NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 23.

16. prosince 2014 v 7:04 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
RUNA MANNAZ
Význam : člověk, lidské společenství, spolupráce.

Mannaz, syn boha Tuista ( jehož jméno se vykládá jako "Dvojče" nebo "Obojetník") je v tradici kontinentálních Germánů prapředkem lidského rodu. Římský historik Tacitus zaznamenal legendu o Tuistovi, Mannovi a jeho třech synech takto : "Starobylými písněmi, které jsou jejich jediným prostředkem, jak si připomenout minulost, oslavují Germáni boha Tuistona, zrozeného ze země. Přisuzují mu syna Manna, praotce a zakladatele jejich národa, a Mannovi zas tři syny, podle nichž se nazývají Ingaevonové sídlící nejblíž k Oceánu, Hermionové ve vnitrozemí a Istaevonové, což jsou všichni ostatní." Mnozí pak vykládají, že tři Mannovi synové symbolizují prapředky tří základních stavů lidské společnosti. Hermiononi (též Irmiononi) jsou lidem boha Tiwase, známého tež jako Irmin a představují kněžskou vrstvu, ve smyslu kněz-kníže, tj.vládce a obětník. Istaevonové, jsou prý lidem Wódenovým, tedy vrstvou válečníků a Ingaevonové, kteří sídlí nejblíže moři, jsou lidmi boha Yngvi-Freye a představují rybáře, zemědělce a lovce. Toto dělení lidské společnosti je vlastní všem starým indoevropským národům a setkáme se s ním ještě ve středověku, např. ve známém spisu našeho kazatele Petra Chelčického Řeč o trojím lidu. Ve středověké Evropě se tyto stavy vykládaly jako ti, kdo se modlí, ti, kdo pracují na sebe i na druhé, a ti, kdo bojují, aby chránili toho, kdo se modlí a obdělává půdu.

Indoevropský mýtus o třech prapředcích a třech stavech společnosti je velmi starý. Řecký historik Hérodotos, žijící v 5.století před naším letopočtem, zachytil legendu stepního národa Skytů, která vypráví o synovi boha Dia a dcery řeky Dněpru, Targitaosovi. Targitaos měl tři syny, za jejichž panování prý spadlo do Skytské země z nebe zlaté nářadí. Pluh a jho, sekery a číše. Nářadí bylo žhavé a pouze nejmladší Targitaosův syn se dokázal dotknout a odnést domů. Starší bratři ho pak proto uznali hlavním králem. Skytové tyto zlaté předměty přechovávali jako posvátné a byli pro ně symboly tří stavů. Pluh a jho - zemědělci, sekery - válečníci a číše - kněží. Tyto předměty jsem ztvárnil i na naší runové kartě. Velká osoba na pozadí obrázku představuje samotného Manna. Tři lidské páry pod ním znázorňují tři lidské rody a zároveň tři stavy. Vlevo na kartě stojí válečníci, uprostřed je knížecí pár a vpravo stojí zemědělci.

Pro nás je velmi zajímavé to, že podobnou legendu o původu lidstva, jakou měli Germáni, si vyprávěli i Slované. Arabský geograf al-Masúdi, zaznamenal na konci 10.století v Čechách legendu o prvním králi všech Slovanů, kterého nazývá ve svém spisu Mádž.k, tedy pravděpodobně Mužík. Jméno germánského Manna i slovanského Mužíka lze přeložit jako Muž - člověk a praotec slovanského rodu Mužík měl podle al-Masúdiho samozřejmě také tři syny. Na tuto pozoruhodnou shodu upozorňuje Dušan Třeštík ve své knize Mýty kmene Čechů / Nakladatelství Lidové noviny 2003.

Runa Mannaz se bude zcela logicky vztahovat k lidskému společenství. Ukáže-li se tato Runa ve výkladu, pak tu máme co dočinění s nějakým lidským kolektivem. Může to být kolektiv školní, nebo pracovní, mohou to být lidé z vaší party, či sportovního klubu. Upřesnění se opět dozvíme ze znaků, které padly okolo. Objeví-li se v blízkosti Runa Othila, nebo Berkana, půjde asi o vaší rodinu, nebo děti. Ukáže-li se poblíž Runa Jera nebo Fehu, mohlo by jít o lidi z práce, atd… Vytáhneteli Runu Mannaz v obrácené poloze, je znamení, že se vám nějaký kolektiv hroutí. Objeví-li se v blízkosti Runy Mannaz nějaké méně pozitivní znaky, dejte si pozor, nějací lidé jsou proti vám!

Pokud se vám ovšem v nějakém kolektivu nedaří, ovládají ho stresy, hádky a rozpory, můžete Runu Mannaz použít ke kouzlům, které urovnávají spory a tmelí lidi dohromady. V horších časech jsem několikrát použil kouzlo Runy Mannaz ve svém zaměstnání a vždycky s výrazným úspěchem.

Je zajímavé, že dvě ze tří dochovaných Runových básní zmiňují člověka v jeho smrtelnosti. Staroanglická Runová báseň říká : "Jsme jeden druhému veselím, však jednoho dne musíme odejít, neboť bohové uloží naše křehká těla do země." Islandská Runová báseň zas říká : " Člověk je radostí člověku a přírůstkem prachu a zdobitelem lodí." Přírůstek prachu a ozdoba lodí jsou tzv. kenningy (básnické obraty), které připomínají, že se člověk stane jednou prachem, nebo vzplane po vikinsku na pohřební lodi. Zakončeme tedy povídání o Runě Mannaz apelem na to, abychom si vážili lidského společenství, vztahů s rodinou a přáteli, dokud ještě tu možnost máme.


.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama