NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

NÁVRAT SLOVENOV - MiroSlav Švický

22. července 2014 v 14:50 | Miky |  KNIHOVNIČKA

Knihu Návrat Slovenov (česky : Návrat Slovenů), Miroslava Švického, mám sice už docela dlouho, ale pečlivě jsem jí pročetl a prostudoval teprve minulý týden, když jsem si jí z elektronické formy konečně vytiskl na papír. Autor, který je známější pod jménem Žiarislav, je výraznou osobností v oblasti obnovy původní slovanské duchovní tradice na Slovensku. Od roku 2002 žije postaru na samotě ve Veporských horách v části Slovenského rudohoří a všemožně se snaží šířit slovanskou kulturu. Hraje na tradiční nástroje, píše články a knihy, pořádá semináře, přednáší, společně se sdružením Rodný kruh organizuje každým rokem oslavu letního slunovratu, které se účastní stovky lidí, atd., atd.
Kniha Návrat Slovenov je stěžejním Žiarislavovým dílem. Autor jí vydal vlastním nákladem už v roce 1997, a od té doby se stala ukazatelem cesty pro mnohé. Mluví se o ní jako o knize, která : vzbudila zájem o původní slovenskou a slovanskou kulturu, obnovila oslavy slunovratů a dalších svátků, povzbudila lidi k slavnostnímu přijímání slovanských jmen, pomohla mnohým objevit úctu k přírodním živlům a silám, vrátila lidi k tradičním písním a zvykům a povzbudila ke zkoumání vědomí a víry předků. Pro mnohé byla tato kniha impulsem ke studiu národopisu a mnohým, bez nadsázky, změnila život. Začetl jsem se do ní tedy s velkým očekáváním a zájmem.


Žiarislav.

Ptáte-li se, zdali bylo toto moje očekávání naplněno, odpověděl bych asi slovy z našich pohádek "bylo, nebylo". Kniha se čte pěkně a má v sobě opravdu takový ten náboj, který ve vás podněcuje hrdost na příslušnost ke slovanskému národu a povzbuzuje ve vás touhu ještě více zkoumat své vlastní kořeny. Ani Žiarislavovi se ale, žel bohům, nevyhnul takový ten nešvar mnohých slovanských rodnověrců, "vařit z vody", tedy čerpat spíš ze své intuice, než z ověřených pramenů, a přitom své závěry vydávat za hotovou věc. Každý, kdo má o původních historických pramenech trochu ponětí, si to uvědomí už při výčtu a charakteristice slovanských bohů. Celá tato část knihy je uvedena obecnou úvahou o bozích, v níž Žiarislav mimo jiné tvrdí, že Sloveni, na rozdíl např. od starých Řeků, nepřipisovali bohům lidské chování, a že vnímali své bohy spíše panteisticky, tedy jako božství, které se projevuje ve všech přírodních bytostech a jevech. Autor k tomuto názoru dospěl podle svých slov proto, že ani v historických archívech, ani v lidové slovesnosti, nenalezneme zmínky o tom, že by prý např. Perun sváděl Ladu, nebo, že by se slovanské bohyně chovaly úplně lidsky, sváděli pastýře a apod. Tady by se dalo jistě argumentovat odkazy na baltskou mytologii, která je se slovanskou úzce příbuzná. Baltové mají např. hromovládného boha Perkúnase - Slované Peruna, rohatého boha Velniase - Slované Velese apod., a tito bohové se chovají v baltských příbězích, podobně lidsky, jako např. bozi Řeků, Germánů a dalších národů. Prostě mám za to, že logičtější je předpokládat, že slovanské náboženství se bude v základních rysech s ostatními indoevropskými národy spíše shodovat, než rozcházet. Ale nechme to být a podívejme se na Žiarislavovy popisy jednotlivých bohů. U popisu Peruna nemám žádných námitek a kapitolka mě dokonce obohatila i o několik nových zajímavých informací. Pak následuje popis bohyně Lady a tady už se opět ocitáme na tenkém ledě. O bohyni Ladě, nebo bohu Ladovi (ano, není tu jisté ani pohlaví), se totiž neví skoro nic, takže vše, co o tomto božstvu Žiarislav píše, je spíše jeho spisovatelskou licencí, než podloženým faktem. Autor mluví o Ladě, jako o ženské protiváze Peruna a jeho mužské síly a přisuzuje jí vodorovnou čáru v symbolu tzv. prakříže (tj. rovnoramenný kříž v kruhu), zatímco Perunovi prý patří čára svislá. Zní to logicky a vnitřně s tím docela souzním, ale za ověřenou skutečnost to v žádném případě vydávat nelze. Hned v další podkapitole se Žiarislav dopustí pozoruhodného výkladu, když pouze na základě podobnosti slovního základu "rod" prohlásí, že bůh Ra(o)dhošť/Radegast je západní obdobou východoslovanského boha Roda! Pak následuje obsáhlý text o bohyni Živě, která je barvitě popisována jako bohyně životní síly a dokonce jako životní síla sama. Opět mohu říct, že je to moc hezké čtení a vnitřně bych s tím bez problémů souzněl, ale podobně jako u Lady, i tady je třeba říct, že o bohyni polabských Slovanů Živě, nevíme vůbec nic a dokonce i její jméno je nejisté, protože kronikář Helmold z Bosau ho zapsal ve tvaru "Siva" a jeho převod do slovanské podoby "Živa", je pouze pravděpodobný, nikoli jistý. Za zmínku ještě stojí bůh Svarog, kterého Žiarislav popisuje jako boha Slunce, ačkoli jediný historický text (slovanský přepis Byzantské kroniky Josefa Malaly z 11.stol.), který Svaroga zmiňuje, ho popisuje spíše jako otce boha slunce, než Slunce samotné, to je ale detail. Ostatním v knize zmíněných božstvům, tedy Mokoši, Vesně a Moreně, věnuje Žiarislav jen okrajovou pozornost.
Je zjevné, že autor rekonstruuje slovanskou tradici více na základě etymologie, tedy toho, co odvodí z významu slovanských slov, než na základě historických záznamů, kterých je ostatně stejně velmi málo. Dojít k jádru předkřesťanské slovanské tradice pomocí toho, co lze zjistit zkoumáním jazyka, je zajímavá myšlenka, a nutno říct, že to Miroslavu Švickému docela jde a některé jeho objevy starého duchovna ve významu slov, jsou přímo fascinující a kupodivu i pravděpodobně správné. Žiarslav upozorňuje na to, že slovům a jazyku přikládali velký význam už naši předkové. Vždyť samotný název národa; Slované, Sloveni, souvisí se pojmem "slovo". Žiarislav přímo říká : "Národ, ktorý stráca svoj jazyk, stráca svojho ducha. A aj keď ho nikto nevyvraždil, jako národ zaniká. Etruskovia boli potalianštení, Oboriti i Slovania z Rujány a Lužickí Srbi boli ponemčení, Kelti z Franskej riše takisto, slovenskí Kelti a mnohí Avari boli poslovenčení, Moravskí Sloveni a Slováci boli počeštení a mnoho zadunajských aj preddunajských Slovákov bolo pomaďarčených. Kto stratí zmení svoju reč, zmení svoje duchovno, to je nezvratný jav." S tím naprosto souhlasím. Někdy ale může etymologický postup rekonstrukce staré víry samozřejmě selhat a tak bychom měli své objevy vždycky korigovat i tím, co se můžeme o Slovanech, jejich životě a víře dozvědět z jiných zdrojů (archeologie, historie, národopis). Žiarislav to v Návratu Slovenov ne vždy úplně dělá, ale kniha je z roku 1997, a od té doby už možná některé poznatky přehodnotil.
Další věc, která je pro Žiarislava a žel bohům i mnohé další slovanské rodnověrce charakteristická, je neobjektivní hodnocení Germánských národů. Negativní vztah ke Germánům je u našince částečně pochopitelný, protože v minulosti stáli Slované a Germáni velice často proti sobě jako nepřátelé. Tato historická zkušenost je žel bohům častou příčinou zcela nesmyslných předsudků. Dodnes se mnozí z nás nezbavili zjednodušeného obrozeneckého schématu, že Germáni byli vždycky zlí válečníci, zatímco Slované byli odjakživa mírumilovnými zemědělci. Oproti této zažité představě je faktem, že i Germáni byli často mírumilovnými zemědělci a že i Slované uměli být, když na to přišlo, krutými válečníky. V kapitole o bohyni Ladě, která, jak její jméno napovídá představovala sílu souladu, ladnosti a ľubosti (lásky), Žiarislav například píše, že Germáni žádnou takovou bohyni neměli. Cituji : "Germánské národy, ktoré mali Tora (porovnateľného s Perúnom) nemali Ladu. Takmer všetky božstvá mali bojové. Mali oheň, no nemali vodu. Mali rozdělovanie, no nemali spájanie. Preto boli v konočnom dosledku privelmi útočné (a niečo z toho sa prenieslo aj do dneška)." To je samozřejmě nesmysl. Už Tacitus popisuje například germánskou bohyni představující Matku Zemi Nerthus a říká, že když projížděl krajem kněz s vozem, na kterém se vezla socha této bohyně, museli ustat veškeré boje, lidé povinně odkládali zbraně a oslavovali přítomnost Nerthus svátkem plným radosti. To nevypadá na tipicky válečnou bohyni, co myslíte? Kromě Nerthus měli Germáni i další mírumilovné bohyně, například Eir, která je popisována jako bohyně, která umí nejlépe léčit a splečně s devíti dalšími bohyněmi, které nesou jména jako Hlíf = Ochránkyně, Tjódvarta = Opatrovnice lidu, Blíd = Přátelská, Fríd = Mír, apod., ochrání každého, kdo jim přinese oběť a není nebezpečí, v němž by neposkytly svou pomoc. Z toho ta germánská agrese přímo čiší, že?Mrkající Přimlouvám se proto, zbavme se už pro jednou těch stereotypů "zlí Germán, hodný Slovan", protože oba národy mají ve svých řadách lidi vzácné, ale i naprosté blbce. Původní, nebo chcete-li rodná víra Germánů a Slovanů vykazuje značné shody a pokud máme nějakého nepřítele, není to Germán, ale žido-křesťanská monoteistická nauka, která tu původní, přirozenou a přírodní kulturu obou našich národů do značné míry rozložila a stále ji rozkládá.
Co říci na závěr? Možná jsem Žiarislavovu knihu skoro celou dobu kritizoval, ale výsledný dojem z její četby přesto nemám vůbec špatný. Žiarislav i jeho aktivity jsou mi vlastně hodně sympatické a ačkoli mám možná k určitým jeho názorům výhrady, myslím, že dělá dobrou práci a moc mu, i celému Rodnému kruhu fandím. Když čtu některé vydařené pasáže z Návratu Slovenov, když poslouchám Žiarislavovu hudbu, nebo když vidím fotografie z akcí Rodného kruhu, musím před tím vším smeknout a mám za to, že máme u nás v Čechách ještě hodně co dohánět.


Slunovrat Rodného kruhu.


Použité fotografie z www.trnavskyhlas.sk a sclabonia.sk
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Myslič Myslič | Web | 22. července 2014 v 15:30 | Reagovat

No, mám to se Žiarislavem podobné, jako Miky. Jeho hudba se mi líbí, ale jeho podání slovanské mytologie vnímám taky občas jako ignorování "nežádoucích" historických faktů. Letos jsem na Živoucí historii v Popovicích u Uherského Hradiště měl přednášku, na téma "Etnické pohanství - víra a filosofie pro 21. století. Žiarislav tu svou měl hned po mě. Po tom, co jsem si odvyprávěl svoje, byl první, kdo mi přišel podat ruku, byl právě Žiarislav :-) . Ik dysž jsme spolu v mnohém nesouhlasili, nemáme rádi Ufoslovany (védisty). Je to podle mého dobrý a zdravě zapálený člověk.

2 Miky Miky | E-mail | Web | 22. července 2014 v 15:58 | Reagovat

No, védysté Žiarislava taky moc nemusí, protože jim narušuje ten jejich jediný správný výklad Slovanství a dělá si to opovážlivec po svém. :-)

3 lomikel lomikel | E-mail | 24. července 2014 v 7:05 | Reagovat

hezky napsane snad jen jedna otazka, tva potreba ozdrojovanosti puvodnimi prameny, neni to pozustatek z dob kdy jsi byl vyznavac nabozenstvi knihy ? Severska tradice ma diky krestanu knih hodne ;)

vsechna nabozenstvi vznikla jako prevypraveni/pokus o formulaci prozitych vizi. tam je teziste, tam je Zdroj.

Tradice pomaha strukturovat setting pred cestou, snizuje sanci ze zabludim, nic vice, nic mene. Tradice neni zdaleka jen v knihach ale spise v krajine a socikukture, neni to nic akademickeho ale to co se saje s materskym mlekem, co je v prijimano do podvedomi pri poslouchani pohadek. Tradice je treba reinterpretovat pro dnesek, vycistit Zdroj/pramen, ukazat k nenu cestu a nechat kazdeho at se napije sam. To zda je nejaka bytost dolozena vice nebo mene, ci jake vize meli nasi predkove ( v jinem sociokulturnim kontextu) je poucne a inspirujici ale ne urcujici.

Takze pokud Ziarislav pracuje s Zivou jako s jednou ze Slovansych Bohyn, a ona mu odpovida a prichazi do jeho vizi, tak to tak proste je. Jmeno musi generovat propojeni a kontext.

4 Miky Miky | E-mail | Web | 24. července 2014 v 18:12 | Reagovat

[3]: Moje potřeba ozdrojovanosti původními prameny, je spíše o snaze navazovat na skutečnou tradici předků a ne na nějakou moderní fantazii o tradici předků. Nic proti fantazii, ale podle mě musí stát na nějakém ověřeném základě. Žiarislav mluví často o "původní" kultuře nebo o "původním" duchovnu. Pokud to chci nazývat slovem "původní", nemohu například vycházet z podvržené Velesovi knihy apod.
Jinak ale nemám problém s tím, jak Žiarislav vnímá bohyni Ladu nebo Živu, jak jsem napsal v článku, vnitřně s jeho výkladem souzním. Jediný problém vidím v tom, že tento Žiarislavův pohled, není v knize prezentován jako něco, k čemu si autor sám vnitřně došel, ale jako historicky daná věc, stylem : Takhle to prostě Slovani měli, byl tu Perun zosobnění mužské energie a Lada zosobnění ženské energie a Germáni, ti nic jako Ladu neměli, proto jsou to takoví násilníci. Rozumíš? Kdyby napsal, že to tak mohlo být a že on to tak cítí, tak jsem v pohodě, když ale napíše, že to tak bylo a přitom to odporuje dochovaným zdrojům, tak je něco špatně.

5 lomikel lomikel | E-mail | 24. července 2014 v 19:14 | Reagovat

[4]: ano moc tam svou praxi nepopisuje, coz neni sam, blbe se o tom pise v osvetovem formatu - urceneho siroke verejnosti.

ad Ziva -proste mi to sedi jazykove a konotacne, a zadne namitky jsem ve sve praxy od ni ani od jinych entit nezaregistroval. Jeji pusobeni vnimam jako nejvice pritomne v kazdodennim svete, snaz s vyjimkou Morany ( tady by se take dalo hodne diskutovat, ale me to sedi v obrazu veledubu). Ziva komunikuje spise pocity, obrazy a energii. Je vice prirodni nez spolecenska.

S tou Ladou jsem se spojit nedokazal, nechavam to neresim, obracim se k Mokos jakozto jedne z Bohyn vystoupivsich z viru velke matky.

Ziarislav ma obcas vyroky znacne dogmaticke, rozumim. Koukam na to tak, ze mit za zivotni posani byt buditel predkrestanske kultury je dost narocne a vyjadrovat se je treba pregnatne, jako budik (viz treba wolos). Ja trebas tuhle zitovni misi nemam, takze muzu byt mene vhraneny a vice vahavy, receno s nadsazkou co se srovantelnosti meho snazeni s Ziarislavovym tice :).

6 Miky Miky | E-mail | Web | 24. července 2014 v 19:53 | Reagovat

Kniha Návrat Slovenov vyšla teď znovu a oproti prvnímu vydání je v tom druhém prý mnoho stran textu navíc. Je opatřena i spoustou fotografií.

7 MihaT MihaT | 8. září 2014 v 2:06 | Reagovat

[6]: Taky jsou tam doplněny ty minule scházející zdroje ;-)

8 Miky Miky | 8. září 2014 v 11:26 | Reagovat

[7]: Tak to si tu knihu možná pořídím. :-)

9 crankin crankin | Web | 18. června 2015 v 20:58 | Reagovat

sms kratkodoba pujcka 8-)

10 bonnick bonnick | Web | 5. října 2016 v 19:12 | Reagovat

pujcit si bez udani prijmu :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama