NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi 34.

30. ledna 2015 v 9:34 | Miky |  RUNY - Cesta k Runám, cesta za starými bohy a pohanskými tradicemi
RUNOVÉ LÉČITELSTVÍ

Součástí runové magie je samozřejmě i runové léčitelství. Staří Germáni údajně nazývali své šamanské léčitele, kteří byli zároveň i znalci Run, výrazem Lachner. Toto jméno prý souvisí se slovem Lach, což bylo jídlo, které léčitel podával nemocnému prstem namočeným v obětní krvi. Způsobů jak použít Runy při léčení je celá řada. Jednou z možností je provést klasické léčivé runové kouzlo podle příkladů, které jsme zmiňovali v předchozích dílech našeho seriálu.
Přiznám se, že nejsem v oblasti runového léčitelství příliš zběhlý a většinou nechávám léčení na doktorech, ale před časem mě situace donutila použít kouzlo se třemi Runami na nemoc našeho syna. Jeho potíže začaly jako klasická střevní chřipka. Jednoho dne večer se mu zvedla teplota, dostal průjem a celou noc měl pocit na zvracení. Následující den pil jenom čaj a přesto si několikrát protrpěl svou chvilku na WC. Další den ráno mu bylo výrazně lépe, ale stále raději skoro nic nejedl. Pouze párkrát kousl do suchého rohlíku. Večer ale přišli žaludeční křeče opět. Třetího den probíhal stejně. Ráno i odpoledne to bylo dobré, ale večer mu bylo zase zle. Čtvrtého dne už to vypadalo přímo výborně. Byl sice trochu zesláblý, ale jinak mu bylo fajn a kromě rohlíku si troufl i na banán a vypadalo to, že se vrací všechno do normálu. Večer, ale přišly opět s velkou razancí křeče, průjem a pocit na zvracení. Vrcholem bylo, když nám kluk oznámil, že jeho stolice má nazelenalou barvu. To mě vážně vyděsilo. Obě naše děti totiž už kdysi prodělaly salmonelu a já věděl, že zelená stolice je pro ní naprosto typická. Pokud by se tato varianta potvrdila, šla by celá rodina do karantény a ani já, ani moje žena bychom nemohli chodit do práce, protože manipulujeme s jídlem. To by pro nás z ekonomického hlediska představovalo docela vážný problém, protože taková karanténa může trvat i několik měsíců. Dospěl jsem k názoru, že přišel čas na runové kouzlo. Použil jsem k němu tři runové karty. Runu Isa jsem pověřil, aby nemoc zastavila. Runu Berkana jsem požádal, aby našeho syna uzdravila a Runu Uruz jsem vyslal, aby mu vrátila sílu. Po malém obřadu zůstaly tyto tři runové karty na mém oltáři a já doufal, že kouzlo zabere. Následujícího dne a dokonce i večer byl syn bez jakýchkoli potíží. Začal postupně normálně jíst a nemoc byla pryč.

Runové kouzlo vyryté na fragmentu lebky /Dánsko, kolem roku 800 n.l./
Text: "Ullr, Ódin a Hydyr pomohou Burrovi od bolesti a trpasličí nemoci!"

Kromě čarování s runovými kartami, můžeme v případě léčení malovat runové znaky přímo na postižená místa na těle nemocného, anebo můžeme vytvořit jako speciální lék tzv. runovou vodu, o které si něco povíme za malou chvíli.
Nejuniverzálnější léčivou Runou je Berkana, která očišťuje a zároveň regeneruje. Pokud si nejsme úplně jisti jaké je příčina dané nemoci, použijme Berkanu. Působí takřka na všechno a nedá se s ní nic zkazit. Runa Laguz, která má chladivé účinky, se dá dobře použít na snižování horečky a Runa Uruz celkově posiluje organizmus.
Podle runové tradice odpovídá každý runový znak určité části lidského těla, nebo okruhu zdravotních obtíží. Runa Raido, která souvisí s pohybem a cestováním, se například vztahuje k nohám a potížemi s chůzí. Runa Kenaz, která značí borovou pochodeň, se zase vztahuje k palčivým problémům, jako jsou různé vyrážky a boláky a také k horečkám. Až budete studovat níže zveřejněnou tabulku, jistě další uvedené spojitosti tělesných potíží a runových znaků pochopíte. Tyto souvislosti se vám pak budou jistě hodit při tvorbě správného runového kouzla. Uveďme si příklad :
Pacient si před pár dny vymkl kotník. Může už se sice na nohu postavit, ale kotník stále hodně bolí a chůze jde velmi špatně. Základní Runou našeho kouzla bude tedy Raido nebo Mannaz, ta bude symbolizovat samotný kotník. Nalevo od základní Runy umístíme Uruz, který nám pomůže kotník zpevnit a napravo od základní Runy umístíme Berkanu, která napomůže procesu regenerace. Kouzlo bude probíhat klasickým způsobem. Nejprve provedeme vstupní rituál, potom pomocí galdru vyvoláme sílu a nakonec vyřkneme záměr a namalujeme runové znaky. Můžeme je malovat buď přímo na nemocný kotník, anebo na papírovou cedulku, kterou umístíme tak, aby byla nemocnému pokud možno stále na očích.
Nyní již slíbená tabulka :

RUNY A JEJICH SOUVISLOST S RUZNÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA

FEHU - hrudník, plíce, dýchací potíže.
URUZ - svalovina, kosti, fyzická síla.
THURISAZ - srdce.
ANSUZ - ústa zuby, jazyk, poruchy řeči.
RAIDO - nohy, hýždě.
KENAZ - vředy, vyrážky, boláky, horečky.
GEBO - otravy.
WUNJO - poruchy dechu, tišení bolesti.
HAGALAZ - krvácení, krevní oběh.
NAUDIZ - paže.
ISA - omrzliny, ochrnutí, poruchy hybnosti a vnímání.
JERA - střevní funkce, trávicí poruchy.
EIHWAZ - zrak.
PERTHO - ženská prsa a genitálie, porody.
ALGIZ - hlava, mozek, šílenství.
SOWULO - popáleniny, kožní choroby.
TIWAZ - ruce, zápěstí, prsty.
BERKANA - plodnost, porody.
EHWAZ - bolesti zad, pohybové potíže.
MANNAZ - paty, chodidla, kotníky.
LAGUZ - ledviny, močové cesty.
INGUZ - mužské genitálie.
DAGAZ - duševní choroby, deprese, úzkost.
OTHILA - dědičné a vrozené choroby.
RUNOVÉ NAŠEPTÁVÁNÍ VODĚ

Nyní si povíme něco o tzv. runové vodě. Staří pohanští čarodějové, středověcí alchymisté i dnešní okultisté, považovali a považují vodu, za nejvnímavější element ze všech čtyř živlů. Juan Braun, zasvěcenec haitského woodoo a jihoamerického šamanismu říká, že voda má paměť a dají se z ní vyčíst věci, které se v její blízkosti v minulosti staly. Jihoamerické čarodějnice s touto skutečností prý často pracují a pokud jsou například požádány, aby odhalily zloděje, ptají se vody. Když jsem poslouchal rozhlasový rozhovor s tuvinským šamanem Očur-oolovičem, který na pozvání etnoložky Pavlíny Brzákové navštívil Českou republiku, zaujala mě jedna z jeho léčebných metod, kterou on sám nazýval "našeptávání vodě". Metoda spočívá v tom, že šaman našeptá vodě její úkol a dá ji vypít nemocnému. Mnohému z nás se může takový způsob léčení zdát směšný, ale vezmeme-li v úvahu výzkumy japonského doktora Masaru Emota, možná nás úsměšky přejdou. Pan Emoto, který se již dlouho zabývá fotografováním vodních krystalů pod mikroskopem, údajně zjistil, že strukturu obrazců, které vytváří krystaly vody, ovlivňuje nejen kvalita vodního zdroje, ale také myšlenky a slova, která člověk do vody vkládá. Řadou pokusů prý dokázal, že pozitivní emoce, jako např. láska, vděčnost a radost napomáhají k vytváření krásných a pravidelných struktur, zatímco voda naplněná zlobou, vztekem apod. buď nekrystalizuje vůbec, anebo vytváří deformované a škaredé obrazce. Pod vlivem těchto informací se nám šamanské našeptávání vodě ukazuje v úplně jiném světle.
Ovlivňování nápoje pomocí runových znaků vyrytých do poháru, je metoda, která je několikrát zmiňována v severských ságách. Valkýra Brynhild např. Sigurdovi radí : "Nápoje Runy znej, by nezradila žena důvěru, cos jí dal. Vryj je do rohu a na hřbet ruky a na nehtu nakresli "Nouze." požehnej pohár, buď pamětliv nástrah a česnek v číši hoď. Pak v medovinu ti mámení zlé nikdo nenamíchá." Zmiňovaná Runa Nouze, tedy Naudiz, kterou má hrdina nakreslit na své nehty, má pravděpodobně funkci odebírání zla z poháru. Tuto metodu pak prakticky využil například Egil, kterého se na jedné hostině pokusila nápojem otrávit královna. V sáze je to popisováno takto : "Tu namíchala královna a Bárd do nápoje jedu a přinesli to do jizby. Bárd požehnal roh s pivem a odevzdal ženě, která roznášela pivo, ona pak donesla jej Egilovi a vybídla ho, aby pil. Tu vytrhl Egil svůj nůž a bodl se jím do dlaně. Pak vzal roh a vyryl na něj Runy a pomazal jej krví. I říkal verše: "Ryji na roh Runy, rudou krví barvím, turovu zbraň tvrdou takým písmem zdobím. Po chuti chci píti piva jarých služek, zvědět, zda mne nápoj zhubí, jejž Bárd žehnal." Nato pohár puknul a jedovatý nápoj se vylil. Zajímavý moment je, když se Egil bodá do dlaně a vybarvuje Runy svou krví. Metoda barvení runových znaků krví je v ságách často naznačována a pravděpodobně s ní souvisí i Brynhildina slova z prvního citátu : "Vryj je do rohu a na hřbet ruky." Další příklad Runami očarovaného nápoje je pohár, který v Sáze o Völsunzích podala královna Grímhild své dceři Gudrún, aby ji smířila s jejími bratry. O nápoji se zde dočteme toto : "V nápoji se skrývala síla země i moře a krev jejího syna a v picím rohu byly všelijaké znaky zbarvené krví." A dále : "V roh byly vryty různé Runy v červené barvě, nesnadné k čtení."
Z uvedených příkladů je zřejmé, že ovlivňování nápoje pomocí Run vyrytých do nádoby byla metoda starým seveřanům dobře známá. Některé Runy mohly nápoj očarovat, jiné, jak ukazuje Egilův případ, zas mohly nápoj očarování zbavit.
Nabíjení vody, nebo jiného nápoje mocí runových znaků je metoda, kterou praktikují i dnešní čarodějnice, které vycházejí z germánského pohanství. Obyčejně se doporučuje nalít do sklenice vodu a namalovat prstem namířeným na její hladinu příslušnou runu a vodu pak vypít. Vhodné je toto malování runového znaku ještě podpořit recitací, či zpěvem jména Runy, nebo jiným galdrem. Další metodou je namalovat Runu barvou, nebo lihovým fixem přímo na sklenici. Pan Masaru Emoto, to při svých experimentech dělal podobně. Na sklenice určené k pokusům lepil papírové štítky s nápisy ,např. "štěstí" a "neštěstí" apod. Runa namalovaná na sklenici by měla mít trochu času svým kouzlem vodu pořádně prosytit, je proto vhodné nechat vodu chvíli odstát. Doporučuji nechat vodu nabíjet tři, nebo devět hodin. Odpovídá to tradici, neboť Germáni, podobně jako ostatní Indoevropané s trojkou a devítkou hodně pracovali.
Runovou vodu, budeme používat asi hlavně k léčení, můžeme ji ale použít například i k přivolání moudrosti (Runa Ansuz), odvahy (Tiwaz), apod.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama