NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

Říjen 2018

OBŘADNÍ MÍSTA SOUČASNÝCH POHANŮ - 21.díl

12. října 2018 v 7:37 | Miky |  POSVÁTNÁ MÍSTA
OBĚTNÍ KÁMEN U HRADIŠTĚ / Lišák Krušnohorský

Přestože jsem byl typické panelákové dítě, s přírodou jsem se sžil už od mala a to mi zůstalo i v pozdějších letech, kdy jsem jako divoký tramp, po nocích vytím děsící ubohé organizované skauty a po indiánsku jim kradoucí marmeládu z táborové spižírny, řádil uprostřed roklí a skal, přespával v lesních hvozdech, strašil ve zříceninách hradů a pěl divoké písně na březích českých rybníků a řek. Přes tuto odvázanost jsem měl vždy přírodu i historická místa v nejvyšší úctě. Už tehdy jsem pociťoval, že za těmi nejkrásnějšími okamžiky není jen příroda a kamarádi, ale i něco vyššího. Nebylo ale možné navázat na jakoukoliv tradici, ve které by se tyto zážitky mohly odrážet, protože za totáče nás učili slavit vítězný únor, svátek práce, sjezdy KSČ, VŘSR a podobné kraviny. Ani doma se o minulosti a rodinných tradicích nikdy nemluvilo. Jako napůl Němci s kontakty v kapitalistickém západním Německu jsme byli pod dohledem StB a trvalo ještě mnoho let po sametu, než minulost, která stála i lidský život, přestala být v naší rodině tabu. Mezi tím se na mé cestě odehrálo i krátké aktivní křesťanské období, které sice časem vyšumělo do ztracena, ale ještě dlouhou dobu jsem J.C.& his Boys a jejich hodnoty respektoval. To, že jsem měl křesťanství dost dobře našprtaný, se mi ale do budoucna docela hodilo.

Žijeme v úžasné době, kdy lidská technika přináší stále dokonalejší snímky ze stále vzdálenějších koutů vesmíru a stejně tak i moderní archeologie přináší stále dokonalejší obraz života našich dávných předků. Už to nejsou jen střepy a kosti, už jsou to celé příběhy. A právě tehdy mi došlo, že celé křesťanství je jen odnož judaismu uměle napasovaná na zvyky původního obyvatelstva kdekoliv po světě, kam jako politický nástroj té které mocnosti expandovalo v průběhu tisíciletí. Také mi došlo, že před "praotcem Čechem" tu nestála jen osada Havranů, ale že zde žily národy s velice vyspělou kulturou, řemesly, obchodem a zemědělstvím. Svým rozsahem se rozhodně nejednalo o roztroušené tlupy držící se od sebe za hranicí viditelnosti dýmu z táborového ohně. Naopak šlo často o souvislá zemědělská osídlení, která svým rozsahem byla překonána až v raném středověku. Tady vznikla původní evropská kultura, tady jsou její kořeny a já se rozhodl jít cestou jejího pohanství. Už se sice nikdy nedozvím jména, která dali naši předci svým bohům, ani jak vypadaly rituály, které pro ně stvořili. Nic ale nebrání naslouchat krajině, stromům, potokům, kamenům stejně jako oni v dobách kdy pohanství vznikalo a případně oslovovat bohy jmény, která se nám dochovala v mýtech, legendách a historických pramenech. Než jsem si dovolil nazvat se pohanem, rozhodl jsem se, že si nejprve najdu nějaké vhodné obřadní místo, které navštívím na všech osm svátků kola roku, jejichž "idealisticky" sjednocující koncept se mi docela zamlouvá.

Prošel jsem desítky míst v okolí, vrcholky kopců, památné stromy i skutečné historické pohanské svatyně, balvany, skály, stará hradiště i louky, na kterých sbírám léčivé byliny a nakonec zakotvil na starém neolitickém a slovanském hradišti, kde jsem objevil kámen zasazený uprostřed skupinky mladých dubů. Nejspíš to bylo už dávno, co sem kámen někdo postavil, historický ale určitě není. Místo se zdálo opuštěné, nikde ani stopa po tom, že by ho někdo využíval, nebyla tu ani žádná symbolika, kterou by zde neznámý stavitel zanechal a pocitově vycházelo jako "příjemně obyvatelné", takže jsem si ho vypůjčil, alespoň pro své první kolo roku. Nedaleko jsou i dvě mnohem emotivnější místa, kde z jednoho v nedalekém sedle vyzařuje smířlivý klid, jaký můžete pocítit třeba na hřbitově, a z druhého na opačném svahu hory jde naopak docela strach. Přestože je hradiště turisty i místními často navštěvováno, je na straně vrcholové plošiny s kamenem víceméně klid, proto jednu stranu nazývám turistickou a tu "svoji" pohanskou. Navíc v době kdy sem chodím já, už tu většinou nebývá ani noha. Kámen jsem jen trochu narovnal a zpevnil jeho usazení a asi po třetí návštěvě doplnil kamenným stolkem, protože už mě nebavilo neustále nahánět kutálející se obětiny. Místo není zasvěcené žádným konkrétním bohům, sám jsem se pro žádný z tradičních pohanských směrů nerozhodl a zůstávám u jednoduchého přírodního šamanismu, místních duchů a léčivých bylin. Prozatím mi jejich jména nechybí. Nenajdete zde také žádnou trvalou symboliku, protože vše co si přinesu, tak také z lesa odnesu + většinou i pár odpadků z turistické strany, takže případní bordeláři bacha na mě, černý pytel na mrtvoly mám stále s sebou :-). Jediné co zůstává, jsou obětiny, které jsou voleny nejen tematicky k danému svátku, ale i s ohledem na zvířecí konzumenty. A ještě jedna důležitá věc, hradiště je archeologická lokalita, takže zde nepoužívám předměty, které by byly svým původem, nebo materiálem historicky zaměnitelné v případě, že by se mi je tu nedopatřením podařilo ztratit, nebo rozbít.

Přestože mám na hradišti a v jeho okolí prolezlý už snad každý strom a kámen, nepřestává mě toto místo při každé návštěvě překvapovat stále novými pohledy a vjemy, takže z hromady snímků jsem kromě samotného obřadního kamene vybral i několik z blízkého okolí.

Lišák KrušnohorskýPoslední letní západ sluce z vyhlídky na turistické straně, přichází temná polovina roku.I když je pár týdnů před Samhaimem, na severním předhradí je les stále prozářený podzimním sluncem.Klenba vzájemně propletených větví stromů nad loučkou před obřadním místem.A tady je samotný obřadní kámen v den letního slunovratu.


.

OBŘADNÍ MÍSTA SOUČASNÝCH POHANŮ - 20.díl

9. října 2018 v 18:25 | Miky |  POSVÁTNÁ MÍSTA
LESNÍ SVATYNĚ CERNUNNA

Seriál o obřadních místech současných pohanů jsem na svém blogu uveřejňoval od února 2012 do prosince 2013. Za tu dobu jsem vám v devatenácti pokračováních ukázal celkem 31 posvátných míst čtrnácti různých pohanů či jiných současných praktiků tzv. přírodní spirituality. Pokud si chcete tuto galerii připomenout, pomůže vám rozcestník, který najdete ZDE.
Ve svém nedávném videu o posvátných místech jsem se jenom tak mimoděk zmínil o tom, že pokud by se našli další dobrovolníci ochotní nám svá místa ukázat, může tento seriál klidně pokračovat.
Potěšilo mne, že se brzy objevily první reakce. První díl po pěti letech (jinak v pořadí dvacátý) mi poslal John Gort a svoje nové obřadní místo nám možná představí Coreyemmah. Pokud se bude mít chuť přidat ještě někdo další, bude to moc fajn. Stačí poslat pár fotek a trochu textu, netřeba žádných románů, stačí prostý popis místa a k tomu třeba pár slov o své pohanské praxi. Přesnou lokalitu svatyní z pochopitelných důvodů neuvádíme.
Nyní už nechme promluvit Johna Gorta :

Ahoj, Miky,
rozhodl jsem se ti poslat pár fotek ze své svatyně, jestli stále platí možnost přispět do rubriky Obřadní místa novodobých pohanů.
K mojí svatyni: Nikdy jsem nevyhledával nějaká obří místa, sama svatyně není zrovna velká. Je obklopena primárně buky, se kterými se mi moc dobře pracuje a tu a tam roste nějaká ta břízka. Buky rostou krásně do kruhu okolo mé svatyně a vytváří tak přírodní magický kruh, který jsem vyznačil spadanými větvemi.

(Vstup do svatyně).


Svatyně je koncipovaná podle mojí cesty. Ve třech koutech (pomyslných spirálách triskelu) se nachází reprezentace tří sfér (země, nebe a vody), které jsou příhodně orientované (nebe k vycházejícímu slunci; voda k lesnímu potůčku opodál; země do lesa).

(1. Studna; 2. Kamenný kruh země)

Ve svatyni jsem poté pomocí kamenů z okolních polí vytvořil spirálu od vchodu do středu (po směru hodinových ručiček). Ve čtvrtích jsou větší kameny a hlavně se zde nachází barevná stužka znázorňující živel spojený s danou stranou (pozůstatek po dřívějším uspořádání).


(jeden z obvodových kamenů- východní)


V samotném středu se nachází mé rituální místo, kde jsem nedávno postavil kus kmene, který tam zapomněli při prořezávání okolního lesa.


(takto většinou vypadá střed svatyně během rituálu)


Svatyni jsem vystavěl během prázdnin 2016, 8.7. jsem ji poté vysvětil a provedl probouzení a první aktivaci Nemetonu. Během tohoto rituálu jsem ji slavnostně zasvětil Cernunnovi, který mi toto místo ukázal.
Vím, že na fotkách toho moc k vidění není, ale snad aspoň něco.