NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

MŮJ VZTAH K ISLÁMU

9. července 2015 v 12:27 | Miky |  ZAMYŠLENÍ


Vztah k Islámu a muslimům už několik let rozděluje českou společnost na dva názorové tábory. Po teroristickém útoku na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo, po krutostech, kterých se i na civilním obyvatelstvu dopouští bojovníci Islámského státu, a především v reakci na neutuchající příliv afrických imigrantů (často muslimů), se tento rozkol mezi našimi lidmi ještě vyostřil. Na jedné straně tu stojí lidé, kteří vnímají Islám a hlavně islamismus jako vážnou hrozbu pro Evropu, její kulturu a sociální struktury, na druhé straně stojí liberálové, kteří se více než islamizace obávají islamofobie, xenofobie a nacionalizmu. První tábor často argumentuje špatnou zkušeností, kterou s muslimy a přistěhovaletstvím udělaly země jako je Velká Británie, Francie, či Švédsko, druhý tábor připomíná, že mezi tradiční evropské hodnoty patří svoboda vyznání a humanismus, a že bychom vlastně popírali sami sebe kdybychom chtěli muslimům zakazovat stavět mešity, nebo odmítali pomáhat uprchlíkům. Jak už to tak bývá, tak v obou táborech lze nalézt jak lidi v podstatě rozumné, tak také naprosté magory a jelikož je spor mezi nimi často opravdu emotivní padají i silná slova, jako např. "neonacisté", nebo "vlastizrádci".

Téma hýbe i mnou a tak využívám svého blogu, abych světu sdělil, jak se na věc dívá jeden obyčejný pohan z jižních Čech.Mrkající Neberte to prosím jako nějaký závazný pohanský politický postoj, protože nic takového neexistuje a i pohan má nárok na to být naivou či blbem, je to prostě můj osobní pohled, byť se odvíjí od neblahých zkušeností, které kdysi udělali naši pohanští předkové. Na rozdíl od pana Martina Konvičky (hlavního mluvčího hnutí Islám v ČR nechceme!), který tvrdí, že křesťanství má úplně jiný základ než Islám, já říkám, že obě náboženství, patří mezi Abrahámovská, mají tedy základ stejný a mezi dobou, kdy nastupovalo křesťanství k moci a dobou dnešní vidím zřetelné paralely.

Všichni víme, že křesťanská sekta se začala po světě šířit záhy po údajné popravě, vzkříšení a nanebevzetí jejího zakladatele Ježíše z Nazaretu, tedy asi někdy ve třicátých letech prvního století našeho letopočtu. Zprvu byla tato náboženská skupina jen málo významná, ale s rostoucím počtem členů a příznivců jí již nebylo možné přehlédnout. Vítězným tahem na branku byl pak okamžik, kdy se křesťanství stalo státním římským náboženstvím a začalo se rozšiřovat pomocí mocenských struktur tohoto starověkého impéria. Zajímavá je ovšem cesta, jak k tomu zestátnění tehdy poměrně mladého náboženství došlo. Římané měli vždy k cizím náboženstvím vztah velmi liberální. Oni nenutili obyvatele nově dobytých území, aby se svých tradičních bohů vzdávali. Náboženské zvyklosti, byť by byly odlišné od těch římských (pokud přímo neodporovaly římským zákonům), prostě respektovali. Vyžadovali pouze, aby i příslušníci nově přičleněných zemí respektovali náboženství římské a podřizovali se římským zákonům a císaři. Obvykle to klaplo víceméně bez problémů, nikoli však v případě křesťanů. Pro ně byl totiž respekt k jiným náboženstvím v přímém rozporu s jejich vírou v jediného pravého Boha. Stejně nepřijatelná pro ně byla i poslušnost zbožňovaným císařům. Podle křesťanského názoru, si totiž žádný člověk nesmí přisvojovat pocty, které patří jen Bohu. Dokládá to například biblický popis konce krále Heroda:

Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k nim řeč; lid začal provolávat: "To mluví bůh, ne člověk!" A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy.(Sk.12.21-23)

Vyzbrojeni podobnými příběhy začali první křesťané rozkládat Římskou říši zevnitř. Existuje řada písemných svědectví o tom, jak křesťané v Římské říši uráželi bohy jiných náboženství, znesvěcovali pohanské chrámy tím, že do nich vhazovali nečistoty, odmítali sloužit v armádě či nabádali k dezerci apod. Dobře to dokumentuje např. Edikt Gaia Aurelia Valeria Diocletiana Augusta :

Dlouho už vyznavači některých kultů zneužívají svobody k opětovným urážkám římského náboženství, nezastavujíce se ani před pustošením a hanobením svatyň. Z jejich škol jsou kněžstvem a biskupy šířeny pověsti rozvracející důvěru občanů k zřízení státnímu, rozdmychují vzpoury nejen mezi obyvatelstvem, ale i ve vojště. Stalo se proto příkazem péče o blaho lidstva uložiti poslušnost a bezvýhradnou oddanost všem, kdož státu slouží jakýmkoli úřadem nebo zbraní. Svoboda víry jiných národů nepřipouští, aby svá božstva veřejně nad naše povyšovali. Poslušni smyslu starých zákonů a snažíce se zlepšiti pořádek ve státě, chceme přivésti k rozumu i ty z křesťanů, jejichž pošetilost a nevázanost ani předpisů vlastních otců nedbá, kteří si zlovolně nové zákony sdělali a v rozmanité sekty se rozdělili. Nelze spoléhati na věrnost národa, ztratil-li úctu sám k sobě. Kdokoli by nadále z úředníků nebo vojáků odpíral povinnou úctu bohům a vladaři, budiž propuštěn ze služeb státu!

Křesťané se prostě nehodlali přizpůsobovat státní moci a zákonům, které podle nich odporovali zákonu Božímu, ale toužili po tom přizpůsobit stávající společenské struktury sobě, což se jim nakonec žel bohům i podařilo. Zajímavé je, že těch zákonů, kterými pohrdali, bez skrupulí využili kdykoli to bylo v jejich prospěch. V Bibli se třeba dočteme, jak byl apoštol Pavel zatčen v Jeruzalémě Římany za vyvolávání pouličních bouří. Když ho pak chtěli bičovat, otázal se:

"Smíte bičovat římského občana, a to bez soudu?" Když to důstojník uslyšel, šel k veliteli a hlásil mu to. Řekl mu: "Co chceš dělat? Ten člověk je římský občan!" Velitel přišel k Pavlovi a ptal se ho: "Řekni mi, jsi římský občan?" On odpověděl: "Ano." Velitel mu na to řekl: "Já jsem získal toto občanství za velké peníze." Ale Pavel prohlásil: "Já se jako římský občan už narodil." Ihned od něj odstoupili ti, co ho měli vyslýchat. A velitel dostal strach, když se dozvěděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spoutat.(Sk.22.25-29)

Podle mne se velmi podobně dnes chová v Evropě Islám. V České republice to samozřejmě tolik nevidíme, protože je tu muslimů zatím málo, ale v Německu, Británii apod., je to vidět jasně. Muslimové nemají zájem se tamější, dosud ještě většinové společnosti přizpůsobit, ale snaží se ji naopak islamizovat. A je to logické, muslim přece nemůže respektovat jinověrce nebo ateistu, popíral by tím to, k čemu ho jeho víra v jediného pravého Boha a jediné pravé náboženství vede. Respekt ke své vlastní víře ale vyžaduje muslim absolutní a pokud by mu kdokoli cokoli z jeho víry a jejích projevů upíral (byť by to byl blbej šátek na hlavě), neváhá podobně, jako kdysi apoštol Pavel argumentovat našimi zákony, tedy především právem na svobodu vyznání.


Existují reálné prognózy, že by se některé ze západních evropských států mohly stát do několika málo desetiletí státy islámské. Muslimové zde totiž získávají stále větší vliv, přibývá jejich stoupenců, začínají ovlivňovat školství, derou se do politiky... Pokud k tomu jednou opravdu dojde, můžeme vzít jed na to, že se s námi párat nebudou. Nedělejme si iluze, naše historie i např. současné působení Islámského státu nás učí, že nastup totalitního náboženství bývá velmi tvrdý. Kácí se při tom sochy, předělávají svatá místa, popravují, zotročují a vyhánějí se ti, kteří setrvávají u starých zvyků. Tak jako kdysi převzalo v našich končinách moc křesťanství, převezme ho, bude-li k tomu mít příležitost i Islám a my se pak buď staneme "dobrovolně" muslimy, nebo budeme odstraněni. V Evropě to trvalo více jak tisíciletí, než se začala opět tolerovat konkurenční náboženství. Nejdříve ale musela přijít reformace, pak osvícenství a nakonec zlatá šedesátá léta. My, kteří dnes konečně po mnoha staletích smíme znovu svobodně vyznávat víru svých pohanských předků, bychom si měli nastávající hrozbu uvědomovat více, než ostatní. Nemohu samozřejmě nikoho nutit, aby se s mým názorem ztotožňoval. Je mi jasné, že i mezi pohany je dost liberálů, kteří budou islámské nebezpečí bagatelizovat. A budou je k tomu vést vlastně vznešené pohnutky, tedy přesvědčení, že každý má mít stejná práva i povinnosti. Já si také myslím, že všichni, včetně muslimů, si zaslouží stejná práva, obávám se ale, že je nikdy nepřimějeme k tomu, aby tatáž práva přiznávali i oni nám. Všichni muslimové samozřejmě nejsou teroristé, je mezi nimi řada obyčejných milých lidí, ale bojím se, že to nebude stačit. Zkusme si spolu se Žiarislavem na závěr položit jeho nedávnou řečnickou otázku : "Dovedete si představit, že by nám v nějaké muslimské zemi dovolili slavit slunovrat?" Odpověď je doufám jasná.

.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 denny denny | 9. července 2015 v 17:22 | Reagovat

tady jsem nový a musím uznat že mi mluvíš z duše, jsem sice celkem zanícený darwinista, ale posledních pár měsíců jsem se stal velkým vlastencem a jediné náboženství které má nyní můj respekt jsou slovanští bohové... plus pár dalších starých náboženství. myslím si že až se muslimové dostanou až sem a začnou ovlivňovat naši kulturu, tak bychom se tomu měli bránit, klidně i násilně, i přes to že samozřejmě chci mír, pro naše předky byla válka pouze lidská přirozenost. jednoduše založit odboj, dříve nebo později to stejně někdo udělá a vrátit se zpátky ke slovanským kořenům... a poslouchat při to percivala: sargon.

2 lomikel lomikel | E-mail | 10. července 2015 v 18:37 | Reagovat

islam je agresivni monoteismus (ve sve exopanzivni fazy) bez korekci staletych procesu sekularizace ktere v evrope prodelalo krestanstvi. Slovanske, ci jine politeisticke nabozenstvi, co obecne jakekoli praktiky ktere zminuje tento web jsou z pohledu islamu neakceptovatelne. Krestany a zidy jakztak bere, jako pomilene ale preci jen monoteisty (uznava nektere proroky a jezise jako predchudce mohamdeda ktery zavrsil zjeveni) kdyz plati dan ze seveho nabozenstvvi.
----

z
http://sharia4czechia.com/o-saria/saria-faq-mam-se-bat-vlivu-saria-jako-nemuslim/

stranek sofistikovamne propagandy islamizace:

Šaría je způsob hledání odpovědí v otázkách víry a života pro muslimy, není určena primárně nemuslimům. Nemuslimů se týká pouze v islámském státě, kde je zahrnuta ve veškeré legislativě a  logicky vymezuje povinnosti a práva všech občanů – muslimů – nemuslimů. (Otázky jako daňové zatížení, věrnost státu, záruka svobody vyznání a bezpečí ze strany státu apod. Nemuslimům z velké části umožňuje žít podle svých pravidel to se ale netýká dnešní situace států s většinou muslimů, natož pak muslimských menšin, jako v naší zemi). Některé vedlejší části práva, odvozené od šaríatských zásad, jsou v rozporu s dnešní ústavou ČR, zejména v některých otázkách trestního práva. Nejedná se o záležitost, která by byla z věroučného pohledu kritická pro život a praktikování islámu v ČR, a proto není důvod ani potřeba (ani náboženská povinnost) tyto věci prosazovat. Podle šaría muslimové de facto žijí kdekoli na světě odjakživa, tedy i v ČR (protože se modlíme podle něj, postíme se podle něj, ženíme se podle něj, nekrademe, nesmilníme, nezabíjíme, nepijeme alkohol, dáváme almužnu, obchodujeme apod.).

Budou nás muslimové  nutit  neslavit Vánoce (a skrývat jejich symboly) a další křesťanské nebo jiné svátky? Nikdo nemá právo, upírat lidem jejich víru a slavení jejich svátků. Na druhou stranu, jestliže bude růst počet muslimů v ČR, je logické, že se to bude zrcadlit na menším zájmu o některé svátky, a naopak rostoucí viditelnost slavení dvou islámských svátků v rodinách, na veřejnosti, v obchodech apod. Kdyby byla teoreticky většina obyvatel muslimská, proč by měli ze svých peněz platit např. vánoční výzdobu pro nemuslimské svátky? Stejně jako dnes stát neřeší výzdobu na svátky muslimské, či židovské, vše si komunity zajišťují samy, odloučeny od státu. Ale v soukromí vždy platí, že každý občan si může oslavovat co chce.

Chci chodit s oblečením odhalujícím část nahoty, nebo přiléhavým oblečením, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás? S islamizací společnosti by se jistě měnily i hodnoty, co je vhodné na veřejnosti nosit a co ne. Stejně, jako je nevhodné chodit do divadla v teplákách, je nevhodné chodit do školy v plavkách. A společnost, sdílející islámské hodnoty, bude jako nevhodné považovat i odhalování nahoty na veřejnosti. Legislativa to dnes řeší jako veřejné pohoršování a ohrožování mravnostní výchovy. Tato otázka se nicméně odvíjí od hodnot společnosti, ne od příkazů. Příkazy zahalování se týkají muslimů a muslimek, nejsou určeny nevěřícím. Muslimové a muslimky by se měli zahalovat ze svého rozhodnutí a po náležité osvětě ze strany svých rodičů, ne kvůli legislativě.

Chci, aby měly mé nemuslimské děti na výběr své víry, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás? Každý člověk, každé dítě, má právo na výběr své víry. Také má ale právo na přístup k pravdivým informacím o islámu, zprostředkovaný muslimy.

sem zastáncem demokracie, volebního systému a svobody vyjadřování, co můžu čekat při prosazování islámské morálky a legislativy u nás? Islámské náboženství vyzývá k některým prvkům, které již dnes máme. Je to systém voleb při rozhodování, a také svoboda názoru a vyjadřování. Ovšem objí s podmínkami. Svoboda slova není neomezená. Je nevhodné, nebo zakázané takovéto vyjadřování: pomlouvání bez důkazu, šíření poplašných zpráv, hanobení národa, rasy, náboženské skupiny a vyvolávání nenávisti.  Demokracie ovšem neplatí v jasně daných příkazech a zákazech vyplývajících z Koránu a sunny. Volbou se nikdy nemůže změnit, že Bůh je v islámu jeden, ani se volbou nemůže změnit, že alkohol není hřích. Odmítáme tedy systém demokratického “hlasu většiny” ve věroučných otázkách a věcech, které jsou jasně stanovené jaku univerzální pravdila vycházející z Koránu a sunny. Bůh pravil (v českém významu, súra Al-An‘ám 6:116): ***Uposlechneš-li většinu těch, kdož na zemi žijí, pak tě svedou z cesty Boží, vždyť oni následují jen domněnky své a pouze předpokládají.***

-----

=> musime se znazit aby tu islamsy stat nebyl, pak emusime resit priblem se sariou, musulmnany a jejich postupne rostouci drzosti s jakou rusi sekulrani spolecnost ( tedy to ze stat neresi  kdo cemu veri a neuprednostnuje nejakou nabozenskou skupinu)

3 lomikel lomikel | E-mail | 10. července 2015 v 18:50 | Reagovat

problematika islamizace evropy sousvysi s politikou USA, ta ma dlouhodoby cil pretavit evropy do nejake formy centralizovane vlady (EU) s destrukci narodnisch statu a takto pripraveny prefabrikat pak k sobe pripoutat jako vazala ( NATO, TTIP, Ukrajina) a pouzit ho zpomaleni sveho ekonomickeho kolapsu a k boji s Ruskou federaci.

fungujici rezimi kolem stredozemniho more (napr libie, syrie) jsou destabilizovany skrze vojenske akce USA, Italie, Francie a financovani islamistu v techto zemich. Destrukce statu generuje uprchliky a usnadnuje prostup pro uprchliky z dalsich zemi.

Eurokracie neresi problemy nezamestnanych v EU, nybrz zade deitky milionu imigrantu, prevazne z islamksych zemi, aby jeste vice snizila cenu prace a destruoval odpor narodnich statu vuci centralizace IV. rise.

Neova levice (neomarxiste) podporuji imigraci v ramci svych vlhkych snu o celosvetove revoluci skrze socialni ingeneering ( kdyz to nevyslo v rusku).

Takze bohum zel se v podpore islmske imigrace shodnou korporatni neoliberalni elity s neolevicovymi filosofy a aktivisty (uzitecnymi idoty).

Ideologie mulkitkulty konecne zne urodu desetileti vymivany mozku ze jine je lepsi nez to z ceho clovek pochazi, a metodu strategicke litigace (postupne zmeny legislativi/pravniho prostredi) ktere pak zacina persekvovat kazdy nazor ktery neni politicky korektni.

4 lomikel lomikel | E-mail | 10. července 2015 v 18:54 | Reagovat

v ce podporuje islamizaci ambasada usa, spolu s ni ji financuje soudska arabie (neni vsechen islam stejny, ten ofiko statni soudsko arabsky je pekna prasecina), neziskovky ktere jsou z toho zivy ( a uz se tesi na dotace za kazdeo imigranta ktereho dovezou).

vitem miky v politice ...

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/241026/Pozadi-islamizace-CR-a-radikalizace-ceskych-muslimu.html

http://neviditelnypes.lidovky.cz/skolstvi-usa-a-islamizace-sveta-dnq-/p_spolecnost.aspx?c=A140610_093159_p_spolecnost_wag

5 Anti Anti | E-mail | 10. července 2015 v 23:08 | Reagovat

ani nemusíme daleko do budoucnosti či do jiného státu... na stránkách Islámské církve české(facebook) bylo rovnou řečeno že křesťani budou tolerováni pokud budou pracovat pro Islám...ateisti a jiná náboženství včetně pohanů (dal by se ten komentář dohledat) bodou odstraněni ....

6 Zdenka"ren" Zdenka"ren" | 14. července 2015 v 19:17 | Reagovat

Po čase jsem se přišla podívat.Musím říct, že tohle téma se nás dotýká, ať chceme,nebo ne. Moje rodné město Teplice,které navštěvuji velmi často, začíná mít s touto komunitou docela problém. Město je to lázeňské,které si Kuvajťané oblíbili, neb tu mají veškerou péči, kterou jim hradí jejich stát velmi štědře, takže s jedním nemocným přijede celá rozvětvená rodina. No a ten nepořádek kolem, kdy si piknikují v parcích na trávnících, venku žijí v noci,a jsou velmi hluční,takže se jeden nediví, že jsou místní velmi nahněvaní. A ještě k tomu jim jedna blízká obec prodala pozemky na výstavbu domů, kde budou trávit své lečebné pobyty, takže petice se sice psaly, ale zbytečně. Ono nejde o xenofobii, jak nám někteří podsouvají, ale tyhle kultury v současné době prostě fungovat nebudou, i když v dávné minulosti byli Osmané mnohem tolerantnější k "pohanům" než křesťané.

7 vlak vlak | 15. července 2015 v 10:53 | Reagovat

mimochodem, docela pripadne mi prijde vhazovani necistot do chramu cizich boztev. meli bychom tak nalozit s krestany. to je zici, zidovsky blud. do cech nasilym nacpany za obrovskych ztrat. je treba zatocit s podobnymi nesmysli. nas netrapi islam. nas trapi krestanstvi.

8 Edwin Edwin | 15. července 2015 v 16:52 | Reagovat

Koukám, že ti opravdu ujel vlak - a odkud jsi? Nechtěl by ses také naučit česky ? :-D

9 Stanley Stanley | 19. července 2015 v 12:59 | Reagovat

Autora blogu bych chtěl pochválit. Nemám chuť pitvat průběh islamizace Evropy, ale musím říct, že mám ateisty a pohany rád. Jenom snad bych upozornil na to, že by bylo dobré, sjednotit postup obrany, tak aby byl měl naději na úspěch. Fakt je, že s islámem by nás při dnešních technických možnostech postihla nepředstavitelně strašidelná totalita!

10 B B | E-mail | 26. července 2015 v 15:30 | Reagovat

Jakýkoliv radikalismus je nebezpečný. S některými názory autora souhlasím, ale mám pocit, že vidí věci více jednostranně, než by měl. Chci říci, že svět není jen černý nebo bílý. A tak bychom měli přistupovat jak ke křesťanství, tak k židovství, pohanství a konec konců i islámu.

11 lomikel lomikel | E-mail | 26. července 2015 v 18:29 | Reagovat

[10]: rozvedte to, napiste vas pohled na islam a dovoz migrantu, jinak  bych mohl mit pocit ze vase pocity nemaji zadne argumentacni podlozeni ?:)

12 Shanti Shanti | E-mail | Web | 15. srpna 2015 v 21:20 | Reagovat

islamizace v evropě probíhá, tak jako to bylo již i v historii, nicméně zde jí nikdo vědomě nezastaví,můj názor je že oligarchové to sami chtějí,a budem jí halit do hávu lidských práv. Otázka zní: co tu dělají? pokud zde chtějí žít, musí podotýkám MUSÍ uznávat především naši historii, nebo jít jinam, my máme kořeny slovanské, keltské, dananské, a ne islámské, čili měli bychom tak jednat a být hrdí čím a kým jsme,dokud je stále čas..je to jako s křesťanstvím, ale mnohem rafinovanější --již nebude kam utéci , možná na sibiř, pokud to nezastavíme včas, ale ne násilím, spíše silou svého uvědomění kdo jsme a kam kráčíme, islam ta cesta, stejně jako křesťanství není..

Shanti

13 MD MD | 4. září 2015 v 8:04 | Reagovat

je to o energii. keby boli cesi a slovaci naozaj uzemneni vo svojich korenoch a pravdivej kulture, nemuseli by sa takto bat. nas priestor by bol chraneny silou nasej prirodzenej viery. (kto bol niekedy v rigidnejsej islamskej krajine, citil ze sa tam "neda dychat" nicomu inému, maju vo svojej viere skratka jasno a priestor je tym presiaknuty) cirkev ani nevie aku "sluzbu" nam svojimi zásahmi urobila. teraz mozme len dufat a byt optimisti ako som aj ja

14 Eva Eva | E-mail | 17. října 2015 v 12:16 | Reagovat

Perfektní příspěvek a postoj. Jen mi tam trochu "neštimuje" slavný román Quo vadis, kde tedy římané rozhodně křesťany nepřijímali liberálně, ale nevadí. jen by mě zajímalo vysvětlení. Ocitla jsem se ZDE na blogu hledajíc jména biblických bratrů, kteří vlastně přímo archetypálně rozdělili člověčí společnost na arabskou a židovskou ( což možná chybně nazývám )

15 Jan raban Jan raban | E-mail | 18. října 2015 v 9:34 | Reagovat

Je mnoho muslimských zemí, kde by vám to kluci nejen dovolili, ale kde se pohanské rituály dodnes praktikují. Na světě nejsou jen Saudi.

16 Marek Marek | 24. října 2015 v 22:14 | Reagovat

Ano jsou takove zeme, stejne jako hodni a mirumilovni muslimove. Bohuzel tito se nepocitaji ... stejne jako se nepocitali hodni Nemci v nacistickem Nemecku nebo poctivi komuniste v ere komunismu.Zlo a barbari v historiji vzdy vitezi nad kulturou a humanitou.Demokracie by nemela prevladat nad pudem sebezachovy.

17 ix ix | 2. února 2016 v 17:19 | Reagovat

Ahoj, tady cesti muslimove mi nevadi. Ano, posledni dobou zacali uprchlici nebo muslimove delat problemy, ale to budou delat lide vzdycky. Kdyz jdou do evropy, at se podridi evropske kultuře!
,
Nedavno v nemecku nejaci imigranti znasilnili nejake divky  a hned je z tohl povyk, protoze to udelali černý, pritom na svete delaj bili  vetsi bordel nez tihle. Dal nechapu, proc si nemecko stezuje na imigranty, dys je do dojčlandu merklova sama pozvala!?! :-?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama