní členové PK by možná odpověděli jinak...
Foto : Tomas
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Elen Elen | Web | 23. června 2012 v 12:45 | Reagovat

Kdybych neměla papíry na hlavu, tak vám určitě napíšu :-)

2 Satja Das Satja Das | 23. června 2012 v 16:35 | Reagovat

Moje otázka: Mysliči nemyslíš, že ale o dost přicházíte , když se straníte Východní filozofii? Teď si prosím od mysli hinduismus a trimurti, v podobě Višnua atd. Bhagavadgíta, nebo Šrímad-Bhagavatam mohou být zdrojem docela zajímavé filozofie upotřebitelné téměř v každé duchovní společnosti. Pro svoji praxi jsem si například vybral bhakti-jogu, neboli oddanou službu. Což je cesta božské lásky.

3 Myslič Myslič | Web | 23. června 2012 v 17:54 | Reagovat

[2]: Nemyslím si, že to, co nabízíš je pro Evropu to pravé ořechové. Osobně vycházím z Platóna, Cicera, Nietzscheho,... Nechci oddaně sloužit nějaké "pravdě a lásce". Chci žít. Za své a na svém.

4 Frostík Frostík | 23. června 2012 v 22:34 | Reagovat

[1]:Jako Ty, jsme postižení všichni co sem píšou. :-D  :-D  :-D  Myslič myslel psychopaty a fanatiky. ;-)

5 Miky Miky | E-mail | Web | 24. června 2012 v 6:50 | Reagovat

[1]: Třeba by se Pohanskému kruhu, jedna nepříčetná seidr šamanka, která mluví ve snech s Ódinem, hodila. :-)

6 Miky Miky | E-mail | Web | 24. června 2012 v 8:16 | Reagovat

Nechtěl jsem rozhovor nabourávat a zbytečně ho roztahovat, a tak jsem do něj vstoupil se svým názorem pouze jednou. Teď je tedy možná vhodná chvíle napsat, co mě u toho ještě napadalo.
1) Ještě k těm husitským protestantům : Dnešní Československá církev husitská patří spolu se Starokatolíky skutečně k těm nejliberálnějším křesťanským církvím u nás. Husiti mají např. jako jediní u nás i ženy farářky. Co se ale týče těch historických husitů, to byli sakra radikálové, ti se zapalování kostelů a klášterů nebáli a dělali to, právě proto, že katolické kostely plné obrazů a soch pro ně byly naprosto pohanské. Dokonce i mírumilovný Jan Hus ve svých kázáních ostře kritizoval pohanské zvyky, jako např. uctívání svatých, kteří údajně spí v hoře Blaník. ;-)
2) Pro mě wicca sice byla tím startovacím můstkem a dneska jsem trochu jinde, ale nemyslím si, že by se wiccan musel nutně posunout ve své víře někam dál, aby se stal pohanem. Wicca je v zásadě pohanským kultem boha a bohyně plodnosti, jakým byl např. kult Freyra a Freyi. To, kolik je ve wicce pohanství, kolik magie a kolik new age, záleží na každém jednotlivém vyznavači.
3) Etnický koncept : Osobně mě sice tolik nerozčilují neevropané, kteří by chtěli uctívat evropské bohy, a za nacionalistu bych se rozhodně neoznačil, ale sám se etnickým principem řídím. Můžeme si možná vybrat bohy, které budeme ctít, ale nemůžeme si vybrat předky a předkové a úcta k nim je v pohanství naprosto zásadní záležitost. Narodil jsem se jako Evropan a kdybych se stavěl na hlavu Indiánem, nebo Číňanem se nestanu. Čerpám proto primárně z Evropských tradic a ochuzen se tím necítím. Naopak, mám pocit, že té inspirace je u nás ohromné množství, pořád objevuji nové a nové věci.

7 Elen Elen | Web | 24. června 2012 v 11:02 | Reagovat

[5]: to asi nebude to pravé ořechové, krom toho jsem chronický přitakávač, což je neodpustitelné  a neléčitelné.
Miky, se třetím bodem naprosto souhlasím [:tired:]

8 Catalessi Catalessi | 24. června 2012 v 11:12 | Reagovat

Ahoj.
Mám pouze jednu technickou otázku týkající se toho, jak zde publikované informace citovat. Jedná se o oficiální autorizované názory PK, k jejichž zveřejnění má Myslič mandát, nebo jde čistě o jeho osobní náhlad na PK a spol.?
Díky, š.

Elen: vtipné :-D

9 Myslič Myslič | Web | 24. června 2012 v 11:27 | Reagovat

[8]: Pokud vím, ostatní soukmenovci to vidí podobně, jako já. I když, jak jsem psal, možná by odpověděli i jinak. Ale ber to tak, že jsou to moje názory. Pokud chceš rozhovor čisě s PK o PK, tak se obrat' na hlavní mail PK.

10 Catalessi Catalessi | 24. června 2012 v 12:42 | Reagovat

Díky za odpověď, vím, kam se obrátit - osobně kluky znám, jak jistě víš, nicméně charakter otázek mi přišel spíše na skupinu, než na Tvoje aktivity, a takový, že by na ně měl odpovídat oficiální mluvčí - to neberte, prosím, jako kritiku - ani Miky ani Myslič, spíš opět technické doplnění, oči zvnějšku vidí vždy něco jiného. Možná by se to do úvodu, jak je psán modře, hodilo napsat, že jsou to Mysličovy názory a mluví za sebe, že se nejedná o oficiální vyjádření...
Jinak ještě jednou díky, něco převezmu a zhustím do svého skromného textíku... ;-)

11 Miky Miky | E-mail | Web | 24. června 2012 v 14:37 | Reagovat

[10]: Je to vlastně vyjádřeno poslední větou v rozhovoru, kde Myslič říká : "Ještě bych rád poznamenal, že jsem odpovídal sám za sebe a že ostatní členové PK by možná odpověděli jinak...", ale máš pravdu, měl jsem to asi zdůraznit hned v úvodu.

12 Frostík Frostík | 24. června 2012 v 14:53 | Reagovat

[10]:

[11]: Nebuďme detailysti :-) v článku to je a je jedno jestli na začátku nebo nakoneci. ;-)  Záleží na tom tolik?

13 Catalessi Catalessi | 24. června 2012 v 15:28 | Reagovat

Miky: Ještě jsem to nedočetla - máš pravdu.
Frostík: Dospělý člověk ví, že stejně jako on, tak i ostatní dělají chyby, např. z únavy, spousty práce atd. Proto pokud chceš slyšet můj názor, pak na tom docela dost záleží, jestli je to úvod nebo závěr - úvod nabádá, jak k věci přistupovat, kdežto závěr, který nutí veškeré sedimentované myšlenky přeskupit, to nasere :-).

14 Tomas Tomas | 24. června 2012 v 17:48 | Reagovat

Pohanský Kruh má oficiálního mluvčího? Mám pocit, že je to skupina natolik autonomní, že ani oficiálního mluvčího mít nemůže.Samozřejmě, že jsou nějaké společné aktivity ale jinak jde o hlavně o aktivitu jednotlivých buněk, která není nijak centrálně řízená. Samozřejmě jde o můj soukromý názor, jiní soukmenovci by to třeba viděli jinak :-D

15 Satja Das Satja Das | 24. června 2012 v 19:34 | Reagovat

[3]:A ostatní s tebou souhlasí? Třeba by někdo přijal i trochu hlubší filozofii a poznání světa, jaké přichází z Východu?

16 Frostík Frostík | 24. června 2012 v 19:46 | Reagovat

[13]:Z tohodle pohledu náš pravdu. I mě se to stává. :-D  :-D  :-D

[14]: Tak teď vám byl přidělem pro styk na Mikyho blogu ;-)

17 Tomas Tomas | 24. června 2012 v 19:53 | Reagovat

[15]:No já osobně v tomhle s Mysličem souhlasím. Něco o těchto východních filozofiích mám nastudované a prostě to není a nebude můj šálek kávy! To už bych se spíše upřednostnil Tebou zmiňovaný hinduismus a trimurti ve kterém se dá najít dost styčných bodů s evropským duchovnem.

18 Miky Miky | E-mail | Web | 24. června 2012 v 20:06 | Reagovat

[14]: Ten důraz na autonomii je právě jedna z věcí, která se mi na PK moc líbí. :-)

19 Catalessi Catalessi | 24. června 2012 v 20:06 | Reagovat

Tomáš: No, ono jsem pořád čekala nějaké slibované prohlášení, tak jsem se chtěla ujistit, zda je to ono. Mysliče si jako mluvčího umím představit, on má docela dost silné charisma a takovým projde i to, co by jiným neprošlo :-).

Ad. autonomie - oficiální stanovisko musí být jasné. Mně se třeba nedávno stalo, že jeden český člen RG něco prohlašoval, jmenovitě že ženy nesmějí vzývat božstva, jen běsy - a díky tomu, že znám oficiální stanovisko RG, tak jsem to mohla snadno dementovat. Někdy je třeba odlišit osobní postoje členů od oficiálních, na kterých se většina domluvila. Říkat jako mantru, že jiní členové mohou mít na důležité věci jiný názor, může taky znamenat komunikační problém (ale taky ne... 8-) ).

20 Myslič Myslič | Web | 24. června 2012 v 20:14 | Reagovat

[15]: To si piš, že se mnou v tomto ostatní naprosto souhlasí, Satjo. Hinuismus vychází taky z Árijské tradice, to by neměl být problém. Když jsem si ale vygooglil to, co nabízíš Ty, tak jsem se až lekl. Ne, toto rozhodně nechceme.... Pokud bychom se někdy náhodou chtěli inspirovat Východem, zvolili bychom asi šintoismus. Cestu bojovníka a kodex Bušidó. Jenže, to je dedictví Japonska, my na ně nemáme žádné dědické právo.

21 Myslič Myslič | Web | 24. června 2012 v 20:19 | Reagovat

[19]:Věc se má takhle: Můj ksicht a jméno už je provařené. Říkám tedy, to co říkám. Pokud bych do toho zamontoval i někoho jiného, v případě, že mě někdo bude za moje názory žalovat, nebude otravován nikdo jiný z Kruhu. Jinak, to co chceme a co nechceme, je docela dobře vyjádřeno v "Kodexu" a dalších, naprosto oficiálních věceh na Kruhu.

22 Pavel Pavel | 24. června 2012 v 20:38 | Reagovat

No teda, vy jste se rozjeli... Ráno v sedm 5 kousků a teď 22 - nevěřil jsem vlastním bulvám :-D
Přeji i nadále plodnou diskusi - ať mám co číst. :-)

23 Cody Cody | E-mail | Web | 24. června 2012 v 20:54 | Reagovat

Super, díky za rozhovor. Konečně mám nějaká konkrétní fakta na moji odpověď, Problematický je pro mě pouze jeden odstavec s kterým nemohu souhlasit a to odstavec - Čechy Čechům. ale více to rozpracuju na svém blogu. Ať jasně víme, kde se rozhodně potkat nemůžeme a kde naopak ano.

24 Catalessi Catalessi | 25. června 2012 v 9:38 | Reagovat

21: S tím bych neměla problém.

25 Alexej Alexej | 25. června 2012 v 11:08 | Reagovat

Rozhodně je to Mysličovo vyznání zajímavé a jistě i upřímné. Nejsme na hřišti, ale říkám Bravo ! Jen bych si dovolil snad opravit některé historické nepřesnosti. Ale ještě předtím chci říci, že důraz na "římské" považuji bez ohledu na své inklinace za zásadní, vřdyť je to bez pochyb skutečné a přetrvávající evropské dědictví, navíc celkem dobře známé, na rozdíl od jiných tradic. Otázku středověkého křesťanského dědictví bych však tak zjednodušeně neviděl, tedy že ti naši předkové měli vygumované mozky, také mezi velkými muži této epochy byla řada upřímně věřících lidí a zejména kulturní dědictví s tím související rozhodně nelze podceňovat či znevažovat. Zmínil bych jen Karla IV., ale našli bychom celou řadu dalších postav, včetně gotických, ale i barokních stavitelů a včetně těch kameníků, kteří vůbec nebyli negramotní, naopak v těch hutích se pěstovaly nauky, že bychom se divili, oni patřili k elitě tehdejších řemeslníků a navazovali právě i na tradice římských stavitelských kolegií, často byli církví, i když stavěli církevní stavby, podezřívání z různých heretických názorů ! Toto je historicky dobře a věrohodně dokumentováno, něco se najde i v češtině.
Za již překonaný a nejen já považuji také koncept křesťanství jako "jedu z Judeje", Machara mám rád a čtu ho, ale za tento kocept ho kritizovali již před válkou a rozhodně nejen katolíci. Mysliči, je paradoxní a příznačné, že katolicismus je tak římský, že snad ani již více takový být nemůže, v takové Itálii je to zcela zjevné ! Křesťanství Semitům nepatří a v poušti nevzniklo, Palestina v době Ježíšově žádnou pouští nebyla ! Jedním z největších zdrojů antisemitismu bylo právě středověké i pozdější křesťanství. Nejsem přívrženec katolické církve, ale nemůžeme deformovat historické skutečnosti podle svého založení a cítění. Osobně s určitými proudy tzv. novopohanství sympatizuji, ale nedělám si iluze. Domnívám se, že žádné "pohanské obrození" se u nás konat nebude, stejně jako se nekonalo "keltské obrození". Osobně mám pochybnosti i o tezi, že katolictví v Evropě umírá, v Itálii, ve Španělsku, v Polsku rozhodně neumírá, my jsem ovšem od dob husitů moc katolící nebyli. Ale k tomu chci říci ještě toto: protože jsem pracoval i řekněme jako "manažer společenských vztahů", organizovali jsme pro některé podbné spolky přednáškové a jiné akce, na řadě z nich jsme pokládali posluchačům "provokativní" otázku, co soudí o "návratu k víře předků", všichni hovořili, když ne o katolicismu, tak o husitství a českobratrství, když padla řeč na řekněme pohanské tradice, spíše tedy slovanské a keltské, nastaly rozpaky a smírně, jemně řečeno, hovořili o tom, že to je příliš dávno a že většina lidí by mohla dokumentovat své předky tak do toho 16. století. Myslím, že toto vše bude sice třeba i pozoruhodnou, ale okrajovou skutečností, na druhé straně je nutno se vyrovnat s tím, že dnešní mladé, počitačové generace mají jiné ideály, ať se nám to líbí nebo ne, pokud se nespokojují konzumními cíly, kariérou apod., vyznávají třeba "čarodejnictví" podle "Jindry Hrnčíře" a z posl. výzkumů nejvíce vyšli tzv. Rytíři Jedi (o nichž jsem sám předtím neslyšel)a což je kvazináboženská společnost na základě Star wars ! doložitelně má patrně až 15 000 příznivců a usilují o veřejné uznání ! Kterákoliv z mně celkem milých společností by mohla být ráda, kdyby měla aspoň tisíc přívrženců, i když jistě v počtech to není. Doufám tedy, že toto nebude vnímáno jako "nepřátelská polemika" , jistě je to tady i "diskusní fórum". Nebudu, abych nebyl moc rozvláčný, mluvit o pravoslaví, působil jsem dost dlouho i v Rusku a mohu důvodně zdůraznit, že křesťanství nezhyne již jen proto, že Rusko se spontánně k němu vrátilo a to přímo "masově", dá-li se mluvit o návratu,protože ani nejtvrdší represe, které si možná ani neumíme představit, je nevykořenily. Navíc je zajímavé, že i ruští "pohani" patří k těm nejpřesvědčivějším, to nám také Myslič nedávno i fotografiemi dokládal. Já jsem měl přátelské vztahy s oběma "komunitami", protože nakonec nejdůležitější je lidství, ne ideologie. Dalo by se k tomu říci ještě mnohé, ale už dost.

26 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 11:18 | Reagovat

Jo, teda musím říci že osobně bych do konceptu PK asi taky tak docela nezapadl... vysvětlujte "animistovi/dynamistovi", který za bratra může přijmout i čtyřnohé zvíře, že černoch je špatně :-) teda osobně multikulturní trendy a stírání jedinečnosti kultur  nemusím a považuju to za velké neštěstí pro lidstvo jako celek, ale hold mám trochu jiná hraniční kritéria pro to, co ano a co už ne... s všeobjímající láskou si na mě taky nikdo nepřijde, ale s národem a poutem krve mě taky nikdo moc neosloví :-) Přecijen i před indoevropany se v našem prostoru rodili bohové a nepovažuji návrat či hledání v těchto starších vrstvách za o nic horší, než ve vrstvách indoevropských. Důležitá je pro mě úcta k zemi a prostředí v němž žijeme a k bohům a silám těchto míst... protože to tu zůstává, narozdíl od národů, které jsou pomíjivé a stejně tak pomíjívé je i to co vychází z nich... nezapomínejme že i Indoevropané sem původně přišli odjinud a jejich spůsob příchodu se moc nelišil od pozdějších nájezdů jiných stepních hord... až tedy na ten výsledek. Ale každopádně beru to jako jeden z plnohodnotných přístupů k věci... jen prostě v trochu jiné paralelní rovině...

27 Miky Miky | E-mail | Web | 25. června 2012 v 16:06 | Reagovat

[25]: Alexeji, díky za obsáhlý příspěvek. Mnohé z toho, co jsi napsal mě zaujalo, zvláště ta první část týkající se křesťanství. Stejně jako ty, si totiž uvědomuji, že tisíceletou tradici nelze jen tak vymazat a že mnoho lidí u nás vnímá křesťanskou víru a kulturu, jako dědictví po svých předcích. My pohané se s tím budeme muset smířit, protože představa, že by jednou mohl přijít den, kdy se všichni navrátí k pohanským bohům, je prostě naivní a utopická. Přesto jsem optimista a věřím, že pohanství má dobu svého rozmachu u nás ještě před sebou. Bude nás víc, ale těžko nás někdy bude většina, asi tak...
K jedu z Judeje : Judaismus, Křesťanství a Islám jsou jak známo tři velká náboženství se společným kořenem a je to na nich znát. Všechna tato tři abrahámovská náboženství se prezentují jako "Jediná správná cesta" a proto mají tendenci všechny si podrobit a útočit i na sebe navzájem. Z tohoto úhlu je pro mě křesťanský antisemitismus spíše potvrzením jedu z Judeje, než jeho popřením. Osobně nemám důvěru ani ke katolíkům, ani k protestantům, ani k pravoslavným, ačkoli pravoslavní mi z toho asi také vycházejí nejlépe. Souhlasím ale s tebou, že důležitější je lidství, než ideologie a proto mám i mezi křesťany několik velmi dobrých přátel.

28 Miky Miky | E-mail | Web | 25. června 2012 v 16:20 | Reagovat

[26]: Rushwolfe, vidím to tak, že na té nejzákladnější úrovni jsme si jako lidé napříč rasami a etniky velmi podobní. V této rovině jsme si opravdu bratry i s černochy. Dokonce i ty nejstarší formy spirituality (animismus, šamanismus) jsou si všude hodně podobné. Cítím však, že mnohem silněji, než ten Harnerovský "základní šamanismus" vždycky působí šamanismus, který je zakořeněný v nějaké kultuře a tradici a z mého pohledu je nejlogičtější hledat kulturu a tradici u svých vlastních předků, tedy u indoevropanů.

29 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 16:39 | Reagovat

[28]: Tak o to zakořenění jde... jenže je otázka nakolik je nějaká lidská kultura či etnikum dostatečně pevná půda... lidé se mění, mění se mnohem rychleji než krajina která je do určité míry formuje... dnes mají indoevropané určitou kulturu, pokud by odešli na saharu, jejich víra i kultura by se proti tomu co vyznávali jejich předkové asi dost radikálně změnila... stejně tak se asi změnila... i to vpodstatě masové a rychlé přijetí křesťanství Evropany, dokazuje jak ošemetné je spoléhat na člověka jako nositele duchovního odkazu... nadruhou stranu všimněte si jak i křesťanství se mění v závyslosti na tom kam bylo zavlečeno, jak je ovlivněno místním prostředím, a zvyky které jsou v lidech zakořeněny ne z důvodu odkazu krve ale tlaku a vlivu krajiny, prostředí, biotopu etc. Zkrátka takový ten všeobecný šamanismus je jen prostředek ke komunikaci s určitými silami a síly které se vážou k zemi, krajině... mě příjdou daleko pevnější a stálejší než ty, jejihž nositeli jsou lidé, národy, kmeny. atd. Vím že to nejde vždy tak úplně oddělovat. ale jde o to, že každá krajina má potenciál specificky ovlivnit kulturu lidí bez ohledu na to z jakého budou etnika. Jako dítě sem také neměl povědomí o bozích keltů, seveřanů atd. a přezto se ve mě víra probudila... někdo si pak tyto bohy snaží interpretovat skrze dochované mytologie, hledat k nim odpovídající charaktery, Ok je to vpořádku, někomu to tak bude i sedět... někdo si vystačí s tím, že si ty bohy pojmenuje sám podle sebe, nebo si je ztotožní úplně jinak, jsou ale proto méně Evropští jen proto že je nebudu zvát jmény a uctívat standartními rity té skupiny lidí, jež si zrovna na Evropském prostoru odehrává svou epizodu?

30 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 16:47 | Reagovat

[25]:Díky za koment. Tak to vezmeme postupně:
Karel IV. byl samozřejmě křest'an. Ale co mu v oné době také zbávalo jiného? I když o jeho upřímném katolictví lze pochybovat. Usiloval přeci o znovuzavedení Staroslověnštiny v liturgii, což KC striktně odmítla. Jeho sn'atková politika taky u kléru nebyla zrovna populární. Karel byl vlastně takový heretik.
Ano, řemeslníci a kameníci měli velké znalosti a uchovali si je právě Církvi navzdory. Tak že mi to s tím "dědictvím" křest'anství zase nějak neštymuje.
Jed z Judeje: Tento termín měl poprvé použít snad Vespasiánus nebo Titus (ti měli s rebely z Judeje své zkušenosti).
Když mluvím o "pouštním náboženství", myslím tím, že nevětší sci-fi besteler všech dob Bibli zkompilovali právě mniši, kteří působili v pouštích (Sinaj,Kumrán,...). Ostatně celý Starý zákon je naprosto pouštní záležitost až do příchodu "Vyvoleného lidu (Rasismus nejtěžšího kalibru) do "Svaté země".
Samozřejmě, že Palestina v době údajného Jehošui (o jeho existenci pochybuji) nebyla pouští. Byla celkem zelená a to právě díky římské správě a předchozím helenizovaným králům. Jen nepříčetní typu Jana Křtitele baštili v poušti kobylky a kašlali na hygienu.
Katolická církev a "antisemitismus": Tak předně "antisemitismus" je značně debilní pojem. Židé a Arabové se hromadně vyvražd'ují a přitom to jsou všechno Semité. Radši bych tedy používal pojem "antijudaismus". Ale zůstan'me u toho zavedeného nesmyslu.. Apoštolové byli Židé (tedy jestli existovali). Ježíš (jestli existoval) byl částí Židů považován za Mesiáše "Vyvoleného národa".Žid Šavel(Římský občan po otci, který nikdy Krista neviděl) nejprve odpadlickou židovskou sektu Galilejských pronásledoval. Jenže pak pochopil, že s její pomocí může infiltrovat Římskou říši a rozložit ji. Což se křest'anům povedlo a za což se doufám smaží ve svém Pekle. Spousta moudrých římských imperátorů správně považovala v dalších staletích křest'any za židovskou sektu (Claudius, Vespasianus, Titus, Diokletianus, Julianus Apostata,...). Postupem času se odpadlí židé (křest'ané) a Židé začli nenávidět a likvidovat mezi sebou. K tomu ještě přispěl první církevní rozkol mezi Ariem a tuším Athanasiem o Kristovu podstatu. I tehdy ovšem ke křest'anům stale přebíhali Židé, nebot' po té Konstantinově hovadině vycítili konjunkturu. Tedy Církev má nepochybně židovské kořeny. Co se týká pozdějšího křest'anského antisemitismu, jde prostě o zametání stop. Oni mají čas od času potřebu tvrdit, že křest'anství nemá židovské kořeny a že nevytunelovalo judaismus. Potom se objevují vychcaní hajzlové, jako inkvizitor Torquemada, který všude hledal kacíře a falešně pokřtěné Židy, protože měl sám máslo na hlavě (jeho původ rozhodně nebyl španělský). Je to stejné, jako když zloděj křičí: "Chyt'te zloděje!". To samé se stává i v Pravoslavné církvi, viz slavné pogromy. Najednou jim to židovské dědictví nevoní... A protestanti? Co třeba tzv. "Anglosaský Izraelitismus"?! Nejdříve se tvrdilo, že Anglosasové jsou "ztraceným kmrnem Izraele". A dnes? Tito "Izraelité" se organizují v "Aryan nations", "Církvi stvořitele" a dalších spolcích v USA. Jak říkám, mají máslo na hlavě. Křest'anství JE semitský vynález, křest'anům se to někdy hodí a někdy ne.

Pohanský revival má naději, jen ho musíme "etnizovat" a "odintelektualizovat", jak jsem psal. Spojit ho Living history, šermem  a třeba hudbou, tak přitáhneme mlad'ase.
V tom Rusku ten pravoslavný revival naprosto chápu. Je to stejné s tím Balkánem. Díky pravoslaví tamní Evropané přežili muslimskou invazi. Ale jak jsem psal, bez oMjžíše by nebyl Ježíš a ani mohamed a Evropa a celý svět mohl mět klid. Křest'ané, Židé a muslimové, to jsou jen rozhádaní bratři. To se stává i v mnohem normálnějších rodinách, když jde o dědictví. A ten krutý Semita Jehova se směje...

31 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 16:58 | Reagovat

[26]: Já myslím, že Ty bys zapadl bez problémů. Pro mne je taky divoký rys bratr spíš, než.... :-D
Samozřejmě, že před Árijci (pro politické korektníky: dosad'te si "Indoevropany") tu byli ti Evropané neárijského původu. A pravě jejich potomci asi budou ti Baskové. S nima nemá žádný problém, ani s Ugrofinama, ti taky asi byli ve Skandinávii dřív, jak Germáni. Evropa je samozřejmě i jejich dědictví... Ale když můj mongolský soused suší na balkoně v paneláku na prádelní šn'ůře hovězí a mouchy jsou po celým paneláku nebo sere přez lavičku v parku, tak si říkám, že toho Rrysa mám fakt radši. Ale pan Strmiska by se od něj jistě rád nechal obohatit :-D

32 Satja Das Satja Das | 25. června 2012 v 17:03 | Reagovat

[20]:Mohu se skromně zeptat, čeho jsi se lekl?

33 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 17:16 | Reagovat

[32]:Bhaktijógy a toho, co obnáší její duchovno (neubližování,....) Je totiž spousta lidí, co ti ublížej moc rádi. A já jim nenbudu nastavovat tu příslovečnou druhou tvář. Jak jsem psal, Bušidó mě může i  inspirovat. Ale nemám na něj právo, nejsem Japonec. Co si myslíš o Bušidó?

34 Satja Das Satja Das | 25. června 2012 v 17:25 | Reagovat

Na Bušidó nemohu reagovat, protože o něm moc nevím. Tak daleko jsem se nedostal. Znám akorát samuraje a cestu bojovníka. Zůstal jsem u bhaktijogy a jogy obecně, protože jsou mi sympatické a vyhovují mojí povaze.Spíš nežli národnostně bychom se měli zaměřit na to co vyhovuje nám, nemyslíš?

35 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 17:30 | Reagovat

[34]: No, mě to vyhovuje "národnostně". "Co vyhovuje nám?" Příklad: Vyhovuje ti šintoismus? Nebo třeba Mayské náboženství? Tak si ho teda přivlastníš a začneš "ho" mít. Jiný příklad: Líbí se ti sousedova žena? Tak si ji vezmeš a budeš mu jí ....
Zdá se ti to nechutný příklad?! Omyl. Obojí je stejná zlodějina! Bereš si, co ti nepatří.

36 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 17:45 | Reagovat

[31]: Jo, tak prvda že muší líheň na balkóně by mě taky nenadchla, je to zkrátka o lidech a je pravda což nepopírám, že lidé z různýchkultur mají různé návyky, které nemusejí vždy tak úplně korespondovat s kulturou naší, ale co víc často de i o přístup k té přírodě... třeba důvod proč bych se obával... proč se obávám... nějaké masovější migraci třeba nevzdělaných lidí z Afriky je ten, že ti lidé se budou prvních pár desetiletí starat hlavně o to aby vůbec nějak přežili... Evropanům trvalo staletí, než jsme si uvědomili jak a proč naše prostředí chránit... výrazná demografická změna ale vždy v určitém ohledu může znamenat krok nazpět... podobně to funguje i v malém... v naší obci trvalo mnoho let než sme naučili občany např. třídit odpad, nevyhazovat bordel na černé skládky atd... a s každou nově přistěhovanou rodinou, řekněme sociálně méně na úrovni, se tyto u "domorodců" odstraněné nešvary objevý znovu... vždy v takovém měřítku, které je v přímé úměře nárustu nových obyvatel... a co platí lokálně většinou platí i v měřítku národním... potažmo Evropském ;-)

37 Catalessi Catalessi | 25. června 2012 v 18:27 | Reagovat

34: To je trochu rozdíl - pokud si vezmeš sousedovu ženu, tak ji máš buď ty nebo soused. Anebo ji máte oba, ale soused musí živit spolu s ní tvé potomstvo. Když si vezmeš myšlenku, je to "open source code" - původní náboženství zůstane a přibude k němu individuální variace, která může zase inspirovat jiné lidi. Původní "vlastník" by neměl nijak tratit.

38 Catalessi Catalessi | 25. června 2012 v 18:28 | Reagovat

Sry, předchozí příspěvek patří k č. 35.

39 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 19:17 | Reagovat

Taky si myslím, že člověk není ten kdo má právo rozhodovat za bohy kdo v ně může či nemůže věřit... Pokud někdo vezme cizí víru za svou se vším co k tomu patří a bude příslušné bohy uctívat jak se to má, pak jim to asi vadit nebude... pokud ano v lepším případě budou takovou osobu ignorovat v tom horším mu to dají nějak najevo... Pokud si ho z nějakého nám nepochopitelného důvodu povolají co proti tomu můžeme namítat?  
Problém vidím v tom, když někdo dané náboženství vytrhne z kontextu jeho prostředí, začne ho "kázat" a praktikovat povrchně bez hlubšího pochopení... což se často děje právě u těch mezoamerických či asijských systémů... a řekl bych že to je často u takových osob i poznat, ale nakonec ono asi i to křesťanství které kázal Ježíš se na naší půdě změnilo natolik, že se asi žádný jeho vyznavač do ráje veskutečnosti nedostane, páč ho celkem pravděpodobně většina praktikuje jinak než by si to asi Ježíš představoval :-P :-D Podle mě se člověk může jiným náboženstvím a fylosofií inspirovat velice, jiný přístup mu může ukázat aspekty, které fungují i v našem prostředí aniž by je člověk musel nějak přebírat, proč taky to že jsme je na vlastním dvorku neviděli neznamená, že tu nejsou a musíme je importovat... Jako příklad bych uvedl něco z vlastní praxe... v našem Evropském prostoru byl vlk uctíván pro mnohé své aspekty... statečnost, lovecké dovednosti, vytrvalost... naproti tomu sem slyšel názor, že zemědělec vlka uctívat nemůže páč jsou přirození nepřátelé... ptám se je tumu tak? V Japonsku vlka zemědělci uctívali, protože chránil jejich pole před divočáky a jeleny tím že reguloval jejich stavy... u nás tomu vpodstatě nebylo jinak jen to tu lidem došlo až o nějakých 2000 let později kdy jsme si uvědomili jak moc byla naše Evropská příroda ochuzena vyhubením velkých šelem a co by dal kdejaký polnohospodář za smečku vlků kteří by mu odlehčili od prasat valchujících pšenici... tomu říkám duchovní obohacení a nemusím proto ani stavět brány tori, klást na oltář pro takového "pastýře" suši a uctívat ho v kimonu ;-)

40 Miky Miky | E-mail | Web | 25. června 2012 v 19:23 | Reagovat

[37]: Tak, jako pohané se jistě můžeme u přírodních polyteistických kultů jiných národů ledasčemu přiučit. Můžeme u nich například pozorovat to, co naši předkové dělávali také, ale bylo to u nás zapomenuto (vykuřování bylinami, zaříkávání, přinášení obětí atd.). Pokud si ale “půjčíme” přesný postup nějakého jejich rituálu, který v dané kultuře smí provádět pouze kněz nebo šaman, nebo pokud manipulujeme bez hlubší znalosti a svolení s nějakým předmětem, který je pro ně posvátný, dá se to opravdu pokládat za krádež a oni se mohou cítit právem uraženi.

41 Miky Miky | E-mail | Web | 25. června 2012 v 19:59 | Reagovat

[39]: Rushwolf : "Taky si myslím, že člověk není ten kdo má právo rozhodovat za bohy kdo v ně může či nemůže věřit... Pokud někdo vezme cizí víru za svou se vším co k tomu patří a bude příslušné bohy uctívat jak se to má, pak jim to asi vadit nebude... pokud ano v lepším případě budou takovou osobu ignorovat v tom horším mu to dají nějak najevo... Pokud si ho z nějakého nám nepochopitelného důvodu povolají co proti tomu můžeme namítat?"

V podstatě souhlasím. Já si myslím, že bohové rozhodně nejsou rasisti a potěší je každý upřímný vyznavač. Ale jak už jsem napsal dříve, bohy si možná vybrat můžeme, ale předky ne. Mohu uctívat např. mayská božstva, ale bude to jiná dost víra, než víra Mayů, protože jejich víra je hluboce napojena na uctívání předků a konkrétní posvátná místa ve střední Americe, a já žiju v Čechách a moji předkové nejsou Mayové.

42 Catalessi Catalessi | 25. června 2012 v 20:33 | Reagovat

40: To je právě otázka. Líbilo by se mně, kdyby to tak bylo, protože by to bylo jednodušší. Jako napůl rakušačka a napůl moravanka v tom mám vnitřeně jasno, že patřím k Herulům, nicméně už jsem se v zahraničí setkala s tím názorem, že čeština nepatří do skupiny nordických jazyků a kultura že je zakódována v jazyku - tudíž je američan více oprávněn uctívat severské bohy než čech, poněvadž angličtina je nordicko-frízským jazykem.
Prakticky jsem však mnohdy viděla různé lidi odtržené od reality a nezáleželo na tom, jestli uctívali Kršnu nebo Svaroga. Nikdy jsem stoprocentně nemohla o něčem, co se těm lidem stalo - od sebevraždy až po materiální škody - říct, že je to trest bohů, protože by něco udělali špatně. Spíš jsem to vždy konstatovala jako nadsázku, že by to tím mohlo být. I když, počkat, v Indiana Jones a chrám zkázy, tam byl ten scénář takový, že když něco člověk udělá blbě, tak se mu to okamžitě vymstí, ale to je film... :-P

43 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 20:39 | Reagovat

[41]: tak s tím také souhlasím... to zda si člověk může nebo nemůže vybrat předky, tam by se dalo polemizovat s tím zda předkem je duše nezávyslá na tělu, či to tělo samotné či propojení obojího v určitém nedělitelném vztahu... pakliže může duše po smrti opustit tělo a zrodit se znovu v nějaké bytosti pak myslím že asi nemusí být pokrevní rodová příbuznost tak striktně určující... co vím tak i mayové odvozují svů původ od hadů bez ohledu na genetiku :-P podle mě ono i to uctívání předků může mít dvě zádsadní roviny, pokrení a duchovní, které sou sice často silně provázané, ale často mohou fungovat i do určité míry odděleně...

44 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 20:46 | Reagovat

[37]: Zeptej se na to severoamerických Indiánů... Ti jsou fakt celí vodvaření z toho, jak jim Euroindiáni raděj, co maj dělat na obřadech [:tired:]

45 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 20:49 | Reagovat

[44]: taky sou pak vždycky vyvalený z toho, když přijede rodilej indián v jeansech a posvátný oheň zapálí zapalovačem :-D každopádně co říkal Adrian tak ty co jezděj do Evropy sou prej doma docela lůzři...

46 Catalessi Catalessi | 25. června 2012 v 20:50 | Reagovat

44: To je jiná. To je pak nedostatek soudnosti od těch Euroindiánů. Ale neplatí to absolutně. Taky otázka, co jsou ti severoameričtí zač, třeba já jednou potkala indiánského mormona a taky jsem neváhala mu něco poradit... 8-)

47 Myslič Myslič | Web | 25. června 2012 v 20:55 | Reagovat

[39]: Eeee...  Tady si můžeme ukázat, jak to dopadne, když si někdo z vychcanosti přivlastní cizejho boha: Turkotatarští Chazaři měli problém. Z Byzance se jim tam cpali Cyril s Metodějem a chtěli je mermomocí pokřtít. Z jihu se cpali Arabové a chtěli po nich, aby přijali islám, což už udělali jejich nepřátelé Povolžští Bulhaři. Jenže chazarský kagan si řekl: "když se necháme pokřtít, skočej na nás ze severu Bulhaři a z jihu Arabové. Když přijmeme Mohamedovo učení, tak s náma bude Konstantinopol válčit... Co dělat? Vychcaně přestoupíme k Žídům". A taky to ti Chazaři udělali, zradili Tengriho a začli se klanět Jehovovi. Něco takového nemá v historii obdoby... Židé to snad dovolili jenom jim. Jenže co na to Jehova, ten krvavý pouštní démon? O pár let později Chazarskou říši vyvrátil pohan Svjatoslav... Jehova se na své nové poddané normálně vy...l! Tak moc si váží konvertitů...

48 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 20:58 | Reagovat

[47]: a ty se divíš? po tom co prováděl i svému vyvolenému národu? 8-O  :-D :-D

49 Rushwolf Rushwolf | E-mail | 25. června 2012 v 21:00 | Reagovat

[48]: To je bůh dobrej dle mě tak leda pro masochisty jako byl Job :D

50 Miky Miky | E-mail | Web | 25. června 2012 v 23:06 | Reagovat

[42]: Já tedy opravdu nemohu konkrétně říct jestli patřím k Herulům, Markomanům, Doudlebům nebo Bójům. V našem středoevropském prostoru je dost pravděpodné, že je ve mě od každého z toho kousek. Mým rodným jazykem je čeština, takže budu z velké části Slovan. To, že uctívám germánské bohy, se mi s tím ale netluče. Tady máme skoro každý nějakého germánského příbuzného (jedna větev naší rodiny je také rakouská). Někdy se mi stává, že během jediné modlitby oslovím hromovládce jako Donara a vzápětí jako Peruna. ;-)

51 Catalessi Catalessi | 26. června 2012 v 6:29 | Reagovat

To o těch Herulech byla pochopitelně nadsázka, psala jsem o vnitřním ztotožnění, když si člověk o něčem čte a náhle dojde osvícení - hle, to jsou ti "naši" :-D .
To s tím jazykem - tak to většinou berou "seveřani" za mořem.

52 Miky Miky | E-mail | Web | 26. června 2012 v 7:01 | Reagovat

[51]: Seveřanům za mořem také nic jiného nezbývá. :-D
O těch Herulech mám jeden takový malý postřeh, asi pro tebe napíšu článeček. ;-)

53 Catalessi Catalessi | 26. června 2012 v 7:32 | Reagovat

Díky, ráda si přečtu! (Klidně i větší postřeh.)

54 Miky Miky | E-mail | Web | 26. června 2012 v 11:09 | Reagovat

[53]: Moc od toho nečekej. Víš toho o Herulech jistě 10x víc než já.

55 Alexej Alexej | 26. června 2012 v 11:39 | Reagovat

(30) Každý jsme do značné míry dítětem své doby, i ti mocní. Karla IV. bych za heretika nepovažoval. A rozhodně ne na základě jeho sňatkové politiky nebo zálibě ve staroslověnštině či slovanském obřadu, to bylo jeho slovanské a národní zanícení. Jinak dobře vycházel nejen s francouzským dvorem, ale i s papežem a známo je také, jak opakovaně odcházel do ústraní na Karlštejně, aby se vždy několik dnů modlil a nábožensky rozjímal. Není skutečně třeba ho "vyjímat" z jeho doby, stejně jako ty kameníky a jiné velké umělce, vytvoření velkého kulturního i duchovního dědictví často spočívalo v tom, že se "klenulo" v napětí mezi ortodoxií a dědictvím minulosti, nelze však popírat, že církev, která často popírala svobodu myšlení, toto dědictví přinejmenším spoluvytvářela, zejméma  právě i mecenášstvím. Mysliči, ty často "filosofuješ opravdu kladivem",(o Nietzschem ti snad něco napíšu někdy později) nicméně i tak jsou tvé svérázné poznámky podnětné. Tvé hodnocení Jana Křtitele je dokonce v jistém smyslu půvabné, ale pochybuji, že bychom měli nebo mohli asketům a poustevníkům starověku nebo i novověku vytýkat nedostatek hygieny - anebo, že se nesprchovali ?! Stejně tak se mi jeví diskutabilní podezřívat Pavla z Tarsu, že už dopředu věděl, že rozvrátí římské imperium, v té době k tomu bylo věru daleko a je známo jak skončil. Ať se nám však líbí nebo ne, musím přiznat, že k němu mám dvojznačný vztah, to on podstatně přispěl k tomu, že se z jedné judaizujících sekt stalo světové náboženství. Já jsem židovské kořeny křesťanství samozřejmě nepopíral, ale tvrdím, ne sám, že byly významně překryty právě řeckou filosofií a "římanstvím", bez toho by bylo křesťanství  neuspělo. Řada římských císařů i jako "židovskou sektu" křesťanství potlačovala, řada z nich je potom ovšem přijala nebo použila, nejen ten poněkud mravně pochybný Konstantin - a to v době, kdy  již ovládlo, jak dnes říkáme "masy" a kdy se stalo výhodné i pro sobecké nebo taktické zájmy těchto císařů, takže jim rovněž "vděčíme" za tyto historické proměny, ale ruku na srdce, řada seriózních a nejen křesťanských historiků uznává, že v té době byla nejen římská říše, ale i celý "starý svět" v krizi (ekonomické i duchovní) a že zejména také proto k těmto proměnám došlo.A to bychom museli ještě hovořit i o velké "ochotě" "barbarských králů" také křesťanství přijmout, např. Franků, protože se jim tak či onak také hodilo. Jinak tvá charakteristika opakovaného "vyvrhování" židovství je také svérázná, ale občas docela trefná. Jenomže skutečně i dnešní jihoevropský katolicismus a nakonec nejen on, je tak římský, že tyto "židovské problémy" nemají větší význam. O "etnizaci" pohanského "revivalu" není sporu, v tom jsem s tebou zajedno, wiccu také "nechápu" a celé to "čarodějnictví", nechci se nikoho dotknout, ale to je opravdu pro "puberťáky" a dokonce mohu říci, že věc novopohanství poškozuje, organizoval jsem seminář, na kterém se mimo jiné jedna dáma a nebyla to ani katolička ani "blbá blondýna" zeptala něco v tom duchu "a co ten rohatý bůh", není to prý "alegorie Satana", několik jiných žen a mužů se k ní přidalo a říkali/y : tomu někdo věří ? Jak jsem slyšel, tak podávám. Je to možná choulostivé téma, ale stejnou "pověst" mají i ty různé "rökkry" a "neevropská etnicita" vúdú, kde jistý muž, který pobýval na Haiti pravil, že je to nechutné a odporné, já mu ten názor neberu. Nemohu podávat žádné rady, když nejsem žádán, ale jakékoliv duchovní hnutí musí mít sice i lidovou základnu (a řekněme tedy etnickou), ale bez hodnotných intelektuálních špiček se také neobejde. V tom bych měl dokonce i další postřehy, ale to bych musel zacházet i do některých osobních podrobností na "této scéně", protože vzhledem ke své zmíněné profesi jsem dost podrobně i personálně seznámen s nejrůznějšími "sestavami" všech možných spolků, pro řadu z nich jsme také pracovali, ale vyjádřit zde jakékoliv úsudky, může znamenat zbytečné osobní kontraverze a to nemám zapotřebí. Jen mohu poznamenat, že již nyní některé ostatně "profláklé" postavy "naší pohanské scény" přímo kontraproduktivně brání jejímu rozvoji, a její "seriózní pověsti", což není paradox jen této scény, tak to chodí. Říkám to z pozice spíše sympatizanta, ne "nepřítele" a ovšem také profesionála řekněme ve věci společenské adaptace  zájmových společenství. Poslední poznámka, "lanařit mlaďochy" na nějaké vějičky nemusí být také produktivní, naopak. Je třeba lidi umět získat na skutečné hodnoty.

56 Satja Das Satja Das | 26. června 2012 v 15:20 | Reagovat

Máte pravdu v tom, že svoje předky si, bohůmžel nevybereme. Co se dá dělat. Narodil jsem se, bohůmžel, v čechách. Podle toho se pak vše utvářelo. Můj charakter, vztah k přírodě, vztah k blízkému okolí, k duchovnosti, k ostatním lidem atd. To je to, co je vidět na první pohled. Na druhý pohled však můžeme vnímat či vcítit ještě jakousi skrytou evoluci, které se říká převtělování. To náš charakter také utváří. Čím jsme byli ve svých minulých životech, jaký máme za sebou vývoj. Skutečný vývoj. V tom případě božstvo, které si vybereme v tomto stavu existence, nás dost možná provází celým naším bytím. Tak, že asi nejedná o krádež, jak píše Myslič. Nebo i když to není to přesné božstvo, tak se objeví nové, které nás v našem vývoji posune s kus dál. Myslím si, že si vybírají sami bohové. Ne, my. To je jen taková naše iluze, pocit svobody v hmotném světě. Podobné je to i našeho vnímání nebo stotožnění se s nějakou kulturou a považovat ji za svou, viz já jsem němec, čech, maďar, indián atd. Filozofie Véd je univerzální a je určena k blahu a prospěchu všem lidem bez rozdílu národnostních skupin a ras. Alespoň tak nás to v ášramu naši mezinárodní mistři učili. Proto ji stále připomínám, promiň te ale pět let putování se nedá vymazat.

57 Myslič Myslič | Web | 26. června 2012 v 16:01 | Reagovat

[55]:No, myslím, že vše podstatné už jsem sdělil. Jistě, mohu se mýlit. Nemám VŠ a doknce nejsem ani majitelem maturity. Mohu si tedy dovolit lecos nepochopit, případně pochopit po svém :-D .
Ale prostě to tak cítím a mám pocit, že mé argumenty mne podporují. Nikomu svou (naši) cestu nenutím. Ale výsledky se dostavují. Ještě před rokem o PK nikdo nevěděl, ted' se snažíme psát a lidé to čtou. Zajímá je to. Zajímá je, jak to vidíme my. A líbí se jim to. Jistě, někteří nesouhlasí, ale jak jsem psal: Kdo se má probudit, ten se probudí...

58 Myslič Myslič | Web | 26. června 2012 v 16:14 | Reagovat

[56]: Aha, Védy....  Jedna moje známá, měla na gymplu indického učitele. Inda z bývalé kšatrijské kasty. Jednou jsem s ním o indické historii a Védách mluvil. Bylo to velmi zajímavé: Tak mi povídal, že Védy byly přístupné POUZE Árjům, tedy bílému etniku, které ovládlo Indiji. Mimochodem, Árjové Indii pojmenovali "Árjavarta". Žádný Neárja z nižších kast a už vůbec ne žádný Drávid (neindoevropské původní tmavé obyvatelstvo) k Védám neměl a hlavně nesměl mět přístup.... Později, když došlo k multikulti mixu, se učení Véd zkazilo a dostalo se i k těm, kterým rozhodně nebylo určeno.
Toto tvrzení mne tenkrát před lety velmi zaujalo a ověřil jsem si je v mnoha knihách o Indii....
Takže Satjo: Bud' mi lhal onen kšatrija a všichni ti autoři těch knih o Indii a její historii nebo ti lhali ti "mezinárodní mistři"...

59 Frostík Frostík | 26. června 2012 v 16:14 | Reagovat

[55]:Dobrý pro zamyšlení. Pohled nezaujatého z venčí není na škodu. Docela rád bych si s tebou pokecal na téma: Magie s pohledu Kvatové fyziky. ;-)

60 Miky Miky | E-mail | Web | 26. června 2012 v 16:15 | Reagovat

[55]: Alexeji, rohatý bůh ale není nic, co by bylo proti etnicitě pohanství, vždyť ho nacházíme jako pevnou součást mnohých evropských panteonů.

61 Frostík Frostík | 26. června 2012 v 16:22 | Reagovat

[58]:No vidíš a přitom Drávidové vytvořili Harappskou kulturu, zatímco Árjové v té době běhali někde po stepi. :-P

62 Miky Miky | E-mail | Web | 26. června 2012 v 16:27 | Reagovat

[56]: Satjo, nic ve zlém, ale už dlouho si kladu otázku, co tě vlastně k těm pohanům pořád táhne. Nebylo by ti lépe mezi na nějakém webu mezi hinduisty nebo new ageisty? Vždyť ty opravdu patříš psychicky spíše do té Indie. Teď se dokonce dozvídáme, že želíš toho, že ses narodil v čechách a máš české předky, já to nechápu. 8-O

63 Satja Das Satja Das | 26. června 2012 v 16:36 | Reagovat

[58]:Mysliči, možná někdy před 5 000 lety, tomu tak opravdu bylo. Ale v dnešní globální a multikulturní společnosti je to se domnívám jedno. Podstatné a důležitější je myslím si vydat se vůbec na nějakou duchovní cestu a začít ji skutečně praktikovat. Náš Pán přeci nestvořil jen Evropu, Asii, Česko, Německo atd. Ale stvořil přeci celý svět a dal nám ho k dispozici pro náš rozvoj.  Tedy bychom měli svoje poznání čerpat z různých zdrojů, abychom se k Němu přiblížili. Všude rozsel kousek poznání a my si můžeme ty kousky mozaiky spojit dohromady až vznikne Celek, který nás dovede k Cíli. Je to jako s potravou, kterou přijímáme pro celé tělo svými ústy. Ruka například také nemůže přijímat jen část potravy která jí zrovna chutná nebo vyhovuje. Nebo s květinou, také nemůžeme zalévat jen jeden okvětní lístek a čekat, že květina rozkvete do krásy a do barev. Musíme zalévat celou květinu, aby rozkvetla do žádané podoby a vzhledu tak jak byl určeno přírodou.
Frostíku o kvantové fyzice, toho, přiznám se moc nevím. Ale rád se nechám poučit. :-)

64 Catalessi Catalessi | 26. června 2012 v 16:40 | Reagovat

"...celé to "čarodějnictví", nechci se nikoho dotknout, ale to je opravdu pro "puberťáky" a dokonce mohu říci, že věc novopohanství poškozuje, organizoval jsem seminář, na kterém se mimo jiné jedna dáma a nebyla to ani katolička ani "blbá blondýna" zeptala něco v tom duchu "a co ten rohatý bůh", není to prý "alegorie Satana", několik jiných žen a mužů se k ní přidalo a říkali/y : tomu někdo věří ? Jak jsem slyšel, tak podávám. Je to možná choulostivé téma, ale stejnou "pověst" mají i ty různé "rökkry" a "neevropská etnicita" vúdú, kde jistý muž, který pobýval na Haiti pravil, že je to nechutné a odporné, já mu ten názor neberu..."
To je docela neinformovaný názor, čarodějnictví nebo magie záleží na osobnosti člověka, který ji provozuje - třeba Evola ani Naglowská puberťáci rozhodně nebyli, přesto pilně provozovali Randolphovu Magiu sexualis. To je jako si myslet o pohanech v dobovém oblečení, že jsou to LARPAŘI. Míchat rökkr a vúdú, to jsou podle mne různé směry, to je jak míchat hrušky s jabkama - taky to není vina těch hrušek a jablek, ale toho, kdo to dělá.
Ad. "alegorie Satana" - tak pokoušeli se to uchopit prostřednictvím toho, co znají. Jsem si jista, že opět, čarodějnictví za to nemůže, příčinou bude spíš popularizace satanismu v médiích - taky se mi osobně stalo, že se mne jedna dáma zeptala, zda jsou pohané totéž co satanisti. Lidé to znají a pokoušejí se pomocí toho uchopit něco, co neznají. Štastná to příležitost k tomu, jak vysvětlit věci takové, jaké jsou!

65 Satja Das Satja Das | 26. června 2012 v 16:42 | Reagovat

[62]:Miky, už jsem o tom psal. Na pohanství mne přitahuje přírodní náboženství, na védách zase filozofie. Jsem oddaný Matky Země Gaie, se všemi atributy živlů a k tomu si přidávám onu filozofii. Na tomto národě se mi nelíbí povrchnost. Lhostejný přístup k životu atd.

66 Myslič Myslič | Web | 26. června 2012 v 16:48 | Reagovat

[63]: Aha:"Mysliči, možná někdy před 5 000 lety, tomu tak opravdu bylo. Ale v dnešní globální a multikulturní společnosti je to se domnívám jedno."

No, to je právě ono. Já a ani ten Indický učitel si nemyslíme, že "globální a multikulturní společnost" je to pravé jak pro Evropu, tak pro Indii. To jsem si myslel, že je z mojich postojů celkem jasné.
Pokud hlásáš to, co jsi psal výše, tak si nikdy neporozumíme. Pro mne je multikultura nepřítel, který ničí i tu tvou tolik obdivovanou Indii. A právě i ty Védy, které bohové dali Árjům a nikomu jinému. Žij si dál v tom svém snění, když se ti nelíbí, že jsi Čech, Evropan a běloch. V reálném světě musíš ale asi mít obrovské problémy. Zavírat oči před historií a kulturou země, kterou tolik obdivuješ....

67 Alexej Alexej | 26. června 2012 v 19:52 | Reagovat

(60) Já jsem přece o tom "rohatém bohu" nemluvil v souvislosti s etnicitou, ale v souvislosti s wiccou a satanismem a hlavně, že to patrně není pojem, který by byl dnešnímu člověku blízký, což jsem demonstroval na té příhodě ze semináře
(64) Ano čarodějnictví n e b o  magie, myslím, že to jsou dvě dost rozdílné záležitosti a nevím, jak Naglowska, ale Evola se rozhodně čarodějnictví nevěnoval (někteří naši "klienti" znali jeho žáky, protože jsme organizovali i různé akce v zahraničí, takže o tom leccos víme), ostatně tady někde na jiném blogu je také jeho docela zajímavý článek i o novopohanství.
Nevím ovšem, jak jsi přišla na to, že "míchám" ty dva směry, já jsem je pouze vypočítával jako různé příklady historicky nebo geograficky matoucích cest, zejména v dnešní době a v tomto prostoru. Pořád se tu mluví např. o tom, že by černoši neměli pěstovat "naše tradice" a Indiáni také ne, nechápu potom, proč bychom my měli pěstovat indiánské či černošské tradice ? A vím ovšem, že rökkr jsou údajně naše tradice (ale zase jaké, o tom snad někdy jindy.) Já jsem však především mluvil v této souvislosti o věrohodnosti pohanství a tedy, že to především nechápou jiní lidé.
(57) Já ti přece nevyčítám, že nemáš maturitu nebo vysokou školu, já si naopak myslím, že jsi sečtělý dost, ale prostě jsem si dovolil glosovat některé tvé poněkud svévolné historické "zkratky" a drobné, někdy i větší dezinterpretace nebo naopak určitá opomenutí (a možná i určité přílišné aktualizace - a naopak přenášení dnešních realit do minulosti), dokonce musím říci, že pokud tyto věci (PK) čtu, právě tvé svérázné názory mě tak zajímají nejvíce, jinak tam moc nic ke čtení není, to se na mne nezlob. Mne totiž např. často nezajímají ani tak tendence nebo ideologie, ale hlavně kvalita uchopení tématu, to má pak význam i pro přesvědčivost celé věci. V tom snad není nic špatného nebo pobuřujícího ?
Někdo tady také hovořil "o magii z hlediska kvantové fyziky", také jsme měli jednu přednášku na podobné téma, ale pochybuji, že bychom to mohli na libovolném blogu probírat, pro obtížnost a rozsáhlost tématu.
A řeknu ještě jednu věc, já docela s lecčíms souhlasím, ale jak jsem pozoroval,při různých příležitostech, četní nesouhlasí, ale přesto si myslím, že se nemusejí k čemukoliv probouzet, takové probouzení by mi trochu vyznívalo zase tak, že se máme  probudit k tomu "správnému" chápání  já nevím čeho a toho jsme si již myslím užili dost "s jinými směry", které jsme navíc za to silně kritizovali. :-D

68 Frostík Frostík | 26. června 2012 v 20:14 | Reagovat

[63]:To bylo pro Alexandra, ale je to zajímavé téma. Vysvětluje plno jevů, fenoménů a zázraků. ;-) Na to abych tě poučil nemám potřebné vzdělání. Něco bych ti objasnit mohl.

[64]: Nevím s kolika wiccanama Alexandr přímo mluvil, uznej však, že někteří jedinci (už jsem to tu psal) stvoří z Wicci paskvil, příčící se rozumu a fyzickým zákonům tohoto časoprostoru. :-?

69 Z čundru Z čundru | 26. června 2012 v 20:23 | Reagovat

[61]:
Bedřich Hrozný o civilizaci protoindické:

"V letech 1922-1927 dal Angličan Sir John Marshall vykopávati na dvou místech rozlehlého údolí řeky Indu v severozápadní Indii, v Mohendžo-Daro a v Harappa, kdež se mu podařilo nalézti dosud zcela naznámou kulturu, pocházející z prvé polovice třetího tisíciletí před Kristem, tudíž z doby. ležící asi tisíc let před příchodem vlastních arijských Indů do Indie....."

"Soška muže s krátkým plnovousem a podle sumerské módy vyholeným hořejším rtem, oděného v roucho, ozdobeného trojlístky, nás seznamuje s obyvatelstvem těchto měst..... Velmi důležité je, že se na pečetích nalézají postavy, podobné babylónským rekům Gilgamesovi a býčímu muži Enkidovi, jež jsou zřejmě ovlivněny těmito babylónskými představami. Zpravidla čtverhrané pečeti tyto sloužily často také současně jako amulety. Nezřídka se nalézá na nich svastika, t. j. hákový kříž, jindy zase kříž řecký, obé podobně jako v Elamu...."

Bedřich Hrozný se domníval, že se mu podařilo něco rozluštit něco z tamních nápisů a že Indoevropané mohli zde působit v nějaké menší vlně už před vlastní invazí Árjů, proto píše dále:

"Toto překvapující rozluštění písma a nápisů protoindických je velmi důležito pro nejstarší dějiny Indie. Nápisy ty nám ukazují, že proto-indické obyvatelstvo poříčí Indu bylo velmi smíšené a že sestávalo jednak z indoevropského obyvatelstva hieroglyfických "Hethitů", t.j. oněch "Hethitů", kteří psali písmem hieroglyfickým, jednak z neindoevropského obyvatelstva subarejského nebo churijského původu kaspického, jednak možná i z obyvatelstva kassitského a elamského. Pro velikou smíšenost obyvatelstva protoindického mluví také nález koster, jež patří ke čtyřem rozličným typům anthropologickým: k typu středozemnímu, protoaustraloidnímu, alpskému a mongolskému. Dlouholebý, t. zv. středozemní typ representuje snad indoevropské, krátkolebý typ alpský naopak subarejské obyvatelstvo území Indu. Typ mongolský jest zastoupen několika terakotami, jež představují osoby šikmých očí. Vládnoucí vrstvou tohoto smíšeného obyvatelstva byli však - jak nám naše nápisy ukazují - indoevropští dobyvatelé, hieroglyfičtí "Hethité", vpadnuvší na počátku třetího tisíciletí před Kristem do severozápaní Indie. Spolu s nimi vtrhli tam i Subarejci a snad i Kasité jako jejich vasalové, podobně jako asi 1.300 let později vtrhli Churrité se svými semitskými vasaly jako t. zv. Hyksové do Egypta. Tito "hetitští" kusitští Proto-Indové jsou dnes nejstarším indoevropským národem, který se objevil na jevišti světových dějin. Role, již hráli Indoevropané v nejstarších dějinách lidstva, jeví se stále větší a větší....."

Bedřich Hrozný, O nejstarším stěhování národů a o problému civilisace proto-indické. 1940

70 Myslič Myslič | Web | 26. června 2012 v 20:38 | Reagovat

[67]:Já se taky za tento názor nezlobím. Jen to vidím prostě jinak. Nejsem ani žádný šéfideolog PK. Jen se snažím občas vymezit proti bezuzdnému intelektualismu v pohanství a v dalších souvisejících věcech. Viz moje nechut' k (někteří si to vykládají jako nepochopení) Evolovu dílu.
Moc se mi líbí naopak McVanovo pojetí pohanství a konec konců i to McNallenovo. A toho druhého jsem mylně dlouho pokládal za stoupence přijímání Neevropanů do Ásatrů. Neumi jazyk Anglosasů a tak jsem hlavně z fotek mylně odvodil, že bere do své tradice i nějaké podivné existence. Jenže pak jsem zjistil, že šlo o hinduisty, kteří tam byli takříkajíc na výzvědech a zjišt'ovat možnost jisté spolupráce. Proti čemuž nic nemám. Ovšem, Dá se říci, že o tom, že činím správně, už jsem tak nějak přesvědčen i díky vlastní gnózi a tak by se muselo stát nevím co, abych nějak radikálně měnil názory...

71 Catalessi Catalessi | 26. června 2012 v 21:25 | Reagovat

[67]: Tak Evola Randolpha přeložil do Italštiny a opatřil poznámkami, ze kterých je jasné, že o tom něco věděl - to ti řeknu klidně z patra a nemusím se dívat do knížek a dělat rozbor. Zeptej se na to jeho žáků a myslím, že zajisté moje slova potvrdí.
Nejjednodušší rozdíl mezi magií a čarodějnictvím spočívá v tom, že čarodějnictví je řemeslo, které se dá do jisté mkíry naučit, kdežto magie je hledání souvislostí. Obojí pracuje na mimoracionálním pojetí neistitualizované spirituality (což byl často problém, poněvadž povolená magie/mystika byla vždy ta církevně schválená). Obojí může používat velmi podobné metody či postupy a je lepší dobrý (ve smyslu zkušený) čaroděj, než mizerný a pomatený mág.
Nejsem zastánce míchání rökkru, příp. elder trothu s vúdú - ale nestřílela bych kvůli tomu (stačí dotyčné pouze vyloučit z řad 8-) ). Je jisté, že v postmoderní době se setkáme s lidmi, kteří sáhnou po mnoha paradigmatech a v zásadě je neodsuzuji, protože mají společný motiv spolu s tradicí: postavit se proti modernímu paradigmatu tvrdé racionality, pokroku, rozumu atd. atd., což je vyčerpané a poměrně omezené paradigma s potenciálem zničit sebe sama. Ono i na akademické půdě velice často nevěděli, co je co - např. u Eliadeho nebo i u Guénona, kterému z toho i mnoha dalších důvodů zamítli doktorát na Sorboně.
+ 64: Jistě, mnozí wiccani nejsou dokonalí, stejně jako ani my nejsme. Tak proč si neřešit svoje vlastní problémy, namísto toho někoho soudit?

72 Miky Miky | E-mail | Web | 26. června 2012 v 22:59 | Reagovat

[67]: No, mě se zdálo, že stavíš wiccu a rohatého boha do protikladu k etnizaci pohanství, ale nebudeme se přít o slovíčka.

Začínám být trochu paranoidní a bojím se, jestli se tu po krátké odmlce neobjevil další klon Bachiče a Vendy.

73 Frostík Frostík | 27. června 2012 v 15:04 | Reagovat

[71]: Já je určitě nesoudím, jen říkám, že mezi námi jsou.

[72]: Pokud argunentuje rozumě, proč ne.

74 Satja Das Satja Das | 27. června 2012 v 15:26 | Reagovat

[66]: Máš pravdu v tom se asi neshodnem. Já jsem snílek a ty realista a motorkář. Jinak to sem ale nepatří, vzkaz pro motorkáře. V Bechyni je o víkendu motorkářský sjezd na letišti. Bude tam někdo? ;-)
Miky Venda se už asi nevrátí. Škoda, byla s ním docela sranda. ;-)

75 Myslič Myslič | Web | 27. června 2012 v 15:47 | Reagovat

[74]: No, to jsi opět mimo realitu.... Nemám řidičák.

76 Miky Miky | E-mail | Web | 27. června 2012 v 16:02 | Reagovat

[73]: Frostík : Pokud argunentuje rozumě, proč ne.

Ale jo, s tím souhlasím. :-)

77 Elen Elen | Web | 27. června 2012 v 22:53 | Reagovat

[75]: Jenom jestli ty nebudeš ten Tý - dít :-D :-|

78 Alexej Alexej | 27. června 2012 v 23:04 | Reagovat

Můžete být oba v klidu:
(71) Že Evola Randolpha přeložil do italštiny, je obecně známo, ale já jsem mluvil o něčem jiném, což je z mého textu celkem zjevné, ale nemyslím, že by to nyní ještě bylo třeba znovu rozvádět. Kdo chce chápat, pochopí.
(72) Nejprve jsem nerozuměl smyslu tvé poznámky, pak jsem pochopil, že se jedná asi o něco z minulosti, tak jsem si to - ovšem dost obtížně- "nalistoval". K tomu mohu říci, že mluvím za sebe a existuji zrovna i teď když to píšu, jistě ti nemusím posílat své IČO.
Ta jinak hodná žena, kterou jsem si nejprve trochu pletl s tou, co pekla lívance, ale už jsem si to ujasnil, měla ráda takové ty módní "vědecké" nebo sci-fi termíny, nejprve si osvojila jeden na "pomezí psychologie a žargonu promítačů v kině", ten pochytila od astrologa Turnovského, tam jsem jejich vzájemný dialog našel (já najdu skoro všechno),pak zase začala "klonovat", později raději někam odešla, měl bych docela teorii proč, ale nebudu hovořit o nepřítomných. Protože to patří k mé profesi, neměl jsem celkem problémy zjistit, že existuje i Bachič a že se jmenuje docela velmi podobně a že se patrně zdržuje v současné době v zahraničí, rozhodně tě ujišťuji, že s ním nejsem ve spojení, proč také ?
Největší legrace ovšem asi je, že existuje i Venda a že je zrovna takový, jak se tu prezentoval, mezi četnými klienty naší firmy je dobře znám, kdekomu něco dělal, za to si nechal pochopitelně platit, ale měl prý dobré ceny a část si jaksi vybíral "naturálně", nechal si přímo "přednášet" (protože byl velmi zvídavý) a má prý fenomenální paměť.
A další věc, tvoje "firma" má celkem "dobrý zvuk", na rozdíl od jiných, kde nic zajímavého není, nebo jsou nudné či plné jakési až iracionální zloby,a podivných rádoby vtipných výrazů,jeden mě teď přímo svrbí na jazyku, ale nebudu ho citovat, protože "postižený houser" by se z toho nejspíš víme co, takže návštěvnost tady u tebe je pochopitelně vyšší.
Vyjádřil bych dokonce osobní názor, že až třeba o tobě v budoucnu budou psát, nevím jestli to tak bude, ale třeba ano, mám dojem, že budeš "za kladného hrdinu", jistě mě dobře chápeš, že to myslím s lehkou nadsázkou, ale rozhodně ne výsměšně, není to můj obvyklý styl.
- (74) Milý Satjo, ty bys měl dát na dobré "otcovské" Mikyho rady a jako obvykle dobře informovaný člověk ti ještě poradím, že bys měl také možná dát na patrně dobře míněné rady "českých védantistů", co by za ně jiný ve tvé situaci dal. To víš Venda se jen tak nevrátí, protože mi jistý náš zákazník sdělil, že pracuje pro nějakého zámožného člověka ve Španělsku. Jestli se chce ještě někdo na něco rozumného zeptat, prosím, tady to bude i zadarmo :-D

79 Elen Elen | Web | 27. června 2012 v 23:45 | Reagovat

[78]: lívance dělám často  a ráda a k Turnovskýmu nechodím.
Miky, dobrá trefa!

80 Miky Miky | E-mail | Web | 28. června 2012 v 6:59 | Reagovat

[78]: Nejsem odborník na mnohočetné osobnosti a budu se držet toho, co říká Frostík. Tvoje komentáře jsou smysluplné a slušné, takže vítané! ;-)

81 Catalessi Catalessi | 28. června 2012 v 8:41 | Reagovat

71: "Kdo chce chápat, pochopí." - tak tahle fráze je spolehlivý zabiják jakéhokoliv dialogu, ve svém věku mám dostatek zkušeností k tomu, abych věděla, že se lze domluvit pouze s lidmi, kteří se vyjadřují jasně, otevřeně a bez zbytečných gest.

80: Jo, Miky, omlouvám se za OT, patří to zde na tomto blogu pod jiný článek o kterém zrovna nevím, kde je, ale toto je knížka od jednoho našeho člena RG, která pracuje se soudobým pojetím galdru, o kterém tady byla již mnohokrát řeč. Dočetla jsem zrovna a mohu doporučit: http://www.amazon.co.uk/dp/1456513850/ref=cm_sw_r_fa_asp_v3UoD.1W6WSA6

82 Satja Das Satja Das | 28. června 2012 v 13:19 | Reagovat

Alexeji díky za dobře míněné rady. Taky jsem se lekl, že jsi další klon. Či dokonce ty sám, že jsi oni, promiň, to byl vtip ;-)
Elen na tvoje lívance se těším už delší dobu, viz dřívější komentáře, v jiných článcích. ;-)

83 Alexej Alexej | 29. června 2012 v 11:13 | Reagovat

(80) Díky za pochopení. Kdo nemá strnulé myšlení,vnímá především také lidskou stránku věci. A nenachází "komplikovanost", kde jí není. Myslím, že to je tvůj případ, což je jistě dobré a pozitivní.
Pojedu do lázní, čekám to každou chvíli, později si rád přečtu zase něco zajímavého.

84 Miloš H. Miloš H. | 24. září 2012 v 15:08 | Reagovat

[6]:
Ad "Husiti mají např. jako jediní u nás i ženy farářky." - ano, mají i ženy farářky, ale rozhodně zdaleka ne jako jediní (namátkou je mají Českobratrská církev evangelická, Luterská evangelická církev augsburského vyznání, pravděpodobně i všechny další církve vycházející z reformované (kalvínské) či augsburské (luterské) větve protestantství. Církev československá husitská má v současnosti biskupku, a to v olomoucké diecézi, tím je svým způsobem výjimečná. To například ČCE opravdu nemá - jenže ne proto, že by byla méně liberální, nýbrž proto, že termíny "biskup(-ka)" a "diecéze" neužívá.

85 Miky Miky | E-mail | Web | 25. září 2012 v 6:50 | Reagovat

[84]: Díky za upřesnění. Ty evangelické farářky mi úplně unikly. Možná je to tím, že jsem se v reálu ještě s žádnou nesetkal. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama