NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Květen 2014

RUNOVÍ DUCHOVA PODLE RAVENA KALDERY 3.díl

25. května 2014 v 18:29 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
TEIWAZ / Tyr - Válečník

Není překvapivé, že tato runa je pojmenována po velkém bohu Tyrovi, Pánu Mečů. Tyr-runa je totiž velmi podobná jako Tyr-bůh. Tyr je zcela mužský, přímočarý, vážný, odvážný, statečný a čestný až do poslední kapky své krve.
Pokud shledá, že chcete použít jeho kouzlo k agresivnímu účelu, který by mohl být považován za nečestný, bude to tiše ale tvrdošíjně odmítat.
Když tuto runu umístíte jako bindrunu na hůl a on s tím nebude souhlasit, nebude to fungovat.
Je energický, ale ne veselý. Směje se málo ale je velmi starostlivý. Tyr je dobrým učitelem bojových umění, zejména jejich psychologické stránky. Přináší odvahu zabarvenou rozumem a ctí. Má velkou trpělivost s těmi, kteří boji dávají první a poslední, ne s těmi, kteří marní jeho čas.
Tyr má stejně rád Ásgard i Jotunheim a odmítá si mezi nimi zvolit. V obou těchto světech se totiž nachází ti nejlepší válečníci.


BERKANA / Beorc - Matka

Berkana je nejženštější ze všech run, její glyf(psaná podoba) je pár prsou a ona sama překypuje péčí. Je spojena především s magií stromů (hlavně břízy) a obsahuje energii stromů natahujících se toužebně k obloze. Roste bez limitů a hranic a jako taková ze sebe vydává vše dokud může, potom na čas tiše zmizí a nevrátí se dokud se plně nezotaví.
Má ráda především matky, děti a potřebné. Je zavěšena v jakési auře perleťového světla a zahrnuje láskou ty, kteří o to požádají. Berkana je nejmocnější z léčivých run, ale může být nápomocna pouze v souladu s Wyrdem, jestliže tedy nepomůže, hledejte informace v předivu. Pokud se jí nebude líbit účel kouzla ke kterému je vázána, bude plakat a nikoliv oplácet. Avšak buďte na pozoru, některé z agresívnějších run mohou oplácet jejím jménem.
Berkana má nejraději území Vanaheimu, ačkoliv má zvláštní slabost pro vysoké stromy v lesích Jotunheimu.


EHWAZ / Eh - Jezdec

Přes veškeré výmysly o opaku, není runový duch Jezdec žádným romantickým lapkou. Přichází jako veselý, prostý dělník, jehož úkolem je cestovat z jednoho určeného místa na druhé, a to většinou na koňském hřbetě. Někdy je vozkou, převážejícím náklad zboží z místa na místo, trmácejíc se přitom na svém povozu rychlostí jednu míli za hodinu. Jindy je kurýrem na rychlonohém cválajícím oři, který přináší zprávy a odpovědi, aniž by sesedl ze sedla.
Na rozdíl od Raido, který cestuje aby získal zkušenosti a často ani netuší kde jeho cesta skončí, Ehvaz raději zná svůj cíl, má dobrou mapu a dostává se tam i zpět s bezpečně a dokonale vykonaným úkolem. Je vrcholně orientován na cíl a soustředí se pouze na něj.
Má hodně trpělivosti, a to i v případě že se jeho kůň úmorně plouží. Dokáže strádat, když ví, že se to děje pro vyšší cíl. Ehvaz je nejvíce doma v Midgardu, který je centrem všech spojení a žádný jiný svět z něj není příliš daleko.


Mannaz / Mann - Nevěsta

Když jsem volal ducha runy Mannaz, čekal jsem, že to bude muž. Byl jsem velmi překvapen, když se pak objevila mladá žena, ověnčená květinami, ve vysokém stupni těhotenství. "Jsem naděje lidu." řekla prostě. Ještě chvíli mi trvalo, než jsem se ze svého překvapení dostal a vzpomněl si, že slovo Mann, neznamená v původním významu pouze "muž", ale po tisíce let bylo používáno ve smyslu "člověk", jak pro muže, tak i ženy. Dobře je to vidět na názvu germánského kmene Alemanni - All (Všichni) - Mann (lidé). Uvědomil jsem si také, že glyph pro Mannaz znázorňuje muže a ženu propojené rukama.
Přišla tedy těhotná nevěsta. Byla mnohem mladší než Berkana. Zrálo v ní její první dítě, ale dosud nebyla matkou, jakoby v ní stále zůstávalo něco z panenství. Mannaz v sobě nese budoucnost lidu, kterou je nutné chránit. Je tou, která svýma rukama spojuje kmeny, aby byly svorné jako manželé ve svatební den. Ona je stálou nadějí, vyjednavačem, který řeší konfrontace, ona je tím, kdo je připraven se pro svůj i cizí lid obětovat.
Ze všech devíti světů má nejraději Mitgard. Své srdce věnuje těm, kteří jsou nejvíce sužováni a trpí - ne ze soucitu nebo slitování, ale z touhy přinášet mír a spravedlnost a dělat věci správně.


Laguz / Lac- Řeka- Dcera

Runový duch vody se zjevuje jako říční nebo jezerní bytost. Modře oděná a lesklá, po kolena v řece, nebo s vírem dlouhých vlasů, když povstává nahá a zářící z jezera. Její smích je spěch divoké vody a její dotyk je studený a uklidňující, ale chlad nám připomene, že nejde o Berkanu ani Gyfu.
Může se před vámi smát i plakat ale má pro to pouze své důvody, které s vámi nemají nic společného. Když ji zkusíte uchopit, proteče vám mezi prsty jako voda. Je léčitelkou, ale nikoliv ze soucitu, spíše z ležérní velkorysosti. Když se vás její léčivá voda dotýká, je to úžasné. Pokud ne, nedělá jí to sebemenší starost. Její píseň je hypnotická. Je samotářská ale svůdná. Utopí vás s něžností. Ve skutečnosti vás možná skutečně nějakým způsobem utopí pokud nebudete dost opatrní.
Ambivalentní povaha Laguz se projevuje i jejími oblíbenými úkryty. Má velmi ráda čarovné řeky, proudy a prameny Ljossalfheimu, ale jejím tajným místem jsou studené vody Nifelheimu okolo zamrzlých vod. Proto se také o ní říká, že je dcerou Paní Isy a podobně jako ona je svým vlastním způsobem studená .


INGUZ / Ing- Obilný král

Ing je jedním z runových duchů, kteří mají jednoznačný archetyp. Je to obilný král, jenž je sťat aby jiní zůstali naživu.
Stejně jako Bůh Ingvi/Frey jehož jméno nese, hraje i runový duch Ing stejnou úlohu, kdy obětuje sám sebe, aby ostatní mohli žít.
Zlatý a krásný s pronikavým zrakem, je možná o něco víc smutný než bohové jejichž titul nese. Zřídka k lidem přichází nevolán a zřídka také když je opravdu volán. Jeho úkolem je pomoci s obětí když je to nutné a přichází individuálně, často skrze bolestivý proces. Ing je romatik a idealista a je ochoten obětovat vše k záchraně někoho jiného.
Často se zjevuje ověnčen obilím nebo dokonce přímo svázán v obilný snop. Také se může zjevit v noci své oběti jako zlatý milenec.
Má zvláštní a erotickou souvislost s Pertho jejíž ruka drží srp, který jej podtíná.
Ing je jednoznačně stvořením Asgardu, kde je ctěn jako první z run.


DAGAZ / Daeg

Dagaz je oboupohlavní Runový duch, který přichází v záblesku světla. Na rozdíl od Wyn, která je vždy obklopena zářící aurou se Dagaz v překvapivém mžiku objeví v blikavém žáru, a pak rychle zmizí a zůstává jen jakési bzučící světlo. Vskutku, Dagaz zvláštním způsobem hučí a vytváří svojí nenápadnou energii. Mezi jeho záblesky jsou vždy pomlky, jako kdyby nemohl zůstat na jednom místě příliš dlouho, aby se nevytvořilo příliš energie, která by mohla explodovat.
Dagaz má světlé vlasy i oči a rychlé prsty jeho duch je intenzivní, dalo by se říct téměř hyperaktivní. Přítomnost Dagaz přináší okamžité zvyšování energie a v blízkosti jeho bzučení je nemožné být vlažný nebo ospalý.
Dagaz preferuje svět Asgardu před všemi ostatními, a to především pro jeho umístění v horní části stromu, kam ráno přichází nejdříve a trvá nejdéle.


OTHILA / Oethel :Babička a dědeček


Othila je další z duchů, kteří se mohou v závislosti na okolnostech objevit buď mužské nebo ženské podobě. Na rozdíl od elfí panny/elfího mládence Wyn, se ale Othila vždy zobrazí jako věku kmenového stařešiny. Někdy je babičkou, která je pokladnicí vzpomínek a srdcem domácnosti, jež hlídá ohniště a vnoučata. Jindy je dědečkem, který předává příběhy moudrosti a rozhoduje o dědictví a dělení pozemků pro příští generace. Othila je tichý, introvertní duch, který ví hodně o pokrevní příbuznosti a původu a má nejdelší pamět ze všech Runových duchů. Othila je silně vázána na minulost a nerada pracuje s moderními věcmi nebo pojmy. Někdy na to sice přistoupí, ale budete muset dost vyjednávat. Othila je také velmi vázaná na domov a dává přednost práci, která se týká vaší rodiny nebo rodinného majetku, spíše než s nějakých přechodných záležitostí. Othila preferuje před všemi ostatními světy Midgard, zejména tamní nejstarší místa.

SLUNOVRAT

21. května 2014 v 18:31 | Miky |  KOLO ROKU

RUNOVÍ DUCHOVÉ PODLE RAVENA KALDERY 2.díl

13. května 2014 v 9:31 | Miky |  KNIHA STÍNŮ
HAGALAZ/Haegl- Nositel bouře


Hagalaz je obecně považována za nejdrsnější runu a není radno si s ní zahrávat.
Vypadá jako žena mrtvolně bledé pleti s dlouhými černými vlasy, které jí buď vlají v silném vichru nebo jsou deštěm přilepeny na její hlavě.
Pouze jednou jsem viděl její vlasy jemně povlávat a to když se zjevila uprostřed sněhové vánice.
Hagalaz sesílá na lidi bouře. Někdy chaos, někdy radikální změnu, jindy jen smůlu.
Je stvořením silných vášní- pláče, křičí, zuří, hystericky se směje ale je třeba mít na paměti, že její trestání lidí není nikdy náhodné.
Vždy se domnívá, že existuje dobrý důvod proč by určitá osoba měla protrpět tento proces, třebaže s jejímy důvody nebudete souhlasit a rozumět jim.
Podle ní, tě bouře buďto posílí, strhne přebytečné a očistí vzduch pro nový růst nebo tě zničí, v tom případě jsi byl stejně slabý a část trosek bude odklizena.
Nejnebezpečnější z "temných run" má velmi silnou návaznost na světy Helheim(který ji uklidňuje) a Nifelheim(který ji osvěžuje), občas se také na skok zastaví v Jotunheimu.


NAUTHIZ / Nyth - Babizna


Nyth je stařena, drsná, vzpřímená a velmi nápadná. Je přísná učitelka. Vyučuje umění přežít ve škole tvrdých úderů. Když se od ní něčemu naučíte, budete si to dobře pamatovat, i když to nemusí být příjemný zážitek. Je kmenovým soudcem, vládnoucím silou mimo trůn, jednou ze starých žen, kterých se bál i náčelník pro jejich ostré jazyky.
Přihmouřenýma očima si tě prohlédne od hlavy k patě a vynese rychlý a tvrdý soud. Potom přesně sdělí co máš vykonat pro zlepšení svého bídného stavu. Může to být něco triviálního a hloupě směšného ale také něco o čem si můžete myslet, že těžko dosáhnete. Nebude vás však učit sama od sebe, nejprve se musíte otázat sami sebe a poté se podrobit jakékoliv lekci, kterou vám uloží.
Nyth je silou nouzového ohně, tepla, které naši předkové potřebovali k přežití a zároveň dovedností jej rozdělat.
Myslím, že je manželkou Trnu(Thurisaz) a ona jediná jej zvládne udržet na uzdě.
Jejím oblíbeným světem je Muspellheim, který zahřívá její staré, studené kosti.

ISA / Is - Ledová Královna


Paní Isa je, jak napovídá její jméno, Ledovou Královnou. Je vysoká, bledá, oči má modré jako stín na sněhu, vlasy černé jako vodu pod ledem. Je oděna v bílo-stříbrné roucho.
Její chování je odměřené a povýšené, nemá ráda většinu lidí a dává to najevo. Avšak není malicherná a buď pomůže, nebo odejde, možná s kritickou poznámkou.
Stejně jako Nyth není moc výřečná. Stanovuje meze když je to potřebné. Říká, že "vše musí někdy ustat, neboť nespoutaný růst vede k nerovnováze". Některé věci musí zůstat nehybné, aby jiné mohly pokročit vpřed. Pokud zapůsobíte na její ješitnost, zvýší se pravděpodobnost, že vám pomůže a opravdu si přitom vychutná své schopnosti.
Nikdy neurážejte její důstojnost ani jí nenaznačujte, že by se měla trochu uvolnit. Její mrazivý pohled totiž spolehlivě srazí vaše sebevědomí.
Paní Isa pro svůj odpočinek vyhledává zasněžené části Nifelheimu.

JERA /Jera - Farmářka


Kdykoliv se objeví Jera, vždy má v rukou nějaké zemědělské náčiní, kopáč, motyku, lopatu, cep na obilí, prosívací koš či pytel semen láskyplně vkládaných do země.
I když zemědělci mohou být jakéhokoliv pohlaví, Jera se objevuje jako zralá žena s mozolnatýma rukama, sluncem zhnědlou tváří, bytelným pracovním oděvem a vlasy spletenými dozadu, aby se jí nepletly při práci. A že je to nějaká práce! Jera je dělnicí, která pracuje nejtvrději ze všech. Nic neponechává náhodě. Vše hodnotné musí být zasloužené a není nic sladšího, než když v pravý čas sklidíte a shromáždíte svou odměnu. Tohle je skutečným měřítkem toho, co je cenné, říká Jera. Přesto se nedře pouze z povinnosti. Jera upřímně miluje zemi, ke které tíhne a žije den za dnem v koloběhu ročních dob a času. Ukazuje nám, jak může být práce posvátná.
Nejvíce má ráda Vanaheim, kde je půda nejúrodnější a běh Kola Roku nejvíce patrný a kde veškerá zemědělná energie pokrývá zemi jako prošívaná deka dobrého úmyslu.

EIHWAZ / Eoh - Ochránce nebo Ženich


Eihwaz je manželem těhotné nevěsty Mannaz a ochráncem jejich budoucího dítěte.
Vysoký, robustní s upřímnou tváří, jako zbraň a důkaz své mužnosti má pouze svoji tisovou hůl.
Na rozdíl od Tyra, který bojuje pro čest a službu kmeni, nebo Algiz, který střeží teritorialitu nebo Trnu, který bojuje ze vzteku, Eihwaz zvedne svoji hůl pouze z lásky k těm, o které se stará. Před nepřítelem chrání svou rodinu i svým tělem, protože jeho láska k nim, je tak velká, že je pro ně schopen i zemřít ale většinou si přeje šťastný a spokojený domov. To je jeho hlavní myšlenkou. Nepovažuje bitvu za něco úžasného, ale spíše za dočasnou překážku mezi dvěma spokojenými domácími dny.
Je prostý ale loajální, je spíše milencem, než válečníkem. I když je připraven na prahu dospělosti, stále v něm zůstává nevinnost.
Stejně jako jeho žena, má ze všech světů nejraději Midgard, protože zde lidé nejvíce potřebují ochranu.

PERTH / Peorth - Přadlena nebo Kněžka


Perth se zjevuje jako stříbrovlasá, černě oděná žena středních let. Občas přede či tká na stavu, ale neřekne co dělá a za jakým účelem. Pravděpodobně je její práce nějakým způsobem spojena s prací Noren, jakoby by byla jejím bledým odrazem. Může se také občas objevit s hrstí losů, vyrobených z nadprstních kůstek ovcí, které sloužili k určování posvátné obětiny. Pokud po ní budeš chtít pomoc, může tě požádat, aby jsi zkusil své štěstí v losování a uvidíš co přijde. I když by taková žádost měla být dobře zvážena, život sám o sobě není nikdy bez rizika.
Perth je kněžka a je zběhlá v cestách Wyrdu a hamingjy. Je také dobrou pomocnicí pro každého věštce, zvlášť když musí vykládat záhadná poselství.
Jak by se dalo předpokládat, Perth se ráda zdržuje poblíž pramene
Wyrdu v Asgardu, ale také ráda cestuje k Mimírově studnici i na jiná místa moudrosti.

ALGIZ / Eolhx - Strážce

Algiz je válečník ale na rozdíl od Tyra, který je ochoten agresívně manévrovat tak dlouho dokud půjde o čest, Algiz se drží výhradně hlídání stanovených hranic. Je strážcem hranice, značkovačem teritoria a jako takový má blízký vztah ke všem zvířatům, která značkují své území, zejména k dravcům.
Je vysoký, tmavý, divoký a samotářský. Občas se ukazuje jako vlk občas jako vysoká zvěř upřeně se dívajíc z borových větví, ze kterých pozoruje a hlídá. Málo mluví a hodně koná, je vynikající stopař. Jeho příchod může provázet silný zvířecí pach nebo svěží vůně lesa. Mezi jeho zavoláním a zjevením je tak malý okamžik, že vám to může uniknout.
Když se vyburcuje k boji, je urputný vyzyvatel. Stojí na své pozici a blokuje cestu po které kolem něj nikdo neprojde.
Má silný vztah k divočinám Jotunheimu a všem hlubokým lesům.

SOWELU / Sigil - Valkýra

Sigil se zjevuje jako Valkýra. Celá bílá a zlatá s mečem v ruce a labutími panenskými křídly. Na rozdíl od Wyn nebo Dagaz, tedy ostatních "světlých" runových duchů je docela přísná a občas dokonce pochmurná, přestože mocně září.
Je o ní známo, že se objevuje pouze na krátký okamžik. Když ji zavolá lidská bytost, zdrží se zřídka déle než minutu.
Má malé využití pro slabochy a kňouraly a přichází pouze k těm, kteří jsou statečného srdce. "Vítězství je to, co si vyberete" říká poněkud záhadně a ihned zmizí. Když budete mít štestí, poukáže na věc potřebnou k dosažení vítězství, ovšem často přijde a odejde bez jediného slova.

Jak se dá očekávat, Sigil preferuje Asgard před ostatními světy a je zde ctěna všemi Odinovými valkýrami.