NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 33.

26. ledna 2015 v 7:42 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
ČAROVÁNÍ SE TŘEMI RUNAMI

Pokud jste již dobře zvládli jednoduché čarování s jednou Runou, můžete vyzkoušet magické použití tří runových znaků. Postup zůstává prakticky stejný. Začneme vstupním rituálem, ve kterém se očistíme u plamene svíčky a bylinného kouře a ve kterém nabídneme oběti (nápoj a jídlo) bohyni Freye a bohu Ódinovi. Rozdíl je v tom, že místo jedné Runy, která by se hodila k naší situaci, vybereme Runy tři, tudíž je kouzlo náročnější na soustředění.
Příklad : Potřebujete zmírnit napětí na vašem pracovišti a předejít konfliktům s vedením i se spolupracovníky. Po úvaze vyberete například Runu Sowulo, Runu Algiz a Runu Mannuz. Runa Sowulo podporuje úspěšné dokončení našich pracovních aktivit a dává sklízet dobré plody. Runa Algiz je univerzálním ochranným znakem a runa Mannuz podporuje spolupráci a dobré vztahy s lidmi.
Podle toho jestli jsme se rozhodli použít runové karty, anebo Runy psát fixem na cedulku, si musíme dopředu připravit své pomůcky. Potom postupujeme tak, že aktivujeme jednu Runu po druhé. Z každou z nich pracujeme stejným způsobem, jako v případě našeho prvního čarování. Nejprve se budeme tedy soustředit na Runu Sowulo. Třikrát použijeme galdr : "Volám Runy Sowulo síly, by pomohly mému cíly!" a nakonec vyřkneme nahlas záměr : " Práce půjde dobře!" Ve stejném okamžiku buď s výdechem namalujeme Runu na kartičku, anebo s výdechem přeneseme nahromaděnou sílu na runovou kartu.


Stejně naložíme i s Runou Algiz a s Runou Mannuz. Záměr u Runy Algiz může znít např. : "Nebude žádný průšvih!" a u Runy Mannuz : "Budeme si vycházet vstříc!" Pokud jme zvolili jako metodu psaní znaků, doplníme postupně na kartičku všechny i tyto Runy, až budou stát na cedulce všechny tři pěkně vedle sebe. Hotovou cedulku opět vystavíme na nějaké zvláštní místo, odkud budou runové znaky pěkně působit. Jestliže jsme pracovali s kartami, vystavíme si na podobném místě tři nabité runové karty.

TŘI RUNY A TŘÍDENNÍ SVÍCE

Trojka je tradiční pohanské posvátné číslo, proto opakujeme galdr 3x a proto čarujeme se třemi Runami. Použijeme-li při runovém kouzlu navíc tzv. třídenní svíci, dosáhneme číslovky devět, která moc svaté trojky ještě ztrojnásobí. Třídenní svíce jsou k sehnání v supermarketech, v květinářstvích apod. Jedná se o vetší svíčky v průhledném plastovém obalu, které po zapálení vydrží hořet tři dny. Svíce je trochu dražší (obyčejně do 100 Kč) a tak je ideální obětinou pro duchy a božstva, která žádáme při svém runovém kouzle o pomoc. Při práci s třídenní svící postupujeme naprosto stejně jako při běžném čarování se třemi Runami, pouze Runy nekreslíme na papírovou cedulku, ale píšeme konturkou z barev na sklo, pod sebe na plastový válec svíce. Nezapomínejme ovšem, že svíce, která hoří tři dny, bude pravděpodobně zůstávat v některých chvílích bez dozoru. Abychom zamezili nebezpečí požáru, je vhodné hořící třídenní svíci vložit ještě například do velkého skleněného džbánu. Alespoň tak to řeším já (viz.obrázek).
RUNOVÉ KOMBINACE - SLOŽENÉ RUNY

Nyní bych rád napsal něco o tom, jak se dají Runy kombinovat a jak z jejich kombinací vznikají krásné magické znaky (tzv.složené Runy), které můžeme použít například při výrobě různých amuletů a talismanů.
Nejjednodušší, ale účinnou úpravou runových znaků je jejich ztrojení. Zde sice pracujeme pouze s jedním znakem, opět přitom ale využijeme sílu posvátného čísla tři. Tímto způsobem lze upravit jakoukoli Runu, ale na ukázku jistě stačí tyto trojice vzniklé z Run Wunjo, Ansuz a Dagaz :


Další metodou je kombinace dvou a více runových znaků tak, že se částečně překrývají a vytváří spolu originální runový symbol. Na ukázku teď uvádím osm takto vzniklých runových znaků :


1) Bezpečná cesta, 2) Bohatství, 3) Ochrana, 4) Mír a hojnost,
5) Vítězství, 6) Dobré zdraví, 7) Léčení, 8) Štěstí.


Nyní malá ukázka jak tyto znaky vznikly:


Znak Bezpečná cesta vznikl kombinací Runy Raido - cesta a Runy Algiz - ochrana.
Znak přivolávající bohatství vznikl kombinací runy Fehu - bohatství a runy Gebo - dar.Toto ochranné runové znamení vzniklo kombinací Run Algiz a Thurisaz. Všiměte si, že zde navíc runový čaroděj použil i opačné tvary příslušných znaků. Vzniklo tak nádherné symetrické znamení, jehož ochranné symboly ční do čtyř stran.


Při brouzdání po internetu můžete narazit i na symboly, které vznikly z více než dvou runových znaků a jsou obvykle poskládané na svislé ose. Mohou vypadat například takto :

1) Ochranný znak ,který navíc zvyšuje sílu a prohlubuje intuici, 2) Znak podporující podnikání ,prosperitu a blahobyt, 3) Znak posilující osobnost nositele, 4) Znak přivolávající lásku.RUNOVÉ ČAROVÁNÍ S PŘESLENYPro zajímovost bych se rád na závěr našeho tématu o runovém čarování zmínil o runových kouzlech, které kdysi prováděly skandinávské ženy s přesleny. Teď mě napadá, víte vůbec, co je to přeslen? Ani bych se nedivil, kdyby ne, protože přeslen je něco, co už v našich končinách používá snad jen několik nadšenců pro stará řemesla a milovníci tzv.Living history. V dřívějších dobách patřily ale přesleny k těm nejběžnějším domácím předmětům. Jak už vám název možná napověděl, přeslen se používal k předení, a to k předení tím nejstarším a nejjednodušším způsobem, kdy se vlákno navíjí na malé ruční vřeteno. Přeslen je pak malé závaží ve tvaru kotouče, které umožňuje, aby se dalo vřeteno roztočit asi tak, jako jsme jako malí roztáčeli káču, nebo setrvačník. Tímto způsobem spřádali len a vlnu už naši pravěcí předkové a přesleny z kamene, keramiky, dřeva, skla, či kovů jsou dodnes poměrně častým archeologickým nálezům.
Předení bývalo jednou z tradičních ženských dovedností a tak nás ani nepřekvapí, když se o vymření rodu ze strany ženských potomků mluví jako o vymření po přeslici, což byla zase tyč na kterou si přadleny věšeli chomáče nezpracovaného vlákna, aby ho nemusely při práci držet v ruce.
Přadlena, která proměňovala přízi ve vlákno a to potom v sukno a následně v šaty, bývala symbolem dobré ženy, která se umí postarat o svoji rodinu. Nemůžeme se proto divit, že nejdůležitější evropské bohyně, které plnily úlohu strážkyní rodinného krbu, bývaly zároveň přadleny. V germánské mytologii to byla zejména Ódinova manželka Frigg , ve slovanské pak bohyně Mokoš. Podle staroseverské tradice je hvězda, kterou nazýváme Polárka, a kolem které se otáčí noční obloha vlastně vrcholem Frigginy přeslice, a tak se nám tu krásně spojuje představa přeslice a světového stromu, neboť obojí tvoří pomyslnou osu světa.Kromě toho bývalo předení vlákna ve všech evropských mytologiích spojeno s představou spřádání osudu. Přadlena Frigg prý jako jediná z bohů znala osudy všech a tři Norny podle legend neúnavně splétají vlákna našeho žití a na jejich vůli záleží zda bude toto žití šťastné či nikoli.Obyčejná činnost předení měla tedy vždycky i svoje neobyčejné a posvátné pozadí a lidské přadleny se při své práci stávaly tak trochu bohyní Frigg, která pečuje o své potomstvo, a jak napovídají archeologické nálezy přeslenů s vyrytými Runami, tak se távaly možná i tak trochu Nornami, které spřádají lidské osudy.Na tomto snímku je přeslen nalezený v norském Bohuslänu. Po obvodu kotouče je vyryt nejprve celý Futhark a potom jsou připojena slova "ion a mik" tj. "Jone, vezmi si mě". Zatímco kompletní runová abeceda symbolizuje celistvost a uzavřenost kruhu, druhá část nápisu je evidentně kouzlem, kterým si chtělapředoucí dívka přivolat svého milého. Představte si tedy nyní tu norskou dívku, jak sedí u přeslice a nacvičeným monotónním pohybem roztáčí vřeteno a myslí přitom na svého Jona. A jak se otáčí přeslen s runovým kouzlem a na vřeteno se navíjí nit,dostává se dívka postupně do jakéhosi tranzu, v němž se spojuje vyřčené a runami vyryté kouzlo s touhou v jejím srdci a s kruhovým pohybem přeslenu. Úžasná šamanská technika, nemyslíte?


Na druhém, dřevěném přeslenu, je vyryto slovo "tut" thurisaz, uruz, obrácený thurisaz. Možná magické slovo, možná jen tři Runy tvořící kouzlo. Zde bude už těžší přijít na to, čeho chtěla přadlena svým kouzlem dosáhnout, alekdybyste se zeptali mě, jak bych tyto tři Runy využil, řekl bych vám, že je to dobrá kombinace pro to, postavit někomu překážku do cesty. Thurisaz je obávaná Runa spojovaná s thursy (obry) a trny. Obvykle značí nějaké potíže a mám s ní opravdu zkušenost jako se zbrání velkého kalibru. Také Runa Uruz (tur - zubr) může znamenat potíže, neboť zabití býka bývalo mezi starými Germány zatěžkávací zkouškou pro mladé muže. Jestliže tedy v prvním případě přadlena přivolávala svého vytoužené muže, v tomto druhém případě se možná kouzlem bránila např. nechtěnému sňatku, který jí domluvili rodiče. Ale to je jen čistá spekulace, neberte mě úplně vážně.


Na posledním snímku je přeslen z Anglie 11.století. Runový text, kterým přadlena pravděpodoně přivolávala ochranu svému milému : "Odinn a Heimdallr a Þjálfa, ať ti pomáhají, Úlfljótre .", je dokladem toho, že se v Británii pohanství drželo ještě dlouho po oficiálním přijetí křesťanství.


.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Adonis Adonis | E-mail | 26. ledna 2015 v 10:05 | Reagovat

Hezké.... Vzpomněl jsem si na svého otce. Kdysi v devadesátých letech si pořídil nové kolečko(vozík). Pak ho půjčil sousedovi, který se velmi dlouho zdráhal nám je vrátit. Dokonce to vypadalo, že už zapomněl, že není jeho.... Když už nám je konečně vrátil, rozhodl se otec, že svůj majetek propříště ochrání - natřel je jasně červenou barvou, naspod napsal "PRIVATE PROPERTY" a vanu kolečka vyzdobyl řerně malovanými ochrannými symboly: byl tam uroboros, keltský kříž, pentagram, židovská hvězda a snad i nějaké runy.... a když už byl v tom, tak na samotné kolečko toho kolečka napsal sanskrtsky Óm, aby mu to při jízdě mantrovalo... (a to podotýkám, že můj otec není žádný deklarovaný pohan, vymyslel to a namaloval zcela spontánně a intuitivně... :-)

2 Anonym Anonym | 21. července 2015 v 17:21 | Reagovat

U toho ochranného run. znamení by šli dát i algiz a othila nebo i isa :-) jako kombinace

3 Leo Válek Leo Válek | E-mail | 21. února 2016 v 17:50 | Reagovat

Již delší dobu si lámu hlavu, jak v runovém písmu psali číslovky, resp.data. Nikde nemohu nalézt znaky pro 0-9. Poradíš ?

4 Miky Miky | 24. února 2016 v 16:38 | Reagovat

[3]: Číslovky se psaly normálně slovy. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama