NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Leden 2015

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 34.

30. ledna 2015 v 9:34 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
RUNOVÉ LÉČITELSTVÍ

Součástí runové magie je samozřejmě i runové léčitelství. Staří Germáni údajně nazývali své šamanské léčitele, kteří byli zároveň i znalci Run, výrazem Lachner. Toto jméno prý souvisí se slovem Lach, což bylo jídlo, které léčitel podával nemocnému prstem namočeným v obětní krvi. Způsobů jak použít Runy při léčení je celá řada. Jednou z možností je provést klasické léčivé runové kouzlo podle příkladů, které jsme zmiňovali v předchozích dílech našeho seriálu.
Přiznám se, že nejsem v oblasti runového léčitelství příliš zběhlý a většinou nechávám léčení na doktorech, ale před časem mě situace donutila použít kouzlo se třemi Runami na nemoc našeho syna. Jeho potíže začaly jako klasická střevní chřipka. Jednoho dne večer se mu zvedla teplota, dostal průjem a celou noc měl pocit na zvracení. Následující den pil jenom čaj a přesto si několikrát protrpěl svou chvilku na WC. Další den ráno mu bylo výrazně lépe, ale stále raději skoro nic nejedl. Pouze párkrát kousl do suchého rohlíku. Večer ale přišli žaludeční křeče opět. Třetího den probíhal stejně. Ráno i odpoledne to bylo dobré, ale večer mu bylo zase zle. Čtvrtého dne už to vypadalo přímo výborně. Byl sice trochu zesláblý, ale jinak mu bylo fajn a kromě rohlíku si troufl i na banán a vypadalo to, že se vrací všechno do normálu. Večer, ale přišly opět s velkou razancí křeče, průjem a pocit na zvracení. Vrcholem bylo, když nám kluk oznámil, že jeho stolice má nazelenalou barvu. To mě vážně vyděsilo. Obě naše děti totiž už kdysi prodělaly salmonelu a já věděl, že zelená stolice je pro ní naprosto typická. Pokud by se tato varianta potvrdila, šla by celá rodina do karantény a ani já, ani moje žena bychom nemohli chodit do práce, protože manipulujeme s jídlem. To by pro nás z ekonomického hlediska představovalo docela vážný problém, protože taková karanténa může trvat i několik měsíců. Dospěl jsem k názoru, že přišel čas na runové kouzlo. Použil jsem k němu tři runové karty. Runu Isa jsem pověřil, aby nemoc zastavila. Runu Berkana jsem požádal, aby našeho syna uzdravila a Runu Uruz jsem vyslal, aby mu vrátila sílu. Po malém obřadu zůstaly tyto tři runové karty na mém oltáři a já doufal, že kouzlo zabere. Následujícího dne a dokonce i večer byl syn bez jakýchkoli potíží. Začal postupně normálně jíst a nemoc byla pryč.

Runové kouzlo vyryté na fragmentu lebky /Dánsko, kolem roku 800 n.l./
Text: "Ullr, Ódin a Hydyr pomohou Burrovi od bolesti a trpasličí nemoci!"

Kromě čarování s runovými kartami, můžeme v případě léčení malovat runové znaky přímo na postižená místa na těle nemocného, anebo můžeme vytvořit jako speciální lék tzv. runovou vodu, o které si něco povíme za malou chvíli.
Nejuniverzálnější léčivou Runou je Berkana, která očišťuje a zároveň regeneruje. Pokud si nejsme úplně jisti jaké je příčina dané nemoci, použijme Berkanu. Působí takřka na všechno a nedá se s ní nic zkazit. Runa Laguz, která má chladivé účinky, se dá dobře použít na snižování horečky a Runa Uruz celkově posiluje organizmus.
Podle runové tradice odpovídá každý runový znak určité části lidského těla, nebo okruhu zdravotních obtíží. Runa Raido, která souvisí s pohybem a cestováním, se například vztahuje k nohám a potížemi s chůzí. Runa Kenaz, která značí borovou pochodeň, se zase vztahuje k palčivým problémům, jako jsou různé vyrážky a boláky a také k horečkám. Až budete studovat níže zveřejněnou tabulku, jistě další uvedené spojitosti tělesných potíží a runových znaků pochopíte. Tyto souvislosti se vám pak budou jistě hodit při tvorbě správného runového kouzla. Uveďme si příklad :
Pacient si před pár dny vymkl kotník. Může už se sice na nohu postavit, ale kotník stále hodně bolí a chůze jde velmi špatně. Základní Runou našeho kouzla bude tedy Raido nebo Mannaz, ta bude symbolizovat samotný kotník. Nalevo od základní Runy umístíme Uruz, který nám pomůže kotník zpevnit a napravo od základní Runy umístíme Berkanu, která napomůže procesu regenerace. Kouzlo bude probíhat klasickým způsobem. Nejprve provedeme vstupní rituál, potom pomocí galdru vyvoláme sílu a nakonec vyřkneme záměr a namalujeme runové znaky. Můžeme je malovat buď přímo na nemocný kotník, anebo na papírovou cedulku, kterou umístíme tak, aby byla nemocnému pokud možno stále na očích.
Nyní již slíbená tabulka :

RUNY A JEJICH SOUVISLOST S RUZNÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA

FEHU - hrudník, plíce, dýchací potíže.
URUZ - svalovina, kosti, fyzická síla.
THURISAZ - srdce.
ANSUZ - ústa zuby, jazyk, poruchy řeči.
RAIDO - nohy, hýždě.
KENAZ - vředy, vyrážky, boláky, horečky.
GEBO - otravy.
WUNJO - poruchy dechu, tišení bolesti.
HAGALAZ - krvácení, krevní oběh.
NAUDIZ - paže.
ISA - omrzliny, ochrnutí, poruchy hybnosti a vnímání.
JERA - střevní funkce, trávicí poruchy.
EIHWAZ - zrak.
PERTHO - ženská prsa a genitálie, porody.
ALGIZ - hlava, mozek, šílenství.
SOWULO - popáleniny, kožní choroby.
TIWAZ - ruce, zápěstí, prsty.
BERKANA - plodnost, porody.
EHWAZ - bolesti zad, pohybové potíže.
MANNAZ - paty, chodidla, kotníky.
LAGUZ - ledviny, močové cesty.
INGUZ - mužské genitálie.
DAGAZ - duševní choroby, deprese, úzkost.
OTHILA - dědičné a vrozené choroby.
RUNOVÉ NAŠEPTÁVÁNÍ VODĚ

Nyní si povíme něco o tzv. runové vodě. Staří pohanští čarodějové, středověcí alchymisté i dnešní okultisté, považovali a považují vodu, za nejvnímavější element ze všech čtyř živlů. Juan Braun, zasvěcenec haitského woodoo a jihoamerického šamanismu říká, že voda má paměť a dají se z ní vyčíst věci, které se v její blízkosti v minulosti staly. Jihoamerické čarodějnice s touto skutečností prý často pracují a pokud jsou například požádány, aby odhalily zloděje, ptají se vody. Když jsem poslouchal rozhlasový rozhovor s tuvinským šamanem Očur-oolovičem, který na pozvání etnoložky Pavlíny Brzákové navštívil Českou republiku, zaujala mě jedna z jeho léčebných metod, kterou on sám nazýval "našeptávání vodě". Metoda spočívá v tom, že šaman našeptá vodě její úkol a dá ji vypít nemocnému. Mnohému z nás se může takový způsob léčení zdát směšný, ale vezmeme-li v úvahu výzkumy japonského doktora Masaru Emota, možná nás úsměšky přejdou. Pan Emoto, který se již dlouho zabývá fotografováním vodních krystalů pod mikroskopem, údajně zjistil, že strukturu obrazců, které vytváří krystaly vody, ovlivňuje nejen kvalita vodního zdroje, ale také myšlenky a slova, která člověk do vody vkládá. Řadou pokusů prý dokázal, že pozitivní emoce, jako např. láska, vděčnost a radost napomáhají k vytváření krásných a pravidelných struktur, zatímco voda naplněná zlobou, vztekem apod. buď nekrystalizuje vůbec, anebo vytváří deformované a škaredé obrazce. Pod vlivem těchto informací se nám šamanské našeptávání vodě ukazuje v úplně jiném světle.
Ovlivňování nápoje pomocí runových znaků vyrytých do poháru, je metoda, která je několikrát zmiňována v severských ságách. Valkýra Brynhild např. Sigurdovi radí : "Nápoje Runy znej, by nezradila žena důvěru, cos jí dal. Vryj je do rohu a na hřbet ruky a na nehtu nakresli "Nouze." požehnej pohár, buď pamětliv nástrah a česnek v číši hoď. Pak v medovinu ti mámení zlé nikdo nenamíchá." Zmiňovaná Runa Nouze, tedy Naudiz, kterou má hrdina nakreslit na své nehty, má pravděpodobně funkci odebírání zla z poháru. Tuto metodu pak prakticky využil například Egil, kterého se na jedné hostině pokusila nápojem otrávit královna. V sáze je to popisováno takto : "Tu namíchala královna a Bárd do nápoje jedu a přinesli to do jizby. Bárd požehnal roh s pivem a odevzdal ženě, která roznášela pivo, ona pak donesla jej Egilovi a vybídla ho, aby pil. Tu vytrhl Egil svůj nůž a bodl se jím do dlaně. Pak vzal roh a vyryl na něj Runy a pomazal jej krví. I říkal verše: "Ryji na roh Runy, rudou krví barvím, turovu zbraň tvrdou takým písmem zdobím. Po chuti chci píti piva jarých služek, zvědět, zda mne nápoj zhubí, jejž Bárd žehnal." Nato pohár puknul a jedovatý nápoj se vylil. Zajímavý moment je, když se Egil bodá do dlaně a vybarvuje Runy svou krví. Metoda barvení runových znaků krví je v ságách často naznačována a pravděpodobně s ní souvisí i Brynhildina slova z prvního citátu : "Vryj je do rohu a na hřbet ruky." Další příklad Runami očarovaného nápoje je pohár, který v Sáze o Völsunzích podala královna Grímhild své dceři Gudrún, aby ji smířila s jejími bratry. O nápoji se zde dočteme toto : "V nápoji se skrývala síla země i moře a krev jejího syna a v picím rohu byly všelijaké znaky zbarvené krví." A dále : "V roh byly vryty různé Runy v červené barvě, nesnadné k čtení."
Z uvedených příkladů je zřejmé, že ovlivňování nápoje pomocí Run vyrytých do nádoby byla metoda starým seveřanům dobře známá. Některé Runy mohly nápoj očarovat, jiné, jak ukazuje Egilův případ, zas mohly nápoj očarování zbavit.
Nabíjení vody, nebo jiného nápoje mocí runových znaků je metoda, kterou praktikují i dnešní čarodějnice, které vycházejí z germánského pohanství. Obyčejně se doporučuje nalít do sklenice vodu a namalovat prstem namířeným na její hladinu příslušnou runu a vodu pak vypít. Vhodné je toto malování runového znaku ještě podpořit recitací, či zpěvem jména Runy, nebo jiným galdrem. Další metodou je namalovat Runu barvou, nebo lihovým fixem přímo na sklenici. Pan Masaru Emoto, to při svých experimentech dělal podobně. Na sklenice určené k pokusům lepil papírové štítky s nápisy ,např. "štěstí" a "neštěstí" apod. Runa namalovaná na sklenici by měla mít trochu času svým kouzlem vodu pořádně prosytit, je proto vhodné nechat vodu chvíli odstát. Doporučuji nechat vodu nabíjet tři, nebo devět hodin. Odpovídá to tradici, neboť Germáni, podobně jako ostatní Indoevropané s trojkou a devítkou hodně pracovali.
Runovou vodu, budeme používat asi hlavně k léčení, můžeme ji ale použít například i k přivolání moudrosti (Runa Ansuz), odvahy (Tiwaz), apod.

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 33.

26. ledna 2015 v 7:42 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
ČAROVÁNÍ SE TŘEMI RUNAMI

Pokud jste již dobře zvládli jednoduché čarování s jednou Runou, můžete vyzkoušet magické použití tří runových znaků. Postup zůstává prakticky stejný. Začneme vstupním rituálem, ve kterém se očistíme u plamene svíčky a bylinného kouře a ve kterém nabídneme oběti (nápoj a jídlo) bohyni Freye a bohu Ódinovi. Rozdíl je v tom, že místo jedné Runy, která by se hodila k naší situaci, vybereme Runy tři, tudíž je kouzlo náročnější na soustředění.
Příklad : Potřebujete zmírnit napětí na vašem pracovišti a předejít konfliktům s vedením i se spolupracovníky. Po úvaze vyberete například Runu Sowulo, Runu Algiz a Runu Mannuz. Runa Sowulo podporuje úspěšné dokončení našich pracovních aktivit a dává sklízet dobré plody. Runa Algiz je univerzálním ochranným znakem a runa Mannuz podporuje spolupráci a dobré vztahy s lidmi.
Podle toho jestli jsme se rozhodli použít runové karty, anebo Runy psát fixem na cedulku, si musíme dopředu připravit své pomůcky. Potom postupujeme tak, že aktivujeme jednu Runu po druhé. Z každou z nich pracujeme stejným způsobem, jako v případě našeho prvního čarování. Nejprve se budeme tedy soustředit na Runu Sowulo. Třikrát použijeme galdr : "Volám Runy Sowulo síly, by pomohly mému cíly!" a nakonec vyřkneme nahlas záměr : " Práce půjde dobře!" Ve stejném okamžiku buď s výdechem namalujeme Runu na kartičku, anebo s výdechem přeneseme nahromaděnou sílu na runovou kartu.


Stejně naložíme i s Runou Algiz a s Runou Mannuz. Záměr u Runy Algiz může znít např. : "Nebude žádný průšvih!" a u Runy Mannuz : "Budeme si vycházet vstříc!" Pokud jme zvolili jako metodu psaní znaků, doplníme postupně na kartičku všechny i tyto Runy, až budou stát na cedulce všechny tři pěkně vedle sebe. Hotovou cedulku opět vystavíme na nějaké zvláštní místo, odkud budou runové znaky pěkně působit. Jestliže jsme pracovali s kartami, vystavíme si na podobném místě tři nabité runové karty.

TŘI RUNY A TŘÍDENNÍ SVÍCE

Trojka je tradiční pohanské posvátné číslo, proto opakujeme galdr 3x a proto čarujeme se třemi Runami. Použijeme-li při runovém kouzlu navíc tzv. třídenní svíci, dosáhneme číslovky devět, která moc svaté trojky ještě ztrojnásobí. Třídenní svíce jsou k sehnání v supermarketech, v květinářstvích apod. Jedná se o vetší svíčky v průhledném plastovém obalu, které po zapálení vydrží hořet tři dny. Svíce je trochu dražší (obyčejně do 100 Kč) a tak je ideální obětinou pro duchy a božstva, která žádáme při svém runovém kouzle o pomoc. Při práci s třídenní svící postupujeme naprosto stejně jako při běžném čarování se třemi Runami, pouze Runy nekreslíme na papírovou cedulku, ale píšeme konturkou z barev na sklo, pod sebe na plastový válec svíce. Nezapomínejme ovšem, že svíce, která hoří tři dny, bude pravděpodobně zůstávat v některých chvílích bez dozoru. Abychom zamezili nebezpečí požáru, je vhodné hořící třídenní svíci vložit ještě například do velkého skleněného džbánu. Alespoň tak to řeším já (viz.obrázek).
RUNOVÉ KOMBINACE - SLOŽENÉ RUNY

Nyní bych rád napsal něco o tom, jak se dají Runy kombinovat a jak z jejich kombinací vznikají krásné magické znaky (tzv.složené Runy), které můžeme použít například při výrobě různých amuletů a talismanů.
Nejjednodušší, ale účinnou úpravou runových znaků je jejich ztrojení. Zde sice pracujeme pouze s jedním znakem, opět přitom ale využijeme sílu posvátného čísla tři. Tímto způsobem lze upravit jakoukoli Runu, ale na ukázku jistě stačí tyto trojice vzniklé z Run Wunjo, Ansuz a Dagaz :


Další metodou je kombinace dvou a více runových znaků tak, že se částečně překrývají a vytváří spolu originální runový symbol. Na ukázku teď uvádím osm takto vzniklých runových znaků :


1) Bezpečná cesta, 2) Bohatství, 3) Ochrana, 4) Mír a hojnost,
5) Vítězství, 6) Dobré zdraví, 7) Léčení, 8) Štěstí.


Nyní malá ukázka jak tyto znaky vznikly:


Znak Bezpečná cesta vznikl kombinací Runy Raido - cesta a Runy Algiz - ochrana.
Znak přivolávající bohatství vznikl kombinací runy Fehu - bohatství a runy Gebo - dar.Toto ochranné runové znamení vzniklo kombinací Run Algiz a Thurisaz. Všiměte si, že zde navíc runový čaroděj použil i opačné tvary příslušných znaků. Vzniklo tak nádherné symetrické znamení, jehož ochranné symboly ční do čtyř stran.


Při brouzdání po internetu můžete narazit i na symboly, které vznikly z více než dvou runových znaků a jsou obvykle poskládané na svislé ose. Mohou vypadat například takto :

1) Ochranný znak ,který navíc zvyšuje sílu a prohlubuje intuici, 2) Znak podporující podnikání ,prosperitu a blahobyt, 3) Znak posilující osobnost nositele, 4) Znak přivolávající lásku.RUNOVÉ ČAROVÁNÍ S PŘESLENYPro zajímovost bych se rád na závěr našeho tématu o runovém čarování zmínil o runových kouzlech, které kdysi prováděly skandinávské ženy s přesleny. Teď mě napadá, víte vůbec, co je to přeslen? Ani bych se nedivil, kdyby ne, protože přeslen je něco, co už v našich končinách používá snad jen několik nadšenců pro stará řemesla a milovníci tzv.Living history. V dřívějších dobách patřily ale přesleny k těm nejběžnějším domácím předmětům. Jak už vám název možná napověděl, přeslen se používal k předení, a to k předení tím nejstarším a nejjednodušším způsobem, kdy se vlákno navíjí na malé ruční vřeteno. Přeslen je pak malé závaží ve tvaru kotouče, které umožňuje, aby se dalo vřeteno roztočit asi tak, jako jsme jako malí roztáčeli káču, nebo setrvačník. Tímto způsobem spřádali len a vlnu už naši pravěcí předkové a přesleny z kamene, keramiky, dřeva, skla, či kovů jsou dodnes poměrně častým archeologickým nálezům.
Předení bývalo jednou z tradičních ženských dovedností a tak nás ani nepřekvapí, když se o vymření rodu ze strany ženských potomků mluví jako o vymření po přeslici, což byla zase tyč na kterou si přadleny věšeli chomáče nezpracovaného vlákna, aby ho nemusely při práci držet v ruce.
Přadlena, která proměňovala přízi ve vlákno a to potom v sukno a následně v šaty, bývala symbolem dobré ženy, která se umí postarat o svoji rodinu. Nemůžeme se proto divit, že nejdůležitější evropské bohyně, které plnily úlohu strážkyní rodinného krbu, bývaly zároveň přadleny. V germánské mytologii to byla zejména Ódinova manželka Frigg , ve slovanské pak bohyně Mokoš. Podle staroseverské tradice je hvězda, kterou nazýváme Polárka, a kolem které se otáčí noční obloha vlastně vrcholem Frigginy přeslice, a tak se nám tu krásně spojuje představa přeslice a světového stromu, neboť obojí tvoří pomyslnou osu světa.Kromě toho bývalo předení vlákna ve všech evropských mytologiích spojeno s představou spřádání osudu. Přadlena Frigg prý jako jediná z bohů znala osudy všech a tři Norny podle legend neúnavně splétají vlákna našeho žití a na jejich vůli záleží zda bude toto žití šťastné či nikoli.Obyčejná činnost předení měla tedy vždycky i svoje neobyčejné a posvátné pozadí a lidské přadleny se při své práci stávaly tak trochu bohyní Frigg, která pečuje o své potomstvo, a jak napovídají archeologické nálezy přeslenů s vyrytými Runami, tak se távaly možná i tak trochu Nornami, které spřádají lidské osudy.Na tomto snímku je přeslen nalezený v norském Bohuslänu. Po obvodu kotouče je vyryt nejprve celý Futhark a potom jsou připojena slova "ion a mik" tj. "Jone, vezmi si mě". Zatímco kompletní runová abeceda symbolizuje celistvost a uzavřenost kruhu, druhá část nápisu je evidentně kouzlem, kterým si chtělapředoucí dívka přivolat svého milého. Představte si tedy nyní tu norskou dívku, jak sedí u přeslice a nacvičeným monotónním pohybem roztáčí vřeteno a myslí přitom na svého Jona. A jak se otáčí přeslen s runovým kouzlem a na vřeteno se navíjí nit,dostává se dívka postupně do jakéhosi tranzu, v němž se spojuje vyřčené a runami vyryté kouzlo s touhou v jejím srdci a s kruhovým pohybem přeslenu. Úžasná šamanská technika, nemyslíte?


Na druhém, dřevěném přeslenu, je vyryto slovo "tut" thurisaz, uruz, obrácený thurisaz. Možná magické slovo, možná jen tři Runy tvořící kouzlo. Zde bude už těžší přijít na to, čeho chtěla přadlena svým kouzlem dosáhnout, alekdybyste se zeptali mě, jak bych tyto tři Runy využil, řekl bych vám, že je to dobrá kombinace pro to, postavit někomu překážku do cesty. Thurisaz je obávaná Runa spojovaná s thursy (obry) a trny. Obvykle značí nějaké potíže a mám s ní opravdu zkušenost jako se zbrání velkého kalibru. Také Runa Uruz (tur - zubr) může znamenat potíže, neboť zabití býka bývalo mezi starými Germány zatěžkávací zkouškou pro mladé muže. Jestliže tedy v prvním případě přadlena přivolávala svého vytoužené muže, v tomto druhém případě se možná kouzlem bránila např. nechtěnému sňatku, který jí domluvili rodiče. Ale to je jen čistá spekulace, neberte mě úplně vážně.


Na posledním snímku je přeslen z Anglie 11.století. Runový text, kterým přadlena pravděpodoně přivolávala ochranu svému milému : "Odinn a Heimdallr a Þjálfa, ať ti pomáhají, Úlfljótre .", je dokladem toho, že se v Británii pohanství drželo ještě dlouho po oficiálním přijetí křesťanství.


.

HROMNICE

23. ledna 2015 v 10:46 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Hromnice jsme si zvykli v naší současné pohanské komunitě nazývat keltským jménem Imbolc. Čeští pohané (včetně mě) přejali automaticky tento název z anglo-saské wiccanské a novodruidské literatury a odtud pocházejícího kola roku s osmi hlavními pohanskými svátky. Dneska si myslím, že je to škoda, protože název Hromnice je v našem prostředí původní a navíc ryze pohanský. Křesťané slaví v tento den svátek Uvedení Páně do chrámu (Očišťování Panny Marie ). Jedná se o vzpomínku na událost, kdy Marie přinesla svého synka Ježíše čtyřicátý den po jeho narození do chrámu aby ho zasvětila jako prvorozeného Bohu, což nemá s hromy a blesky samozřejmě nic společného.
V předkřesťanském slovanském prostředí byl naopak tento den spojován s bohem Perunem, který se v tomto předjarním období poprvé ozve svým hromem a dotykem blesku probudí spící zemi. Josef Růžička ve své knize Mýty a báje starých Slovanů píše, že lidé dříve věnovali prvnímu zahřmění velkou pozornost a provázeli tento úkaz mnohými rituály. V Čechách prý při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do země sekery. To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem osvobozuje od zimního spánku.Tyto zvyklosti byly zaznamenány až do 19.století.(Jos.Růžička).
Probouzení přírody se v tomto čase projevuje i již znatelným přibýváním světla. Kdo by neznal pranostiku "Na Hromnice o hodinu více". Křesťané dokázali poněkud krkolomným způsobem tyto přírodní úkazy (hrom a denní světlo) do svého svátku absorbovat. Panna Marie se totiž v chrámu setkala se starým Simeonem, který, když spatřil malého Ježíše pronesl proroctví o tom, že dítě bude jednou spasením pro všechny národy a světlem (!) pro pohany. Ptáte se, kde nám zůstal hrom? Inu, v posvěcování svící "hromniček", které lidé zapalovali při bouřích, jako ochrannu před blesky. Tento zvyk má patrně také předkřesťanské kořeny, ale tím, že se nyní posvěcování dělo v kostele, stal se zvykem křesťanským.
Hromnička měla v lidové tradici ovšem mnohem širší uplatnění. Dávala se do rukou mrtvému, aby mu posvítila na cestu do zásvětí, obcházely se s ní úly, aby se včelám dařilo a byly zdravé, zapichovala se do bochníku chleba při hledání utopence atd., atd.
Podobný svátek zasvěcený Hromovládci jako máme my, slaví 2. února i Litevci. Říkají mu "Perkúno diena". Ačkoli Litevci patří k Baltům, nikoli ke Slovanům, také oni oslavují tento den hromovládce Perkúnase a probouzející se přírodu. Kromě svící posvěcují Litevci při tomto svátku ještě lněná vlákna, která symbolizují nesmrtelnost.

Litevský plakát k svátku Perkúno diena.

Tak mi tak nějak přijde líto, že jsme na naší původní tradici, která se váže k tomuto dni rezignovali a hledáme inspiraci spíše u Irů a jejich bohyně Brigit, která s námi mnoho společného nemá. Je to samozřejmě na svobodě a rozhodnutí každého jednotlivce, ale já osobně odteď opouštím pojmenování Imbolc a vracím se k českým Hromnicím.


Vypalování ochranného znaku do stropního trámu pomocí hromničky v Karpatech


.

INGLINGOVÉ A PÁTER DIJ - ZHOUBA SLOVANSKÉHO RODNOVĚŘÍ

22. ledna 2015 v 9:30 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Každý, kdo dnes zaslechne "volání rodu" a začne se hlouběji zajímat o předkřesťanskou kulturu svých slovanských předků, se bohům žel, dříve či později setká s tzv. slovansko - árijskými védami. Úmyslně říkám "bohům žel", protože tyto novodobé falzifikáty, které se snaží tvářit jako pravé historické texty, matou hlavy mnoha upřímných, ale naivních hledačů svých kořenů. Bylo by tedy určitě dobré si o těchto textech i o jejich šířitelých, sektě tzv. starověrců - inglingů a jejím hlavním představiteli Alexandru J. Chinivečovi, něco málo říci.

Tzv. Slovansko - árijské védy se dělí do čtyř základních částí. První část se nazývá "Kniha Perunovy moudrosti", druhá "Kniha světla", třetí část se skládá ze dvou knih "Ingliismus - symbol víry inglingů" a "Slovo moudrosti volchva Velimudra" a poslední čtvrtá část se jmenuje "Pramen života". Přestože jsou o těchto textech šířeny legendy, že byly opsány z runového písma vyrytého do zlatých plastik, vytvořených před více než 40 000 lety, apod., žádné důkazy pro to neexistují a texty jsou zjevně smyšlené a místy inspirované např. staroislandskou Ságou o Inglinzích, taktéž vymyšlenou Knihou Mormon, francouzskými legendami o Templářích, dalšími falzifikáty jako jsou Píseň ptáka Gamaju a Velesova kniha a dokonce i ufo-teoriemi Ericha von Dänikena. Prostě děs běs.


Přesto však učení církve inglingů dopadá docela často na úrodnou půdu a např. u našich východních sousedů na Slovensku už mají inglingové poměrně dost následovníků. Toto učení totiž vykresluje Slovany, jako ten nejušlechtilejší a nejlepší národ na světě a to mnozí samozřejmě rádi slyší. Slované prostě všechno vymysleli a všude byli první. Jejich tradiční moudrost a duchovní systém strčí do kapsy všechny ostatní kultury, které od Slovanů všechno opisovali, anebo jim škodili. Následovníci inglingů jsou slepí a hluší ke všem historickým, archeologickým, etnografickým a jakýmkoli jiným argumentům svých odpůrců, neboť žijí v představě o celosvětové proti-slovanské konspiraci, a každý vědec, který tvrdí něco jiného než oni, je tedy automaticky proti nim.

Alexandr J.Chiněvič - Páter Dij.

V čele Staroruské církve pravoslavných starověrců inglingů (jak zní celý název sekty) stojí Alexandr J. Chiněvič, který si nechává říkat Páter Dij - Patriarcha. Jeho následovníci ho bezmezně obdivují a považují ho za nejvyššího žrece a hlavního duchovního vůdce nejen v Rusku, ale také v Bělorusku, na Ukrajině, v Německu, na Slovensku, v České republice a v dalších zemích světa. Chiněvič se narodil v Omsku v roce 1961, ale protože chce zřejmě vypadat starší a moudřejší, tak tvrdí, že se narodil o 10 let dříve, tedy v roce 1951. Logicky vzato musí být i místo jeho narození zvláštní, a tak rovněž tvrdí, že Omsk je postaven na základech starověkého svatého města Ásgardu. Chiněvič má za sebou zajímavou historii. Již před založením inglingů v roce 1992 se s velkou vervou zabýval senzibilstvím, kabalou, okultním křesťanstvím, paranormálními jevy a ufologií. Všechny tyto své zájmy později zakomponoval do učení inglingů. Je to sice úděsný, ale na druhou stranu poměrně precizně zpracovaný guláš všeho možného. Inglingové mají např. svůj vlastní kalendář v němž má den 16 hodin a týden 9 dní. Jednotlivé měsíce se skládají ze čtyřiceti, nebo jednačtyřiceti dní a v roce jich je celkem devět. Inglingové mají také vypracované rodokmeny bohů a vědí co přesně ten ,který bůh nebo bohyně přikazuje apod. Informací o mytologii a víře dávných Slovanů se nám ve skutečnosti, v porovnání třeba s Řeky, Římany nebo i Germány, zachovalo velice málo. Pokud by ale védy byly skutečně pravé, pak by šlo o nejucelenější obraz konkrétní předkřesťanské kultury na světě.


Člověk, který má o Slovanech, jejich kultuře, dějinách a víře již něco nastudováno, zpravidla prokoukne védystické bludy velice rychle. Méně vzdělaný člověk, trpící navíc komplexem malosti, však na učení inglingů obvykle dobře slyší. Ostatně, kdo by se nechtěl cítit synem velikého národa a vyvolené rasy?

V roce 2009 došla už poctivým rodnověrcům v Rusku trpělivost a dvě největší jazyčnické organizace tj. Svaz slovanských občin slovanské rodné víry a Kruh jazyčnických občin, vydaly společné prohlášení, v němž se od inglingů a dalších cvoků jmenovitě distancovaly a jejich učení označily za pseudovědecké, ohrožující a diskreditující víru Slovanů.

K tomu, abychom byli na své předky hrdi, z nich ještě nemusíme tak jako inglingové dělat supermany a morálně bezúhonné nadlidi, kteří nejedli maso, neobětovali zvířata, neopíjeli se a byli mnohem moudřejší a osvícenější, než lidé okolních národů. Pravá úcta k předkům se totiž projevuje především tím, že je přijímáme takové, jací byli, se všemi jejich přednostmi i nedostatky, nikoli tím, že o nich budeme vytvářet falešný nekriticky idealistický obraz, podle svých vlastních představ. Proto mysleme hlavou, buďme poctiví a nevěřme každé blbosti, která se tváří slovansky.

Sláva předkům! Sláva bohům! Sláva rodu!.

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 32.

19. ledna 2015 v 6:48 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
ČAROVÁNÍ S JEDNOU RUNOU

Pro začátečníky bude určitě nejvhodnější používat ke svým kouzlům nejprve pouze jedinou Runu. Ve starých dobách se při kouzlech Runy obyčejně ryly do tvrdých materiálů, kterými mohl být kámen, dřevo, kost apod. Vy, ve své magické praxi můžete ale své runové znaky klidně psát fixem na papír a účinek je stejný, mám to vyzkoušené. Germánští seiðmenni a seiðkony prostě fixy a papír neznali a tak používali to, co bylo k dispozici. Velice dobře funguje i čarování s runovými kartami. Je to můj oblíbený způsob a přiznávám se, že dokonce mnohem častěji s kartami čaruji, než věštím.
Základní postup při runovém čarování je prostý. Nejprve se musíte zamyslet nad vaším problémem a nad tím, která Runa by vám s ním mohla pomoci. Ze začátku se můžete zorientovat například podle stručného přehledu runových významů, který je uveden níže. Těch významů má ovšem každá Runa mnohem víc, než je v onom seznamu uvedeno, takže čím budete zkušenější, tím více možností se vám bude v runové magii otevírat. Pro začátek si s naším seznamem ale určitě vystačíte.

Takže dejme tomu, že potřebujete zlepšit svojí finanční situaci a vybrali jste si k tomu Runu Fehu. Druhým krokem bude najít si klidný okamžik a klidné místo, kde kouzlo provedete. Nejlépe se vám povede v prázdném bytě, popřípadě v izolované místnosti za zavřenými dveřmi. Byt plný lidí a dětského křiku, vašemu soustředění určitě neprospěje. Velice vhodné je začít vaše kouzlo nějakým vstupním rituálem. Dobře provedený vstupní rituál vás zklidní a naladí a pomůže vám zbavit se roztěkaných myšlenek a rušivých vlivů.

Pokud jste při zkoumání významů jednotlivých runových znaků prováděli vstupní rituál ze strany 9 -10, nebude pro vás teď těžké použít jeho poněkud rozšířenou verzi. Připravte si tedy jako obvykle svíci a pohár s nějakým dobrým pitím. Kromě nápoje budeme tentokrát bohům nabízet i nějakou symbolickou oběť ve formě jídla. Dobrou zkušenost mám například s müsli. Připravte si proto také tuto obětinu a nějakou mističku nebo talířek, na který svou oběť položíte. Začátek rituálu bude stejný jako jindy. Nejprve zapálíte svíci a pronesete u toho tato slova :


"ZAPALUJI POSVÁTNÝ OHEŇ OČISTY A STVOŘENÍ,
PRVNÍ TAJEMSTVÍ A POSLEDNÍ MILOST.
PLAMEN, NECHŤ JE OŽIVEN PLAMENEM,
NECHŤ NÁM JEHO SVĚTLO SVÍTÍ NA CESTU
A JEHO ODLESK SPATŘÍ BYTOSTI
VŠECH DEVÍTI SVĚTŮ."

Zavřete na chvíli oči a prociťujte očistnou sílu plamene. Představujte si bílou záři, která obklopuje plamen svíce a postupně se rozšiřuje a naplňuje celou místnost, včetně vás. S každým nádechem naplňujte touto září vaše tělo a s každým výdechem je zbavujte své nervozity. Můžete nad plamenem svíce zapálit i malou snítku šalvěje, pelyňku nebo jalovce a očistit místnost i sebe také bylinným kouřem.
Kromě Ódina můžete tentokrát oslovit také bohyni Freyu, která společně s Ódinem tvoří dokonalou severskou dvojici čarodějných božstev. Nejprve pozvedněte misku s vaší obětinou a proneste tato slova :

"VELIKÝ ÓDINE,
MOCNÝ VLÁDČE VALHALY A ÁSGARDU
VELKÝ OTČE VŠECH ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC
PŘIJMI NYNÍ TYTO DARY
A POŽEHNEJ MÉMU KONÁNÍ."

Pojezte trochu z jídla, které božstvu nabízíte, pak misku s obětinou odložte a vezměte do rukou pohár s medovinou, či jiným nápojem, který jste bohům předtím připravili. Pozvedněte pohár, trochu se napijte a proneste :

"KÉŽ TVÁ SLÁVA NIKDY NEUHASNE!
KÉŽ MĚ TVOJE SÍLA VŽDYCKY PROVÁZÍ!"

Nyní celý postup zopakujete, pouze se nebudete obracet na Ódina, ale na Freyu. Pozvedněte misku s obětinou a říkejte :

"MOCNÁ FREYO,
KRÁSNÁ PANÍ FOLKVANGU A SESSRUMNI
VELKÁ MATKO VŠECH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
PŘIJMI NYNÍ TYTO DARY
A POŽEHNEJ MÉMU KONÁNÍ."

Pojezte trochu z obětního jídla, pak misku odložte, vezměte do obou rukou pohár, pozdvihněte ho a proneste :

"KÉŽ TVÁ SLÁVA NIKDY NEUHASNE!
KÉŽ MĚ TVOJE SÍLA VŽDYCKY PROVÁZÍ!"

Vstupní rituál je u konce. Nyní nastává chvíle pro vaše čarování. Chvíli zhluboka dýchejte a soustřeďte se na vámi vybranou Runu a na cíl, kterého chcete svým kouzlem dosáhnout. Potom proneste tento jednoduchý galdr :

"VOLÁM RUNY FEHU SÍLY,
BY POMOHLY MÉMU CÍLY!"

Znovu dýchejte a znovu se soustřeďte. Pak galdr zopakujte :

"VOLÁM RUNY FEHU SÍLY,
BY POMOHLY MÉMU CÍLY!"

Opět zhluboka dýchejte a soustřeďte se na svůj cíl. V tuto chvíli již jistě cítíte, že energie kolem vás houstne. Potřetí zopakujte svůj galdr :

"VOLÁM RUNY FEHU SÍLY,
BY POMOHLY MÉMU CÍLY!"

Ještě chvíli se soustřeďte Runu i na svůj záměr a ve chvíli, kdy ucítíte, že záměr pevně držíte a jste plni síly, proneste svůj záměr nahlas. Ve stejné chvíli s výdechem namalujte Runu Fehu na připravenou kartičku, kterou pak necháte vystavenou ve vašem bytě na nějakém dobře viditelném místě. Pokud jste se rozhodli čarovat s runovou kartou, měli byste jí mít po celou dobu vašeho čarování před očima a ve chvíli vyslovení vašeho záměru na ni s výdechem váš cíl přenést.
Váš záměr musí být konkrétní a neměl by být nereálný, např. "chci se stát miliardářem." Takovému cíli byste asi stejně neuvěřili a pak by se jen těžko naplnil. Postupujte pomalu a učte se. Úspěchy u malých cílů posílí vaši sebedůvěru a dají vám možnost příště žádat víc. Zpočátku postačí, když vaším záměrem bude např :

"CHCI VYDRŽET S PENĚZI DO VÝPLATY" nebo "CHCI DOSTATEK PENĚZ NA POŘÍZENÍ (KONKRÉTNÍ VĚC)"

Důležité je také vědět, že žádné kouzlo nevydrží působit na věky. Runa, kterou ve svém rituálu nabijete určitým posláním a pak jí necháte na nějakém místě pracovat, bude postupem času ve svém záměru slábnout, podobně jako se například vybíjí baterie. Mám zkušenost, že mnou nabité Runy, obyčejně nejsilněji působí týden až 14 dní a potom začínají prudce slábnout. Dva týdny obvykle k realizaci kouzla stačí. Pokud má ovšem vaše kouzlo působit déle, pak je nutné délku jeho působení vědomě určit a vložit ji do záměru už při provedení rituálu. Např : "Chci, aby mě toto kouzlo chránilo po celé prázdniny!" Jinou možností je provádět rituál opakovaně a každých 14.dní své runové znamení znovu dobít.

STRUČNÝ PŘEHLED RUNOVÝCH VÝZNAMŮ
PRO RYCHLOU ORIENTACI

FEHU - majetek, bohatství, hojnost.
URUZ - fyzická síla, zkouška, překážka.
THURISAZ - drtivá síla, past nebo ochrana.
ANSUZ - moudrost, inspirace, komunikace.
RAIDO - pohyb, cesta, přesun.
KENAZ - poznání, osvícení, žár.
GEBO - dar, výměna, spolupráce.
WUNJO - radost, štěstí, oslava.
HAGALAZ - náhlý zvrat, zpoždění, destrukce.
NAUDIZ - nouze, bída, trápení.
ISA - stagnace, chlad, zamrznutí.
JERA - sklizeň, odměna za vykonanou práci, hojnost.
EIHWAZ - radikální změna, přechod z jednoho stavu do druhého, smrt.
PERTHO - osud, hra, odhalení tajemství.
ALGIZ - ochrana, bezpečí, odvrácení útoku.
SOWULO - štěstí, úspěch, sebevědomí.
TIWAZ - vítězství, odvaha, spravedlnost.
BERKANA - regenerace, plodnost, očištění, léčení.
EHWAZ - pohyb, dopravní prostředek, to, co je naším "koněm."
MANNAZ - člověk, lidské společenství, spolupráce.
LAGUZ - voda, emoce, intuice, plynutí.
INGUZ - plodnost, štěstí, blahobyt, mír.
DAGAZ - obrození, regenerace, naděje.
OTHILA - domov, dům, dědictví.


O GALDRECH

Ačkoli se při runových kouzlech obejdete i bez zaříkání, jen s pouhým záměrem v mysli, použití galdru patří bezesporu k runové tradici a může vám výrazně pomoci při soustředění a vybuzení potřebné energie. Galdr z našeho kouzla : "Volám Runy Fehu síly, by pomohly mému cíly!" patří k těm nejjednodušším, ale dá se použít prakticky na jakoukoli Runu. Například : "Volám Runy Uruz síly…", nebo "Volám Thurisazu síly…", apod. Můžete samozřejmě vytvořit svoje vlastní a lepší zaklínadlo, fantazii se meze nekladou. Dobré ale je, když je zaklínadlo srozumitelné, rýmuje se a má rytmus. Pravé Galdry, které jsou nejmocnější, si ovšem netvoříte samy, ale dostanete je ve snu, vizi, nebo na šamanské cestě přímo od duchovních bytostí. Děje se tak ve všech šamanských kulturách a potvrzuje to i Edda. Ódina naučil jeho devět slavných kouzelných písní obr Böltór, a jiných devět galdrů obdržel od ducha své mrtvé matky Gróy, eddický hrdina Svipdag. Dochovalo se nám také jedno Anglosaské zaříkadlo, které údajně pochází od trpaslíků. Toto zaříkadlo mluví o trpaslíkovi v pavoučí podobě, který uvalil na člověka svým kouzlem nemoc. Trpaslíkova sestra, ale složila přísahu, že nebude lidem škodit a naučila léčitele tuto kouzelnou píseň, která dokáže rušit trpasličí čáry :

"Zde přichází trpaslík, v podobě pavouka,
svůj oděv si sebou nese.
Praví, že budeš jeho ořem,
svůj chomout ti na krk věší.

Začali od břehu odplouvat.
Sotva se vzdálili břehu,
začali údy chladnout.
Tu přichází sestra toho divého tvora,
Skončila s ubližováním a přísahu skládá:
Nemocnému již nikdy neuškodí,
ani tomu, kdo toto zaříkaní (galdor)získá,
ani tomu, kdo toto zaříkání zpívá.
Amen, fiat."

Toto zaříkání obsahovalo i návod, podle kterého se měl galdr zpívat nemocnému nejprve do levého ucha, potom do pravého ucha a nakonec nad hlavou. Celý proces léčení se měl opakovat po tři dny. Nemocný měl mít po tu dobu na krku zavěšené hostie s nápisy : Maximianus, Malchus, Johannes, Martinianus, Dionisius, Constantinus, Serafion. Zaříkadlo bylo zapsáno až v křesťanských dobách, ale má zjevně pohanské kořeny. Je docela dobře možné, že původně se nemocnému zavěšovaly na krk místo hostií runové amulety.

Mám zato, že zaříkadla našich prababiček si zasluhují naší bedlivou pozornost, neboť pod rouškou křesťanských slov, se zde často skrývá stará pohanská tradice. Dobrým příkladem může být české lidové zaříkadlo na vymknuté a zlámané kosti, které zapsal kazatel Poličanský v roce 1613 v tomto znění :

"Ve jménu sv. Ducha. Jel pán Ježíš na oslíčku, sv. Petr na koníčku : "Petře, pospěš." - "Nemohu. Zlámal mi kůň nohu." - "Nu sejdiž se kost k kosti, kloub k kloubu, srst k srsti, ať jest zase tato bolest celá jako kámen." Dejž to Duch svatý. Amen."

Porovnejte ho nyní s takzvaným Merseburgským zaříkadlem z 9-10.století :

"Phol a Wódan (Ódin) jezdili v lese. Tu se Balderovu hříběti jeho noha vymkla. I zaklínala ho Sinthgunt, i Sunna, její sestra; i zaklínala ho Frija, i Fulla, její sestra; i zaklínal ho Wódan tak jak nejlépe uměl: ať vymknutí kosti, ať vymknutí krve, ať vymknutí údu: kost ke kosti, krev ke krvi, úd k údu, ať jsou sklíženy."


Vědmy a zaklínači vyměnili s příchodem křesťanství staré bohy za nové, ale jejich postupy zůstaly prakticky nezměněné. Mísila se tu stará víra s novou a vyrostla v nový synkretický útvar, v němž podobně, jako např. v karibském woodoo přežívalo pod křesťanským pláštíkem mnohé z dávných pohanských kultů. Osobně vnímám tuto zvláštní lidovou formu katolicismu, jako velice zajímavou.

VOLÁNÍ RODU

16. ledna 2015 v 13:40 | Miky |  JINÉ

Po zaběhnutí FB skupiny "Přátelé runové magie a severské tradice", která teď po 7 měsících od svého vzniku funguje celkem slušně a má už skoro 2000 členů, jsem se rozhodl vrhnout do dalšího projektu a založil jsem facebookové webovky se zaměřením na Slovanskou kulturu s názvem "Volání rodu".
Slovanem se cítím být odjakživa a o svém slovanství jsem nezapochyboval ani tehdy, když jsem se třeba zrovna brodil literaturou o Keltech, nebo studoval skandinávské Runy. S Kelty a Germány se cítím být spojený skrze naše společné indoevropské kořeny, ale mojí mateřštinou je čeština a drtivá většina mých příbuzných jsou Češi a Moravané s klasickými příjmeními jako Straka, Beran, Horák, Doubek. Příbuzenská větev mé matky nese příjmení normanského původu, ale kam až naše rodinná paměť sahá také všichni předkové tohoto směru byli normální Češi. Původní slovanské náboženství mě dlouhá léta přitahuje, ale protože je historických pramenů o starých Slovanech, v porovnání třeba s Germány, extrémně málo, věnoval jsem se dlouho hlavně těm evropským pohanským národům, o kterých je toho známo víc. S přibývajícím množstvím informací o Skandinávcích , Baltech apod. mi však postupně začaly dávat větší smysl i fragmenty informací o Slovanech. Facebook je různých slovanských webových stránek plný. Jsou to však bohůmžel většinou stránky za a) cizojazyčné, b) extrémně nacionalistické a proruské c) ovlivněné falzifikáty typu Velesova kniha a Slovanské védy. Neříkám, že jsou takové všechny, ale rozhodně převažují. Volání rodu by mělo být naopak webem především pro české a moravské rodnověrce, kteří jsou a) hrdí na své předky se všemi jejich přednostmi i nedostatky a proto si o nich nepotřebují vymýšlet nepravdivé legendy. b) nemají zapotřebí lézt Putinovy do zadku. Mrkající
Pokud si myslíte, že by to mohly být stránky pro vás, můžete je navštívit zde :


Na závěr vkládám několik obrázků, které jsem pro potřeby Volání rodu vytvořil.
.
.

Baner blogu

14. ledna 2015 v 13:35 | Miky |  JINÉ

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 31.

12. ledna 2015 v 7:59 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
ÚVOD DO RUNOVÉHO ČAROVÁNÍNení žádných pochyb o tom, že Runy byly starými Germány používány k čarování. Někteří badatelé se domnívají, že Runy sloužily k magii dokonce ještě dříve, než začaly plnit i funkci písma. Zatímco o runovém věštění máme z dávné minulosti důkazy pouze nepřímé, o runových kouzlech se nám dochovala řada písemných záznamů v Eddách i ve starých rodových severských ságách.

Dobrou představu o tom, k čemu všemu se dají Runy magicky použít nám dává například Sága o Völsunzích. V jednom místě tohoto příběhu zachrání hrdina Sigurd krásnou valkýru Brynhild z čarovného spánku a ona ho pak na oplátku vyučuje runové magii. Brynhild ve svém dlouhém proslovu mluví o Runách, které dávají vítězství v boji, o Runách, které ochraňují lodě na jejich dlouhých cestách, o Runách, které urovnávají spory, o Runách, které ochraňují proti očarování, o Runách, které pomáhají ženám u porodu a o Runách, které dávají moudrost.
Runy mohou pomáhat, ale mohou také škodit. Eddická Píseň o Skírniho cestě vypráví, jak Freyův sluha Skírni vyhrožoval runovým kouzlem obryni jménem Gerd. Sága o Bósim a Herraudovi vypráví, jak čarodějnice Busla vyhrožovala runovým kouzlem králi Hringovi a hrdina Ságy o Egilovi, synu Skallagrímově, ani nevyhrožuje, ale runovou kletbu na svého protivníka krále Eiríka, rovnou uvalí.

Staří runoví čarodějové a runové čarodějky se wiccanskou etikou : "Dělej co chceš, pokud to nikomu neublíží.", zjevně neřídili. Germánská čarodějnice uměla léčit a pomáhat, uměla ale také škodit a proklínat. To všechno bylo možné, záleželo na tom, co se zrovna hodilo více. Možná vás to šokuje, ale staří pohané neviděli v magickém útoku na nepřítele vůbec nic špatného. Posuďte sami, o co je horší použít na protivníka kouzlo, než použít na něj meč? Někdy byl možná účinnější meč a někdy zas kouzlo. Nechápejte mě špatně. Nikoho tady nevybízím k tomu, aby prováděl negativní magii. Osobně mám za to, že každý rozumný člověk se použití negativní magie vyhýbá stejným způsobem, jako se vyhýbá tomu, někoho napadnout fyzicky. Libovat si v ubližování druhým, to může snad pouze nějaký psychicky vyšinutý jedinec, my ostatní se snažíme být pokud možno dobří. Dovedu si ale představit i situace, kdy bych fyzickou sílu proti někomu použil. Pokud by někdo vážným způsobem ohrožoval mou rodinu a mé blízké, neváhal bych. V tomtéž případě bych neváhal ani s tím, bránit sebe a své blízké magicky. Runovou kletbu, dá-li se to tak nazvat, jsem zatím použil pouze jednou, víckrát jsem k tomu neměl důvod. Zafungovala tehdy ještě drsněji, než jsem čekal, takže každému doporučuji, vždy dobře zvážit, jestli to chce opravdu udělat.

V literatuře bývá někdy severská magie dělena na tzv. seidr a tzv. galdr. O seidru se pak často hovoří, jako o magii provozované ženami, jejíž součástí šamanský trans a "černá magie". Galdr je prý oproti tomu záležitostí mužskou a pracuje se zde se zaříkadly a s Runami. Mám za to, že toto dělení na seidr a galdr je do značné míry uměle vykonstruované. Slovo galdr znamená v překladu kouzelná píseň, nebo zaříkadlo a zaříkadla, kouzelné písně i runová magie byly prokazatelně odjakživa také součástí seidru. Podle mě tedy vikingové provozovali pouze jediný typ magie, a to seidr. Tvrzení, že seidr byl výhradně ženskou záležitostí je nesmyslné. Je prokázáno, že existovaly ženské praktikantky seidru zvané seiðkony i mužští praktikanti seidru, seiðmenni. Je ale pravdou, že v době vikinské bylo mužů, kteří se zabývali seidrem málo. U muže se totiž předpokládalo, že by se měl spíše ohánět mečem, než kouzly. Spoléhat se na čarování více, než na své svalnaté paže, bylo v této době považováno za slabost. Je to podobné, jako když dnes někdo o náboženství pohrdlivě řekne, že je to vhodné leda tak pro "svíčkové báby". Dobře to ilustruje situace ze Ságy o Bósim a Herraudovi. Čarodějnice Busla zde nabídla Bósimu, že ho do svého magického umění zasvětí. On to ale odmítl s odůvodněním, že nechce, aby se říkalo, že to, čeho měl dosáhnout svojí zmužilostí, dosáhl nějakými triky. Dokonce i sám Ódin byl pro svoje čarodějnické schopnosti vysmíván. Na slavnosti v Aegiho síni se do něj bůh Loki pustil těmito slovy : "Tys kouzla prováděl,v kámen runy ryl, jak vědma jsi tloukl v tajemný nástroj, jak kouzelník jsi kráčel světem, to je úděl úchylných." Tady ale Loki trochu přestřelil, protože Ódin byl stejně dobrý ve zbrani, jako v magii.

Vraťme se ale k runovým kouzlům. Ukazují nám staré ságy, jakým způsobem byla tato kouzla prováděna? Ano, ukazují. Vezmeme-li si jako příklad Skírniho, Buslinu a Egilovu kletbu, pak vidíme, že ve všech těchto případech byla nejprve pronesena slova (kletba, zaříkadlo), tedy galdr, a na závěr byla tato slova dovršena vyrytím patřičných runových znaků. Skírni na konci své kletby říká : ""Thursovu runu ti vyryji a tři jiné: chlípnost, posedlost, žádost." Busla na konci své kletby vyryje zvláštní runovou řadu, kterou nazývá šest reků. Egil v závěru svého čarování vyryje Runy, které přesně odpovídaly obsahu kletby. V sáze je to popsáno slovy : "a vyryl runy na tyči, jež vyjadřují celé toto říkání." Galdr je v těchto případech zjevně použit k nahromadění energie, která je potom vyslána k cíly pomocí runových znaků. Jedná se tedy v podstatě o formu tzv. sigilické magie.

Runy se ale přeci jen chovají trochu jinak, než ostatní sigilia. Neumím si to vysvětlit, ale Runy občas začnou pracovat i samy od sebe, bez toho, aby je někdo nabíjel a odesílal. Chovají se prostě tak, jakoby byly živé a pokud jim nevyberete cíl a rámec jejich jednání, vyberou si ho někdy samy. Možná má pravdu současný severský šaman Raven Kaldera, který Runy vnímá jako pomocné šamanské duchy, které Ódin přivedl na tento svět, a se kterými teď můžeme pracovat. Nasvědčují tomu ostatně i Ódinova slova z Hávamálu, kde se vládce bohů na Runy ptá : "Víš, jak se ryjí? Víš, jak je vykládat? Víš, jak se barví? Víš, jak se zkoušejí? Víš, jak je prosit? Víš, jak přinášet oběť? Víš, jak ji provést? Víš, jak zvěř porazit?" Jaký smysl by mělo Runy prosit a přinášet jim oběť, kdyby nebyly živé?

Další poznatek, který nám ságy přináší je, že pokud Runy odstraníme, runové kouzlo se tím zruší. Skírni ve své výhružce vůči Gerdě, o Runách říká : "Mohu je vymazat, jak jsem je vyryl, bude-li toho třeba.", a má tím na mysli, že pokud se Gerd podvolí, může svou kletbu ještě zrušit. V Sáze o Egilovi zase narazíme na příběh, v němž Egil navštíví usedlost jistého Thorfinna, který má nemocnou dceru. Zoufalý otec Egilovi vypráví, že dceru se už pokoušel runovým kouzlem uzdravit jistý zemanský syn, ale od té doby, co byly Runy vyryty, daří se děvčeti ještě hůř. Nato Egil prohledal dívčino lůžko a v něm našel kostici s vyrytými Runami. Egil je přečetl, a potom je ořezal a seškrábal do ohně. Nakonec spálil celou kostici, dal vynést na čerstvý vzduch šaty, v nichž nemocná ležela a pravil : "Rozumí-li runám, rýt je může člověk, jinak muž se mnohý mate temným písmem. Do rybí jsem dásně deset značek tajných vrytých viděl; ženě velký z nich vznikl neduh." Egil pak vyryl nové Runy a položil je dívce pod polštář. Thorfinnově dceři se ihned ulevilo, probrala se a řekla otci, že je zdravá, jen ještě trochu slabá. Také zde, jsme tedy svědky toho, že špatné kouzlo bylo vyrušeno seškrábáním Runových znaků.

Tento příběh nám ale říká ještě i něco jiného, a totiž, že pokud runové kouzlo zfušujeme, může to dopadnout špatně. "Rozumí-li runám, rýt je může člověk, jinak muž se mnohý mate temným písmem!" Při práci s Runami je nutné, abychom vždycky přesně věděli jaký je náš záměr a jaké Runy a proč, k tomu použijeme. Pokud je náš záměr nejasný, nebo si nejsme jisti, jestli se k němu námi vybrané Runy hodí, budou se chovat nevypočitatelně a my možná spláčeme nad výdělkem. Pevný záměr je samozřejmě důležitý i v jiných typech magické práce, Runy jsou ale mimořádně čiperné a rády si s lidmi hrají. Tomu se ovšem nemůžeme divit, vždyť jejich otcem je starý kejklíř Ódin. Tím vás ale v žádném případě nechci od runové magie odrazovat. Práce s Runami je většinou snadná, protože ony udělají podstatnou část kouzla za vás. Stačí k nim jen přistupovat s respektem, s rozmyslem a se vší zodpovědností.

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 30.

8. ledna 2015 v 8:21 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
VRHÁNÍ RUNOVÝCH KAMENŮ ČI DŘÍVEK

Vrhání kamenů, dřívek, kostí a jiných předmětů, je věštecká metoda, kterou v různých obměnách používají čarodějnice a šamani na celém světě. Z Tacitova citátu v úvodu této kapitoly vyplývá, že metodu vrhání používali i staří Germáni. Tento způsob runového věštění mě vždycky lákal a musím se přiznat, že ho používám nejčastěji. Zde si už ale čtenář s našimi kartami nevystačí a bude si muset runové kameny nebo dřívka vyrobit či koupit. Nabídka nejrůznějších čarodějnických obchodů je v této oblasti dobrá, ale mnoho runových praktiků, včetně mě, dává přednost kamenům vlastnoručně vyrobeným. Pokud budete své kameny nebo dřívka vyrábět sami, vyjde vás to levněji a při procesu výroby vznikne mezi vámi a vaší magickou pomůckou propojení, kterého s koupenými dřívky dosáhnete jen stěží. Někdy se říká, že dřevěné Runy by měli pocházet z živé větve stromu, kterou sami uříznete, ale já viděl už např. Runy vypálené do dřevěných koleček nařezaných z násady od koštěte a sloužily svému majiteli také velice dobře. Sám nepoužívám dřívka, nýbrž kameny. Ideální samozřejmě je, pokud si kamínky někde v přírodě sami najdete, ale pokud ve svém okolí, žádné vhodné nenajdete, můžete to udělat jako já a zakoupit si v obchodě pro dům a zahradu sáček oblázků, na které potom runové znaky namalujete. Akrylová barva, kterou jsem k tomu použil já, se ale ukázala jako nevhodná, neboť se časem a používáním z kamenů olupuje. Bývalá herečka a současná runová čarodějnice Michaela Kudláčková, prý použila na své kameny konturku z barev na sklo a je s ní spokojená. Kreslení každé Runy by mělo být rituálem samo o sobě. Dříve než, kteroukoli Runu na kámen nakreslíte, několikrát se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na význam daného znaku. Ve chvíli, kdy budete mít pocit, že podstatu Runy držíte pevně ve své mysli, ji rychle na kámen namalujte. Tímto způsobem vytvoříte kameny, jejichž znaky budou již správně nabité. Na závěr můžete celou sadu svých nových kamenů ještě požehnat protažením kouřem bylinného kadidla, nebo postříkáním svěcené bylinné vody. Vhodnými bylinami jsou například šalvěj, pelyněk, heřmánek nebo třezalka.
Další věcí, kterou budete potřebovat je váček, ve kterém budete své kameny uchovávat. Zde záleží čistě na vašem vkusu a fantazii. Nejjednodušší váček vyrobíte tak, že z kůže vystřihnete větší kolečko, kterému naděláte po obvodu několik děr, jimiž potom protáhnete kožený pásek nebo šňůrku (viz.obrázek). Můžete si ale váček také ušít z plátna, nebo ho dokonce uháčkovat z vlny. Záleží na tom co chcete a jak jste kdo zdatní.Nyní se tedy už dostáváme k samotnému systému vrhání Run. Způsob, který jsem vyvinul a který používám je oproti způsobu z Tacitova popisu podstatně složitější. Plátno, nebo v mém případě spíše hedvábný šátek, který mi při této věštbě slouží, není totiž čistě bílý. Tedy původně bílý byl, ale já na něj pomocí barev na hedvábí, pro své účely namaloval takzvaný sluneční kříž, nebo chcete-li kříž v kruhu. Jedná se o velice starý symbol, známý už z pravěkých skalních rytin, který byl prokazatelně užíván Kelty,Germány, Slovany i dalšími pravěkými národy.


Dvě varianty slunečního kříže.

Kříž v kruhu symbolizoval Slunce, kolo ročních období a mnoho dalších věcí. Je to jakási varianta šamanského kruhu, se kterým dlouhá léta pracuji a tak se mi tento symbol přímo nabízel. Kříž rozděluje kruh na čtyři výseče, z nichž každá reprezentuje jeden živel a jednu životní oblast. Výseč vpravo nahoře mám vybarvenou žlutě a představuje pro mě živel vzduchu a oblast rozumu, plánování a začátků. Vpravo dole je červená výseč, která reprezentuje živel ohně a oblast činů. Levá dolní výseč je modrá, představuje živel vody a týká se oblasti citů a intuice. Poslední výseč vlevo nahoře má zelenou barvu symbolizuje živel země a má vztah k majetku a hmotným věcem. Můžete jistě použít i jednoduchou černobílou kresbu solárního kříže na papíře, anebo ho narychlo namalovat klackem do písku. V tom případě bude ale zapotřebí označit jednotlivé výseče nějakými symboly živlů, aby jste se dobře orientovali.
Postup pro věštbu vrháním kamenů je potom následující :

POSTUP :

1) Nejprve rozložíme šátek s křížem na zem ,vezmeme váček s Runami do rukou a soustředíme se na otázku. Můžeme přitom váčkem trochu zatřepat a kameny tak zamíchat.
2) Vysypeme všechny runové kameny z malé výšky, asi 20-30cm na šátek.
3) Odstraníme všechny kameny, které dopadnou mimo šátek.
4) Čteme Runy, které zůstaly na šátku.


Kameny, které dopadly do první čtvrtiny kruhu (vpravo nahoře) se vztahují k minulosti. Hovoří o věcech, které stály na počátku celého řešeného problému. Čas na kruhu totiž symbolicky postupuje od místa v jeho horní části, kde je obruč protnuta ramenem kříže a postupuje po obvodu po směru hodinových ručiček. Čím blíže je kámen bodu označenému na obrázku číslem 1., tím blíže se dostáváme k prvopočátku a základu z něhož problém povstal.
Kameny, které dopadly do druhé čtvrtiny kruhu (vpravo dole) se vztahují k tomu, co se děje a co tazatel prožívá v současnosti.
Kameny, které dopadly do třetí čtvrtiny kruhu (vlevo dole) se týkají toho, co tazatele čeká v blízké budoucnosti. Podle povahy otázky může jít o nejbližší dny, nebo dokonce hodiny.
Kameny, které dopadnou do poslední čtvrtiny kruhu (vlevo nahoře) vypovídají o tom, jak celá situace dopadne. Nejvíce se dozvíme z Runy, která dopadne nejblíže k bodu označenému na obrázku číslem 2.
Dopadne-li některý kámen do středu kříže, který mám na svém šátku zdůrazněný pentagramem v kruhu, měli bychom této Runě věnovat zvláštní pozornost! Hovoří o věci, události, či osobě, která podstatným způsobem celou situaci ovlivňuje, ať už si toho jsme vědomi, nebo ne.
Kameny, které dopadnou velmi blízko sebe, nebo se dokonce dotýkají, hovoří o věcech, které spolu úzce souvisí, nebo se vzájemně ovlivňují.
Možná vás napadlo, co si počít s kameny, které dopadly na plátno, ale mimo nakreslený kruh. Tyto Runy řadím ke čtvrtím vedle kterých dopadly, ale věnuji jim menší pozornost. Tyto kameny hovoří o ne příliš podstatných vlivech.
Věštění z Run, které jsme vrhly na symbol slunečního kříže je trochu složitější, než předchozí dva způsoby z kartami a vyžaduje již trochu zkušeností a praxe. Pokud si ho však osvojíte, přiblížíte se způsobu, který skutečně používali dávní šamani a váš výklad bude velmi podrobný. Tentokrát nebudu zakončovat toto povídání testem, ale doporučuji nácvik na nečisto. Vymyslete otázku neexistující osoby, vrhněte kameny na šátek a zkoušejte je interpretovat. Až trochu nabude na jistotě, můžete vyzkoušet systém naostro. Přeji hodně úspěchů.


VÝSLEDKY TESTŮ Z MINULÉHO DÍLU NAŠEHO SERIÁLU :

Test č.1.
Odpověď :
Runa Ansuz, kterou jsme vyložili na pozici č.1. tj. minulost, naznačuje, že kořeny problému vězí v komunikaci. Partneři si zřejmě málo navzájem naslouchali, nebo bylo vyřčeno něco bolavého.
Tiwaz na pozici č.2. Vypovídá o tom, že v současné době probíhá mezi partnery boj. Tiwaz má také vztah ke spravedlnosti a tak je pravděpodobné, že mají oba partneři pocit, že jsou v právu a chtějí, aby to ten druhý uznal.
Karta Mannuz ukazuje, že problém se nakonec vyřeší a partneři k sobě najdou cestu. Karta leží na boku a její dolní část směřuje doleva. Tato poloha značí, že všechno dopadne dobře, ale nebude to úplně bez problému a možná to ještě chvilku potrvá.

Test č.2.
Odpověď :
Runa Berkana, kterou jsme vyložili jako první, nám říká, že v zaměstnání tazatele došlo nedávno k nějaké významné změně.
Z Runy Isa na pozici č.2. se dá vyčíst, že tato změna způsobila, že se tazatel cítí jako v pasti. Všechno zamrzlo na jakémsi mrtvém bodě a tazatel neví jak dál.
Runa Algiz, kterou jsme vyložili jako třetí, ukazuje, že tazatel má dobré rodinné zázemí. Jeho rodina a přátelé s ním celou situaci prožívají a dávají mu najevo svoji podporu.
Na pozici č.4. jsme vyložili kartu Uruz. Tato Runa naznačuje určité nepřátelské vlivy, které nám postavily do života překážku. Obrácená poloha karty může buď zdůrazňovat její negativní úlohu, anebo může znamenat, že budou tyto nepřátelské vlivy překonány. Vzhledem k dalším vyloženým kartám bych se spíš přikláněl k druhé variantě výkladu.
Runa Sowulo (pozice č.5) i Runa Jera (pozice č.7) ukazují, že problémy budou překonány. Karta s Runou Hagalaz na pozici č.6., naznačuje, že pozitivní výsledek bude souviset s nějakým "krupobitím". To může znamenat buď to, že se poměry v práci opět razantně změní, anebo také, že si tazatel najde jiné zaměstnání. Abychom věděli, která z obou variant přichází více v úvahu, museli bychom položit novou otázku a provést další věštbu.


Pokud jste pochopili význam vyložených karet jinak, než já, nevěště hlavu. Buď to chce ještě trochu více cviku, anebo jste talent a váš výklad je přesnější. Jenom praxe a porovnávání skutečných výsledku s našimi předpověďmi nám mohou ukázat, jak si na tom jako runoví věštci opravdu stojíme.

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 29.

5. ledna 2015 v 9:05 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
RUNOVÉ VĚŠTĚNÍ

SYSTÉM SE TŘEMI KARTAMI
"TŘI NORNY"

Jediný historický záznam o tom, jak mohla vypadat runová věštba u samotných Germánů, nám přináší Publius Cornelius Tacitus : "Věštná znamení a výklad boží vůle z losů berou tak vážně jako žádný jiný národ. Jejich způsob losování je prostý. Useknou větev plodného stromu, nařežou z ní krátké tyčinky, na ty vyryjí nějaké značky a rozhodí je nazdařbůh na bílou látku, ať padnou kam padnou. Potom kněz, jde-li o dotaz týkající se celé obce, nebo hlava rodiny, jde-li o dotaz soukromý, přednese modlitbu k bohům, s pohledem obráceným k nebi zvedne tři tyčinky, jednu po druhé, a podle značek, které tam předtím byly vyryty, podává výklad. Jestliže značky jednání zakazují, není možné ptát se týž den na tutéž věc podruhé; jestliže jednání dovolují, snaží se získat ještě potvrzení z jiných předpovědí."
Ačkoli se vedou polemiky o tom, zda ty vyryté značky byly doopravdy Runami, stal se tento Tacitův popis dobrou inspirací pro většinu současných runových věštců. Systém výkladu ze tří znaků se používá nejen u runových dřívek a kamenů, ale lze jej velice dobře použít i u našich karet. Karty ovšem nerozhazujeme na bílou látku, ale pouze je dobře promícháme. Během míchání je zapotřebí dobře se soustředit na naši otázku. Mícháme a soustředíme se tak dlouho, dokud nás neovládne pocit, že nastal okamžik karty vyložit. Podobně jako kněz z uvedeného úryvku pak před sebe postupně zleva doprava vyložíme tři runové karty. První karta znamená minulost a ukáže nám kořeny a počátky problému, na který se ptáme. Druhá karta znamená přítomnost a vrhne nám světlo na současné dění okolo našeho problému. Třetí karta představuje budoucnost. Ta nám ukazuje výsledek, ke kterému náš problém spěje.
Při výkladu nezapomínejme, že obrácená karta vyjadřuje negativní aspekt Runy. Nenechte se zmást tím, že některé runové znaky, například Jera nebo Pertho, nelze z jejich podstaty obrátit, protože vypadají v obou pozicích stejně. Pokud se objeví jejich karta vzhůru nohama, stejně je třeba je vnímat v jejich negativním významu. Karta v poloze "na boku", která směřuje svým dolním koncem vlevo se kloní k pozitivnímu aspektu a karta, která směřuje dolním koncem vpravo k směřuje spíše k negativnímu aspektu Runy.
Tento jednoduchý styl výkladu, bývá nazýván "Tři norny", neboť funkce jednotlivých karet, odpovídají funkcím tří bohyní, které podle severské mytologie splétají osud světa u kořenů Yggdrasillu. Systém je jednoduchý, až primitivní, ale funguje velice dobře.


Nyní přichází na řadu malý test. Zkuste si představit, že jste použili systém "Tři norny" pro tazatele, který položil otázku, zda se jemu a jeho partnerce podaří vyřešit problémy v jejich vztahu. V odpověď na tuto otázku jste vytáhli z balíčku tři následující karty v tomto pořadí a v těchto pozicích :


Test č.1.
Svůj výklad můžete porovnat s výsledky, které jsou na konci našeho oddílu o runovém věštění v příštím díle tohoto seriálu.SYSTÉM SE SEDMI KARTAMI
"MJÖLLNIR"

Jednodušším způsobem výkladu, než jsou "Tři norny" je snad už pouze tažení jediné Runy. Občas tento způsob používám, ale pravda je, že jediná Runa vám jen málokdy dá odpověď v celé potřebné šíři. Dám příklad. Pokud bych třeba v odpověď na otázku "Mám přijmout nově nabízenou práci?" táhl Runu Dagaz, dalo by se to považovat za kladnou odpověď. Pokud bych v odpověď na stejnou otázku vytáhl naopak Runu Naudiz, považoval bych to za špatné znamení. Horší by už bylo, kdybych místo toho vyložil např. Runu Ansuz, nebo třeba Laguz. Přiznám se, že to by mi spíš zamotalo hlavu, než pomohlo.
Podrobnější výklad si prostě obvykle žádá tažení více, než jedné, nebo tří Run. V následujícím systému, který jsem podle tvaru vyložených karet nazval "Mjöllnir" (Thorovo kladivo), budeme postupně vykládat runových znaků celkem sedm.
Po zamíchání karetního balíčku a soustředění se na otázku, vyložíme nejprve kartu, která bude stejně jako u předchozího systému znamenat minulost. Tato karta nám vyjeví prvotní příčiny situace, ve které se nacházíme. Druhou kartu, která se vztahuje k přítomnosti, nevyložíme vedle, ale nad první kartu. Runa vyložená na pozici číslo 2., popíše naší situaci v současnosti. Třetí karta nám ukáže, jak naše situace ovlivňuje naší rodinu a přátele, nebo naopak, jak oni ovlivňují ji. Tuto kartu vykládáme do levého horního rohu. Čtvrtá karta, kterou vykládáme do pravého horního rohu, nám vyjeví vlivy na naší situaci, o kterých nevíme, nebo které jsou mimo náš dosah. Jsou to síly cizích lidí, nebo událostí, které naši situaci ovlivňují, ale které nemáme pod kontrolou. Mezi karty č.3. a č.4. Vyložíme kartu číslo 5., která nám ukáže výsledek, ke kterému naše situace spěje. Zleva a zprava přidáme ještě karty 6. a 7., které nám tento výsledek upřesní. Všechny tři poslední vyložené karty představují naší budoucnost, nebo budoucnost problému, na který jsme se ptali. U těchto tří karet musíme dávat dobrý pozor, jak se jejich znaky vzájemně ovlivňují. Pokud jejich vzájemnou interakci správně pochopíme, otevře se nám poměrně přesný obraz věcí budoucích. Dejme si na výklad dostatek času. Prohlédněme si nejprve jednu kartu po druhé a potom je zkusme vnímat jako celek. Karta č.6. a 7. má vztah nejen ke kartě č.5., ale šestka se také dotýká trojky (rodina, přátelé) a sedmička se dotýká čtyřky (cizí vlivy). To vše může mít, a obvykle také mívá svůj význam.
Zkusme si teď test č.2. Tazatel položil otázku : "Jak se to bude vyvíjet dál, u nás v práci?" a vy jste vyložili tyto runové karty :


Test č.2.

Svůj výklad můžete porovnat s výsledky, které jsou na konci našeho oddílu o runovém věštění v příštím pokračování tohoto seriálu.

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 28.

2. ledna 2015 v 19:50 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
DALŠÍ SYMBOLY SPOJENÉ S RUNOVÝMI NÁPISY

Nejstarší známý germánský runový nápis pochází přibližně z roku 150 n.l. a nalezl se na hřebeni, který byl vyzvednut ze dna močálu u Vimose v Dánsku. Zmínili jsme již, že až do dnešního dne bylo objeveno více než 5000 runových nápisů v oblasti Skandinávie (Švédsko, Norsko, Dánsko). Dalších přibližně 500 nápisů se nachází v Británii, Irsku a na jiných místech. Jeden z runových nápisů se dochoval dokonce až v daleké Konstantinopoli (tj.dnešní Istanbul), kde ho do kamenné zdi chrámu Hagia Sofia vyryl pravděpodobně některý člen ze slavné císařské gardy, kterou v 10.století tvořili severští Varjagové. Runové nápisy se našly na předmětech denní potřeby (hřebeny, rohy na pití, sáně apod.), na zbraních (meče, hroty kopí, luky), na kostech, dřevěných hůlkách, mincích a také na kamenech. Společně s Runami se často objevují i jiné symboly a zejména na kamenech také výjevy ze staré severské mytologie.HAD

Jedním z nejčastějších symbolů, které se na runových kamenech objevují, je had, nebo více hadů. Staří runotepci využívali často dlouhého hadího těla jako podkladu pro runový nápis, který se pak společně s hadem kolem kamene obtáčel. Had zde zřejmě symbolizuje mýtického Jörmungandra - Midgardsorma, Thorova nepřítele, kterého Ódin svrhl do moře a on tam narostl do obludných rozměrů a pod hladinou obtočil celý lidský svět. Až na konci našeho věku nastane apokalyptická bitva ragnarök, vynoří se Jörmungand z hlubin a po boku svého bratra, vlka Fenriho, svého otce Lokiho a armády obrů, povede boj proti bohům a padlým lidským hrdinům (einherjům) ze starých časů.
KŘÍŽ

Od doby, kdy seveřané přijali křesťanství a na kameni v Dánském Jellingu se objevil runový nápis : Harald král postavil tento kámen na počest Gorma, otce svého, a Thyry, matky své. Harald, jenž dobyl celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány, se vedle runových znaků začal na kamenech velice hojně objevovat kříž. Symbol rovnoramenného kříže však používali pohané dávno před křesťany a objevuje se už na předmětech z doby bronzové. Čtyři ramena kříže jsou od pradávna symbolem čtyř živlů a čtyř světových stran a kříž v kruhu, nebo kříž se zalomenými rameny (svastika) jsou znamením Slunce, přinášejícím radost, sílu a štěstí. Kříže, které ornamentálně obsahují svastiku, nebo jiným způsobem odkazují k Slunci se na runových kamenech používaly dále, ještě i v dobách křesťanství.

Některé typy rovnoramenných křížů z runových kamenů, na kterých je patrna pohanská solární symbolika.SVASTIKA

Kromě svastiky zakomponované do jiných ornamentů, se u runových nápisů objevuje i jednoduchá svastika ve své čisté formě. Opakovaně jí nalézáme například vedle Run na hrotech germánských kopí. Dnes má, bohům žel, většina Evropanů svastiku spojenou s Adolfem Hitlerem a německým Nacionálním socializmem. Svastika tady ale byla dávno před Hitlerem a po celá staletí byla chápána jako pozitivní znamení. Ještě před druhou světovou válkou svastika nikoho neurážela a např. čeští skauti jí použili jako symbol na jedno své čestné vyznamenání, jehož prvním nositelem byl prezident T.G.Masaryk. V asijských zemích, které nebyly světovou válkou tolik zasaženy je dodnes svastika důležitým náboženským symbolem. Stigma, které od války na svastice leží, si tento znak, kterého si vážily dlouhé generace našich předků, určitě nezaslouží. Bude ale jistě ještě nějakou chvíli trvat, než začnou lidé chápat symbol svastiky opět v jeho pravém významu.

Germánská kopí, na kterých se vedle runových nápisů objevuje i symbol svastiky.

a) Nález z Kovelu na Ukrajině. b) Nález z Braniborska. c) Nález z Torcella v Itálii.TRISKELVedle svastiky se na germánských, Runami popsaných kopích, objevuje často také znamení známé jako Triskel. Tento znak, který nacházíme na keramice a dalších předmětech už od doby bronzové, je symbolem magického čísla tři. Trojka a devítka jsou nejposvátnějšími čísly indoevropanů. Lidové pořekadlo "Do třetice všeho dobrého i zlého", tradiční tři královské potomky, či tři kouzelná přání z našich pohádek, ve kterých se nám mimochodem zachovalo mnoho pohanských prvků, určitě dobře znáte. Ve staré severské mytologii se s číslem tři setkáváme velice často. Vzpomeňme si například na tři kořeny Yggdrasillu, tři Norny, nebo na to, jak Valkýra Sigrdrífa učila hrdinu Sigurda, aby posílil svůj meč trojitým vyrytím Runy Tiwaz.

Devítka, která je vlastně trojnásobkem trojky (!), se v severogermánských mýtech vyskytuje ještě častěji. Devět dlouhých dní a nocí protrpěl Ódin zavěšen na posvátném jasanu, devět matek porodilo boha Heimdalla, devět kněžek sídlí na Hoře léčení s bohyní Menglödou a devět je také mýtických světů, které svými kořeny a větvemi spojuje kosmický strom Yggdrasill. Devítka představuje v symbolickém smyslu číslo plnosti a dokonalosti a tak putoval-li pohádkový hrdina za devatero hor a devatero řek, neznamenalo to, že bylo pohoří a řek skutečně devět, ale že to bylo hodně daleko. Podobně lze říct, že mluví-li staroseverský mýtus o devíti světech, neznamená to ještě, že jich musí být opravdu devět, ale že jich je přesně tolik, kolik jich má být.
VALKNUT

Na obrazových kamenech ze Švédska se společně s motivy z germánské mytologie objevuje symbol, který známe pod jménem Valknut. Jsou to tři zvláštně propletené trojúhelníky, které odkazují podobně jako triskel na posvátné číslo tři a devět. Ačkoli dnes už s jistotou nevíme, co konkrétně Valknut symbolizuje, nejčastěji se uvažuje o Valhale a Ódinovi zasvěcených mrtvých bojovnících. Tomuto výkladu odpovídá jednak etymologie slova Valknut (valr - zabitý válečník, knut - uzel), a pak také obrázkové výjevy u kterých se tento symbol objevuje. Jednou je to pod koněm Sleipnirem, na kterém jede Ódin v čele bojovníků putujících do Valhaly, jindy je to nad mrtvým válečníkem, ve společnosti vznášejících se orlů. Samotný Valknut se na kamenech vyskytuje ve třech více či méně složitých variantách.

Tři formy symbolu Valknut.Výjev z obrazového kamene ze Švédska. Padlého bojovníka na koni vítá ve Valhale Valkýra s nápojem v picím rohu v rukou. Nad hlavou bojovníka se objevuje symbol Valknut a symbol trojnásobného rohu.TROJNÁSOBNÝ ROH

Dalším zajímavým symbolem, který se na runových kamenech objevuje je tzv. trojitý, nebo chcete-li trojnásobný roh. Tento znak patrně představuje tři legendární nádoby, ve kterých obr Suttung a jeho dcera Gunnlöd přechovávali medovinu básnictví. Kouzelný nápoj, který dával tomu, kdo se ho napil moudrost a básnickou inspiraci, ukradl nakonec obrům bůh Ódin. Mazaný vládce všech Ásů strávil nejprve tři noci v loži s Gunnlöd, a ta mu potom dovolila třikrát se medoviny napít. Ódin třemi mocnými doušky všechny nádoby vyprázdnil a pak proměněn v orla odnesl nápoj bohům do Ásgardu. Trojnásobný roh je tedy znamením moudrosti, inspirace a básnického vytržení.

Dvě varianty trojnásobného rohu.Na runovém kameni z dánského Snoldelevu se vedle runového písma objevuje symbol trojnásobného rohu a svastiky.THOROVO KLADIVO

Na některých runových kamenech se objevuje i symbol Thorova kladiva (viz.obrázek na začátku této kapitoly). Magická zbraň, kterou hromovládce potíral "démonické" obry, se stala důležitým symbolem severského náboženství. Staří Germáni i současní vyznavači Ásatrú (víry v Ásy) používali a používají napodobeninu Thorova kladiva, jako rituální předmět při svých obřadech. Zdviženým kladivem se zdraví světové strany a bohové a dotykem kladiva se žehná lidem, pokrmům apod. Amulet v podobě malého Thorova kladiva byl v dobách Vikingů velmi rozšířen a i dnes ho můžete spatřit zavěšený na krku mnoha stoupenců severské víry.........


Kromě výše jmenovaných symbolů se u runových nápisů objevují ještě mnohé další znaky, jako například cosi, co se podobá srpkům měsíce apod. Význam těchto symbolů dnes už neumíme vyložit.