NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 28.

2. ledna 2015 v 19:50 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
DALŠÍ SYMBOLY SPOJENÉ S RUNOVÝMI NÁPISY

Nejstarší známý germánský runový nápis pochází přibližně z roku 150 n.l. a nalezl se na hřebeni, který byl vyzvednut ze dna močálu u Vimose v Dánsku. Zmínili jsme již, že až do dnešního dne bylo objeveno více než 5000 runových nápisů v oblasti Skandinávie (Švédsko, Norsko, Dánsko). Dalších přibližně 500 nápisů se nachází v Británii, Irsku a na jiných místech. Jeden z runových nápisů se dochoval dokonce až v daleké Konstantinopoli (tj.dnešní Istanbul), kde ho do kamenné zdi chrámu Hagia Sofia vyryl pravděpodobně některý člen ze slavné císařské gardy, kterou v 10.století tvořili severští Varjagové. Runové nápisy se našly na předmětech denní potřeby (hřebeny, rohy na pití, sáně apod.), na zbraních (meče, hroty kopí, luky), na kostech, dřevěných hůlkách, mincích a také na kamenech. Společně s Runami se často objevují i jiné symboly a zejména na kamenech také výjevy ze staré severské mytologie.HAD

Jedním z nejčastějších symbolů, které se na runových kamenech objevují, je had, nebo více hadů. Staří runotepci využívali často dlouhého hadího těla jako podkladu pro runový nápis, který se pak společně s hadem kolem kamene obtáčel. Had zde zřejmě symbolizuje mýtického Jörmungandra - Midgardsorma, Thorova nepřítele, kterého Ódin svrhl do moře a on tam narostl do obludných rozměrů a pod hladinou obtočil celý lidský svět. Až na konci našeho věku nastane apokalyptická bitva ragnarök, vynoří se Jörmungand z hlubin a po boku svého bratra, vlka Fenriho, svého otce Lokiho a armády obrů, povede boj proti bohům a padlým lidským hrdinům (einherjům) ze starých časů.
KŘÍŽ

Od doby, kdy seveřané přijali křesťanství a na kameni v Dánském Jellingu se objevil runový nápis : Harald král postavil tento kámen na počest Gorma, otce svého, a Thyry, matky své. Harald, jenž dobyl celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány, se vedle runových znaků začal na kamenech velice hojně objevovat kříž. Symbol rovnoramenného kříže však používali pohané dávno před křesťany a objevuje se už na předmětech z doby bronzové. Čtyři ramena kříže jsou od pradávna symbolem čtyř živlů a čtyř světových stran a kříž v kruhu, nebo kříž se zalomenými rameny (svastika) jsou znamením Slunce, přinášejícím radost, sílu a štěstí. Kříže, které ornamentálně obsahují svastiku, nebo jiným způsobem odkazují k Slunci se na runových kamenech používaly dále, ještě i v dobách křesťanství.

Některé typy rovnoramenných křížů z runových kamenů, na kterých je patrna pohanská solární symbolika.SVASTIKA

Kromě svastiky zakomponované do jiných ornamentů, se u runových nápisů objevuje i jednoduchá svastika ve své čisté formě. Opakovaně jí nalézáme například vedle Run na hrotech germánských kopí. Dnes má, bohům žel, většina Evropanů svastiku spojenou s Adolfem Hitlerem a německým Nacionálním socializmem. Svastika tady ale byla dávno před Hitlerem a po celá staletí byla chápána jako pozitivní znamení. Ještě před druhou světovou válkou svastika nikoho neurážela a např. čeští skauti jí použili jako symbol na jedno své čestné vyznamenání, jehož prvním nositelem byl prezident T.G.Masaryk. V asijských zemích, které nebyly světovou válkou tolik zasaženy je dodnes svastika důležitým náboženským symbolem. Stigma, které od války na svastice leží, si tento znak, kterého si vážily dlouhé generace našich předků, určitě nezaslouží. Bude ale jistě ještě nějakou chvíli trvat, než začnou lidé chápat symbol svastiky opět v jeho pravém významu.

Germánská kopí, na kterých se vedle runových nápisů objevuje i symbol svastiky.

a) Nález z Kovelu na Ukrajině. b) Nález z Braniborska. c) Nález z Torcella v Itálii.TRISKELVedle svastiky se na germánských, Runami popsaných kopích, objevuje často také znamení známé jako Triskel. Tento znak, který nacházíme na keramice a dalších předmětech už od doby bronzové, je symbolem magického čísla tři. Trojka a devítka jsou nejposvátnějšími čísly indoevropanů. Lidové pořekadlo "Do třetice všeho dobrého i zlého", tradiční tři královské potomky, či tři kouzelná přání z našich pohádek, ve kterých se nám mimochodem zachovalo mnoho pohanských prvků, určitě dobře znáte. Ve staré severské mytologii se s číslem tři setkáváme velice často. Vzpomeňme si například na tři kořeny Yggdrasillu, tři Norny, nebo na to, jak Valkýra Sigrdrífa učila hrdinu Sigurda, aby posílil svůj meč trojitým vyrytím Runy Tiwaz.

Devítka, která je vlastně trojnásobkem trojky (!), se v severogermánských mýtech vyskytuje ještě častěji. Devět dlouhých dní a nocí protrpěl Ódin zavěšen na posvátném jasanu, devět matek porodilo boha Heimdalla, devět kněžek sídlí na Hoře léčení s bohyní Menglödou a devět je také mýtických světů, které svými kořeny a větvemi spojuje kosmický strom Yggdrasill. Devítka představuje v symbolickém smyslu číslo plnosti a dokonalosti a tak putoval-li pohádkový hrdina za devatero hor a devatero řek, neznamenalo to, že bylo pohoří a řek skutečně devět, ale že to bylo hodně daleko. Podobně lze říct, že mluví-li staroseverský mýtus o devíti světech, neznamená to ještě, že jich musí být opravdu devět, ale že jich je přesně tolik, kolik jich má být.
VALKNUT

Na obrazových kamenech ze Švédska se společně s motivy z germánské mytologie objevuje symbol, který známe pod jménem Valknut. Jsou to tři zvláštně propletené trojúhelníky, které odkazují podobně jako triskel na posvátné číslo tři a devět. Ačkoli dnes už s jistotou nevíme, co konkrétně Valknut symbolizuje, nejčastěji se uvažuje o Valhale a Ódinovi zasvěcených mrtvých bojovnících. Tomuto výkladu odpovídá jednak etymologie slova Valknut (valr - zabitý válečník, knut - uzel), a pak také obrázkové výjevy u kterých se tento symbol objevuje. Jednou je to pod koněm Sleipnirem, na kterém jede Ódin v čele bojovníků putujících do Valhaly, jindy je to nad mrtvým válečníkem, ve společnosti vznášejících se orlů. Samotný Valknut se na kamenech vyskytuje ve třech více či méně složitých variantách.

Tři formy symbolu Valknut.Výjev z obrazového kamene ze Švédska. Padlého bojovníka na koni vítá ve Valhale Valkýra s nápojem v picím rohu v rukou. Nad hlavou bojovníka se objevuje symbol Valknut a symbol trojnásobného rohu.TROJNÁSOBNÝ ROH

Dalším zajímavým symbolem, který se na runových kamenech objevuje je tzv. trojitý, nebo chcete-li trojnásobný roh. Tento znak patrně představuje tři legendární nádoby, ve kterých obr Suttung a jeho dcera Gunnlöd přechovávali medovinu básnictví. Kouzelný nápoj, který dával tomu, kdo se ho napil moudrost a básnickou inspiraci, ukradl nakonec obrům bůh Ódin. Mazaný vládce všech Ásů strávil nejprve tři noci v loži s Gunnlöd, a ta mu potom dovolila třikrát se medoviny napít. Ódin třemi mocnými doušky všechny nádoby vyprázdnil a pak proměněn v orla odnesl nápoj bohům do Ásgardu. Trojnásobný roh je tedy znamením moudrosti, inspirace a básnického vytržení.

Dvě varianty trojnásobného rohu.Na runovém kameni z dánského Snoldelevu se vedle runového písma objevuje symbol trojnásobného rohu a svastiky.THOROVO KLADIVO

Na některých runových kamenech se objevuje i symbol Thorova kladiva (viz.obrázek na začátku této kapitoly). Magická zbraň, kterou hromovládce potíral "démonické" obry, se stala důležitým symbolem severského náboženství. Staří Germáni i současní vyznavači Ásatrú (víry v Ásy) používali a používají napodobeninu Thorova kladiva, jako rituální předmět při svých obřadech. Zdviženým kladivem se zdraví světové strany a bohové a dotykem kladiva se žehná lidem, pokrmům apod. Amulet v podobě malého Thorova kladiva byl v dobách Vikingů velmi rozšířen a i dnes ho můžete spatřit zavěšený na krku mnoha stoupenců severské víry.........


Kromě výše jmenovaných symbolů se u runových nápisů objevují ještě mnohé další znaky, jako například cosi, co se podobá srpkům měsíce apod. Význam těchto symbolů dnes už neumíme vyložit.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama