NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 4.

29. září 2014 v 7:17 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
VSTUPNÍ RITUÁL

Naučme se společně jednoduchý rituál, kterým budeme svoji práci s Runami vždy začínat, a který nám poslouží také pokaždé, když budeme nad Runami rozjímat a učit se jejich významy.
K rituálu nám postačí jedna svíce a pohár nebo roh s medovinou či jiným nápojem.
Nejprve zapálíme svíci a proneseme u toho tato slova :

"ZAPALUJI POSVÁTNÝ OHEŇ OČISTY A STVOŘENÍ,
PRVNÍ TAJEMSTVÍ A POSLEDNÍ MILOST.
PLAMEN, NECHŤ JE OŽIVEN PLAMENEM,
NECHŤ NÁM JEHO SVĚTLO SVÍTÍ NA CESTU
A JEHO ODLESK SPATŘÍ BYTOSTI
VŠECH DEVÍTI SVĚTŮ."

Tento text (kromě poslední věty) patří k obřadním proslovům britské pohanské organizace Odinic Rite, a do češtiny byl přeložen nejstarším českým pohanským uskupením Brothrjus Wulfe.
Poté co svíci zapálíte a pronesete zmíněný text, dejte si chvíli čas a prociťujte očistnou sílu plamene. Můžete třeba na chvilku zavřít oči a představovat si bílou záři, která se s každým vaším nádechem rozšiřuje ze svíce do prostoru kolem vás a vše čeho se dotkne a co prostoupí , to také očistí.
Potom naplňte pohár trochou medoviny, vína či piva, vezměte ho do ruky a říkejte:

"VELIKÝ ÓDINE,
MOCNÝ VLÁDČE VALHALY A ÁSGARDU
DĚKUJI TI ZA TVŮJ POSVÁTNÝ DAR.
PŘIJMI PROSÍM TENTO PŘÍPITEK
A DEJ MI MOUDROST, ABYCH POROZUMNĚL(A)
RUNOVÝM TAJEMSTVÍM."

Potom se trochu napijte, pozvedněte pohár oběma rukama a řekněte:

"KÉŽ TVÁ SLÁVA NIKDY NEUHASNE!
KÉŽ MĚ TVOJE SÍLA VŽDYCKY PROVÁZÍ!"

Nakonec postavte pohár se zbytkem nápoje vedle svíce. To co v něm zbylo patří Ódinovi. Po skončení vaší runové práce můžete nápoj vylít do trávy za vaším domem, ale lepší je nechat ho stát na zvláštním místě, na oltáři, nebo před Ódinovým obrázkem, až do druhého dne. Při vylévání nápoje můžete říkat:

"VODA VODĚ,
OHEŇ OHNI,
VZDUCH VZDUCHU,
ZEM ZEMI."

Tím jste nápoj vrátili zpátky do přírodního oběhu. Nyní, když jsme si dovyprávěli příběh o původu Run a naučili se tento rituál, můžeme konečně přistoupit ke zkoumání jednotlivých runových znaků.

...
RUNA FEHU
Význam : majetek, bohatství, hojnost.
Základním významem této Runy je majetek a materiální bohatství. Germánský výraz Fehu znamená v doslovném překladu Dobytek a právě dobytek představoval pro staré zemědělsko-pastevecké společnosti nejcennější jmění. Objeví-li se tato Runa ve výkladu, naznačuje to velmi často nějaké záležitosti týkající se peněz nebo majetku. Pokud je Runa ve správné poloze, znamená to obvykle materiální zisk, nebo období dostatku a hojnosti. Pokud je Runa vzhůru nohama, nebo se objeví v blízkosti Runy Naudiz (Nouze) či Hagalaz (Krupobití), může to znamenat pravý opak - tedy finanční ztrátu, nedostatek a bídu.
S Runou Fehu se někdy dává do souvislosti i první stvořená bytost, bájná kráva Audhumla, která živila svým mlékem praobra Ymiho a vylízala z ledu Ódinova dědečka Buriho. V širším smyslu představuje Audhumla aktivní sílu ohně, která stála na počátku světa v opozici vůči statické síle ledu a stala se tak iniciátorkou procesu tvoření života. Audhumla je vlastně obrazem bohyně živitelky, dárkyně tepla, stravy a nového života. Tytéž hodnoty, tedy síly bezpečí, dostatku, tepla a prosperity představuje i Runa Fehu.
Mluvíme-li o bohyni živitelce a o kravách, pak nelze nezmínit také germánskou bohyni Nerthus, o které nám zanechal informace římský historik Tacitus. Bohyně Nerthus byla podle Tacita uctívána mnoha germánskými kmeny jako Matka Země. Při jejím svátku projížděla tato bohyně krajem na voze taženém dvěma kravami. Kdekoli se tento posvátný vůz objevil, museli lidé zanechat svárů a bojů a začali se oddávat veselí a oslavám. Spojení bohyně Matky, dobytka, prosperity a štěstí je i v tomto případě zjevné. Není bez zajímavosti, že je bohyně Nerthus zároveň matkou dvojčat, boha a bohyně plodnosti Freye a Freyi, po kterých byla nazvána skupina prvních osmi runových znaků - Freyův, nebo též Freyin Aett. Runa Fehu, je zároveň písmenem F, kterým jména obou dvojčat začínají.
Mluvíme-li o prosperitě a majetku, pak je třeba připomenout, že u většiny přírodních národů býval vždy více ceněn ten, kdo se uměl s ostatními dělit, než ten, kdo majetek pouze shromažďoval. Četl jsem například, že náčelníci některých indiánských kmenů dbali na to, aby jejich obydlí bylo co nejskromnější. Byla by pro ně totiž hanba topit se v majetku zatímco jejich lid strádá. Úctu si tito náčelníci získávali tím, co pro ostatní dělali, ne tím, že byli majetnější. V Evropě je nashromážděné bohatství odpradávna symbolem úspěchu. Všechny tři dochované Runové básně vztahující se k Runě Fehu ale ukazují, že i Evropané si vždy uvědomovali nebezpečí, které se ve schraňování majetku skrývá. Anglosaská Runová báseň říká, že bohatství nám sice dává pohodlí, ale pokud doufáme v přízeň bohů, měli bychom ho s ostatními sdílet. Norská i Islandská Runová báseň pak shodně varují před sváry, které díky majetku mohou vzniknout mezi příbuznými. Keltští, germánští a slovanští velmoži mohli být bohatí, ale za úspěšné vůdce byli pokládáni pouze tehdy, pokud dokázali proti bídě a nedostatku zaopatřit i svůj lid. V nejstarších dobách býval někdy náčelník za blaho svého lidu dokonce obětován. Mezi povinnosti pohanského velmože patřilo mnoho praktických i rituálních úkonů, kterými měl pomoci k prosperitě svého kmene. Po úspěšném válečném tažení se například patřilo, aby vůdce odevzdal z kořisti nejprve oběť bohům a potom zbytek spravedlivě rozdělil mezi své bojovníky. Velikou ránu této tradici zasadil kníže germánského kmene Franků a čerstvý křesťanský konvertita Chlodvík, který odmítl jednomu svému muži vydat z válečné kořisti kalich, protože byl uloupen z kostela. Když onen bojovník na svém právu trval, Chlodvík ho před očima všech ostatních chladnokrevně zabil. Od té doby bylo Chlodvíkovým mužům jasné, že s pokřesťanštělým vládcem nic už nebude takové jako kdysi.
Runu Fehu můžete s úspěchem použít v magii na přivolávání nějakého majetku či peněz. Několikrát jsem to sám udělal a zachránil tím rodinný rozpočet, nebo přivolal nějakou menší finanční částku. Stejným způsobem by šla zřejmě přivolat i větší částka, ale úspěch magické operace záleží hodně na osobnosti čaroděje či čarodějky a pokud jste podobně jako já bytostně přesvědčeni, že velké množství peněz člověka spíše deformuje a je vlastně správné vystačit si s málem, tak se z vás asi milionáři nestanou. Pokud si ale myslíte, že si zasloužíte mít víc než ostatní, Fehu vám pravděpodobně vyjde vstříc.


.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama